Thuc Hanh Word

  • View
    1.179

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Thuc Hanh Word

BI THC HNH K NNG MY TNHLP S TN CH : CTK34 : 2TC

Nguyn Minh Hip hiepnm@dlu.edu.vn

B mn Tin hc, Khoa Ton C Tin Bi thc hnh Tin hc c s

LCH THC HNHTit __-__ Cng vic Lab 1: Microsoft Word 1 Ni dung chi tit S dng phn mm son tho vn bn Microsoft Word 2003 To vn bn nh dng mu sc c ch, on vn Canh chnh tab Chia ct, chn hnh S dng cc style To ch kiu Drop cap Bng biu Mail merge S dng phn mm Microsoft Excel 2003 Thao tc trn sheet Nhp ni dung nh dng d liu Mt s hm tnh ton c bn Yu cu kt qu Bit cch son tho vn bn vi MS Word Bit v s dng cc thao tc canh chnh vn bn Chn hnh cho vn bn v canh chnh hnh nh dng style. To mc lc t ng Chn hnh to ch kiu nh dng trang vn bn S dng mail merge Bit cch s dng bng tnh MS Excel Thao tc chn d liu, nh s th t S dng c cc hm tnh ton S dng nhm hm chui/ s/ xp hng S dng hm tm kim, xp hng Xy dng biu Trch lc, sp xp Bit cch s dng MS Powerpoint to bi bo co Bit cch s dng cc hiu ng tng ng. Kh nng lm vic nhm Kh nng thuyt trnh

__-__

Lab 2: Microsoft Word 2

-

__-__

Lab 3: Microsoft Excel 1

Comment [CHT1]: Sau bui lab ny sinh vin np ton b bi bo co nhm

__-__

Lab 4: Microsoft Excel 2

-

Hm iu kin, thng k Biu Trch lc, sp xp To slide S dng hiu ng T chc slide Slide master In n Thc hin bng ton vn bi tp nhm Thc hin bi bo co s dng MS Power Point

-

__-__

Lab 5: Microsoft power point

-

__-__

Lab 6: Bo co bi nhm

Trang 2/36

.

B mn Tin hc, Khoa Ton C Tin Bi thc hnh Tin hc c s

MC LCLAB 1: LAB 2: LAB 3: LAB 4: LAB 5: LAB 6: MICROSOFT WORD 2003(PHN I) ..........................................................................4 MICROSOFT WORD 2003 (PHN II) ......................................................................16 MICROSOFT EXCEL 2003 (PHN I) ......................................................................24 MICROSOFT EXCEL 2003 (PHN II) .....................................................................31 MICROSOFT POWER POINT 2003 ........................................................................35 BO CO BI TP NHM......................................................................................36

Trang 3/36

.

B mn Tin hc, Khoa Ton C Tin Bi thc hnh Tin hc c s

LAB 1: MICROSOFT WORD 2003(PHN I)Yu cu chung S dng phn mm son tho vn bn Microsoft Word 2003 To vn bn nh dng mu sc c ch, on vn Canh chnh tab Chia ct Chn hnh cho vn bn S dng cng c v

Hng dn thc hnh1. 2. 3. 4. M MS word v lm quen vi ca s MS Word 2003 nh dng ch: Format font Chia ct: Format columns To s dn u/ k t dn u: format bullet and numbering (s dng ty chn customize thay i nhiu hn)

Th bulleted

Th numbered

Trang 4/36

.

B mn Tin hc, Khoa Ton C Tin Bi thc hnh Tin hc c s

5. nh dng on vn: Format Paragraph 6. Chn hnh: Insert pictures from file/ clip art/ clipboard (chp mn hnh hoc dn t ni khc) 7. Hin th thanh drawing/ pictures: View toolbar drawing/pictures

Ni dung thc hnhSinh vin nhp y ni dung cc bi tp, chn cc hnh tng ng trong clipart, mt s hnh sinh vin t chp t mn hnh ca mnh hoc s dng cc cng c v v. Bi 1: nhp ni dung vn bn sau v chnh c ch kch c cho ph hp vi vn bn gc

LI CHO MNG T HIU TRNG Nm trn th H Ni vi hn 100 nm truyn thng xy dng v pht trin, ngy nay Trng i hc Khoa hc T nhin c bit n nh l trng i hc s mt ca Vit nam v lnh vc khoa hc c bn. Chng ti lun lun nhn thc c rng: Cht lng v i ng sinh vin, ging vin, cn b nghin cu, cn b qun l hnh chnh v iu kin c s vt cht cho hc tp v nghin cu khoa hc l yu t quan trng nht trong vic xy dng mt trng i hc c uy tn. Chng ta ang sng trong thi i ca s pht trin, tin b v i mi m cha kha ca thnh cng l kh nng sng to tri thc v a ra nhng tng mi. Trng i hc Khoa hc T nhin s gip cho cc bn kh nng thng qua 25 chng trnh o to i hc v trn 100 chng trnh o to thc s, tin s. Chng ti khng ch cung cp nhng kin thc v k nng ngh nghip trong mt lnh vc c th m cn trang b cho cc bn nng lc hc tp sut i, nng lc sng to, nng lc lnh o v k nng gii quyt vn . Trng i hc Khoa hc T nhin lun c chnh sch c bit nhm thu ht nhng sinh vin v ging vin xut sc, ti nng trong v ngoi nc. To mt mi trng t do hc thut v cc iu kin thun li khc h c th pht huy ti a nng lc sng to ca mnh nhm t c nhng thnh cng xut sc trong hc tp, ging dy v nghin cu khoa hc. Pht huy truyn thng ca Trng, chng ti ang lm vic ht sc mnh vi mc tiu xy dng Trng i hc Khoa hc Khoa hc T nhin thnh trng i hc nghin cu tin tin v t c v tr cao bng xp hng cc trng i hc ca Chu , gp phn xy dng mt nc Vit nam giu mnh. Chng ti tin tng rng, cc bn s c c nhiu thng tin v c hi hc tp v lm vic ti Trng i hc Khoa hc T nhin thng qua vic tm hiu v trng. Tht s vui mng nu chng ti c gip cc bn trong vic bin c m ngh nghip ca cc bn tr thnh hin thc. Chng ti sn sng cho n cc bn n thm, hc tp v lm vic ti Trng i hc Khoa hc T nhin.Comment [CHT2]: Hnh canh chnh dng tight ly c ch bao vin hnh

Trang 5/36

.

B mn Tin hc, Khoa Ton C Tin Bi thc hnh Tin hc c s

Bi 2: Nhp mt s cng thc ton hc sauComment [CHT3]: Insert object microsoft equation 3.0

Trang 6/36

.

B mn Tin hc, Khoa Ton C Tin Bi thc hnh Tin hc c s

Trang 7/36

.

B mn Tin hc, Khoa Ton C Tin Bi thc hnh Tin hc c s

Bi 3: nhp v nh dng mu sau: Trung Tm Ngoi Ng i Mi Chi nhnh S 3 oOo

PHIU KHO ST KIN HC VINPhiu kho st cht lng hc trung tm i Mi sau kha hc v sau khi nhn chng ch cc hc vin vui lng bt cht thi gian in y thng tin chun xc trung tm c th iu chnh cht lng cc kha hc ngy mt tt hn. Chn thnh cm n. Lu : Cc mc (1)(2)(3) c th trng, tuy nhin nu bn in y thng tin bn s c c hi nhn c cc thng bo mi nht v kha hc cng nh nhng mc gi u i tng ng. Chng ti cam kt khng s dng thng tin ca bn vi mc ch xu. H v tn(1): ........................................................................................................................................................ a ch lin lc(2): ................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................. Ngy sinh(3):.././...... S in thoi(3):. Gii tnh(3): Bn hc ting anh vi mc ch

Comment [CHT4]: Canh gia & s dng symbol

Comment [CHT5]: Superscript

Comment [CHT6]: Yu cu s dng tab c k t . Dn u

Nam N

Comment [CHT7]: Symbol v phng ln symbol

Xin vic B sung thm kin thc ngoi lp hc Giao tip lm vic vi ngi nc ngoi

Du hc Xut cnh Khc

Comment [CHT8]: Dng bullet, trong customize chn symbol c hnh vung, chnh font ca symbol ln c hnh vung nh mu. Nhp vn bn nh bnh thng sau bi en chia lm 2 ct

Bn hon thnh kha hc no ca trung tm:

Ting anh giao tip Chng ch A quc gia Chng ch B quc gia Chng ch C quc gia

TOEIC TOEFL IELTS Ting anh vn phng

Bn c chng ch ngoi ng no:

Chng ch A quc gia Chng ch B quc gia

Chng ch C quc gia TOEIC

TOEFL IELTS

Comment [CHT9]: Tng t phn trn nhng chia lm 3 ct

Trang 8/36

.

B mn Tin hc, Khoa Ton C Tin Bi thc hnh Tin hc c s

Trc khi bt u kha hc ti trung tm bn t trnh no (da vo kt qu bi thi u vo)

1

2

Ni

3

4 4 c

Vit

5

Comment [CHT10]: Phn ny chia lm 5 ct

Sau khi hc ti trung tm bn c nh gi trnh no 1 2 3 5

Theo bn k nng no bn cn trau di thm NgheComment [CHT11]: Chia 4 ct

Bn c hi lng vi kt qu t c sau kha hc: Tnh trng c s vt cht ca trung tm: 1. Hnh nh/ m thanh: 2. Bn gh: Gio vin 1. Nhit tnh/ tn tm: 2. Kh nng truyn t:

C KhngComment [CHT12]: S dng 1 tab xc nh v tr ca ch Tt sau lin tc cho cc v tr sau. S dng symbol l vung Comment [CHT13]: Copy phn trn xug

Tt Tm c Bnh thng Yu Rt yu Tt Tm c Bnh thng Yu Rt yu

Tt Tm c Bnh thng Yu Rt yu Tt Tm c Bnh thng Yu Rt yu

Bn s tip tc chn trung tm chng ti khi c nhu cu hc ngoi ng:

C Khng

Ni dung kin khc (chng ti lun sn sng n nhn mi kin ng gp ca cc bn hc vin): ..... ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................

Mt ln na trung tm chn thnh cm n bn v nhng kin qu bu ca bn cho trung tm. Mn chc bn sc khe v thnh cng.

_Trung tm ngoi ng i Mi_

Comment [CHT14]: Canh phi

Trang 9/