Tieu Luan Hoan Chinh

  • View
    1.336

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

FR IESLANDCAMP INA VIETNAM DUTCH LADY VIETNAM

Gr ou p [ 9 + 1]

LI M U

Nh chng ta bit, H Lan ni ting khp th gii khng ch bi hnh nh ca mt t nc xinh p, pht trin, m cn bi nn cng nghip ch bin sa hng u v l mt trong nhng nh xut khu ln cc sn phm t sa. Trong s , tp on FrieslandCampina vi cc thng hiu ch phm ni ting t b sa c hn 130 nm tn ti trong tim thc ca ngi tiu dng trn ton th gii. Ti Vit Nam, tp on ny c ngi tiu dng bit n qua thng hiu sa C Gi H Lan quen thuc. Tin thn l cng ty sa Vit Nam Foremost, ngy 12/6/2002, cng ty chnh thc i tn thnh cng ty thc phm v nc gii kht Dutch Lady Vit Nam. Sau gn 15 nm c mt ti Vit Nam ngy 21/7/2009, Cng ty Dutch Lady Vit Nam (thuc tp on thc phm Royal FrieslandFoods) chnh thc i tn thnh

FrieslandCampina Vit Nam. S hu mt dy chuyn sn xut sa nghim ngt t tiu chun H Lan, cng ty FrieslandCampina Vit Nam cho ra i nhiu dng sn phm ngy cng a dng v chng loi v hng v p ng cho hu ht cc i tng t tr em n ngi ln. Vi phng chm hot ng l lun mang n cho ngi dn Vit Nam mt cuc sng ti p v y sc sng, cng ty1

FR IESLANDCAMP INA VIETNAM DUTCH LADY VIETNAM

Gr ou p [ 9 + 1]

FrieslandCampina Vit Nam khng ch ch trng pht trin nhng dng sn phm uy tn, cht lng cao m cn hng n cc hot ng x hi v gio dc cng ng bng cc hot ng nh t chc ngy hi thiu nhi hng nm, chng trnh Khuyn Hc n om m< chnh l mt trong nhng chin lc marketing hu hiu ca cng ty. Cho n nay, cng ty vn khng ngng phn u xy dng, nng cao v m rng cc chin lc marketing ca mnh tha mn mt cch tt nht nhu cu ngy cng phong ph v a dng ca ngi tiu dng. Sau y, chng ti xin c gii thiu vi nt v cng ty ny v cc chin lc marketing 4P nhm gii thiu cch thc m cng ty p dng a nhng sn phm tt nht n tay khch hng thn yu ca mnh.

2

FR IESLANDCAMP INA VIETNAM DUTCH LADY VIETNAM

Gr ou p [ 9 + 1]

CHNG 1:

S LC V CNG TY FRIESLANDCAMPINA VIT NAM

(Tin thn l Dutch Lady Vit Nam)1.1 Lch s hnh thnh v pht trin c m cho mt cng ng y sc sng c m xy dng mt cng ng y sc sng bt u t xa xa khi 150 thng sa c u tin mang nhn hiu Dutch Baby c nhp khu v bn Vit Nam vo nm 1924. Nm 1993, vn phng i din u tin ca Dutch Lady Vit Nam c thnh lp ti s 27 n t, thnh ph H Ch Minh. Bui u thnh lp Dutch Lady Vit Nam l cng ty lin doanh gia Tp on Friesland Foods ni ting ca H Lan trong lnh vc sn xut sa v Cng ty Sn xut v Xut nhp khu Bnh Dng vi tng vn u t ban u 30 triu USD. Vo nhng ngy u tin, tnh Bnh Dng cng nhng nh lnh o tm huyt vi s pht trin ca t nc m rng vng tay n nhn Dutch Lady Vit Nam v to nhiu iu kin thun li cng ty tin hnh xy dng nh my. Nhng ngy u pht trin Ha n thng mi u tin pht hnh ngy 28 thng 02 nm 1996 chnh thc nh du cng cuc chinh phc ngi tiu dng ca Dutch Lady Vit Nam. Cc sn phm ca Dutch Lady Vit Nam ra mt th trng v nhanh chng c ngi tiu dng tin yu n nhn.

3

FR IESLANDCAMP INA VIETNAM DUTCH LADY VIETNAM

Gr ou p [ 9 + 1]

Tng tc v tin xa Ch trong vng mt nm sau ngy chnh thc hot ng, Dutch Lady Vit Nam cng vi cc nh phn phi v bn l xy dng h thng phn phi a sn phm ca cng ty n vi ngi dn thuc mi min t nc. Dutch Lady Vit Nam cn c tip thm sc mnh t vic ra i cc trung tm lm lnh v trin khai chng trnh nng tri b sa kiu mu cho nng dn. Chnh nh ngun sa di do v m bo cht lng ny cng vi s hp tc v ng h ca nhng ngi nng dn, Dutch Lady Vit Nam nhanh chng pht trin mnh m, a cc sn phm dinh dng cht lng cao n mi gia nh Vit Nam. Pht trin vi nhng gi tr ch thc S pht trin ca bt c doanh nghip no cng cn c minh chng qua vic th trng n nhn sn phm. Ch 3 nm sau khi i vo hot ng, Dutch Lady Vit Nam m rng nh my p ng nhu cu tiu dng ngy cng tng v t c tc tng trng cao. Tip sc cho s pht trin ny l i ng nhn vin ca cng ty lao ng ht mnh v mt nim t ho v mt nim tin vo tng lai ti sng. Vng bc tin phong Nhn thc c s mnh gp phn ci thin i sng ca ngi Vit Nam, Dutch Lady Vit Nam khng ngng tm hiu nhng thi quen sinh hot, nm bt nhng thay i trong li sng ca ngi tiu dng v quan trng hn c l p ng nhng nhu cu dinh dng ca ngi Vit Nam.

Dutch Lady Vit Nam tr thnh cng ty thc phm u tin ti Vit Nam nhn chng ch ISO 9001 vo nm 2000, sau l chng ch HACCP vo nm 2002.

4

FR IESLANDCAMP INA VIETNAM DUTCH LADY VIETNAM

Gr ou p [ 9 + 1]

Mang sn phm C Gi H Lan n mi nh Mc d tin thn l Vit Nam Foremost, nhng tn gi v hnh nh C Gi H Lan tr nn gn gi, quen thuc v lun hin hu trong tm thc ca ngi tiu dng. Chnh v tnh cm ca cng ng, cng ty quyt nh i tn thnh Dutch Lady Vit Nam mang thng ip mi Sn sng mt sc sng n mi gia nh Vit Nam. Dutch Lady Vit Nam cho ra i chng trnh khuyn hc n om m vo nm 2002. n nay, chng trnh to iu kin cho hng ngn hc sinh ngho, hiu hc khp mi min t nc tip tc ta sng trn bc ng hc vn. Cho n nay, chng trnh khuyn hc ny nhn c nhiu tnh cm v s hng ng nhit tnh ca cng ng. Khng ngng vn ln Phi hp vi cc ban ngnh y t l mt trong nhng n lc to ln ca Dutch Lady Vit Nam nhm ci thin i sng cng ng. Vic t chc cc hi tho dinh dng gip nng cao kin thc chuyn mn cc y bc s v cc chuyn gia dinh dng, gp phn chm sc sc khe cng ng c tt hn. Nm 2005, Dutch Lady Vit nam u t dy chuyn ng chai vi cng ngh tin tin nht th gii, em n cho ngi tiu dng sn phm sa trong kiu chai mi vi nhn hiu C Gi H Lan, Calcimex v Yomost. S kin ny c xem nh mt im son nh du cho ct mc 10 nm lin tc hon thin mnh ca Dutch Lady Vit Nam v c bnh chn 1 trong 10 s kin marketing ni bt nht trong nm 2005. Chp cnh bay xa ng hnh cng Vit Nam vi s mnh Nng cao cht lng cuc sng cho cng ng l nim vinh d m Dutch Lady Vit Nam v cc i tc nhit thnh ca mnh , ang v s hon thnh mt cch tt nht.5

FR IESLANDCAMP INA VIETNAM DUTCH LADY VIETNAM

Gr ou p [ 9 + 1]

1.2 Tm nhn v s mnh Tm nhn Ci thin cuc sng S mnh Dutch Lady Vit Nam c s mnh pht trin v sn xut kinh doanh cc sn phm sa cht lng cao, giu dinh dng rt ng tin cy gp phn xy dng mt cuc sng khe mnh y sc sng. 1.3 Thnh tu t c ISO-9001:2000 (nm 2000) Hun chng lao ng hng ba (thng 2 nm 2006) Top 10 thng hiu ni ting nht Vit Nam trong ngnh hng thc phm v ung (thng 4 nm 2006) Hun chng v sc khe nhn dn (thng 5 nm 2006) Gii thng Tin & Dng (thng 6 nm 2006) 10 thng hiu thnh cng nht Vit Nam ( thng 7 nm 2006)

6

FR IESLANDCAMP INA VIETNAM DUTCH LADY VIETNAM

Gr ou p [ 9 + 1]

CHNG 2:

CHIN LC SN PHM

2.1 Gii thiu sn phm Nhp sng hin i i hi bn cn c s chun b tt c v mt tm l ln th cht lun nng ng v tinh anh trong mi hon cnh. Sa C Gi H Lan l la chn hp l cho nhu cu dinh dng ca gia nh bn vi cng thc Active Care gm: Protein: Canxi: Gip c th pht trin, cho vc dng cn i. Gip xng, rng chc khe, pht trin chiu cao v ngn nga long xng. Vitamin B2: Cholin: H tr qu trnh hp th v chuyn ha cht dinh dng. Tng cng tr nh v gip tp trung hiu qu.

2.1.1 Cc loi sn phm 2.1.1.1 Sa tit trng

Sa tit trng C Gi H Lan

Cng thc Active Care cung cp dng cht cn thit gip bn lun nng ng v khe mnh. Ba hng v ti ngon: Scla, c ng, du.

7

FR IESLANDCAMP INA VIETNAM DUTCH LADY VIETNAM

Gr ou p [ 9 + 1]

Sa tit trng Dutch Lady 100% nguyn cht

Lm t 100% sa b ti thu hoch t mng li tri b sa t chun Dutch Lady. Gm: Khng ng, c ng.

Sa chua ung C Gi H Lan

Dnh cho tr em, c lm t ngun sa cht lng cao ha quyn vi hng v tri cy Hai mi v c tr em a chung: Cam, Du. 2.1.1.2 Sa Bt nguyn kem C Gi H Lan Cung cp y cht dinh dng, vitamin, khong cht cn thit, giu hm lng canxi & cholin gip pht trin chiu cao, tr no

2.1.1.3 Sa c Sa c C Gi H Lan cao cp Cng thc Active-Care, vi cht m sa, vitamin B2, cholin v nhiu cht kem mang n cho bn mt ly sa tht thm ngon y dinh dng. 3 ly sa mi ngy gip bn lun sn sng mt sc sng.

8

FR IESLANDCAMP INA VIETNAM DUTCH LADY VIETNAM

Gr ou p [ 9 + 1]

Sa c C Gi H Lan dinh dng hng ngy Cung cp cc vitamin v khong cht cn thit, cng s cn bng gia ngt v bo, sa c C Gi H Lan dinh dng hng ngy p ng nhu cu dinh dng hng ngy ca gia nh bn.

2.1.2 Nhn hiu C Gi H Lan s dng chin lc phn bit ha cho tt c cc sn phm nhm thm nhp vo nhng phn khc th trng mnh hn. Mu sc ch o l xanh dng m v trng. Mu xanh dng m l biu tng cho tr tu, hiu bit, nng lng, sc mnh, s vng vng, s an tm. Mu trng ch Dutch Lady l mu ca s hon thin, tinh khit, n gin v an ton. ngha v mu sc ca nhn hiu c tnh cht gi nh ti slogan Sn sng mt sc sng. 2.1.3 Bao b to s tin li, thm m cao nht cho khch hng ng thi bo qun sn phm tt nht qua thi gian v khng gian, c bit l iu kin thi tit Vit Nam, nhn hng Dutch Lady tung ra th trng nhng mu bao b ht sc a dng v thn thin vi mi trng: Sa tit trng: c thit k nh gn vi hp giy c dung tch 110ml hoc 180ml, d dng mang theo bn mnh. c bit sa tit trng Dutch Lady 100% nguyn cht nay c mt di dng hp giy to 1 lt. Sa bt: d bo qun vi hp thic 400g v 900g. Bn cnh cng tit kim hn vi hp giy 400g v gi tin ch 350g.

9

FR IESLANDCAMP INA VIETNAM DUTCH LADY VIETNAM

Gr ou p [ 9 + 1]

Sa c: c bo qun trong hp thic c khi lng tnh 380g .Vi 2 kiu np khui khc nhau em n cho bn nhng s la chn hp l. 2.1.4 Nhng dch v gn lin vi sn phm Cho dng th sn phm siu th v hi ch, hng dn cch s dng, bo qun v hn s dng c in r trn bao b hoc np ca sn phm. Dutch Lady lp hn mt ng dy nng chuyn t vn dinh dng thng xuyn cho khch hng ca mnh nhm to s tin tng v hi lng cho khch hng. 2.2 Mt s chin lc sn phm

Dutch Lady pht trin thng hiu C Gi H Lan thnh thng hiu dinh dng c uy tn khoa hc v ng tin cy nht vi mi ngi dn Vit Nam thng qua mt s chin lc: 2.2.1 Chin lc pht trin dng sn phm theo hng b sung Cng ty khng ngng sng to pht trin dng sn phm ngy cng a dng v chng loi v hng v tm kim li nhun nhiu hn, p ng nhu cu tng thm ca ngi thng thc, tn dng c nng lc sn xut, c gng dn u th trng v lp kn cc l hng ngn nga i th cnh tranh. 2.2.2 Chin lc thch ng sn phm Trong qu trnh tn ti ca sn phm trn th trng, cng ty cng khng ngng ci tin mu m, bao b v nng cao cht lng sn phm p ng s ch i ca khch hng. VD: Sa tit trng Dutch Lady 100% nguyn cht khng ng ra i nhm p ng cho nhng ngi khng thch ung ng v nhng ngi b bnh tiu ng, tng huyt p c th s dng.

10

FR IESLANDCAMP INA VIETNAM DUTCH LADY VIETNAM

Gr ou p [ 9 + 1]