Tingkah Laku Positif Dan Tingkah Laku Negatif

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tingkah Laku Positif Dan Tingkah Laku Negatif yang sesuai untuk rujukan guru pelatih terutamanya guru / opsyen Prasekolah.

Text of Tingkah Laku Positif Dan Tingkah Laku Negatif

1.0

TINGKAHLAKU POSITIF DAN TINGKAHLAKU NEGATIF

TINGKAHLAKU

Tingkahlaku merujuk kepada tindakan atau tindakbalas sesuatu objek atau organisma, biasanya sehubungan dengan persekitaran

POSITIF

NEGATIF

DISTRUPTIF

DISTRUKTIF

BERGANTUNG

INGIN TAHU

CEPAT BELAJAR

PROAKTIF

PINTAR CERDAS

2.0

FAKTOR MEMPENGARUHI MASALAH TINGKAHLAKU

FAKTOR MEMPENGARUHI MASALAH TINGKAHLAKU

FAKTOR BIOLOGI

FAKTOR PSIKODINAMIK

FAKTOR PEMBELAJARAN

Genetik ialah unit-tunit baka yang diwarisi oleh ibu bapa kepada anakanak. Kerosakan gen ini akan membawa kepada masalah jiwa. Terdapat juga hormon dalam badan manusia iaitu adrenalina dan noradrelin yang boleh menyebabkan manusia sentiasa tegang dan tertekan

Masalah berlaku disebabkan konflik dalaman diri yang wujud dalam bentuk tidak disedari seperti proses represi, ingatan memilukan dan keinginan-keinginan seksual yang tidak dapat dipuaskan. Akibatnya berlaku tingkh laku seperti histeria, kesedihan, kerisauan dan kemurungan.

Hasil dari pembelajaran yang tidak sesuai sama ada secara langsung tau tidak langsung akan menyebabkan fobia dan kemurungan

3.0

KRITERIA MENGENALPASTI KANAK-KANAK BERMASALAH TINGKAHLAKU

KRITERIA MENGENALPASTI KANAK-KANAK BERMASALAH TINGKAHLAKU

Ketidakbolehan dan ketidakupayaan murid yang tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan faktor-faktor deria (sensori), kesihatan dan intelek

Suasana yang kurang gembira dan penuh dengan kerisauan

Tingkahlaku dan perasaan yang kurang sesuai dalam keadaan normal

Sering menunjukkan gejala-gejala fizikal atau perasaan takut yang ada kaitan dengan masalah peribadi dan sekolah

Ketidakbolehan membina atau megekalkan perhubungan dengan orang lain interpersonal relationships seperti dengan rakan sebaya, guru dan lain-lain

Kanak-kanak Schizophrenic yang tidak mengenali realiti dan masalah sosial akibat gangguan emosi yang teruk.

4.0

FAKTOR-FAKTOR MENILAI TINGKAHLAKU NORMAL ATAU TIDAK NORMAL

FAKTOR-FAKTOR MENILAI TINGKAHLAKU NORMAL ATAU TIDAK NORMAL

kekerapan berlakunya tingkahlaku

kekuatan (untensity)

tempoh (duration)

kesesuaian dengan umur (age appropriateness)

5.0

KLASIFIKASI MASALAH TINGKAHLAKU OLEH KERR & NELSON

KLASIFIKASI MASALAH TINGKAHLAKU

TINGKAHLAKU MENGGANGGUI

TINGKAHLAKU TIDAK SESUAI

MENARIK DIRI DARI SOSIAL

TINGKAHLAKU BERULANG

Tingkahlaku untuk mendapat perhatian orang lain, misalnya out-of-seat, merayau-rayau, mengejek, tidak mengikut arahan guru dan ibu bapa

Misalnya sering menangis, tantrums, terlalu bergantung kepada rakan. Juga mungkin tidak faham apakah tingkahlaku yang sesuai untuk situasi tertentu

Individu yang terlalu segan dan takut melibatkan diri dalam situasi sosial. Misalnya sengaja mengelakkan diri daripada bermain atau berkomunikasi dengan kanakkanak lain.

Sesetengah kanak-kanak misalnya kanakkanak autistik atau buta sering menunjukkan tingkahlaku seperti gerakan tangan dari depan mata rocking dan lainlain