of 15/15
Kompetentny ekonomista i logistyk- sukces na rynku edukacyjno – zawodowym! Człowiek – najlepsza inwestycja! Jadwiga Chmura Grupa projektowa: I Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Trener: Anna Dobrowolska

TRANSPORT LOTNICZY- AIR TRANSPORT

 • View
  202

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TRANSPORT LOTNICZY- AIR TRANSPORT. Jadwiga Chmura Grupa projektowa: I. Trener: Anna Dobrowolska. TRANSPORT LOTNICZY- AIR TRANSPORT. is the fastest growing sector of transportation in the world but capital intensive and highly qualified staff is required. - PowerPoint PPT Presentation

Text of TRANSPORT LOTNICZY- AIR TRANSPORT

 • is the fastest growing sector of transportation in the world but capital intensive and highly qualified staff is required. jest najszybciej rozwijajc si gazi transportu na wiecie ale wymaga duych nakadw kapitaowych i wysoko wykwalifikowanych kadry. Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

  Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

 • speed security and high frequency of traffic easy clearance of people and cargo

  PrdkoBezpieczestwo i dua czstotliwo przewozwatwo odprawy ekspedycyjnej osb i adunkw

  Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

  Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

 • regarded as the safest mode of transport (fewer accidents compared to cars) fast time of flight has little effect on the environment Lower and lower prices of tickets

  uwaany za najbezpieczniejszy rodzaj transportu (wspczynnik wypadkw bardzo may w stosunku do samochodw)szybki czas przelotuw niewielkim stopniu wpywa na rodowiskocoraz nisze ceny biletw

  Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

  Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

 • its operation is dependent on the weather for short distance road average load risk of terrorist attacks

  jego funkcjonowanie jest uzalenione od pogodyna niewielkie odlegoci drogirednia adownoryzyko atakw terrorystycznych

  Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

  Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

 • Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

  Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

 • transport infrastructure of aviation can be divided into linear and point

  infrastruktur transportu lotnictwa dzielimy na liniowa i punktow

  Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

  Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

 • The basic elements are the airways and terminal control areas. Airways is a stretch of airspace. Control areas are areas around the airport with a radius of several kilometers. It is the connecting element linear infrastructure of aviation infrastructure points.

  Podstawowymi elementami s drogi lotnicze i rejony kontrolowane lotnisk. Drogi lotnicze to wycinki przestrzeni powietrznej. Rejony kontrolowane lotnisk to przestrzenie wok lotnisk o promieniu kilkudziesiciu kilometrw Jest to element czcy infrastruktur liniowa lotnictwa z infrastruktura punktowa.

  Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

  Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

 • It consists of airfields and airports.

  Skada si z ldowisk, lotnisk, portw lotniczych.

  Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

  Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

 • In the case of air transport in the transport documents include: Air Waybill AWB and MAWB and forwarding air waybill HAWB.

  W przypadku transportu lotniczego do dokumentw przewozowych zaliczamy: lotniczy list przewozowy AWB i MAWB oraz spedytorski lotniczy list przewozowy HAWB.

  Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

  Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

 • AWB confirms the conclusion of the contract of carriage. It is committed to deliver the carrier solution determined lonej transfer ki recipient named in the contract. For complete lists of component 3 originals now imposing y (for the sender, carrier and receiver) and 6 copies for airports. AWB potwierdza zawarcie umowy przewozowej. Stanowi on zobowizanie przewonika do dostarczenia okrelonej przesyki wymienionego w umowie odbiorcy. Na kompletny list skadaj si 3 oryginay (dla nadawcy, przewonika i odbiorcy) i 6 kopii dla portw lotniczych. Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

  Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

 • MAWB is a document issued by a shipper who sends ki rnych customers send in the same destination. In the list selects you, that you are sending is a recipient aja CYM shipping partner. MAWB goes to the carrier, or airline.

  MAWB jest dokumentem wystawianym przez spedytora, ktry przesyki rnych klientw wysya w to samo miejsce przeznaczenia. W licie zaznacza, e jest on wysyajcym a odbiorc partner spedycyjny. MAWB trafia do przewonika, czyli linii lotniczej.

  Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

  Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

 • House Air Waybill-forwarding bill of lading. This is a list of consolidated into a single shipment of many small loads. Specified in the inventory is the price for the carriage of the shipment.House Air Waybill- spedytorski list przewozowy. Jest to lista skonsolidowanych w jedn przesyk wielu maych adunkw. W spisie tym wyszczeglniona jest cena za przewz przesyki.

  Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

  Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

 • Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

  Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

 • Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

  *Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki