tong hop confetti.v2

  • View
    311

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of tong hop confetti.v2

TI QUN TR MARKETING

CNG TY CONFETTI

TRCH YUThng qua n ny, nhm chng ti mong mun tm hiu r hn v c th ng dng vo thc t kin thc t nhng bi hc trn lp v qun tr marketing. Trong qu trnh thc hin n, nhm chng ti thu thp thng tin qua internet, thng tin trn tivi, v mt s ngun th cp khc. ng thi, chng ti cn s dng phng php quan st thc t kt hp vi nghin cu, phn tch cc ti liu thc t hon thin n ny. V th, chng ti tch ly cho bn thn nhng ngun kin thc mi v thc tin, nhng kinh nghim qu bu h tr v phc v c lc cho vic hc tp v cng vic ca chng ti trong tng lai. Gii hn ti: ti c nghin cu v thc hin trong phm vi ca Cng ty k hoch ci CONFETTI Phng php nghin cu: Thu thp thng tin th cp trn th trng. Tham kho ti liu trn cc website, bo in t, cc phng tin truyn thngNghin cu t nhng bi hc trn lp cng nh kin thc thc tin c lin quan n mn hc Qun tr marketing..

i

TI QUN TR MARKETING

CNG TY CONFETTI

LI CM NChng ti xin chn thnh cm n Thy L Anh Chung- ging vin b mn Qun tr marketing trng i hc Hoa Sen. Trong qu trnh thc hin n, Thy lun nhit tnh hng dn, gip , truyn t kin thc, kinh nghim v mn hc cho chng ti, ng thi lun quan tm v ch dn cho nhm thc hin n vi nhng ni dung ph hp nht. Nh m chng ti c kin thc nn tng v tch ly thm kin thc cho mnh ng thi, thc hin n c tri chy, y , v hon thnh ng thi hn. Bn cnh s c gng, hp tc, on kt, chia s, ng gp kin ca tt c cc thnh vin trong nhm cng l yu t quan trng gip chng ti hon thnh tt n chn.Tuy nhin, do thi gian v kin thc chuyn mn cn hn ch nn khng trnh khi nhng thiu st, chng ti xin chn thnh n nhn nhng kin ng gp ca Thy v tt c cc bn n c hon thin hn Knh chc sc khe, thnh cng v xin trn trng gii thiu ti

ii

TI QUN TR MARKETING

CNG TY CONFETTI

NHN XT CA GIO VIN..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................

iii

TI QUN TR MARKETING

CNG TY CONFETTI

MC LCTRCH YU .................................................................................................................................................. i LI CM N ............................................................................................................................................... ii NHN XT CA GIO VIN .................................................................................................................. iii MC LC ................................................................................................................................................... iv DN NHP .................................................................................................................................................. v NI DUNG .................................................................................................................................................. vi I. 1. 2. 3. 4. 5. II. 1. 2. 3. 4. 5. III. 1. 2. 3. 4. IV. 1. 2. 3. 4. V. GII THIU TNG QUAN V CNG TY CONFETTI ............................................................... 1 Gii thiu v cng ty CONFETTI ................................................................................................ 1 Phng thc hot ng ................................................................................................................. 1 Logo v slogan .............................................................................................................................. 3 Tn ch hot ng ......................................................................................................................... 3 L do hnh thnh ti ................................................................................................................. 4 Phn tch mi trng......................................................................................................................... 4 Phn tch mi trng v m .......................................................................................................... 4 i th cnh tranh ......................................................................................................................... 9 Chin lc cnh tranh ca cng ty CONFETTI ......................................................................... 10 Phn tch SWOT v cc ma trn ................................................................................................. 11 Ma trn BCG, marketing index, CDI, BDI ................................................................................. 16 Chin lc Marketing ................................................................................................................. 18 Mc tiu Marketing..................................................................................................................... 18 Mc tiu kinh doanh ................................................................................................................... 18 nh v ........................................................................................................................................ 18 Nghin cu th trng ................................................................................................................. 19 Chin lc Markeing hn hp .................................................................................................... 20 Product ........................................................................................................................................ 20 Price ............................................................................................................................................ 23 Promotion.................................................................................................................................... 24 Place ............................................................................................................................................ 26 D tr ngn sch ............................................................................................................................. 27

KT LUN................................................................................................................................................. 28

iv

TI QUN TR MARKETING

CNG TY CONFETTI

DN NHPm ci s kin rt quan trng ch xy ra mt ln trong cuc i ca mi ngi. Tt c h u mun t chc m ci long trng, nh trong c mun, mt m ci tht hon ho. Tuy nhin c hai khng c thi gian hoc mun vt ra khi cch t chc truyn thng nhng khng bit bt u t u. Hiu c nhu cu Cng ty k hoch ci CONFETTI ra i tr thnh ngi bn ng hng a bn n bn b hnh phc ca tnh yu l khi ngun cho cuc sng hn nhn bn vng. Chng ti tm hiu v thc hin n ny vi cc mc tiu sau: Mc tiu 1: Thc t ho kin thc Qun tr marketing hc thng qua n. Mc tiu 2 : Nm bt v phn tch th trng. Mc tiu 3: Hc cc k nng v t chc v