Tidskrift för Schack 2/2008 TfS ?· till Wijk aan Zee. Ytterst få har gjort det i det holländska…

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • TfS nr 2/2008

  TfSTidskrift fr Schack 2/2008 www.schack.se

  SCHACK4AN

  BOBBY FISCHER

  52

  4

  HIKARU NAKAMURAmed sekundanter

  TfS nummer 2.08 08-04-08, 14.331

 • TfS nr 2/2008

  TfSSveriges Schackfrbund

  Slottsgatan 155602 20 Norrkping

  telefon 011-10 74 20

  Tidskrift fr Schack r officielltorgan och medlemsblad fr

  Sveriges Schackfrbundoch utkommer under 2008

  med tta nummer.gare: Sveriges Schackfrbund.

  Samtliga prenumeranter rmedlemmar i Tidskrift fr Schacks

  Kamratfrbund.

  Annonser

  helsida 2000 krhalvsida 1200 krkvartssida 700 kr

  Sista sidan 3000 kr

  Fr annonsrer som sysslarmed schacklig verksamhet

  utgr 50% rabatt.

  REDAKTION

  Redaktr ochansvarig utgivareLars GrahnDbelnsgatan 3 B212 13 Malmlars.grahn@schack.se

  Grafisk form Lars Grahn

  Korrektur Stellan Brynell

  Tryckeri: Wallin & Dalholm Boktryckeri AB, Lund ISSN 0040-6848

  Copyright, texts & illustrations TfS, Malm, Sweden. All rights reserved. No part of thismagazine may be reproduced, in any form or by any means, without permission in writing from TfS.

  Manusstopp 2008

  TfS nr lsarna ungefr fyraveckor efter manusstopp.

  PRENUMERATION

  Sveriges SchackfrbundSlottsgatan 155602 20 NorrkpingTelefon 011-10 74 20E-post: kansliet@schack.se

  Prenumerationsavgiften fr 2008 r 450 kr.

  PlusGirokonto 65 227 Sveriges SchackfrbundBankkontonummer 9960 420006 5227IBAN-kod SE41 9500 0099 6042 0006 5227Nordeas BIC-kod NDEASESS

  Prenumeranter i Danmark, Finland och Norgekan betala prenumerationsavgiften till TfS-kontoni respektive land.

  Danmark: Nordea 2040 5496 831 669 450 D krFinland: Nordea 1820307443 60 euroNorge: Nordea 6021.07.19256 450 N kr

  Nummer 3 20 aprilNummer 4 24 maj

  TfS nummer 2.08 08-04-08, 14.332

 • TfS nr 2/2008

  innehll4

  18

  NUMMER 2 2008 RGNG 113

  Medarbetare i det hr numret:Indrek Aunver, Stellan Brynell, Pontus Carlsson, Einar

  Einarsson, Calle Erlandsson, Gunnar Finnlaugsson,Johan Furhoff, Jrgen Hagelqvist, Claes Hall,

  Jesper Hall, Kristoffer Nilsson, Axel Ornstein,Cathy Rogers, Ian Rogers, Farhad, Rouhani,

  Stefan Schneider, Johan Sigeman, Hans-Eric Vaarala,Ola Winfridsson, Joel kesson, Hkan kvist.

  Omslagsfoto:Cathy Rogers

  30

  Bobby Fischer det rotlsa schackgenietSpelppningen var komplicerad. Bobby Fischer vxte upp i Brooklyn ochlmnade skolan s fort det var lagligt mjligt fr att gna all tid t schack.Ett par r senare vergavs han av sin mor Regina. Socialt en katastrof ochschackligt en tidig succ. Sedan vntade ett mittspel och ett slutspel fyllt avhalsbrytande frvecklingar. En minnesartikel om det kanske strstaschackgeniet genom tiderna.

  Sjuttiorsjubileum i Wijk aan ZeeDet blev entusiastiska applder vid invigningen i Wijk aan Zee nr den nyagaren av Corus, indiska storkoncernen Tata, meddelade att man ekonomisktgaranterar schackfesten minst fem r till. En stor del av schackvrlden stmdeskert in i ovationerna. rets jubileumsturnering blev en ny framgng frMagnus Carlsen, som delade frstaplatsen med Levon Aronian. Johan Sigemanvar p plats och terger sina intryck, medan Ian Rogers har kommenterat demest intressanta partierna frn A-gruppen.

  Mannen som tackade nej till Wijk aan ZeeHikaru Nakamura r mjligen schackhistorisk i ett avseende: han tackade nej nr han fick en inbjudantill Wijk aan Zee. Ytterst f har gjort det i det hollndska schackevenemangets sjuttioriga historia.Amerikanen stllde i stllet upp i en ppen turnering i Gibraltar. Ur snvt ekonomisk synvinkel vardet ett riktigt beslut. Nakamura hvade in frstapriset p 12 000 brittiska pund.

  Schacksveriges stora chans!Medlemstalet i Sveriges Schackfrbund har dalat under en lng fljd av r.tskilliga schackfreningar har lagt ner verksamheten och den allsvenskapyramiden har blivit allt mindre. S finns det ngot hopp? Jesper Hall frfram Schack4an som Schacksveriges stora chans att bryta en nedslendetrend. Konceptet presenteras, nyckelpersoner intervjuas och erfarenheterredovisas. Hr fr du all upptnklig information om rddningsplankan.

  Kombinationer 37Nilssons pjser 38Framtidsdrmmar i Norge 39Tillbaka till Estland 41Slutgiltig inteckning fr Grandelius 43Skol-NM i Danmark 44Veteranernas Lag-EM i Dresden 48S vinner man i tyska schackligor 49SK Rockaden brt Sollentunas segersvit 64Tvlingskalender 72

  52

  TfS nummer 2.08 08-04-08, 14.343

 • TfS nr 2/20084

  BobbyFischer

  AV LARS GRAHN

  r Bobby Fischer intervjua-des p amerikansk tv i The

  Dick Cavett Show ett r fre denstora bataljen i Reykjavik 1972,fick han frgan om var han bod-de. Bobby ryckte lite p axlarnaoch frklarade frstrtt att haninte bodde ngonstans. DickCavett fick sjlv fylla i svaret,ngonting om att studiogstenbodde p hotell och fr det mestavar p resande fot. Bobby nicka-de och log. Det var som om detvar den naturligaste sak i vrlden.

  Likt en schackpjs flyttade hanofta runt under sitt sextiofyra r

  lnga liv. ppningen i New York,mittspelet i Pasadena, ett lngtoch komplicerat slutspel i Buda-pest, Baguio City, Tokyo ochReykjavik. Dessemellan hemligaadresser och ett otal hotell. Rot-lsheten blev en livsstil. Det varmnga slagvxlingar och offer pvgen. Sin mor Regina offradehan redan i ppningen.

  Regina Wender, som senareskulle komma att ndra efternamngenom tre ktenskap, fddes iSchweiz 1913 men vxte upp iSt Louis, USA. Hon var av judiskbrd. Nitton r gammal flyttade

  hon till sin bror i Berlin, och drtrffade hon fysikern Hans-Ger-hardt Fischer. Judefrfljelsen iTyskland bidrog skert till att deflyttade till Moskva i slutet av1933. De gifte sig samma r ochfem r senare fddes dottern Joan.

  Under de fem ren i Moskvablev Regina en djupt vertygadkommunist. Hon stod genombrd och politisk vertygelse frallt det som sonen Bobby senarefraktfullt skulle ta avstnd frn.Under ren 19421972 var Regi-na i hemlighet vervakad av FBI,misstnkt fr att vara spion fr

  - det rotlsa schackgeniet

  N

  Robert James Fischer 19432008

  TfS nummer 2.08 08-04-08, 14.344

 • TfS nr 2/2008 5

  er

  Sovjetunionen.Regina och Hans-Gerhardt

  bestmde sig fr att lmna Sov-jetunionen 1939 och flytta tillUSA. De anlnde frst till Paris.Enligt FBI-rapporten fick Hans-Gerhardt inte inresetillstnd tillUSA p grund av sina kommu-nistsympatier. Regina och Joanfick resa till USA utan honom,men officiellt skiljdes de ktamakarna inte frrn 1945.

  Robert James Fischer fddes1943 i Chicago och enligt fader-skapsbeviset var Hans-GerhardtFischer far till barnet, men denuppgiften har ifrgasatts p godagrunder. Vid tiden fr gravidi-teten umgicks Regina med PaulNemenyi, en ungersk jude.Nemenyi betalade understd tillReginas (deras) son intill sin dd1952, vilket har tagits som intktfr att han i sjlva verket varBobbys biologiske far. EfterNemenyis dd skickade Reginaett brev till Paul Nemenyis son,Bobbys halvbror, och undradeom det fanns ngra pengar testa-menterade till Bobby. Vid dentidpunkten var hon utfattig.Bobby vxte upp under knappafrhllanden.

  Efter ett mellanspel i Mobile,Arizona flyttade Regina och hen-nes bda barn till Brooklyn, NewYork 1949. D arbetade Reginasom lrare och sjuksyster.

  Under lgenheten i Brooklynfanns en godisaffr och dr fickJoan ett schackspel av garen.Hon frklarade reglerna fr sinlillebror, som genast fngsladesav spelet. Det var 1949 ochBobby var sex r.

  Bobby blev s uppslukad avschackspelet att hans oroliga morkonsulterade en psykolog, somrdde henne att uppmuntrasonens schackspelande i stlletfr att ta avstnd frn det. Hsten1950 skickade Regina en frfr-gan till dagstidningen Brooklyn

  Eagle om hon kunde f hjlp medatt finna schackmotstndare tillsin son. Kortet blev liggande predaktionen ett tag innan detskickades vidare till HermannHelms, redaktr fr AmericanChess Bulletin. I ett brev frn den13 januari 1951 (se faksimil ovan)freslog han att Regina skulle tamed sonen till det lokala bibliote-ket, dr han nog skulle finna enjmnrig att spela med. Om hantog med brde och pjser skullehan ocks kunna vara med i ensimultan med Mr. Pavey. Det vars det brjade. Bobby blev matt-

  satt av Max Pavey och fll i grt.Bobby kom med i Brooklyn

  Chess Club och efter ha varitmed dr ngra r ville han hatuffare motstnd. 1955 blev hanmedlem i Manhattan Chess Cluboch blev elev till den kndeschacktrnaren John Collins, somhar beskrivits som en fadersfigurfr Bobby. 1956 blev han trettonr gammal amerikansk juniorms-tare, den yngste genom tiderna.

  Schackvrlden fick frst uppgonen fr den unge talangenefter fljande parti utkmpat i enturnering i New York 1956, det

  TfS nummer 2.08 08-04-08, 14.345

 • TfS nr 2/20086

  vill sga bara fem r efter simul-tanpartiet mot Max Pavey. Dethar kallats fr rhundradets partiav entusiastiska Fischeranhnga-re och det gav trettonringen ettsjlvklart sknhetspris.

  Grnfeldindiskt (D 97)Donald ByrneBobby FischerNew York 1956

  1.Sf3 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg74.d4 0-0 5.Lf4 d5 6.Db3 dxc47.Dxc4 c6 8.e4 Sbd7 9.Td1 Sb610.Dc5 Lg4 11.Lg5?Generellt sett r det en dlig idatt flytta en pjs tv gnger ippningen. Det hade varitmycket frnuftigare att spela11.Le2 fr att stta kungen iskerhet med rockad, men detvar sannerligen inte ltt attfrutse Fischers svarsdrag.11...Sa4!!Det handlar p ett djupsinnigtstt om att eliminera garderingenav e4.12.Da3P 12.Sxa4 hade Fischer planerat12...Sxe4, t.ex. 13.Dxe7 Da5+14.b4 Dxa4 15.Dxe4 Tfe8 16.Le7Lxf3 17.gxf3 Lf8 eller 13.Dc1Da5+ 14.Sc3 Lxf3 15.gxf3 Sxg5,i bda fallen med vinst fr svart.12...Sxc3 13.bxc3 Sxe4! 14.Lxe7 Db6 15.Lc4Efter 15.Lxf8 Lxf8 16.Db3 vin-ner svart enklast med 16...Dxb317.axb3 Te8! 18.Le2 Sxc319.Td2 Se4 20.Td1 Lb4+ 21.Kf1Sd2+ o.s.v.15...Sxc3! 16.Lc5Det tjnar inte mycket till att slp c3, t.ex. 16.Dxc3 Tfe8 17.De3(Efter 17.0-0 Txe7 r vit rtt ochsltt bonde under.) 17...Lxf3 (Intedirekt 17.