Click here to load reader

Tour Nordic Walking (říjen 2013)

  • View
    72

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Projekt, který chce zábavným způsobem motivovat širokou veřejnost k zdravému životnímu stylu aktuálně hledá pomoc v oblasti marketingu, tvorby webu, sociálních sítí, grafiky a fundraisingu.

Text of Tour Nordic Walking (říjen 2013)

  • 1. SERIL ZDRAV

2. PEDSTAVEN PROJEKTU Seril zdrav Prvn ronk serilu pohybov edukanch akc navazujc na ti spn roky projektu Tour Nordic Walking Cl projektu Zbavnm zpsobem motivovat irokou veejnost k zdravmu ivotnmu stylu Podpora aktivnho trven volnho asu dt i dosplch Propagace nov platformy efektivnho provzn spoluprce lka pacient pojiovna pi poskytovn slueb v oblasti preventivn pe o zdrav Zkladn sdlen Vezmme pi o vlastn zdrav do svch rukou Naume se pedchzet nemocem Nordic Walking live, o.s. 3. PEDSTAVEN PROJEKTU Programov npl Hlavn program Prezentace nordic walking, prezentace nordic running, streink s holemi, kondin nordic walking, . Prochzka s holemi spojen s vyplnnm kvzovho dotaznku na tma zdrav ivotn styl Zvod chze s holemi, bh s holemi Doprovodn program Men fyziologickch hodnot - krevn tlak, sloen tla, plicn funkce, hladina cukru v krvi, aj. Zdrav strava, poradna zdrav chze, zbavn soute pro dti i dospl Tanen a hudebn vystoupen, mdn pehldka, kinesiotaping.. Pedn cen vhercm zvodu, tombola Nordic Walking live, o.s. 4. NORDIC WALKING v souasn dob nejrychleji se rozvjejc druh pohybov aktivity, kter se vyvinul z klasickho bhu na lych. aktivn chze v pravidelnm rytmu, kde jsou do jednoho pohybu zapojeny ruce i nohy. Tohoto efektu je docleno pomoc specilnch hlek, kter koordinuj pohyb konetin do jednolitho a pravidelnho pohybu. m vznamn vliv na srden a obhovou innost, kladn psob proti astmatu a bronchitid, pomh k redukci hmotnosti, posiluje svalstvo na rukou, zdech, ramenech a hdch. fyzick aktivita, pi kter spolu mohou spolen trnovat lid s odlinou fyzickou zdatnost, a tak se stv nejen sportem, ale i kulturn a spoleenskou zleitost podporujc zdrav zpsob ivota a prevenci rznch onemocnn. Nordic Walking live, o.s. 5. BH S HOLEMI nordic running R. 2012 vhra Mgr. Milana Ktka a Mgr. Alee Tvrznka (Casri) v evropsk atletick souti inovativnch projekt Bh s holemi bv v nvaznosti na nordic walking asto oznaovn jako nordic running; pi pouvn tohoto nzvu ale musme zdraznit, e se nejedn o pouh bh s walking holemi, protoe jsou krtk a techniku runnngu by neumonily Pi bhu s holemi se kombinuj prvky t souvisejcch aktivit: normlnho bhu , bhu na lych klasickou technikou a nordic walking. Ve srovnn se vemi uvedenmi pohybovmi aktivitami je bh s holemi jednoznan nejintenzivnj Jsou prokzny velk zdravotn a trninkov pnosy Nordic Walking live, o.s. 6. SCHMA STANOVI Nordic Walking live, o.s. 7. ZAMEN PROJEKTU Clov skupina irok veejnost (dti, dospl i senioi) - rodiny s dtmi - lid hledajc zmnu ivotnho stylu - sportovci - lid, kte pohybem kompenzuj zdravotn komplikace Naasovn Duben a jen 2014 Lokace vbr max. 10 mst st nad Labem, Brno, Plze, Praha, Hradec Krlov, Prostjov, esk Budjovice + Olomouc, Liberec, Mlad Boleslav, Jihlava, Bystice pod Hostnem , Perov , Tebo a jin Nordic Walking live, o.s. 8. PARTNER PROJEKTU Partner projektu me zvolit msto vhodn pro podn akce Seril zdrav Partner projektu Seril zdrav m ve svm oboru vhradn zastoupen na vech podanch akcch Partner projektu Seril zdrav nem, po vzjemn dohod, dn povinnosti tkajc se podn a organizace akc Partner projektu Seril zdrav se me na akcch prezentovat holemi s vlastnm logem, ppadn hole dle vyut pi jinch pleitostech Partner je po vzjemn dohod prezentovn celoron na dalch vznamnch akcch Nordic Walking live, o.s. 9. CO POTEBUJEME Marketing Tvorba webu Sociln st Grafika Fundraising Nordic Walking live, o.s. 10. KONTAKT Jaruka Morvkov Nordic Walking live, o.s. elakovskho 487 Hradec Krlov Telefon: 775 319 600 Mail: [email protected] Nordic Walking live, o.s.

Search related