24
TPEI EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA PRE RODIČOV Porovnávacia štúdia o rodičovských zručnostiach potrebných na rozvoj emocionálnej inteligencie Prezentuje Marcela Maslová First Transnational Working Group, Bratislava, September 19 – 20, 2013

TPEI Emocionálna inteligencia pre rodičov

  • Upload
    ita

  • View
    62

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TPEI Emocionálna inteligencia pre rodičov. Porovnávacia štúdia o rodičovských zručnostiach potrebných na rozvoj emocionálnej inteligencie. Prezentuje Marcela Maslová. First Transnational Working Group , Bratislava, September 19 – 20, 2013 . Ciele výskumu. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: TPEI Emocionálna inteligencia pre rodičov

TPEIEMOCIONÁLNA INTELIGENCIA PRE RODIČOV

Porovnávacia štúdia o rodičovských zručnostiach potrebných na rozvoj

emocionálnej inteligencie

Prezentuje Marcela Maslová

First Transnational Working Group, Bratislava, September 19 – 20, 2013

Page 2: TPEI Emocionálna inteligencia pre rodičov

2

Ciele výskumu

Identifikovať a zhodnotiť rodičovské zručnosti potrebné na rozvoj emocionálnej inteligencie ich detí

Analyzovať tréningové potreby rodičov, ktorí chcú u svojich detí rozvíjať emocionálnu inteligenciu

Pochopiť špecifickú charakteristiku rodičov na základe miestnych tradícií a rozličných kultúr

Page 3: TPEI Emocionálna inteligencia pre rodičov

3

Metodológia výskumu

Kvantitatívny výskum Založený na dotazníkovej metóde – respondenti

vyplnili dotazníky metódou pero a papier Kvalitatívny výskum

Pozostával z rozhovorov v troch fokusových skupinách po 10 rodičov (spolu 150 rodičov v 15 skupinách)

Jeden z expertov hral rolu mediátora, zatiaľ čo druhý analyzoval údaje z fokusových skupín

Page 4: TPEI Emocionálna inteligencia pre rodičov

4

Kvantitatívna analýza – vzorka

Partner Muži Ženy Celkom

Ro 8 14 22

PL 3 15 18

DK 6 12 18

SK 3 17 20

ES 9 11 20

Total 29 69 98

21

69

6

Vek

20-3030-4040-50

2

20

76

Vzdelanie

Primary school

Secondary school

20

40

17

30

22

Počet detí

ES

SK

DK

PL

RO

Page 5: TPEI Emocionálna inteligencia pre rodičov

5

Kvantitatívna analýza – vzorka

Už ste sa niekedy zúčastnili tréningu pre rodičov? Rumunsko a Poľsko – všetci odpovedali záporne Španielsko a Slovensko - 2 osoby

1 v Španielsku– Skupina rodičov v škole, psychológ v MŠ a v "Centros de Aoyo a la Familia" (Centre podpory rodiny),

1 na Slovensku – Montessori pedagogika (Rešpektovať a byť rešpektovaný), rodičovské zručnosti (Monika Stelíková).

Dánsko – všetci odpovedali kladne (tréning/poradenstvo podľa dánskeho systému opísaného v dokumente Moderné Dánsko – návštevy a účasť v skupinách matiek a otcov).

Page 6: TPEI Emocionálna inteligencia pre rodičov

6

Obmedzenia kvantitatívnej analýzy – rozlišné databázové formáty - príklad

Page 7: TPEI Emocionálna inteligencia pre rodičov

7

Výsledky kvantitatívnej analýzy Otázka 7: Ktorý druh kompetencií alebo zručností je najdôležitejší

pre dobré rodičovstvo?

responsibility

patience

empathy

caregiving

ability to respect the autonomy and dignity of the child

active listening

good communication

openness

forbearance

decisiveness

tenderness

ability to motivation of the child

0

0

0

0

3

7

0

2

5

1

2

1

0

1

3

2

8

6

0

7

8

6

6

14

12

16

12

14

15

10

9

17

21

19

12

12

18

28

20

28

21

33

28

28

22

36

19

21

58

50

52

51

45

39

57

37

35

26

56

48

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2

1

1

Všetci1 2 3 4 5 No resp.

Page 8: TPEI Emocionálna inteligencia pre rodičov

8

Výsledky kvantitatívnej analýzy Otázka 7: Ktorý druh kompetencií alebo zručností je najdôležitejší pre dobré

rodičovstvo?

Rozdiely medzi skupinami – príklad

ES

SK

DK

PL

RO

All

0

0

0

0

3

3

0

1

0

0

7

8

1

4

0

1

9

15

7

6

0

6

2

21

11

8

18

8

0

45

0

1

0

0

1

2

Schopnosť rešpektovať autonómiu a dôstojnosť dieťaťa 1 2 3 4 5 No resp.

Page 9: TPEI Emocionálna inteligencia pre rodičov

9

Výsledky kvantitatívnej analýzy Otázka 7: Ktorý druh kompetencií alebo zručností je najdôležitejší pre dobré

rodičovstvo?

Rozdiely medzi skupinami - príklad

ES

SK

DK

PL

RO

All

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

2

0

1

9

5

4

4

7

8

28

12

13

12

8

57

0

0

0

0

1

1

Dobrá komunikácia1 2 3 4 5 No resp.

Page 10: TPEI Emocionálna inteligencia pre rodičov

10

Výsledky kvantitatívnej analýzy Otázka 7: Ktorý druh kompetencií alebo zručností je

najdôležitejší pre dobré rodičovstvo?

Rozdiely medzoi skupinami – príklad

ES

SK

DK

PL

RO

All

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

3

3

0

0

6

12

4

6

0

3

7

20

12

10

18

7

5

52

0

0

0

0

1

1

empatia1 2 3 4 5 No resp.

Page 11: TPEI Emocionálna inteligencia pre rodičov

11

Výsledky kvantitatívnej analýzy - Otázka 8: Myslíte si, že tento druh zručností a kompetencií je možné sa

naučiť?

ES

SK

DK

PL

RO

All

17

18

12

16

16

79

1

2

6

2

5

16

yes no

Page 12: TPEI Emocionálna inteligencia pre rodičov

12

Výsledky kvantitatívnej analýzy Otázka 9: Súhlasíte, že v balíčku dobrých rodičovských zručností by mala byť

aj schopnosť zvládať emócie?

ES

SK

DK

PL

RO

All

20

18

17

18

21

94

0

2

1

0

0

3

yes no

Page 13: TPEI Emocionálna inteligencia pre rodičov

13

Výsledky kvantitatívnej analýzy Otázka 10: Aký druh kompetencií (zručností) by ste si mali zlepšiť ako rodič, aby ste

mohli učiť svoje dieťa zvládať emócie?

Awareness and acceptation of own emotions

Ability to communicate feelings in a safe way for you and for your child

Ability of confrontation with others

Openness

Empathy

Ability of problem solving

Ability to resolve conflict and prevent it

Ability to set boundaries

Ability to express opinions and emotions

Ability to be assertive

Ability to deal with stress

Ability to communicate with child

Ability to recognize child’s emotions

Peer learning

6

1

7

10

12

1

6

5

6

5

2

6

3

11

11

10

12

10

13

17

9

13

11

12

9

10

10

13

13

21

18

21

17

17

18

17

18

17

18

12

10

11

18

19

24

25

13

23

19

22

25

22

21

19

27

19

43

34

30

23

32

30

41

37

29

33

42

44

43

38

1

1

2

2

2

0

1

0

3

1

1

1

1

0

Všetci1 2 3 4 5 No resp.

Page 14: TPEI Emocionálna inteligencia pre rodičov

14

Výsledky kvantitatívnej analýzy Otázka 10: Aký druh kompetencií (zručností) by ste si mali zlepšiť ako rodič, aby ste

mohli učiť svoje dieťa zvládať emócie?

Rozdiely medzi skupinami

ES

SK

DK

PL

RO

All

1

0

0

0

10

11

4

2

0

3

4

13

1

6

0

1

3

11

8

2

1

6

2

19

6

8

17

4

3

38

0

0

0

0

0

0

Učenie od rovesníkov1 2 3 4 5 No resp.

Page 15: TPEI Emocionálna inteligencia pre rodičov

15

Výsledky kvantitatívnej analýzy Otázka 10: Aký druh kompetencií (zručností) by ste si mali zlepšiť ako rodič, aby ste

mohli učiť svoje dieťa zvládať emócie?

Rozdiely medzi skupinami

ES

SK

DK

PL

RO

All

2

1

0

0

3

6

5

2

0

1

3

11

3

4

3

4

4

18

3

6

4

5

7

25

6

4

11

3

5

29

0

3

0

0

0

3

Schopnosť vyjadrovať názory a pocity 1 2 3 4 5 No resp.

Page 16: TPEI Emocionálna inteligencia pre rodičov

16

Výsledky kvantitatívnej analýzy Otázka 10: Aký druh kompetencií (zručností) by ste si mali zlepšiť ako rodič, aby ste

mohli učiť svoje dieťa zvládať emócie?

Rozdiely medzi skupinami

ES

SK

DK

PL

RO

All

4

3

0

1

4

12

2

5

0

1

5

13

6

4

0

1

6

17

2

2

0

5

4

13

4

4

18

3

3

32

0

2

0

0

0

2

Empatia1 2 3 4 5 No resp.

Page 17: TPEI Emocionálna inteligencia pre rodičov

17

Výsledky kvantitatívnej analýzy Otázka 11: Ako sa vám učí najlepšie? Aké zdroje využívate na zlepšenie vašich vedomostí a

zručností?

Workshops with psychologist

Group works with trainer and parents with children

Sources: books, websites, paper articles, brochures ect

E-learning courses or courses with on-line elements

6

14

2

13

22

11

12

17

27

13

17

20

16

25

20

18

22

30

47

24

1

1

0

1

Všetci1 2 3 4 5 No resp.

Page 18: TPEI Emocionálna inteligencia pre rodičov

18

Výsledky kvantitatívnej analýzy Otázka 11: Ako sa vám učí najlepšie? Aké zdroje využívate na zlepšenie vašich vedomostí a

zručností?

Rozdiely medzi skupinami

ES

SK

DK

PL

RO

All

2

4

0

0

8

14

1

5

0

0

5

11

5

3

0

0

5

13

2

5

3

12

3

25

9

2

15

3

1

30

0

1

0

0

0

1

Skupinová práca s trénerom arodičmi s deťmi 1 2 3 4 5 No resp.

Page 19: TPEI Emocionálna inteligencia pre rodičov

19

Výsledky kvantitatívnej analýzy Otázka 11: Ako sa vám učí najlepšie? Aké zdroje využívate na zlepšenie vašich vedomostí a

zručností?

Rozdiely medzi skupinami

ES

SK

DK

PL

RO

All

1

0

0

0

1

2

7

2

0

2

1

12

4

3

0

6

4

17

3

7

3

4

3

20

5

8

15

6

13

47

0

0

0

0

0

0

Zdroje: knihy, internet, novinové články, brožúry , atď.1 2 3 4 5 No resp.

Page 20: TPEI Emocionálna inteligencia pre rodičov

20

Výsledky kvantitatívnej analýzy Otázka 12 Chceli by ste sa zúčastniť tréningu ako učiť emocionálnu

inteligenciu Vaše dieťa?

ES

SK

DK

PL

RO

All

6

11

9

10

22

58

14

9

9

8

0

40

yes no

Page 21: TPEI Emocionálna inteligencia pre rodičov

21

Zhrnutie kvantitatívnej analýzy

Preferencie a názory respondentov z partnerských krajín sú veľmi odlišné, avšak :

Viac ako 60% respondentov hodnotí rodičovské zručnosti vysoko (4,5) Najvyššie ohodnotenie získali také kompetencie, ako sú dobrá komunikácia s

dieťaťom a zodpovednosť Len malé percento respondentov verí, že také zručnosti, ako je aktívne

počúvanie alebo trpezlivosť nie sú dôležité vo výchove detí Zručnosť, ktorú treba podľa respondentov najviac rozvíjať, je schopnosť

rozpoznávať emócie dieťaťa (75% hodnotilo 4 a 5) Asi 12% respondentov si myslí, že nepotrebujú rozvíjať také kompetencie, ako

sú empatia a učenie od rovesníkov s cieľom zvládať rodičovské úlohy 70% respondentov uprednostňuje tradičné formy učenia (napr. knihy) a menej

ako 50% respondentov by bolo ochotných zúčastniť sa e-learningu Väčšina respondentov si myslí, že rodičovským zručnostiam je možné naučiť

sa na tréningu a približne 50% z nich sa vyjadrilo, že by sa ho chceli zúčastniť

Page 22: TPEI Emocionálna inteligencia pre rodičov

22

Qualitative analysis - the sample

15 group meetings Each meeting included 10 people 150 mothers and fathers took part in the interviews. Romania: Most of the parents of children aged 0-3 and 3-6 belong to the group age 25-35 (5 of the parents of children aged 3-6 belong to the group age 35-45). All

parents of children aged 7-9 belong to the group age 35-45. 68% of parents are university graduates, while the rest (32%) are high school graduates. 84% of the parents participating in the focus groups were -mothers. 81% of the parents are currently employed, while the rest (19%) are unemployed. The professional areas include: banking, teaching, sales, management, health (nursing), and engineering, support staff; 13% of the parents experienced divorce and are raising their children in shared custody with their ex spouses. 35% of the parents come from vulnerable communities (low income and/or unemployment in the family resulting in poverty; Roma parents; health difficulties). 12 parents have children aged 3-6. 10 parents have children aged 0-3. 9 parents have children aged 7-9. 45% of the parents have only 1 child; 45% of the parents have 2 children; 10% of the parents have 3 children;

Poland: Most -participants have employment; they are well educated (higher education); the number of children: from 1 to 3. The majority of parents work in

kindergartens and nurseries. Denmark: There were 18 females and 10 males. There were 16 persons between 20 and 30, 10 persons were between 30 and 40, and 2 persons were over 40. There

were 6 persons with only secondary education; the others were with education higher than secondary school. 3 were studying, 4 were unemployed and 21 were working (in different sectors). 16 persons (of these 6 couples) had one child, 12 persons (of these 4 couples) had 2 children. In total, the parents had 26 children: 16 of them between 3 and 6 years old and 10 of them between 0 and 3 years old.

Slovakia: The 3 focus groups were attended by 26 mothers and 4 fathers. The majority of mothers are on maternity leave (some are working), and fathers are

working (2 are employed, two have their own business), of the age 25-40, from the capital Bratislava, Dolny Kubin (a town with the population of 20,000), and Chlebnice (a village with a population of 2,000). The education of parents is both university and secondary. The parents have two or three children, at the age from 6 months to 18. Two focus group interviews were held in kindergartens (Bratislava and Dolny Kubin), and one in a private house (Chlebnice).

Spain: Almost all parents had higher education degrees, the majority had a job and a minority were unemployed. 7 parents had children at the age between 0-3

years, 8 parents had children aged 4-6 years and the 7 remaining parents had children aged 7-9 years. The type of occupation varied from administrative to managerial level. All parents were 30-45 years old.

Page 23: TPEI Emocionálna inteligencia pre rodičov

23

Vybrané závery a citácie

Rumunsko “Bola som si istá, že po pôrode budem vedieť, čo mám robiť s mojim dieťaťom,

ale mýlila som sa. Čím je staršia, tým je to horšie. Často neviem, čo robiť, alebo čo jej mám povedať.”

Poľsko “Kľúčom dobrého rodičovstva je sebauvedomenie (self-awareness).”Dánsko “Emócie sú základom v našej interakcii s dieťaťom. Je dôležité, aby matka/otec

dokázali cítiť S DIEŤAŤOM – ale NIE AKO DIEŤA“ Slovensko “Nie, nikto neučí emocionálnu inteligenciu, môžeme sa jej venovať len

intuitívne“ ŠpanielskoVýsledky z fokusových skupín ukázali, že rodičia sa necítia pripravení učiť svoje deti

emocionálnu inteligenciu: diskusie ukázali, že väčšina sa obáva, že nie sú schopní zvládať frustráciu a stres, reagujú unáhlene, nepočúvajú alebo nechápu dostatočne svoje dieťa, zatiaľ čo tlak a pocit viny voči dieťaťu sa nedá skryť.

Page 24: TPEI Emocionálna inteligencia pre rodičov

24

Závery

Väčšina rodičov nemá priamu skúsenosť s tréningami rodičovských zručností Rodičia prejavili záujem o účasť na tréningu zameranom na učenie detí

emocionálnej inteligencii Niektorí rodičia hovorili o negatívnom dopade intenzívnych emócií a toho, že

ich nevedia zvládať v osobnom aj pracovnom živote Väčšina rodičov hovorila o zvládaní detského hnevu, frustrácie a strachu ako

jednej z najťažších rodičovských úloh Nasledovné zručnosti vybrali rodičia ako najdôležitejšie na zvládanie emócií:

Zvládanie (management)hnevu a strachu Zvládanie (management) straty Rozpoznanie a chápanie emócií dieťaťa Empatia a komunikácia

Rozprávanie sa s profesionálnym pracovníkom by bolo ideálnym spôsobom zlepšenia rodičovských schém

Nedostatok času a finančných zdrojov by mohli povzbudiť rodičov využívať online zdroje na zlepšovanie rodičovských zručností