of 23 /23
Tnh Tông Nhp Môn Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng tại Dallas, Mỹ Quốc, năm 1996 Ngô Chân Ðộ ghi chép lại Chuyển sang PDF: www.NiệmPhậtVãngSanh.com

Tịnh Tông Nhập Môn

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pháp Sư Tịnh Không

Text of Tịnh Tông Nhập Môn

 • Tnh Tng Nhp Mn

  Lo Php S Tnh Khng ging ti Dallas, M Quc, nm 1996

  Ng Chn ghi chp li

  Chuyn sang PDF: www.NimPhtVngSanh.com

 • Tnh Tng Nhp Mn Lo Php S Tnh Khng

  Trang 2

  Knh tha ch v ng tu: Trong bui ging kinh Los Angeles v San Jose c rt nhiu v ng tu li gp ti v ni n chuyn cng phu tu hc khng c c lc, chng ta khng th gt hi c nhng cng c v li ch th thng m c Pht ni trong kinh. Nguyn nhn chnh l ch no? Ln ny tuy thi gian chng ta tu hi rt ngn nhng ti ngh trong ba ngy hm nay chng ta nn tho lun v vn ny. Ti Sao Chng Ta Tu Theo Php Mn Tnh ? Mc ch th nht ca chng ta khi tu hc Pht Php ng nhin l liu thot sanh t lun hi, ra khi tam gii. y l mt vn trng i, l mt i s nhn duyn m Pht ni trong kinh Php Hoa; c Th tn trong rt nhiu kinh lun i tha khng k l trn l lun hoc phng php khng c ch no khng ly lm mc tiu ti hu. Nhng Pht php truyn n ngy nay, y c theo cch ghi chp ca ngi Trung quc tri qua ba ngn nm, v theo cch tnh ca cc nc khc th cng trn hai ngn nm trm nm. Php truyn qua thi gian di nh th s khng trnh khi sanh ra t oan. Hin nay l thi mt php, hai ngn nm trm nm sau khi c Pht Thch Ca dit , cn tnh ca chng sanh trong thi i ny d nhin khng ging vi thi xa v vy c rt nhiu kinh lun v php mn khng phi l khng tt nhng ngi hin i chng ta tu hc khng c, thc hnh khng c. Y c theo l lun v nguyn tc ca kinh in i tha, khng k l tu hc php mn no, Hin Gio, Mt Gio, Thin Tng, v Gio H cng vy, tt c u phi on dt kin t phin no mi c th liu thot sanh t. Ci g l kin t phin no? Ni mt cch n gin kin l kin gii sai lm, ci nhn khng ng i vi v tr nhn sanh, gi l kin phin no. T ch t tng sai lm v cch suy ngh khng chnh xc. Phm vi ca kin t qu rng qu ln. Trong kinh lun c Pht em v lng kin t phin no quy np v mi loi, y l v thun tin thuyt php. Ni thit ra ngi hin i chng ta khng th on dt c bt c th no trong mi th kin t phin no ny. Mt th cng on khng ni, hung chi l mi th! Nu on khng ni phin no th tu hc c i cng khng th thnh tu. y khng phi l khuyt im ca mt vi ngi m l cn bnh chung ca mi ngi hin nay. Chng ta thy trong quyn Nim Pht Lun ca m H i s, Ngi ni c i Ngi gp c hoc nghe n nhng ngi tham thin n mc c c Thin nh l rt t, cn ngi tham thin n khai ng th khng nhng mt i cha gp, m nghe cng khng nghe n. y ch nu ln mt th d ni m thi.

 • Tnh Tng Nhp Mn Lo Php S Tnh Khng

  Trang 3

  Nu tham thin m khng th i trit i ng v minh tm kin tnh th khng k l thnh cng; cng phu c c thin nh c su c cn, cng phu cn th sanh n ci tri S Thin, Nh Thin; cng phu su th sanh n ci tri Tam Thin, T Thin. Ci tri T Thin v T Khng cng cha thot khi Thin o, hung h nhng ngi c c thin nh l lng phng sng ln (rt him). iu ny ni r chng sanh trong thi mt php phin no tp kh qu nng li cn thm hon cnh ngoi duyn khng thin. Ci g khng thin? Danh, vn, li, dng, ti, sc, danh, thc, v thy (danh, vn, li, dng, tin ti, sc p, ting tm, thc n ngon, v ng ngh) u ang m hoc d d; bn trong c phin no, bn ngoi c m hoc, bn lm sao c th thnh tu c? Hung chi trong lc tu hc, nhng i c hi xa c nhc n khng lo tht (khng thit tnh khng tht th), phn lng ca cu ny rt nng, rt nng, ngha rt su rng. Chng ta nghe xong khng mng ti ch ci tr ri thi, khng coi trng m khng hiu c cu ny ni trng phc yu im ca chng ta. Ti sao khng thit th? Khng trnh khi hai nguyn nhn, nu ni theo kinh Pht th l thin cn mng, khng c phc bo. Nu dng ngn ng ca ngi hin i m ni l:

  1. Chng ta cha hiu r hon ton ngha l trong kinh in. 2. Chng ta cha nm chuyn kh v v ng cay trong th gian!

  Cho nn tu hc khng thnh tht v lm hng chuyn thot ly sanh t trng i ca i mnh. Nh vy lm th no c th t c s li ch th thng ca Pht php? Tu hc nh th no th i ny chng ta mi c thnh tu? y u l s mong mi ca mi v ng tu. Nu chng ta c nguyn vng nh vy, tm nguyn ny c thit l rt thit tha khng? Nu thit ng l c s nhn thc nh vy, thit l c tm nguyn thit tha nh vy, th trong kinh Pht gi l ngi gic ng. Ngi ny thit gic ng! Nu chng ta cn say m m mng trong sanh t, qua c ngy no hay ngy , ly tm trng ny i hc Pht, vn trong v minh m hoc nh c m khng tnh thc (gic ng), tu hc cng phu nh vy lm sao c th c lc c? Nhng nm gn y qu v nghe ging kinh, hoc nghe c t bng video, hoc c mt s vit thnh sch cc v c qua, chng ta phi bt u t ch no? Nht nh phi t Tam phc, Lc ha. Lc ha khng phi ch dnh ring cho o trng ca cc v xut gia; nu Lc ha chuyn dnh cho o trng ca cc v xut gia vy th cc v ti gia lm sao c th thnh tu c? Chng ta phi hiu Lc ha khng phn bit xut gia v ti gia, cho nn ni Pht php l php bnh ng. c bit l php mn Tnh , c Pht A Di i t i bi c th lm cho

 • Tnh Tng Nhp Mn Lo Php S Tnh Khng

  Trang 4

  chng sanh trong chn php gii u bnh ng thnh Pht, trong thi mt php mun thnh tu c th ch c php mn ny thi. Trong s nhng ngi nim Pht c ngi ng vng sanh, c ngi ngi vng sanh, bit trc ngy gi ra i, khng c bnh kh, chng ta u c chng kin tn mt hoc nghe ni n. Php mn ny c gi l D hnh o (o d thc hnh). C s cn bn tu hc ca php mn ny cng ch l Tam phc, Lc ha. Ti ngh chng ta ai cng bit n Tam phc, Lc ha, ai cng c th ni c, nhng lm c cha? Cha lm c th khng c ch li g ht. My tun trc ti Los Angeles thuyt ging, c mt v ng tu li ni vi ti l ng c tr kinh. Ti hi: ng tr kinh g? ng ni: Con tr kinh V Lng Th c ba ngn bin (ln). Ti tr li: ng khng c tr kinh. ng hi: Nh vy ngha l sao? Con mi ngy u c c tng m. Ti ni: ng ch c kinh, ng c qua ba ngn ln, ng khng c tr. ng hi: Th no mi gi l tr? Ti tr li: Tr ngha l lm c. Nhng vic Pht dy trong kinh, ng c lm c cha? Nu ng cha lm c th gi l c kinh, cho n nim kinh cng khng c nim. Nim l g? Trong tm ng thit c; ming c c m trong tm ng khng c, phi khng? ng ni: D ng. Ming c m tm khng thit c th gi l c kinh, nim kinh cn khng c nim th lm sao c th ni tr kinh c? Ti c ra mt cu ni trong kinh: Thin h khu nghip, bt k tha qu (Kho gi gn khu nghip, ng v bn chuyn quy ca ngi khc) ng c lm khng? ng cng rt thit th, lc u v ni: Con lm khng c. Lm khng c th bn khng c tr kinh. Trong kinh lun i tha c Pht ni vi chng ta Th tr c tng, din thuyt cho ngi khc bit. Th tr c t hng u. Bn hiu nhng l lun c Pht dy v bit phng php tu hnh, bn c th em l lun phng php i thc hnh c hon ton trong i sng hng ngy,

 • Tnh Tng Nhp Mn Lo Php S Tnh Khng

  Trang 5

  mi gi l th tr. Cho nn th tr v c tng l hai chuyn khc nhau, khng th xem l ging nhau c. Ti dy nhng ngi mi hc Pht, lc ban u phi em kinh nim ba ngn ln, mc ch lm g? l dy bn em nhng li dy trong kinh nh thuc lng, ri trong i sng hng ngy lc i x vi ngi v tip xc vi s vic phi hon ton lm theo nhng li dy . Nh vy mi gi l th tr, mi c cm ng. Gi s bn khng lm theo ri ni vi ti, ti tin khng? Ti tin! Ti sao ti tin? S cm ng ca bn c khng phi t ch Pht B Tt, m l cm ng ca yu ma qu qui, thit l c cm ng! Yu ma qu qui gia tr bn, gip cho bn tng trng thm tham sn si, gip cho bn to thm c nghip, gip cho bn i a a ngc A T mau hn. Trong kinh Lng Nghim, on sau cht c Th Tn ni ngi hc Pht c nm mi th m ma; ma s gia tr (ph khuy), chng ta khng th coi thng oai thn sc mnh ca ma. Nu tm bn chnh trc, hnh vi ngay thng th s cm ng o giao vi Pht B Tt. Nu tm v hnh vi t vy th s cm ng o giao vi yu ma qu qui. X hi ngy nay rt phc tp, tnh hnh trong lc o so vi chng ta cn phc tp hn. Mt ngi trong thi i ny mun liu sanh t ra khi tam gii ch tht l khng d nhng cng khng th xem l qu kh. Xem l qu kh th cng sai lm. ch tht l c phng php, c con ng dn n, nht nh phi tun theo li dy ca c Pht v y theo m thc hnh. TAM PHC: 1. Hiu dng ph mu, phng s s trng. T tm khng st hi sinh vt. Tu thp thin nghip. Phc th nht trong tam phc l hiu dng cha m. Chng ta ni rt nhiu ln ri. Chng ta khng nim thuc lng kinh, ngha ca kinh l m khng r, tm hnh tri ngc vi li dy trong kinh, phi nn bit y l ti bt hiu rt nng, rt khng knh trng. Phng s thy gio. ng thy nht ca chng ta, nhng ngi hc Pht, l Bn S Thch Ca Mu Ni Pht. Bn s dy chng ta hc theo A Di Pht, cho nn A Di Pht cng l Bn s ca chng ta. Trong i sng hng ngy chng ta khi tm ng nim g, tm c ging tm ca Pht khng? Nim c ging nim ca Pht khng? Tm ca Pht ra sao, nim ca Pht ging g? Nhng g ni trong kinh V Lng Th v kinh A Di l

 • Tnh Tng Nhp Mn Lo Php S Tnh Khng

  Trang 6

  chn tm ca Pht, l hnh dng ca Pht. Chng ta c thit tnh tm hiu, thit tnh tu hnh v lm theo khng? Tu hnh l y chiu theo tiu chun ca Pht ni ra, em nhng s suy ngh, t tng, v ci nhn sai lm ca chng ta trong i sng hng ngy sa i cho ng tr li. gi l tu hnh. Nu chng ta hng ngy cn gi v lm ging nh mt ngi hc Pht m trn thc t th ang gt mnh v gt ngi, nh th nht nh s c cm ng vi ma; Pht s khng gia tr bn m ngc li ma s gia tr bn. Dng ca ma gia tr ch no? Dng ch mun tiu dit Pht Php, lm chng ngi Pht Php. Khng nhng trong i ny bn khng c t ti, khng c nh , tng lai qu bo cn ng s hn na. Chng ta c thc n hay khng? Chng ta c cnh gic n hay khng? Cho nn ti khuyn khch cc v ng tu c duyn ca chng ta thit l v cng th thng, trong i ny mt i thn ngi m a vo ba ng c (tam ) th rt ng tic, ni kh nghe mt cht th thit l qu oan ung. Cho nn c s ca Pht Php, cn bn nht ca cc th cn bn l hiu knh. em hiu knh trin rng ra n hiu knh tt c chng sanh, y l Pht Php. Nu qu nhin c th lm c hiu knh tt c chng sanh, th xin chc mng bn , bn khng nhng vt ra khi lun hi, bn cn thot ra mi php gii lun. V ch c Php Thn i S mi c th hiu knh tt c chng sanh c mt cch chn tht. Kinh Hoa Nghim c ni B Tt Vin Gio S Tr tr ln mi lm c. Bi vy khng th khng pht tm; pht tm ri phi ht sc n lc thc hin, phi lm cho bng c. Trong cc hnh vi, ti nghip nng nht l nghip st sanh, cho nn trng tm ca cc gii lut tng hp ca Pht dy cho chng ta t tm khng st hi sanh vt. Trong nh Pht thng ni: Ly t bi lm cn bn, ly phng tin lm ng li . Phi vun bi tm t bi, tuyt i khng c st hi v khng c lm tn hi tt c chng sanh. Khng c tm t bi khng th hc Pht; lm no hi tt c chng sanh nht nh s em n rt nhiu on th, nhng mi oan gia v ch n lin tc bo n ln nhau khng khi no dt c. Ngi thc tnh (gic ng) tuyt i khng kt on th vi chng sanh. Ngi kt on th vi chng sanh u v h cn m hoc in o v b v minh phin no tri buc. Mi nghip thin l nn mng cn bn ca hnh mn (phng php tu hnh), chng ta phi em thp thin nghip p dng trong i sng sanh hot thng ngy, noi theo nhng tiu chun dy trong kinh lun, phi t c s ny m bc vo ca Pht.

 • Tnh Tng Nhp Mn Lo Php S Tnh Khng

  Trang 7

  2. Th tr tam quy, c tc chng gii, khng phm oai nghi. Bc vo ca Pht chuyn u tin phi lm l th tr tam quy y. Tam quy y l iu Pht dy chng ta thot ly lc o lun hi, l mc tiu phng hng dn n b (gic ng) nit bn, mc tiu phng hng ny c gi l Tam Bo. Tam Bo gm c: Gic, Chnh, v Tnh. Trong bt c lc no cng gi gn c ci tm gic ng ca mnh, lun lun gic m khng m. Chng ta t trc n nay m m khng gic by gi thay i ngc li nn gi l quay li (hi quy). Quay ngc li phi quy y (nng vo) Gic m khng m. c Pht dy chng ta t trong s hiu bit (tri kin), s suy ngh, v ci nhn sai lm quay ngc li, i theo s hiu bit chn chnh (chnh tri chnh kin). S hiu bit th no mi gi l chnh? Ch Pht B Tt tuyt i khng ni Tri kin ca ta mi l chnh tri chnh kin, tri kin ca cc v u l tri kin sai lm. Khng c Pht B Tt nh vy. Ch Pht B Tt ni vi chng ta: Tri kin tng ng vi t tnh l chnh tri chnh kin, tri kin i nghch vi t tnh l t tri t kin. Ni theo cch ny th chng ta mi ng . Ti v chng ta cha minh tm kin tnh, phi tha nhn ci nhn v s suy ngh ca chng ta cn sai lm, cho nn lc mi bt u hc khng th khng nng nh vo Pht. Nhng Pht ni rt hay, Pht khng dy chng ta phi vnh vin nng nh Pht, ch nng nh vo Pht trong vng mt thi gian ngn, khng dy chng ta li lu di. Pht dy chng ta t mnh phi minh tm kin tnh, kin tnh ri th khng cn li Pht na. Nhng lc cha kin tnh chng ta khng nng nh vo Pht th khng c phng php no hay hn na. Minh tm kin tnh u c d vy sao? Phi on phin no, phi ph phin no chng. Phin no lm chng ngi t tnh ca chng ta, bn cn phin no th tuyt i khng th kin tnh, phi cn hc php mn. Hc php mn phi ph s tri chng. S tri (s hiu bit ca mnh) cng lm chng ngi t tnh. Ph tr hai th chng ngi ny ri mi minh tm kin tnh. Chuyn ny ni th d m lm th qu kh. Cho nn c Pht dy nhng phm phu y dy nghip chng v cn tnh m n nh chng ta phi pht nguyn cu sanh Tnh ; phng php ny tuyt diu qu i thi! C th tm thi khng cn on kin t phin no m vng sanh Ty phng Tnh ; cng khng cn tu tp v lng php mn, ch cn c y tn, nguyn, v hnh th u c th vng sanh. Sanh n Ty phng Cc Lc th gii thy c c Pht A Di , tu hc theo Pht, ri mi on phin no v hc php mn, nh vy chng ta mi c th c gii thot. Do th tr tam quy, chng ta phi quy y c Pht A Di , quy y kinh in Tnh Tng. Kinh in Tnh Tng hin nay ch c nm quyn kinh v mt quyn lun. Bn quy y nm kinh mt lun th rt tt; nu ch nhiu qu th chn mt th (bt k th no cng c) trong nm kinh v mt lun. C ngi s hi, mt th khng phi l qu t hay sao? Chng ta thy trong Vng Sanh Lun v Tnh Thnh

 • Tnh Tng Nhp Mn Lo Php S Tnh Khng

  Trang 8

  Hin Lc, t xa n nay c ngi cho n mt b kinh cng khng bit, trn i ch nim cu A Di Pht, h cng c th ng vng sanh hoc ngi m vng sanh. Mt cu danh hiu cng c th thnh tu, hung chi l mt b kinh? iu ny chng ta c th tin c, ging nh trong kinh Kim Cang c ni Tn tm bt nghch th chng ta mi c th thnh tu. Tng bo, chng ta quy y i Th Ch v Qun Th m B Tt. Trong Tnh Tng, chng ta quy y Tam Bo c thc hin trn s tng. i Th Ch tng trng cho l tr, khng phi cm tnh. Qun Th m tng trng cho t bi. Cho nn ku bn quy y Tng l ku bn quy y tnh t bi ca l tnh m khng phi tnh t bi ca cm tnh. T bi ca cm tnh rt d lm hng vic. T bi phi dng l tr lm c s, nh vy mi gi l th tr tam quy. Chng ta c th gii thch ch gii trong C tc chng gii l nhng li rn dy ca c Pht trong kinh in, chng ta u phi gi ly v lm theo. Gii khng ch l mt vi gii iu nht nh, nu bn coi nhng li rn dy trong kinh in mt cch k lng, nhng gii iu ny u bao gm trong ch khng thiu st. Li t trong c s ny kh nhp vo php mn ca B Tt. Php th nht ca B Tt l pht tm rng ln, pht tm B . Mun vng sanh Ty phng Cc Lc th gii cc v ng tu phi ghi nh k cng, iu kin vng sanh m Pht ni trong kinh c hai cu tm ch. Trong phm Ba Bc Vng Sanh ca kinh V Lng Th, khng k l bc Thng, bc Trung, hoc bc H u ging nhau ch PHT B TM, NHT HNG CHUYN NIM. Ci g l B tm? l tm mun chng sanh, chng sanh v bin th nguyn ; nu bn cn chn ght mt chng sanh, bn cn th on chng sanh , th bn c th n Ty phng Cc Lc th gii khng? Ni cho ch v bit: Khng th n c. ng ni mt ngy nim n mi vn cu Pht hiu, nim mt triu danh hiu Pht, bn cng khng vng sanh c. Ti sao vy? Bn khng c B tm, iu ny khng th khng ch ! Lc trc thy L thng ni ngi i nay nim Pht, mt vn ngi nim Pht ch c hai ba ngi vng sanh. Khng phi h khng tinh tn, xu chui nim Pht khng bao gi ri khi tay ht, ming sut ngy nim A Di Pht, A Di Pht khng ngng. Ti sao h khng th vng sanh? V h khng c B tm, khng ph hp tiu chun vng sanh! Nht hng chuyn nim h lm c, nhng pht B tm h cha lm c th khng th vng sanh! Hm qua Qun trng c ni chuyn vi chng ti v Khng Lo Phu T; c hc ca Ngi Khng T c tng giai on, tng giai on tht r rng, y l gng tt cho chng ta noi theo. Tam thp nhi lp, ba mi tui mi lp, lp g vy? Lp ch hng. Nh Nho ni lp ch l ging chng ta ni pht tm trong nh Pht. c Khng T lp ch l lp ch hc tp, c i dn sc vo s hc vn. Chng ta hm

 • Tnh Tng Nhp Mn Lo Php S Tnh Khng

  Trang 9

  nay lp ch ph chng sanh, chng sanh v bin th nguyn , ch chng ta lp l ch ny. T hong th nguyn l lp ch, chng ta thit lp cha? Nh Nho ni nu khng lp ch th khng c thnh tu g c th cp n, ti sao vy? Bn khng c phng hng, khng c mc tiu, cho d n lc thm na cng s khng c kt qu. Php xut th gian so vi php th gian cn phi nghim khc hn nhiu, nu bn khng pht tm th lm sao c? Cho nn th nht phi pht nguyn, pht B tm tc l pht i nguyn. Qu trnh hc tp ca c Khng T ng lm gng cho chng ta noi theo. T thp nhi bt hoc ngha l bn mi tui khng cn b m hoc na. Khng b m hoc l khng b cnh gii bn ngoi li cun, thu ht, m hoc na. Ng thp nhi tri thin mng ngha l nm mi tui th hiu r nhn duyn qu bo. Bit c tt c chng sanh khng ai l khng do nhn duyn qu bo tun hon ni tip nhau m to nn nhng hin tng nh vy. Lc thp nhi nh thun. Su chc tui tm an nh ri, tm thanh tnh hin ra. Kinh Kim Cang c ni: Tn tm thanh tnh tc sanh tht tng. Tr hu chn tht hin ra. Thin tng Lc T i s trong Php Bo n Kinh c ni Nhc chn tu o nhn, bt kin th gian qu (tm dch: Nu l ngi tu o chn tht th khng thy li lm ca ngi khc trong th gian). Nh thun l khng thy s li lm ca ngi trong th gian. Trong kinh Hoa Nghim Thin Ti ng t trong nm mi ba ln tham vn cng khng kin th gian qu, cng l cnh gii ca nh thun. n by mi tui cng phu thnh tu ri tm phi nh th no? Ty tm s dc nhi bt du c (Tm dch: Ty s a thch trong tm tt c u c nhng khng vt qu khun php, quy c). C l g? i vi php tnh hon ton tng ng gi l c, tuyt i khng tri ngc vi php tnh. Ty tm u c nhng nhng th ny t nhin hp tnh, hp l, v hp php. iu ny thit l tuyt diu! Chng ta trong nh Pht gi iu ny l i t ti. i sng t ti, cng vic t ti, i x vi ngi, vi s vt cng u t ti. y l ch chng ta thng ni li ch chn tht, chn tht th dng. Ngi Khng T t c, ngi hc Pht ni ng ra phi t c mt cch nhanh chng v rt ro hn. 3. Pht B tm, Tin su nhn qu, c tng i tha, Khuyn tn hnh gi. iu cui cng l Tin su nhn qu, c tng i tha. Hin tng y chnh trang nghim trong mi php gii l qu bo. Qu bo rt phc tp, nu ni n trnh phc tp th s phc tp ca nhn phi c t l tng ng vi qu. Trong nhng nhn qu phc tp nh vy chng ta phi cn thn , thi thi khc khc lun lun cnh gic tuyt i khng to ra nhn c. Lc ban u khi ti tip xc ti Pht php, ch khm phc c Pht nht l Ngi ch dy bn t lo cho mnh [nhn li ca mnh], m khng dy bn nhn [li] ngi khc. Ch ny chng ta

 • Tnh Tng Nhp Mn Lo Php S Tnh Khng

  Trang 10

  khm phc n st t, nhng gio gii m c Pht dy u nhm rn dy mt c nhn ca mnh m khng dy ngi khc. Nu chng ta khng t ch ny i vo ca Pht, bn mun o nghip thnh tu sm hn th tuyt i khng th no lm c. V trung tm ca s tu hc Pht php l thin nh v tm thanh tnh. Nu bt c lc no cng lo ngh n hon cnh bn ngoi, phn bit n hon cnh bn ngoi, bn th ngh coi khi no bn mi c c nh? Vnh vin khng hy vng c ngy c c. Nu bn mun thit s c uc thin nh, thnh tu c tm thanh tnh, phi hon ton khng theo ui s vic v cnh gii bn ngoi, hy quay vo trong tm m dng cng, y l ch cao siu ca Pht Php. Cho nn Pht Php uc xng l Ni Hc, l dy bn khng hng ra bn ngoi m theo ui v tm cu. Cnh gii bn ngoi, khi gp cnh thun hoc gp cnh nghch cng vy, gp ngi tt hoc gp ngi xu cng vy, bn cng ng n. Chng ta dng tm chn thnh i x vi s vic bn ngoi; cnh thun cnh nghch cng nh nhau, ngi xu ngi tt cng nh nhau, nht nh khng dng hai tm nim khc nhau. Bn c th dng mt tm chn thnh ny i i vi ngi th ngi tt khen ngi bn, ngi xu cng khen ngi bn v ngi xu c bn cm ha nn h s dt c tu thin. Lc T ni mt cu rt hay: Nu l ngi tu o chn tht th khng thy li lm ca ngi khc trong th gian. Nu thng thy li lm ca ngi khc th mnh s tht bi. Ngy nay chng ta mc phi mt cn bnh rt trm trng, mi ngy t sng n ti u nhn thy li lm ca ngi khc nhng khng thy li ca mnh. n khi no chng ta c th khng thy li ngi khc m ch thy li ca mnh th chng ta s thnh cng. Cng phu ca bn s c lc, bn s gt hi c s li ch chn tht. Ngi khc lm ci g v lm nh th no cng c nhn qu ring ca h. Quan trng l nhn qu ca mnh, nhn qu ca ngi khc chng ta khng th nhn chu thay th cho h m cng khng th gip h thay i. Hn na trong thi i hin nay, ai chu ni li lm ca ngi khc? Ngi xa cng khng ni. Chng ta c trong sch L K vit hi thi nh Hn xem ngi no chu ni ra li lm ca bn? Ch c hai ngi, mt l cha m ca bn, hai l thy gio ca bn. H c trch nhim ni ra li lm ca bn m bn khng phn i li. Bn b nu ni ra s c s xch mch th hn ln nhau ri s tm cch tr th. Cho nn khng ai chu ni ra li lm ca ngi khc ht. Ch Pht B Tt ging kinh thuyt php thng dng cch ni kho m nhc nh, cho chng ta nghe ri suy ngh xem t mnh c phm li hay khng. Nu c th mau mau sa i, l nu c sai th sa i, nu khng th khuyn khch ngn

 • Tnh Tng Nhp Mn Lo Php S Tnh Khng

  Trang 11

  nga. Ch Pht B Tt khng ch trch li lm ca chng ta m ch ni mt cch gin tip khin cho chng ta t mnh phn tnh, t mnh gic ng. Tm ca h l tm thanh tnh, nn nhng li lm cp trong kinh lun thc ra l Pht khng thy li lm ca bt c mt ngi no; y l s cao siu thm o ca nhng phng php rn dy ca Pht, tt c u khng nh mt tm thanh tnh. Chng ta phi t nhng im ny m th hi, m phn tnh, m hiu c lng t bi chn thnh ca ch Pht B Tt, v cng t bi; ch cn chng ta n lc, y theo li dy m tu hnh, bn c th khng n hon cnh, t nhin c Pht h nim, thn H php s lo cho bn; bn khng cn phi lo c ngi n ph hoi hoc gy ra chng ngi. Nu khng nh vy th ngi khc cha n ph khuy m ngc li chnh bn gy chng ngi cho mnh. Bn ngh n nhng chuyn ny lm g? chnh l vng tng, phn bit, chp trc ph hoi bn trc. y l l do ti sao chng ta phi nhn thu, phi bung x. Phi tin su s h nim ca ch Pht. H nim ngha l tt c ch Pht Nh Lai thng thng tng nh n bn, thng lo lng n bn. y l s tht khng phi gi. Thin thn h php tn knh, khm phc, v ng h bn. Nu lc no bn cng phng ci ny, phng chuyn kia, Pht s khng h nim cho bn na, thn H php cng s khng chiu c n bn na. Bn suy ngh xem nn lm nh th no, s thit thi ny rt ln. Cho nn hai ch tin Pht khng phi d. Tin Pht th u cn nhng th vng tng ny na? u cn nhng th u lo, bn chn, nh nhung na? Tt c u dp ht, nh vy mi c th nht tm hng v o. o u vy? o tc l s sanh hot thng ngy, tc l n cm mc o. Trong kinh Kim Cang on m u c vit: c Pht Thch Ca Mu Ni p y, cm bnh bt, i vo thnh X V kht thc. l o. T mi bit, s sanh hot hng ngy khng c thay i, cng vic lm hng ngy cng khng thay i, tip i ngi, x l cng vic, tt c nhng th ny u tip tc bnh thng. Ch Pht B Tt khng ging ngi thng ch no? Ngi th gian trong mi hon cnh lc khi tm ng nim u l phn bit chp trc, i ngc li vi o. Ch Pht B Tt trong sanh hot thng ngy khng khi tm, khng ng nim, khng phn bit, khng chp trc, hng thun chng sanh, ty h cng c. i sng ca h t ti, s x giao ca h cng t ti, tt c u t ti v vin mn. i t ti, i vin mn ny u t tm thanh tnh sanh ra. Kinh Kim Cang c ni: Tn tm thanh tnh tc sanh tht tng, sanh tht tng tr hu bt nh; tht tng tr hu bt nh hin ra, lm sao khng c t ti ch? Lm sao khng vin mn ch? Tt c c c u do tm thanh tnh. Cho nn trong mi thi mi ch ngi bit tu u lun lun tr trong (gi) tm thanh tnh. cng ging nh on trc c ni n tam quy: Gic, Chnh, Tnh.

 • Tnh Tng Nhp Mn Lo Php S Tnh Khng

  Trang 12

  Lun lun gic m khng m, chnh m khng t, tnh m khng nhim; nim Pht nh th cu sanh Tnh , lm sao khng vng sanh c ch? Nhng duyn s th gian, trong kinh Pht c ni: Kh c vi th gian s, bt kh c vi th gian (tm dch: C th lm chuyn th gian, nhng ng nn c tng ca th gian). Hai cu ny ni rt hay, chuyn th gian c th lm. Trong kinh Hoa Nghim c ni: L s v ngi, s s v ngi. Chng ngi u? Chng ngi ch th gian . Th gian l g? L vng tng, phn bit, chp trc, tt c nhng th ny bn ng nn c. ngha ca hai cu ny rt su, rt rng. c Th Tn thuyt php 49 nm, ging kinh hn 300 hi. Ngi ni nhng g? Tc l ni nhng th ny, ngn cu vn ch ni khng ht; i vi ngi, i vi s vic, i vi s vt m ti tng nh th no, c tng nh th no l sai ri, tng l ri vo trong thc; tng y l vng tng. Nh vy th bn s hi c ngi no m khng c tng nh vy? Rt tic l bn cha gp qua, bn gp ton l phm phu, cho nn bn em s vic ny coi rt bnh thng. Ti sao ch Pht B Tt khng c cch suy tng nh vy? Ch Pht B Tt bit c vn php giai khng (tt c php u l khng). Trong kinh Kim Cang c ni Tam tm bt kh c (ba th tm khng th c c). Nng tng (nhng g c th tng) c u l khng; Ch php duyn sanh, duyn sanh tnh khng (tm dch: tt c php u do nhn duyn m sanh ra, bn tnh ca nhn duyn sanh l khng). S tng (i tng tng) u l khng. Nh th h cn tng ci g na? Khng tng na! Tuy khng tng nhng lc i ph gii quyt cng vic u c th lm c rt chu o. H lm sao c th lm chu o nh vy? l nh tr hu pht sanh. Chng ta nu ra mt th d, cc bn xem nhng li Pht ni trong kinh in c hay khng? Rt c th t, ngha rt mch lc, mt cht cng khng ri lon. Khng k l ni l hay ni s, cu no cng u l o. c Pht c bao gi khi ln mt tng: Hm nay ti phi ging cch no y? Khng c! Khng khi tm, khng ng nim, hon ton thun theo t tnh, t trong tm tnh t nhin tun tro ra. S vic l nh vy . Chng ta khi tm ng nim mi, rt cc ri cng u thiu st th, ni nh th no i na cng khng lu lot bng ngi khc, ch ngha vit lm sao cng khng bng by bng ngi khc. Cho nn hc Pht phi hc ch khng khi tm, khng ng nim, khng phn bit, v khng chp trc. Tt c dng tm chn thnh, tm chn thnh t nhin s sanh ra tr hu, t nhin c ch Pht gia tr. Gia tr y ngha l ch Pht h nim lo lng cho. Tm chn thnh l tm Pht, tm bn cng tm Pht ging nhau; t hong th nguyn l ging vi nguyn ca ch Pht. Tm nguyn ging nhau, c tm ging nhau, chng ta th hi ngha ny c cha? Trong sanh hot thng ngy c th

 • Tnh Tng Nhp Mn Lo Php S Tnh Khng

  Trang 13

  lm c my phn? y l l do ti sao chng ta tu hnh cng phu khng c c lc, khng th ci thin c i sng sanh hot ca chng ta. Nguyn nhn l ch ! Phn tnh v kim im k cng li mi bit chng ta lm sai. Chng ta hm nay ty thun theo phin no, ty thun theo tp kh (thi quen). Phin no l tham, sn, v si, chng ta ty thun nhng th ny. Khi mt thy mu sc, tai nghe m thanh, nu hp th khi tm tham, khi tm ngo mn ln. Ngc li nu khng va th ni tm sn gin ln; tt c u l ngu si! Cho nn bn ngoi hnh nh c hc Pht, nhng thc ra khi i x vi ngi, tip xc vi s vt, khi khi tm ng nim mt t g cng khng sa i ht. Ch th tr trong kinh Pht dy, chng ta khng nhng khng lm c, khng nhng khng hiu ngha ca hai ch ny, li cn hiu sai na! Chng ta c tng l mi ngy em kinh ra c mt ln th k l th tr, bn ni nh vy l sai n mc no ri! Nu mun cng phu c c lc, tht tnh m ni, cng phu c lc tc l ci thin i sng ca chng ta; khng nhng ci thin i sng chng ta hin nay, m cn ci thin i sau na. ngha ny rt su rng. Y theo cch sng hin nay ca chng ta, da trn nhng g Pht ni trong kinh in i tha v Tiu tha, khi chng ta mt i thn ngi, nu mun c c li thn ngi rt kh, rt kh! Mt thn ngi ri sanh i u? Phn ng l a vo ba ng c ht. Lm sao bit c a vo ba ng c? Ch cn nghe ngi ta thng ni mt cu th hiu ngay, cu ni g vy? Cht i lm qu! Mi ngi u ngh l cht ri th i lm qu. Cha bao gi nghe ni cht i tr li lm ngi, ch nghe ni cht i lm qu m thi. Pht ni vi chng ta mt chn l Nht thit php tng tm tng sanh (Tt c cc php u do tm tng sanh ra). Mi ngi ngh l cht i u lm qu ht; bn c ci tng ny, c cch suy ngh nh vy, th bn nht nh s i lm qu. C c my ngi ngh rng sau khi cht tr li lm ngi hoc l sanh ln tri, thnh Pht thnh B Tt; cch ni ny rt t khi no nghe n! Lun lun nghe ni cht i lm qu thi. Chng ta ng tng cu ni ny rt bnh thng cha chc l ng. Tht ra cu ni ny rt ng v rt bnh thng. Tt c cc php u do tm tng sanh ra. Kinh Hoa Nghim c ni: Duy tm s hin, duy thc s bin (tm dch: T tm hin ra, t thc bin ra). y cng gii thch r li ca Pht ni rng ngi cht i ri mun c thn ngi tr li rt kh. Hn na phi y theo nguyn tc trong kinh Pht ni, i sau mun c thn ngi tr li nht nh phi lm trn nm gii. Nm gii cng ging nh ng thng trong Nho Gio, ni dung cng ging nh vy.

 • Tnh Tng Nhp Mn Lo Php S Tnh Khng

  Trang 14

  Ng thng l: nhn, ngha, l, tr, tn. Nhn l nhn t, bn c lm c khng? i vi ngi vi vt bn c nhn t khng? Ngha l i vi ngi, vi s vic, bn c tn tm lm ht ngha v cha? Tuy l c nhn tin cng nhng khng coi trng m ngh u l phn s cng tc ca mnh, mnh phi tn tm tn lc i lm cho ng hong. y l o ngha, khng phi da trn tin cng m mnh nhn c, nu tin nhiu th lm nhiu mt cht, tin t th lm xong l c ri. Ngi nh vy khng c ngha. L, gia ngi vi ngi phi dng l i x vi nhau. Tr l l tr, khng dng cm tnh x s. Tn l tn dng. Trong ch tn quan trng nht l khng gt mnh, khng gt ngi. T mnh gt mnh l lm tri vi lng tm. Nh tc ng thng ni khng c lng tm. Nu khng c lng tm th lm sao c s tin dng c? bn trong th lm tri vi lng tm, bn ngoi th dng trm phng ngn k gt ngi. Phm nm th ni trn th bn khng c thn ngi na. Nu bn lm trn c nm iu ny, t mnh khng h thn vi lng tm, th i sau s c thn ngi tr li. Chng ta coi ngi trong x hi hin nay ri t mnh xt li, quan trng nht l phi t mnh phn tnh, mnh c lm trn ht khng? Mnh i sau c c thn ngi tr li hay khng? Nu khng c nhn, ngha, l, tr, tn th i sau nht nh phi a vo ba ng c! on trc c ni phn ng ngi ta cht ri u i lm qu. Trong su no lun hi khng i ng khc m phi chn ng ng qu. V c cch ni nh vy nn cng c o l ca n. iu kin ca ng ng qu l tm tham: tham danh, tham li, tham ti, tham sc, tham nhiu th lm; ch cn tm tham nng u l nghip nhn ca ng ng qu. Tm sn gin v k nng l nghip nhn ca a ngc. Khng c tr hu, khng th phn bit chnh v t, chn v vng, thin v c l nghip nhn ca sc sanh. Tham, sn, v si l nghip nhn ca ba ng c. Chng ta phn tnh th xem chng ta c tham, sn, si khng? nim tham, sn, si ny nng hay khng? Nu nim ny nng, bn phi cn thn cnh gic i, tng lai l mt mu en ti! Chng ta mun nim Pht cu sanh Ty phng Cc Lc th gii, nht nh phi dit tr tham, sn, si, phi chuyn cn tu tp ba th t lng l tn, nguyn, hnh. Nu y theo li dy m tu hnh, i ny chng ta s khng b ph qua. Nhn duyn ca chng ta trong i ny tht l rt th thng, c th gp c Pht php chn chnh, li c th gp c php mn th thng nht l php mn Tnh .

 • Tnh Tng Nhp Mn Lo Php S Tnh Khng

  Trang 15

  Ci duyn ny thit l khng th ngh bn. K khai kinh c ni B thin vn kip nan tao ng (trm ngn mun kip cng kh gp c!). C s Bnh T Thanh c ni: V lng kip lai hy hu nan phng chi nht nht (mt ngy rt him rt kh gp trong v lng kip qua). Chng ta hm nay c nhin gp c, thin cn phc c nhn duyn c y ri, nu t mnh khng th nm ly c hi m n tri qua, thit l rt ng tic! Hm nay chng ta tip tc m lun nhng chng ngi trong s hnh tr ca chng ta, thit tnh m ni, Th tn ng l mt ngi c tr hu bc nht. Ging nh nhng ngi trong cc tn gio khc khen ngi Thn l Khng c g khng bit, khng c g l khng c kh nng lm c. Sau khi Pht dit hai ngn nm trm nm, nhng chng ngi ca chng sanh i mt php, Th tn nm xa trong lc ging kinh thuyt php c ni qua ht, nu khng c tr hu siu vit th khng th ni ra c. CHNG NGI CA HNH GI Ngi hin nay to ti nghip c th ni l rt ph bin, tt c u em vic ny coi thnh vic thng thng, cho nn rit ri khng ai v quan tm n, m khng bit qu bo rt ng s. Khng k xut gia hay ti gia, c my ngi hc Pht thit gic ng, thit hi ci ri? Trong kinh, Pht cng ni nhng ngi ny rt him, rt t c, nhng khng th ni khng c, ch ni l rt him m thi. Chng ta t hi mnh c phi l mt trong thiu s nhng ngi c Pht ni trn. y l iu chng ta nn gic ng, nn thc tnh, phi thnh tht m phn tnh v kim im li. Lc c Pht cn ti th, c mt s B Tt t ra rt ngu xun khng c tr hu, to ra rt nhiu ti nghip, cho d mun tu hnh nhng chng ngi qu nhiu. H c phi thit l nh vy khng? Chng ta c th suy ngh xem nhng vic cha chc l thit. V Th tn nm xa xut hin ti th gian ny, c rt nhiu v c Pht hoc i B Tt tr li gip cho Pht hong php sanh. H th hin trong chng T Kheo, chng B Tt, v ngi h php, khng k h c hnh vi thun hoc nghch u l c lm ra. Ti sao phi lm nh vy? V mun dy cho tt c chng sanh, y thit l i t i bi. Nu khng c nhng s tiu biu (th hin) ny, rt nhiu php c Pht khng th ni ra c. Ti v c Pht ni php u l ty c m ni; nhng s th hin ca cc v ni trn u l thay mt chng sanh m thnh php. C ngi th trc tip hi, y gi l ngn ng thnh php; c ngi c to ra nhng c hnh, cho Pht thy c m li khai o (dy) gio hun, y l dng thn nghip thnh php. Ngoi tr dng thn nghip v khu nghip thnh php, nghip cng c th thnh php. Chng ta cng thng thy c trong kinh in i tha, chng

 • Tnh Tng Nhp Mn Lo Php S Tnh Khng

  Trang 16

  t va khi tm ng nim, tuy l cha ni ra Pht bit c. Ging nh trong kinh V Lng Th, on ni v vua A X Th, h dng nim thnh php. Trong tm c nim nh vy, cha ni ra Pht k li nhn duyn ca h trong i qu kh. Do y c th bit thn, ng, ba nghip u c th thnh php. Cho nn khi chng ta bit c im ny, chng ta khng th dng tm khinh mn xem xt nhng mt hnh ca hng T Kheo, B Tt. Nht nh phi bit h l v i t i bi thay th chng ta thnh php. Nhng g h biu hin ra u l nhng c, khu c, hnh c ca chng ta hin nay. Nu khng c s thnh cu ca h th s khng c s ging dy ca Pht, chng ta lm sao c th bit c l mnh phm li lm? Bit c mnh phm li lm rt nghim trng? Chng ta s lc c ra mt th d trong kinh, chuyn ny chng ta rt thng nhc li trong nhng bui ging kinh. Tuy l thng nhc li nhng nhiu khi cng b mi ngi qun mt. l ty tm vui v ca mnh hoc ty tm a thch ca mnh m chi mng, ph bng, s nhc ngi khc, m khng bit s ng s ca nghip ti ny. Trong kinh, Pht k li chuyn ca mt ngi xut gia lc Pht cn ti th, ch khng phi thi mt php hin gi. Ngi xut gia ny l mnh hc rng, thng nghe Pht ging kinh thuyt php, nghe nhiu nn sanh tm kiu ngo cng ging nh ngi hin nay thng ni iu ny ng c hnh din. Lc Pht cn ti th, v ny tu hc rt tt, tr gii thanh tnh, nghe kinh rt nhiu, cho nn rt kiu ngo. Kiu ngo l phin no, bn thy v ny khng sanh tr hu m li sanh phin no, vy l sai ri. Cn mt loi ngi tu hnh, tuy l khng c tm kiu mn, h tu kh hnh, mun t, bit , iu ny rt qu. Cng ging nh i sau ny nhng ngi [n tu] trong ni, trong tp lu tranh. So vi nhng ngi khc nhng ngi tu hnh ny qu tht thn tm thanh tnh hn nhiu. Tuy nhin h li chp tng, chp tng th sai ri. Trong kinh Kim Cang ni rt hay: Nu B Tt c ng tng, nhn tng, chng sanh tng, th gi tng th khng phi B Tt. Pht khng tha nhn ngi nh vy l B Tt. Chng ta ngh coi lc c Pht cn ti th nh vy hung g l thi mt php by gi, hai ngn nm trm nm qua ri. Lc Th Tn cn ti th, c th ni c i u dng ging kinh thuyt php, Ngi thuyt php ht 49 nm. Lc khoa hc k thut cn cha pht trin, cch xa ni Pht thuyt php th khng th nghe php, v vy c hi nghe php thit l rt him hoi. Cho nn Th Tn thng phi nhng t xut gia v ti gia bit ging kinh thuyt php i khp ni thay th Pht hong php li sanh. C th ni l nhng v ny trong lp hc ca Pht dy tt nghip ra trng. H c th ging kinh, bit phng php tu hnh, cng tu c rt tt, cho nn c phi i khp ni ging kinh thuyt php.

 • Tnh Tng Nhp Mn Lo Php S Tnh Khng

  Trang 17

  Tr hu v phc c ca c Pht u vin mn ng nhin s c tt c mi ngi cung knh. Nhng hc tr ca c Pht c phi i ging kinh a s cng c qun chng tn knh, nhng cng c mt s t khng c nh vy, m cn b ngi ta khinh khi v ph bng na. Chng ta bit phin no tp kh ca chng sanh trong lc o rt nng. Nhng th phin no nh tham, sn, si, mn, k khng cn hc cng c v nhng th ny u l phin no tch ly t nhiu i trc; khi thy ngi khc xut sc hn mnh, trong tm lin khng phc, t lin kim mi cch i ph hoi. Nhng chuyn nh vy trong i mt php hin nay cn nhiu hn hi trc rt nhiu, bt c ch no, bt c lc no chng ta u c th thy c. Hong php li sanh l chuyn tt. Tuy nhin chuyn tt th s gp nhiu ma chng. Ma chng l nhng chuyn rc ri, tuy l lm chuyn tt nhng bn s gp rt nhiu chuyn cn tr, chuyn rc ri xy ra. Pht ni thi by gi c hai v t kheo c Pht phi i thuyt php. Nu php s c c hnh, c bin ti, c thin xo, t nhin s c tn chng a chung. Php duyn ca hai v php s ny rt th thng, tn chng rt ng, ng nhin cng dng cng rt nhiu. Nhng v php s khc nhn thy th trong tm khng my g vui, sanh tm k v tm mi cch gy chng ngi cho hai v ny. Cho nn h mi ba chuyn ni l hai v ph gii, ni h ch bit ni m khng bit lm, ni h phm bn trng gii (bn gii chnh l st sanh, trm cp, dm dc, v ni di). C ngi i dm pha ba chuyn ri ni cho ngi khc nghe. C ngi ph bng, i ni xu hai v ny khin cho ngi nghe sanh tm hoi nghi, mt lng tin i vi php s. T php duyn ca hai v ny dn dn gim bt, ngi nghe cng bt i khng t. Nhng ngi k t c mc ch, thnh cng trong vic ph hoi v gy chng ngi cho hai v php s k trn. Tuy nhin Pht ni c nghip ca ngi k, ph bng, ph hoi hai v php s k trn qu nng, qu bo ca ngi l a a ngc A T su triu nm, su triu nm ny l dng thi gian ca chng ta m tnh. Ngi Trung Quc c 5000 nm lch s, cc v th ngh xem 5000 nm ch l mt na ca mt vn nm. Thi gian a a ngc ca ngi l gp 1200 ln nhiu hn 5000 nm ca lch s Trung Quc. Sau su triu nm trong a ngc A T ht ri, ti ca ngi cng cha tiu ht, ti nng bo ht nhng cn ti nh cn li, cho nn chuyn n a ngc ng Hot chu ti thm 4 triu nm na. Sau sanh n a ngc Hc Thng chu 2 triu nm. Tip theo li chuyn n a ngc Thiu Nhit (s trng pht y nh hn) chu thm 6 triu nm. Tng cng l 18 triu nm. Cu chuyn ny l do Pht thut li. Kinh Kim Cang c ni: Nh Lai th chn ng gi, tht ng gi, nh ng gi, bt cung ng gi, bt d ng gi (tm dch: Nh Lai l ngi ni li chn tht, li ng

 • Tnh Tng Nhp Mn Lo Php S Tnh Khng

  Trang 18

  nh th, ngi khng ni li la gt, khng ni li khc bit). Pht tuyt i khng ni mt li gi di. Chng ta th ngh coi to nhng th nghip ny rt d dng, ti sao li mc phi ti nng nh vy? iu ny thit lm cho chng ta suy ngh khng ra, hnh nh chu ti nh vy l qu nng, khng hp l t no. Tht ra nu ch v c k gii kinh th s hiu, trong Pht php s nh ti khng phi do mt ngi no t ra, khng nh trong th gian c php lut, c quan ta x n; trong Pht php khng c, ch Pht B Tt khng lm quan ta, khng lm thm phn; trong Pht php khng ging nh php lut trong th gian, khng c nh ra phi trng pht ti nhn nh th no; ch Pht B Tt u rt t bi. Nu th th ti sao li c nhng th nghip ti nh vy? Ti ny c gi l tnh ti, tht l t lm t chu. a ngc u? a ngc l ti bo ca ngi ta t nhin bin hin ra ch khng phi c ai to ra mt ci a ngc cho ngi ta vo chu ti. Ch Pht B Tt khng lm nhng chuyn nh vy, ch thin, qu, thn cng khng lm nhng chuyn ny, Dim La Vng cng khng lm nhng chuyn ny. Lo c s Chu Knh Tr c thut li mt cu chuyn v sau ny cng c vit trong mt quyn sch, hnh nh ta l Bt i Nhn Gic Kinh Ging K. Ni dung ca cu chuyn ni n nhc ph ca ng l ng Chng Thi Dim. ng Chng gi chc Quc Hc i S vo thi Dn quc v trc lm phn quan ca ng Ngc. ng Ngc i (vua ca ng Ngc) l i Qu Vng, quyn lc ca ng vua ny ch thua Dim La Vng mt bc. Chc phn quan cng tng t nh chc b th trng hin nay, a v ny cng rt cao. ng Chng l ngi hc Pht, nghe ni trong a ngc c hnh pht gi l bo lc, bo lc l em ct st t rc ln ri bt ti nhn i m ct st nng . ng Chng ni hnh pht ny qu tn nhn v ngh Qu Vng ca ng Ngc nn bi b hnh pht ny. ng vua ng Ngc khng tr li, mm ci v sai hai ch tiu qu dn ng Chng i n ch ti nhn b hnh hnh xem; hai ch tiu qu ny bn dn ng Chng i mt ni rt xa ri ch v mt pha v ni: pha trc ka. Nhng ng li nhn khng thy g ht; t ng mi hiu hnh pht khng phi do ngi no lp nn m t trong t tnh bin hin ra, chuyn ny hon ton ph hp vi nhng g ni trong Kinh a Tng B Tt Bn Nguyn. Trong kinh ni a ngc ch c hai loi ngi c th thy c, mt l ngi to ti i chu trng pht bin hin ra; cn loi th hai l B Tt i vo a ngc cu chng sanh. Khng phi hai loi ny, a ngc ngay trc mt bn cng khng thy c, cho nn ng Chng nhn khng thy. Nh vy mi ni rng y khng phi vn tn khc v nhn t, m l ti tnh bin hin ra qu bo.

 • Tnh Tng Nhp Mn Lo Php S Tnh Khng

  Trang 19

  Cng ging nh mt ngi thng ngy hay lm c, ban m thng c c mng. Ai lm cho h c nhng c mng nh vy? L t tnh ca h bin hin ra, tuyt i khng phi l ngi khc to ra c mng cho ngi chu, l t ngi bin hin ra. Ti t u hnh thnh nng nh vy? Pht ni vi chng ta, i tng ca ti m ngi k trn to ra khng phi l i vi hai v php s. Nu bn ph bng hai ngi ny, tht tnh m ni khng phi l ti nng lm. Ti l t ch no m tnh? L t ch tt c nhng tn thnh chng trong khu vc ny ti v nhng li ph bng m khng tin Pht, khng chu nghe Pht Php na, khng chu noi theo Pht Php m tu hnh. H em thin cn ca nhng ngi trong khu vc ny on mt, em php thn hu mng ca nhng chng sanh ny on dt. Ti l t ch ny m tnh, v th nn ti ny rt nng. Trong kinh Pht ni git ngi ot mt thn mng ngi l chuyn nh. Bn git i mt ngi, 49 ngy sau h i u thai tr li. Mt ngi b git i rt d ly c thn ngi tr li, ti v b git khng c ti, ch c ngi i git ngi mi c ti. Trong i ny ti c thn ngi, nh ti cn mt cht phc tha, tuy l b ngi khc git i, 49 ngy sau u thai cng c th lm ngi tr li. i sau cn c th tip tc hng phc. Cho nn git ngi ly mng ngi th ti nh, ti lm mt hu mng ca ngi mi nng. Nghe c Pht php khng phi d, c duyn ny tht l rt kh c, rt kh gp. rong kinh c ni Nhn thn nan c, Pht php nan vn (ngha l Thn ngi kh c, Pht php kh c nghe). ghe c Pht php cn kh hn c thn ngi, iu ny l tht khng phi gi u. Mt ngi trong i ny c th nghe c Pht php, nu c th gic ng (tnh thc) c, ngi trong i ny s lm Pht. H thnh Pht, bn th ngh xem, ch Pht Nh Lai s khng ngt li khen ngi cng c ca ngi . Nu bn hm nay em ci c duyn ny ct t mt, ti ca bn nng bao nhiu? Ti l t ch ny m tnh. Cho nn Pht ni phm ti ny phi a a ngc A T 18 triu nm, t a ngc ra vn cn qu bo tha. T a ngc ra mi c lm ngi; Pht ni trong vng nm trm i, khi sanh ra b m khng c mt. Phi chu ui m ngay t lc lt lng! Sau 500 i ti t t nh i, nhng vn thng sanh bin a; trong Pht php bin a ngha l nhng a phng m tiu chun vn ha rt lc hu, ngi thng rt ngu dt, khng c hc hnh, ngho nn, thng b ngi khc ch bai, tru chc, c hip; tt c nhng th ny u l do nghip bo i qu kh to ra. Ngi ny lc trc cng tng xut gia, cng l ngi tu hnh, nhng v chng ngi ca s k m to ra ti nng nh vy, cho nn h c lc cng s c mt nim tnh ng mun tu hnh, tuy nhin nim ny va mi khi ln, nhng v nghip chng qu nng nim ny rt mau li tiu mt, nh th mi bit kh dng no.

 • Tnh Tng Nhp Mn Lo Php S Tnh Khng

  Trang 20

  Chng ta phi khng nh rng, trong i qu kh chng ta cng tng tri qua. Pht khng phi ni ngi khc, tht l ang ni chng ta . Chng ta hm nay c thn ngi, c nghe Pht php, nn bit trong tri qua qu trnh di nh th no, chu ng qua nhng ti bo rt nng! Pht ni nhng li ny, ngi hin nay c my ai tip nhn v c th tin uc? c kinh Pht v nghe ging php dng nh nghe k chuyn thn thoi, dng nh nhng chuyn thn thoi Pht k ra khng c cht g dnh lu vi chng ta, no ng u nhng chuyn ny chnh l chuyn ca c nhn chng ta. Pht ni tng lai nghip chng tiu dit ht, h s sanh n Ty phng Cc Lc th gii, s thy c Pht A Di , A Di Pht s th k cho h. Chuyn ny c tht khng? L tht . Ti sao vy? Khi chng ta nghe qua mt danh hiu A Di Pht, thy qua tranh nh hoc l hnh tng ca Pht A Di , trong A li da thc c ht ging ca Pht A Di , ging nh cu ni nht lch nh cn, vnh vi o chng (ngha l mt phen lt vo tai, ht ging ca o c gieo vnh vin ri'). TIU TR CHNG NGI Trong i ny nu chng ta khng c gng tu hc, khng tiu tr nhng chng ngi ny, chng ta s khng vng sanh c, cho d khng to ra ti nng cng khng th vng sanh. Nu nh tip tc to nhng ti nng nh [ph] bng Pht, bng Php, bng Tng, th chuyn rc ri ny rt ln, cn phi i vo a ngc, bin thnh sc sanh, lm ngi ngu si, phi tri qua v lng kip nh vy tht l qu kh! Cho nn chng ta phi bit sm hi, phi thnh tht m n nn. n nn trn cn bn l phi thay i quan nim ca chng ta, t trong tm sa i, t trong sinh hot hng ngy khi i x vi ngi v tip xc vi s vic m lm. Chng ta nht quyt phi thay i trn s tng mi c kt qu. c Pht v chng ta nu ra vi th d nhng v s vic qu phc tp ni ra khng ht; chng ta phi c kh nng nghe mt hiu mi, nghe Pht ni n mt trng hp th c th lin tng n nhng trng hp khc tng t, nhng th ny u phi sa i. 1. Bt cu tha qu (Khng n li ca ngi khc) Trc ht, t nay v sau i vi nhng thin tri thc hong php, khng k ngi l ti gia hay xut gia, khi nhn thy hoc l nghe ni h phm li lm, tuyt i khng ni, phi tht l lm c nhn m khng thy, nghe m khng bit. Chng ta l phm phu, h trong cnh gii g, chng ta lm sao bit c? Nu h l phm phu h to ra ti li, h s chu ly qu bo. Nu chng ta i n u u

 • Tnh Tng Nhp Mn Lo Php S Tnh Khng

  Trang 21

  k li, n u cng phn bit chp trc, chng ta t mnh phi chu qu bo, iu ny tht khng ng t no. y l tuyt khng gy chng ngi cho vic hong php li sanh, tuyt khng gy chng ngi c duyn nghe php ca i chng trong vng ny. Bt c lc no cng khng nn tm khuyt im ca ngi khc. Gi nim ny l khng tt hung chi l lm nhng vic nh vy. iu i vi chuyn tu hnh ca mnh sanh ra chng ngi rt ln. Vy th chng ta ang tu ci g? iu ny khng th khng bit. iu chng ta ang tu l: Gic, Chnh, v Tnh. Gic m khng m, chnh m khng t, tnh m khng nhim. Trong ba iu ny Tnh Tng c bit ch trng tm thanh tnh, tm tnh th ci Pht tnh. C thng i gy rc ri cho ngi khc, tm ca bn lm sao c th thanh tnh? Nu mun c tm thanh tnh, chuyn ca ngi khc chng ta khng cn bit n, nh th tm ca chng ta mi c thanh tnh. C gy rc ri cho ngi khc tuyt i s khng c tm thanh tnh; nhng ngi nh vy nht quyt khng c c nh. Nu khng c nh th s khng c tr hu, khng c nh v hu th ngi nht nh s b v minh phin no che lp. Mt ngi t sng n ti u b v minh che lp th lm sao khng to ti c? Khng th no c m! y l iu chng ta phi ghi nh. 2. Khng nn t khen mnh m ch bai k khc Th hai, cho d chng ta tu hnh rt ng hong i na, hm qua ti c ni, cho d cng phu ca chng ta c c lc, t c s th dng chn tht ca Pht php, cng khng c t khen mnh m ch ngi khc. y l cn bnh thng c ca mi ngi, thng tn thn khen ngi php mn ca mnh, v cn ni mnh tu tp c rt tt, ngi khc u khng bng, iu ny khng c. y cng l vng tng, phn bit, v chp trc. Nu bn ni mnh tu hnh rt tt, em so snh vi A La Hn th sao? So snh vi B Tt th sao? Thua xa m. C mt cht ny m n thua g? Tuyt i khng c t mnh khen mnh, tuyt i khng c ph bng k khc. Chuyn ny i xa c, ngy nay c bit cn nhiu hn, qu nhiu, khng bit nghip ti ny nng. Chng ta tu Tnh nim Pht cu sanh Ty phng Cc Lc, khi gp ngi tham Thin hoc ngi hc Mt th cng nh gp oan gia k th. Nh vy lm sao c? Thin l do Pht truyn ra, Mt cng l do Pht truyn ra m, nu bn ph bng nhng php mn ny, nh vy khng phi l ph bng Pht ri sao? Ph bng nhng php m Pht dy ri sao?

 • Tnh Tng Nhp Mn Lo Php S Tnh Khng

  Trang 22

  Ngi y theo Thin, Mt tu hnh thnh cng rt nhiu, ngy nay tuy l t i ri, lc trc rt nhiu, nh vy khng phi l bn ph bng Tng ri sao? Cho nn khng hay khng bit chng ta phm nhng li lm ny, t khen mnh m ni xu ch bai k khc, ph bng Tam Bo, iu ny phi a a ngc A T, t nay v sau ng lm chuyn ngu xun ny na. Phi nn c thi nh th no mi ng? Khi thy ngi khc tham thin, ngi khc tr ch, chng ta phi cung knh i x vi h, cung knh mt cch hoan h, tn thn m khng th hy bng. Vo nm 1977 khi ti Hng Cng ging kinh Lng Nghim, php s Thnh Nht c li thm v d ba ngy ging kinh na; ngi rt hoan h v cn khuyn tn ca ngi n nghe ti ging kinh. Php s tu theo Thin Tng, mt hm c mi ti n tham quan t vin ca ngi, ti cng rt hoan h nhn li. Php s tr tr ti Cha Bo Lin pha sau ca i Di Sn; ng ln ni rt nh hp, xe chy ln khng c, phi i b khong ba bn mi pht mi ln n mt ngi cha nh. Php s ni vi ti rng mc ch khng m rng ng ln ni l to mt cht kh khn khi ln cha. Nu bn khng phi tht i n cha hc hi th ng n cha, cho nn khng m rng ng ra, mc ch ny rt hay! Ti i n tham quan v rt khm phc h; t trc n nay ti cha thy qua mt o trng no trang nghim nh vy. Tng chng trong cha c khong bn mi my v, mi ngy u ng gi ta hng tham thin. Php s mi ti ging khai th ti Thin ng, ti khng th ni tham Thin khng th thnh tu, nim Pht mi thnh tu c; nh vy khng phi l ph hoi o trng ca ngi khc ri sao? iu ny nht nh khng th lm! Hn l lc trc ti c ging kinh Kim Cang, Lc T n Kinh, Vnh Gia Thin Tng Tp Chng o Ca, chuyn trong Thin Tng ti c ging qua mt t, cho nn Khu u Thin cng khng n ni t. Ti khen ngi h, khm phc, tn thn o trng, khen ngi php s, khen ngi i chng tham hc Thin ti , y u l nhng iu phi lm ht. Sau khi ra v, nhng v ng tu cng ti ln thm cha mi hi: Php s tn thn Thin Tng nh vy, ti sao li nim A Di Pht? Ti mi ni vi h v cn tnh ca ti khng lanh li, khng b c vi ngi tham thin, ng ni ti khng th khai ng, c vic c th c thin nh hay khng cng khng chc na. Cn nim Pht, nng nh A Di Pht cu sanh Ty phng Cc Lc th gii th ti vng tm hn. Ti ni nhng li ny u l tht, cho nn nh Pht c ni Nu mun Pht php hng thnh, ch cn Tng khen ngi Tng. Tn thn khen ngi ln nhau, Pht php mi c th phc hng li, mi c th pht trin rng ra. Nu ngi no cng ph bng ch bai ln nhau th khng tt, tt c u phi a a ngc A T. Chng ta phi hiu o l ny, cn tnh ca tt c chng sanh khng ging nhau cho nn Pht mi m ra v lng php mn. Tt c php mn u ng c (ty theo cn c

 • Tnh Tng Nhp Mn Lo Php S Tnh Khng

  Trang 23

  v iu kin ca chng sanh) m thuyt php; bn thch php mn no, y theo php mn tu hc u c th thnh tu. Cho nn Php mn bnh ng, khng c cao thp, vy th lm sao c th ph bng c? Khng nhng khng th ph bng nhng php mn trong Pht php m cng khng th ph bng nhng tn gio khc trong th gian. Hai ngn nm tr li tn gio tn ngng l yu t duy tr trt t trong x hi ca nhng quc gia Ty phng, lm cho ngi ta khi khi tm ng nim u ngh n Thng , cho nn t nhiu g cng phi d dt thu lim mt cht. y l thin php ca th gian, bn lm sao c th ph hoi n c ch? Bn lm sao c th ni khng c Thn, khng c Thng c ch? Nu ngi ta mt i tn ngng ca tn gio, ty thun theo phin no, th khng c chuyn c g m khng lm, nh vy lm sao c? Cho nn i vi nhng thin php trong th gian cng phi tn thn. Pht dy chng ta trong su nim, ngoi nim Pht, Php, Tng cn phi nim Thin na. Thin ny l i din cho tn gio, y l mt quan im o c cn bn, thng thng v hnh phc ca tt c chng sanh m mu cu, v s ha bnh an lc ca tt c chng sanh m suy ngh. Tt c nhng thin php trong th gian v xut th gian, chng ta u phi tn knh, phi tn thn. Chng ta sanh trng trong thi i hm nay v cng au kh, ng thy khoa hc k thut ca thi i hin nay pht trin, vn minh vt cht tin b, i sng vt cht ca chng ta so vi trc tin b rt nhiu, nhng nhng th hng th m chng ta c c ngy nay, ch v hy bnh tnh v suy ngh, chng ta phi tr bng mt gi rt t. Th tnh ton k mt cht, phn c khng b p li phn mt i, chng ta mt i qu nhiu m t c rt t. Bi ton ny c my ngi bit tnh, ngi bit tnh cng ngy cng t!