TomTom GO .7 Niniejszy podr™cznik u¼ytkownika obja›nia wszystkie zagadnienia zwi…zane z TomTom

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of TomTom GO .7 Niniejszy podr™cznik u¼ytkownika obja›nia wszystkie zagadnienia...

TomTom GO PROFESSIONAL

Instrukcja obsugi

17.1

2

Spis treci

Poznaj usugi nawigacyjne TomTom 7

Przygotowania 8

Monta w samochodzie ........................................................................................... 8 Umiejscowienie urzdzenia ...................................................................................... 8 Wczanie i wyczanie urzdzenia ............................................................................. 9 Uwagi dotyczce bezpieczestwa .............................................................................. 9 Konfiguracja ........................................................................................................ 9 Odbir sygnau GPS ................................................................................................ 9 Wysyanie informacji do firmy TomTom ..................................................................... 10 Gniazdo kart pamici ........................................................................................... 10 Urzdzenie nie uruchamia si ................................................................................. 10 adowanie urzdzenia .......................................................................................... 10 Dbanie o urzdzenie GO PROFESSIONAL ..................................................................... 11

Usugi TomTom 12

Informacje o usugach TomTom ............................................................................... 12

czenie ze smartfonem 14

Dlaczego warto poczy smartfon z urzdzeniem? ....................................................... 14 czenie ze smartfonem ........................................................................................ 14 Odczanie smartfona ........................................................................................... 15 Ponowne czenie ze smartfonem ............................................................................ 16 Brak moliwoci uzyskania poczenia ....................................................................... 16 Sieci PAN (Personal Area Network) ........................................................................... 16

Poczenie Wi-Fi 17

Informacje na temat poczenia Wi-Fi ..................................................................... 17 czenie z sieci Wi-Fi .......................................................................................... 17 Zapominanie sieci Wi-Fi ........................................................................................ 17 Informacje o aktualizacjach i nowych elementach ........................................................ 18 Instalowanie aktualizacji i nowych elementw ............................................................ 19

Elementy ekranu 21

Widok mapy ....................................................................................................... 21 Widok nawigacji .................................................................................................. 23 Pasek trasy ........................................................................................................ 25

Odlegoci i pasek trasy ..................................................................................... 26 Menu skrtw ..................................................................................................... 26 Przyciski nawigacyjne ........................................................................................... 27 Mniejsze przyciski i symbole w menu gwnym ............................................................ 29 Regulacja gonoci .............................................................................................. 31 Korzystanie z gestw ............................................................................................ 31 Zmienianie rozmiaru tekstu i przyciskw .................................................................... 32 Zmienianie kolejnoci przyciskw menu gwnego ........................................................ 32

3

Ruch drogowy 34

Informacje o TomTom Traffic ................................................................................. 34 Informacje o RDS-TMC .......................................................................................... 34 Wywietlanie ruchu drogowego na mapie ................................................................... 34 Wywietlanie ruchu drogowego na trasie .................................................................... 35 Zdarzenia drogowe .............................................................................................. 36 Ostrzeenie o zblianiu si do strefy korka ................................................................. 37 Omijanie korkw na trasie ..................................................................................... 37 Wybr szybszej trasy ............................................................................................ 38 Asystent pasa ruchu ............................................................................................. 38 Czasowe ograniczenia prdkoci .............................................................................. 39

Ustawianie typu pojazdu 40

Informacje o funkcji Mj pojazd .............................................................................. 40 Ustawianie typu pojazdu ....................................................................................... 40 Planowanie trasy dla autobusu lub ciarwki ............................................................. 42 Przegldanie ogranicze obowizujcych na trasie ....................................................... 42

Synchronizowanie za pomoc aplikacji TomTom MyDrive 43

Informacje o aplikacji TomTom MyDrive .................................................................... 43 Logowanie do konta MyDrive .................................................................................. 43 Ustawianie miejsca docelowego za pomoc aplikacji MyDrive .......................................... 44 Planowanie trasy z postojami za pomoc aplikacji MyDrive ............................................. 44 Wywietlanie zaplanowanego miejsca docelowego w aplikacji MyDrive............................... 45 Czyszczenie miejsca docelowego MyDrive .................................................................. 45 Usuwanie ostatniego miejsca docelowego MyDrive z listy Moje miejsca .............................. 45 Ustawiaj kontakty telefoniczne jako miejsca docelowe za pomoc aplikacji MyDrive ............. 45 Wyszukiwanie i synchronizowanie pozycji za pomoc aplikacji MyDrive .............................. 46 Synchronizowanie pozycji z listy Moje miejsca z aplikacj MyDrive .................................... 46 Importowanie listy UM-w udostpnionej przez spoeczno ............................................ 46 Usuwanie listy UM-w udostpnionej przez spoeczno ................................................. 47 Importowanie pliku ladu GPX ................................................................................. 47 Usuwanie pliku GPX ladu ...................................................................................... 48 Zapisywanie i przywracanie osobistych informacji nawigacyjnych ..................................... 48

Szybkie wyszukiwanie 49

Wybr sposobu wyszukiwania .................................................................................. 49 Korzystanie z szybkiego wyszukiwania ....................................................................... 50

Informacje o wyszukiwaniu ................................................................................ 50 Wprowadzanie zwrotw wyszukiwania ................................................................... 50 Korzystanie z wynikw wyszukiwania .................................................................... 52 Informacje o kodach pocztowych ......................................................................... 53 Informacje o kodach Mapcode ............................................................................. 54 Lista ikon typw UM-w .................................................................................... 54

Planowanie trasy przy uyciu funkcji szybkiego wyszukiwania .......................................... 59 Korzystanie z przewidywania miejsca docelowego .................................................... 59 Planowanie trasy do adresu ................................................................................ 59 Planowanie trasy do centrum miasta ..................................................................... 62 Planowanie trasy do UM-a .................................................................................. 64 Planowanie trasy do UM-u przy uyciu funkcji wyszukiwania przez Internet ..................... 66 Planowanie trasy przy uyciu mapy ...................................................................... 67 Planowanie trasy przy uyciu funkcji Moje miejsca ................................................... 69 Planowanie trasy przy uyciu wsprzdnych ........................................................... 71 Planowanie trasy przy uyciu kodu Mapcode ........................................................... 72

4

Planowanie trasy z wyprzedzeniem ...................................................................... 73 Wyszukiwanie parkingu ..................................................................................... 74 Wyszukiwanie stacji benzynowej ......................................................................... 77

Wyszukiwanie krok po kroku 80

Wybr sposobu wyszukiwania .................................................................................. 80 Korzystanie z wyszukiwania krok po kroku .......