Click here to load reader

TOT Badalona, Montgat, Tiana 1536

 • View
  265

 • Download
  36

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Revista d'informació local i comercial de les poblacions de Badalona, Montgat, Tiana. Número 1536.

Text of TOT Badalona, Montgat, Tiana 1536

 • Del 22 al 29 de juny de '12 www.eltotdigital.com

  Nmero 1536

  Quatre amics jugant a futbol al camp de Mossn Anton. Any 1953. Foto. Ramon Navarro

  Foc de Sant Joan

  Tota la informaci de les Revetlles a Badalona i la Festa Major de Montgat

  Quinze restaurants suneixen per crear una ruta de tapes nocturnes

  Portada.indd 1 19/06/2012 16:55:30

 • Psg. La Salut, 93 BADALONATel. 93 397 12 18

  av. Marqus de

  Mori

  C/ de

  Quevedo

  Passeig

  de la

  Salut

  C/ Don

  Pelayo

  C/ de

  Tori

  C/ Arns, 17BADALONATel. 93 464 21 92

  NOVA BOTIGA

  AURUM_1507-08.indd 1 29/11/2011 13:56:06

 • INFORMA'T GRATUTAMENT A:FARMCIAC. BATLLERI CLARS

  FARMCIAM. BELENGUER TORRAS

  Avda. Mart Pujol, 649 - 653Tel. 93 460 58 4308917 BADALONA

  Centre Comercial Mgic BadalonaC/ Concrdia, 1 - local B-41Tel. 93 224 55 58 - 08917 BADALONA 3 h

  ores

  d'apa

  rcame

  nt

  gratu

  t

  Vols perdre en

  tre

  2 i 10 kg de pe

  s?

  NOUS PROTOC

  OLS,

  NOUS PRODUC

  TES, NOUS POT

  S

  www.farmaciamagicbadalona.com

  1422farmaciamagic.indd 3 19/04/2012 10:47:13

 • Quatre amics jugant a futbol al camp de Mossn Anton. Entre ells els dos germans Josep Antoni i Francisco Navarro. Any 1953. Foto: Ramn Navarro.

  Lle 11-13 2n 3a. 08911 Badalona93 464 69 7993 464 69 [email protected]

  EDITA: Subirats&Subirats Editors S.L. NIF: B-63461594 DISSENY I MAQUETACI: M. Subirats, M. Lpez. REDACCI: C. Carvajal,Gina de Tera, Mertxe LaTorre ADMI-NISTRACI: X. Subirats, N. Ferrer DIPSIT LEGAL: B-3737-83 Distribuci gratuta a: Les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana.

  La redacci no es fa necessriament respon-sable del contingut dels articles, opinions, i missatges comercials en l'edici. Queda terminantment prohibida la reproducci total o parcial d'aquesta publicaci. L'empresa editora no actua com a mitjancera en les transaccions que puguin derivar-se d'aquesta publicaci, ni es responsabilitza de la vericitat de les dades facilitades pels anunciants.

  61587962 - 6742 - 457756 - 5752 - 53 68 - 7455 78

  6 - 121816 - 1714 - 1520 - 2224 - 2628 - 3430 - 313236 - 4146 - 5159

  Actualitat EsportsA fonsPersonesOpiniLectorsEspai CAgendaCinemesLa Llar SalutEmpresa

  Consultori LegalAnimlia Badalonins al MnImmobiliriaGastronomiaGuia Comercial MotorPassatemps/ HorscopsClassificatsTendnciesTecnologia

  Revistas externas: Destinadas a pblicos externosa su empresa. Potencia la proyeccin de marca. En formato impreso o digital.

  Revistas internas: Canal de comuni-cacin interna destinado a informar de las novedades y comunicados. En formato impreso o digital.

  Institucionales: Destinados a fomen-tar la informacin y el valor aadido de las organizacio-nes. Federaciones, Asociaciones o Gremios.

  Memorias: Publicacin anual destinada a informar de las actividades llevadas a cabo durante el ao y del resultado logrado.

  t"TFTPSBNJFOUPFOEJTFPFEJUPSJBMt$SFBDJOEFSFWJTUBTDPSQPSBUJWBT

  t&MBCPSBDJOEFDPOUFOJEPT

  {2VFUJQPEFSFWJTUBOFDFTJUB

  4FSWFJT&EJUPSJBMTrr

  $POTVMUBMhMUJNBIPSBBXXXFMUPUEJHJUBMDPN

  4 |

  1536.pag.04.indd 1 19/06/2012 15:44:47

 • ASFA.indd 2 17/10/2011 11:47:49

 • 6 i

  t Imatge del paviment de fusta del nou passeig martim de Badalona

  W

  Carles CarvajalUrbanisme

  B a d a l o n a v a i n a u g u r a r d i s s ab te e l nou pas se ig mar t im, en e l t ram d '1,2 quilmetres situat entre el carrer del Mar i el Port. L'obra, que va comenar l'any 2010, durant el mandat anterior, ha suposat una inversi de 9,5 milions deuros per part del Ministeri de Medi Ambient. Xav ie r Garc i a A lb i o l , va destacar que l'Estat salda un "deute histric amb Badalo-na". L'alcalde va assegurar que es tracta de l'obra ms important que s'ha fet a la ciutat en els ltims vint anys, desprs de la construcci del port i, content, va afirmar que el de Badalona s "el millor passeig martim que hi ha a Catalunya, entre Sitges i la Costa Brava". A banda dels regidors de l'Ajuntament de Badalona, Albiol es va rodejar de la plana major del PPC durant l'acte inaugural. Hi va assistir el ministre de

  l ' Interior, Jorge Fernndez Daz; la presidenta del PPC, Alcia Snchez Camacho; la delegada del govern espan-yol a Catalunya, Maria de los Llanos de Luna, o l'alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, entre altres autoritats.

  Una festa per inaugurarel nou passeigActuacions musicals, anima-ci i activitats per a tots els pbl ics. Un gran ambient festiu i milers de ciutadans van donar la benvinguda al nou passeig martim de Badalona, en una tarda de dissabte que es va allargar fins la nit, amb un espectacle piromusical al Pont del Petroli. Lespectacle, duns 12 minuts de durada, va sorprendre a molts ciutadans per veure un Pont de Petro-li rodejat de focs artificials. Molts badalonins i badaloni-nes es van acostar, durant el cap de setmana, per passejar pel nou passeig i gaudir del nou espai. Molts comentaris positius, per tamb, molts

  Nova esttua de lAnsdel Mono

  El nou passe ig mar t im de Badalona disposar, a partir del dissabte 7 de juliol, duna nova atracci. Es tracta de lesttua que representar el mono de la coneguda marca danissos badalonina. Per descobrir l escu l tura , s ha prepa-rat una festa a par t ir de les 18:30h, del dissabte 7 de juliol. Daltra banda, el govern de Badalona ha installat una gran bandera de la ciutat al final del nou passeig mart im, a tocar amb el port.

  crits dalerta contra els incvics i les bretolades per a mantenir en bon estat el nou passeig. La primera prova de foc, ser aquest dissabte, Revetlla de Sant Joan. El govern munici-pal ja ha anunciat que desple-gar un dispositiu especial de la Gurdia Urbana a la zona..

  t El Piromusical al Pont del Petroli va illuminar el pantal la nit de dissabte

  Actualitat6-7(H9).indd 2 19/06/2012 12:23:30

 • i 7

  www.twitter.com/totbadalonawww.facebook.com/tot.badalona

  Els pares i mares que vulguin dur els seus infants a les escoles municipals hauran de pagar un 45% ms, respec-te del preu d aquest curs. A ix es va aprovar d iven-dres en un Ple Extraordinari, desprs que la Generalitat de Catalunya hagi decidit redut la seva aportaci econmi-ca. L'augment de les taxes a les escoles municipals es va aprovar amb els vots del Partit Popular i Convergncia i Uni, mentre que Partit dels Socialistes i Iniciativa Verds Esquerra Unida hi van votar en contra. En concret, el preu de les places passar, a partir del mes de setembre, de 122 a 176 euros mensuals. Els partits d'esquerres del consis-tori, PSC i ICV-EUiA, creuen que aquesta mesura sobreca-rrega ms les famlies i han exigit que, en comptes de fer una pujada lineal, es faci en funci de la renda dels pares.

  Daltra banda, abans de la celebraci daquest ple, es va celebrar un altre per debatre sobre les poltiques de joven-tut del govern municipal. Tots els grups de l'oposici van aprovar, amb el vot en contra del PP, que el govern munici-

  t Imatge de lescola bressol municipal Virolet

  pal mantingui el programa actual del Vadejoves amb el mateix pressupost que tenia al 2011. Per contra, des del govern local mantenen que obriran un concurs pblic per gestionar els casals juvenils de la ciutat.

  Carles CarvajalEnsenyament

  Actualitat6-7(H9).indd 3 19/06/2012 12:23:34

 • 8 |

  K'h

  Carles CarvajalSeguretat

  El govern del Partit Popular de Badalona ha ober t un exped ien t i n fo rmat iu per esbr inar com s'ha fet una co l lec ta de donat ius cap a la Gurdia Urbana, i que p r e s u m p t a m e n t h a u r i e n realitzat agents de la mateixa policia local de Badalona. L a se tmana pas s ad a , e l diari 'El Punt Avui' publica-va que alguns empresaris i propietaris de bars i restau-rants haurien rebut la visita d agents per soll ic i tar- los diners per finanar activitats de la Gurdia Urbana. En un pr imer moment , es va associar aquesta collecta a lAssociaci esportiva de la Gurdia Urbana, per dies desprs, la mateixa entitat es va desvincular daquests fets. Per la seva banda, el regidor de seguretat, Miguel Jurado, ha expl icat que l 'ac t iv i tat

  s haur ia desenvo lupat a l m a r g e d e l a i n s t i t u c i i que, per tant , e ls agents no pod ien ac tuar un i fo r-mats com a policies a l'hora de desenvo lupar tasques de l 'associaci. Jurado ha assegura t que e l govern municipal t plena confiana en els agents i sospita que "s'est intentant despres-tigiar la Gurdia Urbana" i desgastant al govern.

  Els grups de loposici demanen explicacions pbliquesDes de l'oposici, PSC, CIU i ICV-EUiA han posat el crit al cel davant la possibilitat que a lguns agent hagin pogut recollir donatius uniformats com a policies, exercint un presumpte "abs de poder", i demanen expl icacions al govern munic ipa l . Fer ran Falc (CiU) assegura que fets com aquests "posen en quarantena la gesti poltica de la Gurdia Urbana".

  Tamb s notcia

  LAjuntament de Badalona posar a disposici dels artis-tes del grafit urb un catleg de murs i parets de la ciutat on podran posar en prctica aquesta discipl ina ar tst i -ca. Es tracta del projecte Pots, impulsat per l'rea de joventut amb la collaboraci d'algunes entitats vincula-des al mn del grafit. Actual-ment hi ha 13 parets que els dibuixants podran sollicitar a travs del web municipal i pintar respectant uns criteris establerts per la Regidoria de Joventut.

  :DW &Josep Maria Puente presi-deix, des de divendres, la Federaci d'Empresaris de Badalona Puente assumeix e l c r rec amb l 'ob jec t i u principal de dinamitzar el teixit industrial de la ciutat. Desprs de tres dcades, Joaquim Padrs ha dei