ThucTapBV(Hoan CHinh) (1)

  • View
    1.103

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

S Gio Dc V o To TPHCM CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM TRNG TRUNG CP NGH QUANG TRUNG C LP T DO HNH PHC

BO CO KT QU THC TP TT NGHIP KHA 2 (2009-2011) TI : HOAT NG TAI KHOA DC BNH VIN QUN 11Gio Vin Hng Dn : DSTC. Trn Ngoc An C. Nguyn Hng Th Hc Sinh Thc Hin : Huynh Thi Kim ThuynL Thi Mai Thi Thai Minh Tm L Hng Tn Pham Hu Toan

Lp: D2B5 Khoa: DC

Ngnh: DC SI TC Nin Kha: 2009-2011Thnh Ph H Ch Minh, Thng ../2011

1.LI M U VA CAM NTheo nh gi ca t chc y t th gii (WHO), cng nghip dc Vit Nam mc ang pht trin. Vit Nam c cng nghip dc ni a, nhng a s phi nhp khu nguyn vt liu, do nhn nhn mt cch khch quan c th ni rng cng nghip dc Vit Nam vn mc pht trin trung bnh - thp( theo bo co Dc 2010) . Ngnh dc VN chia lm 2 nhm l : Tn dc v ng dc . Trong nhng nm gn y, Vit Nam ngy cng gia tng vic chi tiu v dch v y t, c bit l chi tiu cho dc phm. Hin nay, nguyn vt liu sn xut dc trong nc phi nhp khu t nc ngoi cho nn gi nguyn vt liu u vo tng do gi thnh dc phm cng tng ng k v vy dc phm c xp vo danh mc hng ha thc hin bnh n gi ca Chnh ph. Trnh k thut, cng ngh sn xut thuc ang c u t v pht trin c quy m. Trong s 174 c s sn xut tn dc,c 59 c s t tiu chun GMP (thc hnh tt sn xut thuc) cc doanh nghip hin nay ang nng cp cc dy chuyn hin i theo tiu chun quc t ( s liu nm 2010 ) Ngoi vic sn xut thuc ra th vic bn thuc, t vn s dng thuc iu tr cho ngi bnh cng l mt khu rt quan trng. Ngi bn thuc phi c nhng kin thc, am hiu su v thuc c th gip ngi mua thuc s dng thuc hp l, ng cch, c th t c hiu qu iu tr cao trong khi dng thuc. Em c n thc tp ti cc ni t tiu chun c s t tiu chun GSP (Thc hnh tt bo qun thuc ), GPP ( thc hnh tt qun l nh thuc ) khoa Dc bnh vin qun 11. Nhng nm gn y, nn kinh t - x hi pht trin, mc sng ca ngi dn c nng cao, chi tiu cho tin thuc hng nm tng ln. Vi li th v dn s ng v tr, Vit Nam l mt th trng tiu th tim nng i vi cc doanh nghip sn xut thuc trong nc cng nh a quc gia v vy ngnh dc ng 1 vai tr rt quan trng trong qu trnh pht trin t nc. Vic cho sinh vin i thc tp ti cc c s v Dc s gip cho sinh vin nm c nhng k nng, kin thc m mnh c hc trn lp, gip sinh vin trao ri kinh nghim thc tin ca mnh, ng thi cng gip cho sinh vin nhn thc c cng vic hin ti cng nh sau ny ca mnh khi tt nghip v tr thnh mt ngun nhn lc c trnh phc v cho ngnh dc Vit Nam . C th ni khng c thnh cng no m khng c s tri nghim thc t, s tm ti sng to ca mi ngi s gp phn mang li s thnh cng chung cho c tp th.

2

Trong sut thi gian hc tp ti khoa Dc ,thuc chng trnh o to TCCN h chnh quy trng Trung Cp Quang Trung , em nhn c rt nhiu s h tr t nh trng, i ng ging vin , cn b vn phng v cc bn cng kha . Li u tin em xin chn thnh cm n cc ging vin nhit tnh ging dy , trang b cho em kin thc c bn vng chi,cc nhn vin cn b vn phng tn tnh ch dn v em xin cm n nh trng to iu kin tt nht cho em c tip cn vi thc t qua chuyn thc tp mt tun ti khoa dc bnh vin qun 11 t kt hp vi kin thc l thuyt hc trn lp vn dng trong sut qu trnh thc tp gp phn gip em hon thin tt k nng ngh v c hai mt l thuyt v thc hnh mt cch trn vn nht ! Xin cm n bnh vin qun 11 cho em c hi n thc tp ti c s. Ti y , nh s dn dt ca cc anh/ch gip em n li l thuyt bng nhng cu hi thc t, nm bt c quy m hot ng ca bnh vin y cng chnh l c hi cho em tip cn thc tin , vn dng ly thuyt v gii p c nhng thc mc v ngh Dc, ng thi bit thm c rt nhiu iu b ch cho mnh . Bnh vin to iu kin cho em c thc tp , hc hi , quan st cng nh tham gia vo mt s cng vic l iu c bit quan trng v rt c ch cho mt sinh vin sp ra trng nh em , em xin cm n rt nhiu ! Bn cnh , hon thnh tt qu trnh thc tp va qua em xin cm n c ao Duy Kim Nga , c Trn Ngoc An v giao vin hng dn Nguyn Hng Th dn dt c lp chng em i thc tp , qun l gi gic v dn d tn tnh trong sut qu trnh bnh vin . Cm n tt c cc bn hc cng kha nhit tnh gip , chia s kinh nghim v nhng kin thc qu bu gip mnh hon thnh tt kha hc. Mc d em c gng hon thin bi bo co vi tt c s n lc ca bn thn, nhng chc chn khng trnh khi nhng thiu st, em knh mong cc thy c ch bo. Mt ln na em xin gi ti mi ngi li cm n chn thnh nht !

3

MUC LUC....................................................................................................................................1 1.LI M U VA CAM N...................................................................................2 MUC LUC..................................................................................................................4 2.S T CHC NHN S KHOA DC.......................................................5 3. CHC NNG , NHIM V VA HOT NG CA KHOA DC: ................6 4. BO QUN THUC.............................................................................................7 4.1. Nguyn tc chung:...............................................................................................7 4.2. Nguyn tc bo qun c th:................................................................................7 5. CC KHU CNG TC TRONG KHOA...........................................................8 5.1. T CP PHAT THUC NGOAI VIN BHYT:.................................................8 5.2. T KHO CHN VA KHO CP PHAT THUC NI VIN .............................9 5.2.1 Kho chn:...........................................................................................................9 5.2.2.Kho cp pht ni vin :....................................................................................10 5.3. T NH THUC..............................................................................................11 5.3.1. Hot ng ca nh thuc:...............................................................................11 5.3.2. 10 tn bit dc thng gp nha thuc:.....................................................12 6.MT S THUC (TN BIT DC)................................................................13 6.1. AGUMENTIN...................................................................................................13 6.2. CIPROFLOXACIN 0.3 %.................................................................................14 6.3. ALAXAN...........................................................................................................15 6.4. MELOXICAM...................................................................................................15 6.5. HAPACOL Si..................................................................................................17 6.6. CLORPHENIRAMIN 4mg................................................................................18 6.7. PREDNISOLONE ............................................................................................19

4

2.S T CHC NHN S KHOA DCTrng Khoa Dc DSCK1. o Duy Kim Ng Ph Khoa Dc DSTC. Trn Ngc An

T Vi Tnh

Phng V

T Nh Thuc

DSTC. Quyn DSTC. Li , Thnh

Kho GN-HTT DSTC.Ngt (Th kho) Kho cp pht ni tr DSTC.Ngt (Th kho) Kho cp pht ngoi vin BHYT DSTC. Loan (T trng) DSTC. ng (Th Kho) DSTC. n DSTC. Dung DSTC. Thng DSTC. Tn

T Kho

Kho chn DSTC. Lan (Th kho)

T Cung Tiu

DSTC. An DSTC. Cm

T Thng K Dc Chnh

DSTC. An DSTC. Cm DSTC. An DSTC. Cm DSTC. Loan DSTC. n DSTC. Quyn DT. Dung DSTC. Ngt

T Thng Tin Thuc Dc Lm Sng

5

3. CHC NNG , NHIM V VA HOT NG CA KHOA DC: Theo di nhu cu s dng thuc, ha cht v y c (sau y gi tt l thuc) ca cc khoa phng ti bnh vin trong thng, d ton v lp k hoch s lng v chng loi cc thuc ha cht y c cho cc thng tip theo. L c quan tham mu cho Gim c trong vic qun l chi ph cng nh s dng thuc ha cht y c hp l an ton. Kim tra v tham gia kim tra vic s dng thuc ha cht y c hp l; an ton; hiu qu v kinh t trong bnh vin. Bo qun tt thuc, ha cht v y c ng nh yu cu ca nh sn xut cng nh cc quy ch chuyn mn; m bo cht lng ca thuc, ha cht v y c s dng trong bnh vin. Thc hin kim k nh k hng thng v hn dng, s lng xut, nhp, tn ca cc thuc ha cht v y c ti khoa dc. Lp bo co tnh hnh s dng cc loi thuc, ha cht v y c ca tng khoa phng chuyn phng ti v lm c s quyt ton. Cp pht v a thuc n tn tay bnh nhn ni tr v bo him ngoi tr hng ngy. Kim tra, theo di nh k iu kin bo qun, s lng, cht lng, hn dng cc loi ha cht, y c v thuc ti cc t thuc trc ca cc khoa lm sng, cn lm sng c bin php x l kp thi. Thc hnh dc lm sng: tham gia t vn, gp s dng thuc trong iu tr theo phng chm ng ngi, ng bnh, ng dng dng, ng liu dng, ng thi gian dng v ng khong cch gia cc liu. Tham gia hi chn vi cc khoa phng bn khi c yu cu. Tham gia bnh bnh n trong cc bui sinh hot khoa hc cng nh kim tho t vong. Gim st v hng dn bnh nhn phng trnh tc dng c hi ca thuc (ADR), lp bo co gi v b Y t. Tham gia hi ng Thuc v iu tr; thc hin thng tin thuc trong bnh vin, gp phn to ra ngun thng tin khch quan, khoa hc phi thng mi.

6

4. BO QUN THUC4.1. Nguyn tc chung:Theo di nhit , m mc trong kho thuc v cc bin php chng nng m kp thi. Kho thuc phi c nhit k m k v ghi chp s liu hng ngy. Nhit di 25oC m di 70% p dng phng php thng hi thong gi bng my ht m my iu ha. Trnh tc ng ca nh sng, kho cha thuc phi dng mu en hoc ng dn ca ngn cn nh sng trc tip. Thuc, ha cht, dng c phi c kim sot, kim nghim khi nhp xut nh k phi kim tra cht lng v theo ng hn dng. Kho thuc phi sch s khng c su b, mi mt, chut. Nu c phi tm cch tiu dit. Nn c ni x l hng km cht lng. Cm mang thc n vo kho. C ch v sinh khu vc kho, ni lm vic. Thuc, ha cht, y c phi c bao b ng gi sch s v thun tin cho vic di chuyn (bao b ng gi cho thuc c phi ng quy nh). Khng dng bao b ng gi ca loi thuc ny cho loi thuc khc nht l thuc c tnh tng k v c. Thuc, ha cht phi c nhan ng quy nh, quy ch, thuc cn hng dn bo qun phi c thm t hng dn km theo. Thuc km, mt phm cht phi ring c bn ghi hng km, mt phm cht ch x l (x l theo kt qu kim nghim phn loi cht lng, khi x l phi lp hi ng x l ng quy nh)

-

4.2. Nguyn tc bo qun c th: i vi thuc ha cht thng: - Bo qun theo ng quy nh, yu cu v tnh cht ring ca tng loi. - Trnh m mc cho tng vin, chy nc cho tng loi vin nang, vin bao ng. - Thng xuyn theo di hin tng bin cht, i mu vi cc thuc trn. i vi ha cht c thuc c: - kho ring xa kho thuc khc v nh .

7

-

Nu lng it t ring, ngn ring hoc khu vc tch bit ring vi thuc dng th