Thuyêt trình mưa axit

Embed Size (px)

DESCRIPTION

thuyết trình mưa axit

Text of Thuyêt trình mưa axit

  • 1. Ma axt l hin tng ma m nc ma c pH di 5,6. y l hu qu ca qu trnh pht trin sn xut con ngi tiu th nhiu than , du m v cc nhin liu t nhin khc.

2. C quan thng tin nng lng Hoa K (EIA) c tnh nm 2006 rng ngun nng lng nguyn thy bao gm 36,8% du m, than 26,6%, kh thin nhin 22,9%, chim 86% nhin liu nguyn thy sn xut trn th gii. Cc ngun nhin liu khng ha thch bao gmthy in 6,3%, nng lng ht nhn 6,0%, v nng lng a nhit, nng lng mt tri,nng lng gi, nhin liu g, ti ch cht thi chim 0,9%.[4] Tiu th nng lng trn th gii tng mi nm khong 2,3%. 3. Trong thnh phn cc cht t t nhin nh than v du m c cha mt lng ln lu hunh, cn trong khng kh li cha nhiu nit. Qu trnh t sn sinh ra cc kh c hi nh :lu hunh ioxit (SO2) v nit ioxit (NO2). Cc kh ny ha tan vihi nc trong khng kh to thnh cc axit sunfuric (H2SO4) v axit nitric(HNO3). Khi tri ma, cc ht axit ny tan ln vo nc ma, lm pH ca nc ma gim. Nu nc ma c pH di 5,6 c gi l ma axit. Do c chua kh ln, 4. nc ma c th ho tan c mt s bi kim loi v xit kim loi c trong khng kh nh xit ch,... lm cho nc ma tr nn c hn na i vi cy ci, vt nui v con ngi. 5. Qu trnh ny din ra theo cc phn ng ho hc sau y: Lu hunh: S + O2 SO2;Qu trnh t chy lu hunh trong kh oxi s sinh ra lu hunh ixt.SO2 + OH HOSO2;Phn ng ho hp gia lu hunh ixt v cc hp cht gc hirxit.HOSO2 + O2 HO2 + SO3;Phn ng gia hp cht gc HOSO2 v O2 s cho ra hp cht gc HO2 v SO3 (lu hunh trixt).SO3(k) + H2O(l) H2SO4(l);Lu hunh trixt SO3 s phn ng vi nc v to ra axt sulfuric H2SO4. y chnh l thnh phn ch yu ca ma axt.Nit: N2 + O2 2NO;2NO + O2 2NO2;3NO2(k) + H2O(l) 2HNO3(l) + NO(k);Axt nitric HNO3 chnh l thnh phn ca ma axt. 6. Tc hi ca n:Ma axit c pht hin ra u tin nm 1952 nhng n nhng nm 1960 th cc nh khoa hc mi bt u quan st v nghin cu v hin tng ny 7. Ma axit nh hng xu ti cc thu vc (ao, h). Cc dng chy do ma axit vo h, ao s lm pH ca h gim xung, lng nc trong ao h s gim i nhanh chng, cc sinh vt trong h, ao suy yu hoc cht hon ton. H, ao tr thnh cc thu vc cht. Ma axit nh hng xu ti t do nc ma ngm xung t lm tng chua ca t, ho tan cc nguyn t trong t cn thit cho cy nh canxi (Ca), magi (Mg)... lm suy thoi t, cy ci km pht trin. L cy gp ma axit s b "chy" lm chm, mm s cht kh, lm cho kh nng quang hp ca cy gim, cho nng sut thp. Ma axit cn ph hu cc vt liu lm bng kim loi nhst, ng, km,... lm gim tui th cc cng trnh xy dng, lm l lot b mt bng ca cc cng trnh. 8. Ma axit gy h hi cc cng trnh, song cng em li li ch ng k. Cc nh khoa hc va pht hin thy nhng cn ma cha axit sunphuaric lm gim pht thi methane t nhng m ly (m ly l ni sn ra lng ln kh methane), nh hn ch hin tng Tri t nng ln. 9. Li ch ca ma axit: Mt cuc iu tra ton cu mi y cho thy thnh phn sunphua trong cc cn ma ny c th ngn cn Tri t m ln, bng vic tc ng vo qu trnh sn xut kh methane t nhin ca vi khun trong m ly. Methane chim 22% trong cc yu t gy ra hiu ng nh knh. V cc vi khun m ly l th phm sn xut chnh. Chng tiu th cht nn (gm hydro v axetat) trong than bn, ri gii phng methane vo kh quyn. Nhng trong m ly ngoi vi khun sinh methane, cn c vi khun n sunphua cnh tranh thc n vi chng. Khi ma axit xung, nhm vi khun ny s s dng sunphua, ng thi tiu th lun phn cht nn ng l c dnh cho vi khun sinh methane. Do vy, cc vi khun sinh methane b "i" v sn xut ra t kh nh knh. Nhiu th nghim cho thy phn sunphua lng ng c th lm gim qu trnh sinh methane ti 30%. 10. Mt iu nghch l l chnh cc bin php chng nhim, p dng khu vc xung quanh nhng c s sn xut in, li gp phn gieo rc ma axit trn din rng 11. Do cc nh my buc phi xy ng khi tht cao nhm trnh nhim cho mi trng a phng, cc ha cht gy ma axit lan ta i xa hng trm, thm ch hng nghn km khi ngun. 12. gim lng kh thi SO2 t cc nh my nhit in xung cn 7,84 t tn nm 2020, trc nm 2005, 80% cc nh my nhit in phi lp t thit b kh sunphua. y cng l mt trong nhng gii php hn ch ma axt m nh nc Trung Quc ra nm ngoi. Cc nh my nhit in lp t thit b ny s c bn in vi gi cao hn. Tuy nhin, quy nh ny khng d thc hin i vi cc nh my nhit in lu i. Rt t trong s nh my ny lp t thit b kh sunphua bi v lp t c h thng kh sunphua hiu qu phi chi khon tin tr gi 1/3 tng u t xy dng mt nh my nhit in. H th b pht cn hn phi lp t h thng kh sunphua. Nm ngoi, Chnh ph Trung Quc tng lng pht kh thi SO2 t 210 NDT (Nhn dn t-n v tin t ca Trung Quc) ln 420 NDT/tn, nm ti mc pht s l 630 NDT. tnh Qu Chu, ch c 2 trong s 9 nh my nhit in lp t thit b ny. Cc chuyn gia cho rng, chnh ph nn rt thm tin nng cp nh my lu i.