TÔ PHẠM HÀ TRIỀU LÊ NGUYÊN TRƯỜNG SƠN NGUYỄN NGỌC SƠN

 • View
  47

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TÔ PHẠM HÀ TRIỀU LÊ NGUYÊN TRƯỜNG SƠN NGUYỄN NGỌC SƠN. OP-AMP TL072CN. Sơ đồ chân. Transistor tầng lái sc2383. Transistor tầng khuếch đại công suất. D468 npn. B562-pnp. Diode FR207. Sơ đồ tương đương ac bán kỳ dương. Sơ đồ tương đương ac bán kỳ âm. Dòng ic ở 2 bán kỳ đối xứng. Xét Q1 - PowerPoint PPT Presentation

Text of TÔ PHẠM HÀ TRIỀU LÊ NGUYÊN TRƯỜNG SƠN NGUYỄN NGỌC SƠN

 • T PHM H TRIUL NGUYN TRNG SNNGUYN NGC SN

 • OP-AMP TL072CN

  S chn

 • Transistor tng li sc2383

 • Transistor tng khuch i cng sutD468 npn

 • B562-pnp

 • Diode FR207

 • Rl=15 ohmVcc=12v

  Chn re=1 ohm

 • S tng ng ac bn k dng

 • S tng ng ac bn k m

 • Dng ic 2 bn k i xng

 • Xt Q1B qua ib2,ib3Rdc= R3Rac=R3//(hie2+Rl'hfe2) b qua RdPhng trnh ng ti 12-1.3=Rdc. ICQ1 +VCEQ1

 • ICQTUDng Id=ICQ1, diode dn ta chn dng id=0.02AR3=278 ohm

 • p hi tip trn ng ra tng cng sut l 6 V,p ti ng vao V- ca opam l ta s chn RK,Rf sao cho V+-V->0.24 th p ra OPAMP s l 6V

 • vi=1V ,ta chn R1=R2 sao cho R1//R2>>richn R1=R2=50k =>viV+V+v+ = v- = vi

 • chn Rk=10k =>Rf=44k

  cc t bypasss c chn sao cho trong khong m tng th b bypass, chon Ci=Ck=470u

 • Chn tng s ct thp l 20 hz => CL=470u

 • VLm

 • P NG RA Q1

 • P NG RA OPAMP

 • *