TINGKAH LAKU PROSOSIAL

 • View
  52

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TINGKAH LAKU PROSOSIAL. PROF MADYA DR. MA’ROF REDZUAN Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia. Adakah anda akan memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan pertolongan? Adakah anda akan menolong seseorang yang sedang lemas di tasik yang dalam? - PowerPoint PPT Presentation

Text of TINGKAH LAKU PROSOSIAL

 • TINGKAH LAKU PROSOSIALPROF MADYA DR. MAROF REDZUAN Fakulti Ekologi Manusia,Universiti Putra Malaysia

 • PENGENALANAdakah anda akan memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan pertolongan?Adakah anda akan menolong seseorang yang sedang lemas di tasik yang dalam?Mengapa ada manusia yang menghulurkan bantuan dan ada pula yang berdiam diri?Kes Klasik: Kitty Genovese

 • APA ITU TINGKAH LAKU PROSOSIAL?Merupakan tingkah laku mengambil berat, tindakan menolong orang lain tanpa didorong oleh kepentingan diri.Contoh: membantu orang yang sedang diancam, dalam kesusahan, atau memebri hadiah.Konsep-konsep lain: tingkah laku menolong, tingkah laku charity, tingkah laku kesukarelawan,

 • Konsep sebenar prososialPerlu bezakan kedua konsep: hedonisme dan altruisme.Hedonisme huraiannya:Pada asasnya manusia adalah mengurangkan kesakitan dan memaksimakan kenekmatan.Dengan demikian tingkah lakunya adalah yang memberikan faedah kepadanya.Bukan bermaksud tidak mahu menolong orang lain; tetapi pertolongan itu akhirnya adalah menguntungkan dirinya.Berbeza dengan mementingkan diri sendiri (tidak mahu menolong orang lain).Altruisme huraiannya:tingkah laku menolong orang lain dengan tanpa didorong untuk memeprolehi faedah yang diharapkan. Pertolongan adalah ikhlas

 • TEORI-TEORI TINGKAH LAKU PROSOSIALBeberapa teori dikemukakan untuk menerangkan bagaimana tingkah laiu sosial berlaku.Teori sosiobiologiTeori pembelajaran sosialTeori Norma sosial

 • Teori SosiobiologiTingkah laku prososial adalah diwarisi melalui genetik, khususnya di kalangan haiwan.Tujuan untuk kelangsungan haiwan berkenaan.Tingkah laku yang bersifat ekstrim mengorbankan diri untuk kepentingan ahli kelompok.Contoh: semut kerengga, lebah etc.Adakah teori ini sesuai untuk diaplikasikan kepada manusia?

 • Teori Pembelajaran SosialTingkah laku prososial adalah dipelajari melalui proses pembelajaranTeori pelaziman operan (peneguhan ganjaran dan hukuman) oleh Skinner.Teori pemodelan/peniruan/pemerhatian oleh Bandura.Bagaimana teori-teori ini boleh diaplikasi dalam membentuk manusia yang mempunyai personaliti suka membantu orang lain?

 • Teori Norma SosialTingkah laku prososial adalah diatur oleh norma (peraturan) sosial, yang mengatur hidup manusia.

  A.NORMA KETIMBALBALIKAN (RECIPROCITY)Hidup manusia adalah saling bantu membantu (bertukaran tenaga dan benda)Pertukaran adalah dalam bentuk:Pertukaran ekonomi saling balas membalas yang telah dipersetujui terlebih dahulu apa yang akan ditukarkan.Pertukaran sosial tidak dipersetujui terlebih dahulu apa yang akan ditukarkan, tetapi sudah menjadi kewajipan orang yang menerima bantuan membalas balik apa yang diterima.Pertukaran sosial kita menolong orang yang pernah menlong kita ia menyediakan asas perhubungan dalam masyarakat/antara mansuia.Adakah manusia sentiasa menbalas pertolongan orangBagaimana kalau bantuan yang terima dahuku tidak ikhlas?Adakah manusia membalas bantuan dalam bisbah yang sama?Mengapa manusia menolak daripada menerima bantuan?

 • NORMA TANGGUNGBJAWAB SOSIALDari segi norma berstatus tinggi membantu yang berstatus rendahOrang yang bergantung lebih layak menerima bantuan, walau bagaimana punMasalah bukan daripada faktor dalaman (tidak bertanggung jawab) contoh kemalangan yang disengajakan! Bukan kesilapannyaTelah berusaha untuk memperbaiki masalah (bukan lepas tangan, tiada inisiatif untuk memperbaiki masalah)Sekiranya seorang isteri didera oleh suami, adakah ianya merupakan tanggungjawab sosial untuk membantu isteri itu tersebut, yang kebetulan merupakan jiran anda?

 • NORMA KESAMAAN DAN NORMA KEADILANNorma kesamaan kita seharusnya memberikan bantuan secara sama rata (membahagikan hadiah yang diperolehi di kalangan ahli)Norma keadilan kita seharusnya memberikan bantuan berdasarkan kepada sumbangan dan kelayakannya.Dengan demikian cara pemberian pertolongan adalah bergantung kepada situasi, sama ada secara sama atau secara adil.Bilakah anda menggunakan norma kesamaan dan norma keadilan dalam memberikan bantuan?

 • NORMA SOSIAL DAN NORMA PERIBADISekiranya anda diminta membahagikan hadiah, adakah anda akan membahagikan mengikut norma sosial atau norma peribadi?Dengan memahami nilai peribadi seseorang dapat memahami tingkah laku seseorang.Adakah nilai peribadinya mementingkan dirinya sendiri atau mementingkan tanggungjawab sosial?

 • CAMPURTANGAN BYSTANDER DALAM SITUASI MEMERLUKAN PERTOLONGANKes Kitty Genovese, mengapa jiran-jiran tidak menolong?Ini menyebabkan Latane dan Darley ingin mengkajinyaDalam keadaan bagaimanakah seseorang itu memberikan pertolongan?Sekiranya anda berada dalam situasi yang memerlukan pertolongan (sebagai bystander) adakah anda memberikan bantuan? Apakah keadaan / faktor sama ada memberikan bantuan atau tidak?

 • MODEL KOGNITIF LATANE DAN DARLEYLatane dan Darley telah membentuk model yang menggambarkan proses-proses kognitif sebelum sesuatu tindakan membantu itu diberikan.Menyedari kecemasanMentafsirkan perisitwa sebagai kecemasan.Tanggung jawab untuk menolongMengetahui untuk menolongMemutuskan untuk menolong.Sekiranya di salah satu proses jawapannya adalah tidak maka proses ini tidak akan diteruskan.

 • Menyedari PeristiwaPenting perlu sedar adanya peristiwa kecemasan.Persekitaran di mana peristiwa berlaku adalah penting kadang kala boleh menghalang kesedaran.Tapi kadang kala manusia berpura-pura untuk menyedari perisitwa.Sekiranya anda melihat orang sedang berkerumun di tepi lebih raya, adakah anda akan berhenti sama.

 • Mentafsir Peristiwa Sebagai KecemansanSetelah menyedari adanya peristiwa maka perlu mentafsirkan adakah ianya peristiwa cemas atau tidak?Tingkah laku tidak diberikan sekiranya bystander mentafsirkannya sebagai bukan kecemasan.Mendengar suara minta tolong perlu ditafsirkan adakah ia benar-benar minta tolong, atau hanya gurauan.Namun, bagaimana pula sekiranya anda menyedari dan mengetahui seorang isteri sedang didera oleh suaminya; adakah anda buat-buat tidak tahu kerana tidak mahu menjaga tepi kain orang?

 • Tanggungjawab Untuk MenolongSetelah menyedari peristiwa kecemasan dan mentafsirkan sebagai cemas, adakah anda akan memberikan bantuan.Tidak semestinya bergantung kepada adakah anda seorang yang bertanggungjawab (moral).Apa faktornya kepada tanggungjawab ini?Teori penyebaran tanggungjawa - Kalau bersendirian lebih bertanggunjawab (100%), kalau ramai, tanggungjawab tersebar juga pada orang lain. Seorang ibu boleh jaga 10 orang anak, dan tidak sebaliknya.Kecekapan anda sekiranya anda punyai kemahiran/kecekapan untuk menolong maka rasa tanggungjawab, dan sebaliknya.Permintaan pertolongan yang sedikit/kecil menyebabkan rasa tanggungjawab untuk menolong, dan sebaliknya.Apabila tanggungjawab telah diserahkan/diminta terlebih dahulu/awal.

 • Mengetahui Untuk MenolongAdakah orang yang bermoral/suka membantu semestinya memberikan bantuan dalam semua situasi kecemasan?Tidak semestinya bergantung kepada pengetahuan/kecekapan/kemampuan untuk menolong.Pastikan kita mempunyai kemahiran untuk membatu sebelum memberikan bantuan.Terdapat manusia yang enggan melihat/berada pada perisitiwa kecemasan kerana tidak mempunyai kemahiran untuk menolong khuatir timbul rasa bersalah.

 • Memutuskan Untuk MenolongWalaupun proses-proses sebelum ini jawapannya adalah ya adakah semestinya seseorang itu memberikan bantuan,Tidak semestinya terdapat faktor-faktor lain yang perlu diberikan pertimbangan.Kos / risiko dalam memberikan pertolongan nyawa, harta benda, harga diri.Diri orang yang dirasakan merlukan pertolongan pastikah anda orang yang dalam kecemasan itu benar-benar memerlukan pertolongan? Adakah pertolongan anda semestinya diterima? (persepi dan kehendak mereka!). Apa perasaan seorang suami sekiranya ada orang lain cuba menyelesaikan masalah rumahtangganya? (ego).Perhubungan bystander dengan mangsa sanggupkah anda tidak menghadiri temuduga petning demi kerana menolong kawan yang sedang cedera?Sifat-sifat orang yang memerlukan bantuan kotor, kusut masai yang sengaja mencari masalah sendiri.Ada atau tidak orang lain memberikan pertolongan terlebih dahulu, sekiranya ada mungkin anda cenderung untuk menolong.

 • MODEL BANGKITAN DAN KOS YANG DITANGGAPILanjutan daripada model Latane dan Darley; tokohnya, Pilivian, Gaertner, dan Clark.Faktor yang menyebabkan seseorang itu memberikan bantuan ialah:Ciri-ciri situasi bilangan orang lain yang hadir, kejelasan tentang kecemasanCiri-ciri mangsa umur, gender, ras, sifat-sifat lain.Tret-tret bystander semangat, emosi, empati, simpati kebolehan menolong.Faktor-faktor ini mempengaruhi bangkitan pada diri individu, dan juga kos yang mungkin ditanggung sekiranya menolong atau tidak menolong.Bangkitan dan kos ini mempengaruhi sama ada seseorang itu akan menolong atau tidak menolong.

 • CIRI-CIRI INDIVIDU YANG MENOLONGSiapa individu yang cenderung untuk bertingkah laku prososial?Tentunya berkait rapat dengan personaliti dan juga emosi etc. nya.

 • Ciri PersonalitiSifat pengasuhCiri-ciri fizikal tinggi, gagahPunyai latihan pertolongan cemas polis, askar, bulan sabit merah, pengangkap.Berempati.Percaya bahawa tingkah lakunya akan dibalas (dengan keadilan)Bertanggungjawab sosialPunyai lokus kawalan dalamanEgosentrisme yang rendah

 • Mood dan TL PrososialMood boleh mempengaruhi TLPMood gembira mendorong TLP tetapi tidak semestinya kerana dengan TLP boleh mengganggu mood gembira.Mood tidak gembira kurang cenderung TLP, tetapi ada yang cenderung TLP kerana untuk mahu berada dalam gembira dengan berTLP.

 • Simpati dan EmpatiSimpati tunjukkan sedh/dukacita kepada mangsa tujuan untuk meringankan bebanan.Empati merasai apa yang mangsa rasai. Dengan menolong mangsa dapat meringankan perasaan sedihHipotesis empati-alturisme Menolong mangsa boleh meringkankan pe