of 34 /34
TRAJANJE AKTIVNOSTI PRIPREMNI RADOVI 1. Izrada ograde od žičanog pletiva sa stubovina 14x14 cm. k = 1,2 ; Q = 140 m 2 ; N = 0,48 ; m = 8 h ; n = 10 radnika T= kQN mn = 1,21400,48 810 =1,008 dana Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 10 radnika 2. Izrada prilaznog puta od tucanika sa podlogom od lomljenog kamena. k = 1,2 ; Q = 30 m 2 ; N = 2,02 ; m = 8 h ; n = 10 radnika T= kQN mn = 1,230 2,02 810 =0,909 dana Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 10 radnika 3. Izrada vodovodne mreže na gradilištu. k = 1,2 ; Q = 30 m I ; N = 0,639 ; m = 8 h ; n = 3 radnika T= kQN mn = 1,230 0,639 83 =0,959 dana

TRAJANJE AKTIVNOST

Embed Size (px)

DESCRIPTION

trajanje aktivnosti građevinskih radova, proračun

Text of TRAJANJE AKTIVNOST

TRAJANJE AKTIVNOSTIPRIPREMNI RADOVI1. Izrada ograde od ianog pletiva sa stubovina 14x14 cm.k = 1,2 ; Q = 140 m2 ; N = 0,48 ; m = 8 h ; n = 10 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 10 radnika2. Izrada prilaznog puta od tucanika sa podlogom od lomljenog kamena.k = 1,2 ; Q = 30 m2 ; N = 2,02 ; m = 8 h ; n = 10 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 10 radnika3. Izrada vodovodne mree na gradilitu.k = 1,2 ; Q = 30 mI ; N = 0,639 ; m = 8 h ; n = 3 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 3 radnika4. Izrada elektrine linije gradilita, montaa dovodne linije od mjesta prikljuka do gradilita.k = 1,2 ; Q = 50 mI ; N = 0,50 ; m = 8 h ; n = 4 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 4 radnika

5. Izrada armirakog stolak = 1,2 ; Q = 1 kom ; N = 10,40 ; m = 8 h ; n = 2 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 2 radnika6. Izrada poljskog klozeta.k = 1,2 ; Q = 1 kom ; N = 15,67 ; m = 8 h ; n = 3 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 3 radnika7. Runo kopanje zemlje I kategorije u irokom otkopu.k = 1,2 ; Q = 231,46 m3 ; N = 1,00 ; m = 8 h ; n = 18 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 2 dana, broj radnika n = 18 radnika8. Runo kopanje zemlje II-kategorije za kanalske rovove ili temelje irine 0,6-1,0 m.k = 1,2 ; Q = 64,04 m3 ; N = 1,00 ; m = 8 h ; n = 10 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 2 dana, broj radnika n = 10 radnika9. Runo kopanje zemljita II kategorije za temelje samce veliine 2,0x2,0 m.k = 1,2 ; Q = 3,60 m3 ; N = 1,95 ; m = 8 h ; n = 2 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 2 radnika10. Runo sjeenje,ispravljanje, savijanje, postavljanje i vezivanje okrugle armature za temeljne trake.k = 1,2 ; Q = 3843,00 kg ; N = 0,0516 ; m = 8 h ; n = 15 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 2 dana, broj radnika n = 15 radnika11. Runo sjeenje,ispravljanje, savijanje, postavljanje i vezivanje okrugle armature za temeljne samce.k = 1,2 ; Q = 216,00 kg ; N = 0,0516 ; m = 8 h ; n = 2 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 2 radnika12. Betoniranje trakastih temelja betonom klase MB30.k = 1,2 ; Q = 42,70 m3 ; N = 6,24 ; m = 8 h ; n = 14 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 3 dana, broj radnika n = 14 radnika13. Betoniranje temelja samaca betonom klase MB30.k = 1,2 ; Q = 2,40 m3 ; N = 6,24 ; m = 8 h ; n = 2 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 2 radnika14. Izrada oplate ravnih betonskih zidova-sokla od dasaka 24mm (dvostrana oplata).k = 1,2 ; Q = 91,04 m2 ; N = 0,76 ; m = 8 h ; n = 10 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 10 radnika15 Runo sjeenje,ispravljanje, savijanje, postavljanje i vezivanje okrugle armature za zidove sokla.k = 1,2 ; Q = 1056,60 kg ; N = 0,0516 ; m = 8 h ; n = 8 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 8 radnika16. Betoniranje temeljnog sokla betonom klase MB30.k = 1,2 ; Q = 11,74 m3 ; N = 6,24 ; m = 8 h ; n = 12 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 12 radnika17. Demontaa i ienje oplate ravnih betonskih zidova-sokla od dasaka 24mm (dvostrana oplata).k = 1,2 ; Q = 91,04 m2 ; N = 0,31 ; m = 8 h ; n = 4 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 4 radnika18. Izrada oplate ravnih betonskih zidova u suterenu od dasaka 24mm (dvostrana oplata).k = 1,2 ; Q = 64,66 m2 ; N = 0,76 ; m = 8 h ; n = 8 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 8 radnika19. Prenos, postavljanje i vezivanje mreaste armature za ravne betonske zidove u suterenu.k = 1,2 ; Q = 727,20 kg ; N = 0,0441 ; m = 8 h ; n = 5 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 5 radnika20. Betoniranje temeljnog zida iznad kote 0.00 betonom klase MB30.k = 1,2 ; Q = 8,08 m3 ; N = 5,10 ; m = 8 h ; n = 6 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 6 radnika21. Demontaa i ienje oplate ravnih betonskih zidova od dasaka (dvostrana oplata).k = 1,2 ; Q = 64,66 m2 ; N = 0,31 ; m = 8 h ; n = 3 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 3 radnika22. Polaganje drenanih cijevi "D" tunelska cijev promjera D=100 mm.k = 1,2 ; Q = 16,00 mI ; N = 0,60 ; m = 8 h ; n = 2 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 2 radnika23. Zatrpavanje drenanog rova i nabijanje kamenog materijala(ljunka)k = 1,2 ; Q = 21,75 m3 ; N = 1,20 ; m = 8 h ; n = 2 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 2 dana, broj radnika n = 2 radnika24. Razastiranje i nabijanje zemljanog materijala iznad temeljnih traka i temelja samaca.k = 1,2 ; Q = 16,78 m3 ; N = 2,50 ; m = 8 h ; n = 3 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 2 dana, broj radnika n = 3 radnika25. Razastiranje i nabijanje kamenog materijala(ljunka) u sloju debljine 10 cm ispod podne ploe.k = 1,2 ; Q = 142,16 m2 ; N = 1,20 ; m = 8 h ; n = 13 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 2 dana, broj radnika n = 13 radnika26. Prenos, postavljanje i vezivanje mreaste armature za podnu plou.k = 1,2 ; Q = 1279,80 kg ; N = 0,0441 ; m = 8 h ; n = 9 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 9 radnika27. Betoniranje podne ploe betonom klase MB20.k = 1,2 ; Q = 14,22 m3 ; N = 8,88 ; m = 8 h ; n = 18 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 18 radnika28. Zidanje zidova debljine 25 cm u suterenu betonskim blokom u produnom malteru 1:3:9.k = 1,2 ; Q = 42,64 m3 ; N = 8,39 ; m = 8 h ; n = 15 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 3 dana, broj radnika n = 15 radnika29. Zidanje samostalnih dimnjaka od opeke u produnom malteru 1:3:9.k = 1,2 ; Q = 0,59 m3 ; N = 11,19 ; m = 8 h ; n = 1 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 1 radnika30. Izrada oplate nadvratnika i nadprozornika u suterenuk = 1,2 ; Q = 14,22 m2 ; N = 1,31 ; m = 8 h ; n = 3 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 3 radnika31. Runo sjeenje,ispravljanje, savijanje, postavljanje i vezivanje okrugle armature za nadvratnike i nadprozornike u suterenu.k = 1,2 ; Q = 62,10 kg ; N = 0,0516 ; m = 8 h ; n = 1 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 1 radnika32. Betoniranje nadvratnika i nadprozornika u suterenu betonom marke MB30.k = 1,2 ; Q = 1,19 m2 ; N = 7,74 ; m = 8 h ; n = 2 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 2 radnika33. Demontaa i ienje oplate nadvratnika i nadprozornika u suterenuk = 1,2 ; Q = 14,22 m2 ; N = 0,40 ; m = 8 h ; n = 1 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 1 radnika34. Runo sjeenje,ispravljanje, savijanje, postavljanje i vezivanje okrugle armature za vertikalne serklaeu suterenu.k = 1,2 ; Q = 154,80 kg ; N = 0,0516 ; m = 8 h ; n = 2 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 2 radnika35. Izrada oplate vertikalnih serklaa u suterenu betonom marke MB30.k = 1,2 ; Q = 10,68 m2 ; N = 1,31 ; m = 8 h ; n = 2 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 2 radnika36. Runo sjeenje,ispravljanje, savijanje, postavljanje i vezivanje okrugle armature za stubove u suterenu.k = 1,2 ; Q = 62,10 kg ; N = 0,0516 ; m = 8 h ; n = 1 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 1 radnika37. Izrada oplate stubova u suterenu.k = 1,2 ; Q = 10,07 m2 ; N = 1,31 ; m = 8 h ; n = 2 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 2 radnika38. Betoniranje vertikalnih serklaa u suterenu betonom marke MB30.k = 1,2 ; Q = 1,72 m2 ; N = 7,74 ; m = 8 h ; n = 2 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 2 radnika39. Betoniranje stubova u suterenu betonom marke MB30.k = 1,2 ; Q = 0,69 m2 ; N = 7,74 ; m = 8 h ; n = 1 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 1 radnika40. Demontaa i ienje oplate vertikalnih serklaa u suterenu betonom marke MB30.k = 1,2 ; Q = 10,68 m2 ; N = 0,40 ; m = 8 h ; n = 1 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 1 radnika41. Demontaa i ienje oplate stubova u suterenu.k = 1,2 ; Q = 10,07 m2 ; N = 0,40 ; m = 8 h ; n = 1 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 1 radnika42. Izrada oplate horizontalnih serklaa u suterenu.k = 1,2 ; Q = 33,91 m2 ; N = 0,52 ; m = 8 h ; n = 3 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 3 radnika43. Izrada oplate greda u suterenu.k = 1,2 ; Q = 7,60 m2 ; N = 1,31 ; m = 8 h ; n = 2 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 2 radnika44. Izrada oplate AB ploe iznad suterena.k = 1,2 ; Q = 130,53 m2 ; N = 0,98 ; m = 8 h ; n = 10 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 2 dana, broj radnika n = 10 radnika45. Runo sjeenje,ispravljanje, savijanje, postavljanje i vezivanje okrugle armature za horizontalne serklaeu suterenu.k = 1,2 ; Q = 381,60 kg ; N = 0,0516 ; m = 8 h ; n = 3 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 3 radnika46. Runo sjeenje,ispravljanje, savijanje, postavljanje i vezivanje okrugle armature za gredeu suterenu.k = 1,2 ; Q = 88,20 kg ; N = 0,0516 ; m = 8 h ; n = 1 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 1 radnika47. Prenos, postavljanje i vezivanje mreaste armature za plou iznad sterena.k = 1,2 ; Q = 2057,94 kg ; N = 0,0441 ; m = 8 h ; n = 13 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 13 radnika48. Betoniranje horizontalnih serklaa u suterenu betonom marke MB30.k = 1,2 ; Q = 4,24 m3 ; N = 7,74 ; m = 8 h ; n = 3 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 2 dana, broj radnika n = 3 radnika49. Betoniranje greda u suterenu betonom marke MB30.k = 1,2 ; Q = 0,89 m3 ; N = 7,74 ; m = 8 h ; n = 1 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 1 radnika50. Betoniranje ploe iznad suterena betonom marke MB30.k = 1,2 ; Q = 152,44 m3 ; N = 1,16 ; m = 8 h ; n = 26 radnika

51. Izrada oplate AB ploe iznad sprata.k = 1,2 ; Q = 152,45 m2 ; N = 0,98 ; m = 8 h ; n = 12 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 2 dana, broj radnika n = 12 radnika52. Prenos, postavljanje i vezivanje mreaste armature za plou iznad sprata.k = 1,2 ; Q = 2058,08 kg ; N = 0,0441 ; m = 8 h ; n = 15 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 15 radnika53. Betoniranje ploe iznad sprata betonom marke MB30.k = 1,2 ; Q = 174,03 m3 ; N = 1,16 ; m = 8 h ; n = 28 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 28 radnika54. Zidanje zidova debljine 25 cm u potkrovlju betonskim blokom u produnom malteru 1:3:9.k = 1,2 ; Q = 29,88 m3 ; N = 8,39 ; m = 8 h ; n = 18 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 2 dana, broj radnika n = 18 radnika

55. Zidanje pregradnih zidova debljine 14 cm ljako betonskim blokom u potkrovlju u cementnom malteru 1:3.k = 1,2 ; Q = 49,12 m2 ; N = 1,905 ; m = 8 h ; n = 15 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 15 radnika56. Zidanje samostalnih dimnjaka od opeke u produnom malteru 1:3:9.k = 1,2 ; Q = 0,83 m3 ; N = 11,19 ; m = 8 h ; n = 2 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 2 radnika57. Zidanje samostalnih dimnjaka "schunt"sistem produnom malteru 1:3:9.k = 1,2 ; Q = 5,20 m3 ; N = 1,052 ; m = 8 h ; n = 1 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 1 radnika58. Izrada oplate nadvratnika i nadprozornika u suterenuk = 1,2 ; Q = 16,02 m2 ; N = 1,31 ; m = 8 h ; n = 3 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 3 radnika59. Runo sjeenje,ispravljanje, savijanje, postavljanje i vezivanje okrugle armature za nadvratnike i nadprozornike u suterenu.k = 1,2 ; Q = 120,60 kg ; N = 0,0516 ; m = 8 h ; n = 1 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 1 radnika60. Betoniranje nadvratnika i nadprozornika u suterenu betonom marke MB30.k = 1,2 ; Q = 1,34 m3 ; N = 7,74 ; m = 8 h ; n = 2 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 2 radnika61. Demontaa i ienje oplate nadvratnika i nadprozornika u suterenuk = 1,2 ; Q = 16,02 m2 ; N = 0,40 ; m = 8 h ; n = 1 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 1 radnika62. Runo sjeenje,ispravljanje, savijanje, postavljanje i vezivanje okrugle armature za vertikalne serklaeu u potkrovlju.k = 1,2 ; Q = 86,40 kg ; N = 0,0516 ; m = 8 h ; n = 1 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = radnika63. Izrada oplate vertikalnih serklaa u potkrovlju betonom marke MB30.k = 1,2 ; Q = 6,35 m2 ; N = 1,31 ; m = 8 h ; n = 2 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 2 radnika64. Runo sjeenje,ispravljanje, savijanje, postavljanje i vezivanje okrugle armature za stubove u potkrovlju.k = 1,2 ; Q = 29,70 kg ; N = 0,0516 ; m = 8 h ; n = 1 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 1 radnika65. Izrada oplate stubova u potkrovlju.k = 1,2 ; Q = 3,47 m2 ; N = 1,31 ; m = 8 h ; n = 1 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 1 radnika66. Betoniranje vertikalnih serklaa u potkrovlju betonom marke MB30.k = 1,2 ; Q = 0,96 m2 ; N = 7,74 ; m = 8 h ; n = 1 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 1 radnika67. Betoniranje stubova u potkrovlju betonom marke MB30.k = 1,2 ; Q = 0,33 m2 ; N = 7,74 ; m = 8 h ; n = 1 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 1 radnika68. Demontaa i ienje oplate vertikalnih serklaa u potkrovlju betonom marke MB30.k = 1,2 ; Q = 6,35 m2 ; N = 0,40 ; m = 8 h ; n = 1 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 1 radnika69. Demontaa i ienje oplate stubova u potkrovlju.k = 1,2 ; Q = 3,47 m2 ; N = 0,40 ; m = 8 h ; n = 1 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 1 radnika70. Izrada oplate horizontalnih serklaa u potkrovlju.k = 1,2 ; Q = 44,06 m2 ; N = 0,52 ; m = 8 h ; n = 4 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 4 radnika71. Runo sjeenje,ispravljanje, savijanje, postavljanje i vezivanje okrugle armature za horizontalne serklaeu u potkrovlju.k = 1,2 ; Q = 528,30 kg ; N = 0,0516 ; m = 8 h ; n = 4 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 4 radnika72. Betoniranje horizontalnih serklaa u potkrovlju betonom marke MB30.k = 1,2 ; Q = 5,87 m3 ; N = 7,74 ; m = 8 h ; n = 8 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 8 radnika73. Demontaa i ienje oplate horizontalnih serklaa u potkrovlju.k = 1,2 ; Q = 44,06 m2 ; N = 0,12 ; m = 8 h ; n = 1 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 1 radnika74. Izrada krovne konstrukcije po m2 horizontalne projekcije krova sa snimanjem i obiljeavanjem i prenosom do 30m.k = 1,2 ; Q = 208,29 m2 ; N = 1,26 ; m = 8 h ; n = 13 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 3 dana, broj radnika n = 13 radnika75. Pokrivanje strehe lamperijom.k = 1,2 ; Q = 30,56 m2 ; N = 0,30 ; m = 8 h ; n = 2 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 2 radnika76. Letvisanje krovova letvama 3/5 po m2 kose projekcije krova.k = 1,2 ; Q = 290,27 m2 ; N = 0,18 ; m = 8 h ; n = 8 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 8 radnika77. Pokrivanje krova falcovanim crijepom 20/42 sa vezivanjem svakog treeg crijepa.k = 1,2 ; Q = 290,27 m2 ; N = 0,30 ; m = 8 h ; n = 12 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 12 radnika78. Postavljanje slemenjaka sa podmazivanjem cementnim malterom.k = 1,2 ; Q = 16,19 m2 ; N = 0,30 ; m = 8 h ; n = 1 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 1 radnika79. Zidanje samostalnih dimnjaka od opeke na krovu u produnom malteru 1:3:9.k = 1,2 ; Q = 0,48 m3 ; N = 11,19 ; m = 8 h ; n = 1 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 1 radnika80. Zidanje samostalnih dimnjaka "schunt"sistem na krovu produnom malteru 1:3:9.k = 1,2 ; Q = 5,20 m3 ; N = 1,052 ; m = 8 h ; n = 1 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 1 radnika81. Zidanje zabatnih zidova od betonskih blokova d=20 u PCM 1:3:9.k = 1,2 ; Q = 5,27 m3 ; N = 2,62 ; m = 8 h ; n = 2 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 2 radnika82. Izrada plafona od rigips ploa d=15mm sa izolacijom od tervola d=12cm.k = 1,2 ; Q = 160,55 m2 ; N = 2,092 ; m = 8 h ; n = 13 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 4 dana, broj radnika n = 13 radnika83. Ugraivanje vrata do 2 m2 u zid od betonskog blokak = 1,2 ; Q = 6 kom ; N = 3,354 ; m = 8 h ; n = 3 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 3 radnika84. Ugraivanje vrata preko 2 m2 do 4 m2 u zid od betonskog blokak = 1,2 ; Q = 9 kom ; N = 5,223 ; m = 8 h ; n = 4 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 2 dana, broj radnika n = 4 radnika85. Ugraivanje balkonskih vrata preko 2 m2 u zidu od betonskog blokak = 1,2 ; Q = 2 kom ; N = 5,73 ; m = 8 h ; n = 2 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 2 radnika86. Ugraivanjeprozora do 2m2 u zidodbetonskogbloka.k = 1,2 ; Q = 10 kom ; N = 3,681 ; m = 8 h ; n = 3 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 2 dana, broj radnika n = 3 radnika87. Nabavka materijala i postavljanje horizontalne hidroizolacije poda prostorija u suterenu na koti 0.00 , sa prethodnim premazom betonske podloge bitumenom sa tri sloja ter papira i tri vrua premaza topljenim katranom sa izradom preklopa minimalno 10 cm.k = 1,2 ; Q = 152,44 m2 ; N = 0,85 ; m = 8 h ; n = 10 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 2 dana, broj radnika n = 10 radnika88. Izrada cementne glazure d=4 cm u suterenu.k = 1,2 ; Q = 5,17 m3 ; N = 2,50 ; m = 8 h ; n = 2 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 2 radnika89. Nabavka materijala i postavljanje termike izolacije od tvrdog tervola 5cm na podu potkrovlja. U cijenu uraunata i dva sloja PVC folije ispod i preko tvrdog tervola u potkrovlj.k = 1,2 ; Q = 165,69 m2 ; N = 0,20 ; m = 8 h ; n = 4 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 4 radnika90. Izrada cementne glazure d=4 cm u potkrovlju.k = 1,2 ; Q = 6,628 m3 ; N = 2,50 ; m = 8 h ; n = 3 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 3 radnika91. Grubo i fino malterisanje zidova , stubova i serklaa u dva sloja sa PCM 1:2:6.k = 1,2 ; Q = 500,56 m2 ; N = 0,931 ; m = 8 h ; n = 18 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 4 dana, broj radnika n = 18 radnika92. Malterisanje plafona preko ravnie betonske ploe u produenom malteru 1:3:9, sa prskanjem rijetkim cementnim malterom 1:3k = 1,2 ; Q = 134,17 m2 ; N = 1,054 ; m = 8 h ; n = 7 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 3 dana, broj radnika n = 7 radnika93. Oblaganje zidova keramikim ploicama (15 x 15) ljepilom. Nebruenafuganafugu kupatilok = 1,2 ; Q = 52,62 m2 ; N = 1,52 ; m = 8 h ; n = 4 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 3 dana, broj radnika n = 4 radnika94. Polaganje hrastovog parketa preko blindita u vidu brodskog podak = 1,2 ; Q = 97,98 m2 ; N = 0,625 ; m = 8 h ; n = 3 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 3 dana, broj radnika n = 3 radnika95. Kreenje na novom zidu i plafonuk = 1,2 ; Q = 795,28 m2 ; N = 0,185 ; m = 8 h ; n = 8 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 2 dana, broj radnika n = 8 radnika96. Prenos, postavljanje i vezivanje mreaste armature za trotoar oko objekta.k = 1,2 ; Q = 639,63 kg ; N = 0,0441 ; m = 8 h ; n = 4 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 4 radnika97. Betoniranje trotoara oko objekta betonom klase MB15.k = 1,2 ; Q = 71,07 m2 ; N = 1,61 ; m = 8 h ; n = 12 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 12 radnika98. Montaaidemontaacjevastefasadneskelevisine do 20 m (vertikalena 1,8 m) kako to propisinalau.k = 1,2 ; Q = 222,12 m2 ; N = 0,68 ; m = 8 h ; n = 8 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 3 dana, broj radnika n = 8 radnika99. Izrada fasade ( zidovi i plafoni) u produenom malteru 1:2:6 u dva sloja sa ienjem spojnica, grundiranjem i perdaenjem (podloga za prskanje mjeavinom)k = 1,2 ; Q = 222,12 m2 ; N = 1,58 ; m = 8 h ; n = 14 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 3 dana, broj radnika n = 14 radnika100. Nabavka materijala, izrada i postavljanje viseih oluka polukrunog presjekak = 1,2 ; Q = 36,60 m ; N = 1,12 ; m = 8 h ; n = 6 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 6 radnika101. Nabavka materijala, izrada i postavljanje vertikalnih oluka krunog presjeka =12 cm sa privrenje za zid.k = 1,2 ; Q = 7,80 m ; N = 1,12 ; m = 8 h ; n = 2 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 2 radnika102. Opivanje uvala oko dimnjaka na spoju krovnih ravni pocinkovanim limom d=0,55mm.k = 1,2 ; Q = 6,40 m ; N = 1,40 ; m = 8 h ; n = 2 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 2 radnika103. Postavljanje vjetrolajsni od pocinanog lima.k = 1,2 ; Q = 34,20 m ; N = 0,72 ; m = 8 h ; n = 4 radnika

Usvojeno: trajanje aktivnosti T = 1 dana, broj radnika n = 4 radnika104. ienje gradilitaUsvojeno: trajanje aktivnosti T = 3 dana, broj radnika n = 4 radnika