Trendovi turističke potražnje – nekada i danas

 • View
  83

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • STUDENT: MARTINA KLARIMENTOR: PROF. DR. SC. JASMINA GRINITrendovi turistike potranje nekada i danas

 • Trendovi u turizmu u modernom svijetu su izuzetno promjenjivi kao i sama turistika potranja, te zahtijevaju brze promjene turistike ponude koja bi se trebala okrenuti odrivosti i pruanju inovativnih doivljaja suvremenim turistima.Hipoteza

 • Turistiko triteTuristiko trite je skup odnosa ponude i potranje u podruju usluga i dobara to slue za podmirenje turistikih potreba na odreenom prostoru, odnosno odnosa ponude i potranje koji nastaju pod utjecajem turistikih kretanja (Vukoni i avlek, 2001)

 • Turistika potranja i ponudaTuristika potranja je ukupan broj osoba koji sudjeluje u turistikim kretanjima, ili se eli ukljuiti u turistika kretanja, da bi koristile razliite turistike usluge u mjestima izvan svoje uobiajene sredine u kojoj ive i/ili rade (Cooper et al., 1998).

  Turistika ponuda je dio trita koji se pojavljuje kao ponua proizvoda i usluga, odnosno kao ona koliina proizvoda i usluga koja se nudi po odreenim cijenama radi zadovoljenja turistikih potreba (Vukoni i avlek, 2001).

 • Turistika potranjaTuristika ponudadislociranostheterogenostelastinostdinaminost sezonalnostdislociranostheterogenost neelastinoststatinostsezonalnost

  Karakteristike

 • Dodatna obiljeja turistike potranjeKupac je glavni dio turistike potranje jer on je taj prema kojemu se formira turistika ponuda.Tj. on sa svojim stavovima, navikama, eljama i mogunostima formira i odreuje svoje zahtjeve i ponaanja na tritu, to onda postaje odrednicom ponaanja svih sudionika turistike ponude koji ele opstati na tritu.Pretpostavke za formiranje turistike potranje:Slobodno vrijeme Viak slobodnih financijskih sredstava

 • Trendovi u turizmuKljuni imbenici za razvoj turizma u budunosti nastaju sluanjem elja i potreba potencijalnih turistaUsmjeravaju razvoj i obnovu turistikih destinacijaAnaliza trendova pomae emitivnim i receptivnim turistikim zemljama da kritiki analiziraju vlastiti poloaj na turistikom tritu, te da spoznaju koje se promjene na tritu dogaaju kako bi se mogle to bre prilagoditi tim promjenama i bolje se nositi s konkurencijom

 • Povezanost trendova u turizmu i turistike potranjeIstraivanjem i analizom turistike potranje dolazi se do odreenih trendova u turizmu koji su osjetljivi na promjene u okruenju.Tako na samu turistiku potranju pa time i same trendove utjeu:klimatske promjene zagaenje okolia prijevozna sredstva i prometna povezanosttehniko tehnoloka otkriasocio-demografske promjenenepredvidivi dogaajiekonomsko - financijski uvjeti

 • Promjene trendova u turizmu - suvremeni turistiIz kulturolokog fenomena postindustrijske revolucije nastaje sve vea potreba ljudi za putovanjem u druge krajeve.Suvremeni turisti su sve vie ekoloki osvijeteni - potreba za zatienom i ouvanom prirodomDoivljaj postaje osnovni motiv putovanjaSamo vidjeti neku atrakciju u turistikoj destinaciji vie nije dovoljno izraena je potreba za iskustvom, istraivanjem, edukacijomTehnologija postaje sve vei dio ivota suvremenog turistaUkljuuju se starije skupne turista u putovanja dobne granice se pomjerajuBackpackeri mladi ljudiKrae se zadravaju u jednoj destinaciji nego nekada (povezano sa to veom eljom za novim doivljajima) i poduzimaju radije vie kraih putovanja tijekom godine nego jedno dugo putovanjePojam obitelji nije to je nekada bio danas pod obitelj spadaju i dvoje ljudi bez djecePorasla je potranja za single bed sobama

 • 6E umjesto 4S Turizam doivljajaSuvremeni turisti sve vie naginju prema potranji selektivnih oblika turizma s naglaskom na takozvanih 6E:Experience doivljajExcitment uzbuenjeEscape bijegEducation obrazovanjeEntertainment zabavaEcology - ekologijaZa razliku od masovnog turizma 20. stoljea koji se temeljio na 4S:Sun sunceSea moreSand pijesakSex ljubav

 • Masovni i selektivni oblici turizmaMasovni turizam je, prema definiciji, oblik turizma u kojem je zastupljen veliki broj turista koji putuju organizirano, najee u aranmanima turistike agencije.Karakteristike ovog oblika turizma su veliki broj svih slojeva stanovnitva i vremenska koncentracija turistikog prometa na razdoblje godinjih odmora, osobito ljeti (Kuen, 2001.:3)Rast potranje je baziran na jednostavnom i jeftinom proizvodu koji osigurava veliki fiziki obujam prometa.Selektivni oblici turizma su nastali prema strategiji diverzifikacije proizvoda (proizvod prilagoen odreenom segmentu potroaa primjeren specifinim eljama i oekivanjima turistikih potroaa) U fokus interesa stavljaju se motivi koji ljude pokreu na turistika putovanja pa se razvojni koncept turizma u turistikim destinacijama usmjerava na zadovoljenje specifinih potreba ueg segmenta potroaa koji je homogen s obzirom na svoj poseban interes

 • Globalna promjena trendova u turizmuOpi rast standarda ljudi (turista)Opi rast javnog i privatnog standardaVea oekivanja od same destinacijeEkoloka osvijetenost je visoka zelene destinacije su inRaste broj turista za boravak u prirodiRast broja turista tree dobiLjudi ele dulje ostati fiziki aktivni u svome ivotuRaste potreba za uicima, i udovoljenju fizikih potreba doivljaj, ljepota, mir, utisak, zdravlje, harmonija sa prirodom i dr.Trae se specijalizirani sadraji za segmentirane i ciljne skupine selektivni oblici turizmaKrstarenja su sve popularnija

 • Kako je tehnologija utjecala na promjene trendova u turizmu?Internet se namee kao omiljeno mjesto za bookiranje putovanja.Uz pomo raunala, interneta, mobilne tehnologije (TripAdvisor, Expedia, Hotels.com, Booking.com, Venera.com) istrauju se turistike destinacija i planiraju putovanja, a tokom i nakon putovanja turisti svoja iskustva objavljuju putem drutvenih mrea (Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare)

 • Potranja za odrivou ekoloki turizamSuvremenom turistu je vano povezati se sa prirodom Ne eli masovni turizam povezuje ga sa zagaenjem okoliaSve vei je trend boravka u ekolokim hotelima koji su intimnijeg ugoaja i okrueni zelenilom zelene oazeele biti poticani na reciklau i tednju resursa (samoostvarenje)Primjer. Hotel u Kopenhagenu, (Crowne Plaza Copenhagen Towers) koji je jedan od najzelenijih hotela na svijetu, svojim gostima nude da kroz vonju bicikla u hotelu generiraju energiju a za uzvrat dobiju bon za besplatan obrok.

 • Zakljuak - Razvoj trendova u turizmu u budunosti - Naglasak je na doivljajima (6E), ouvanju okolia i brizi za psiho-fiziko zdravljeTuristi imaju sve vea oekivanja od putovanjaTrae se sve inovativniji sadrajiStalno se mijenjaju potrebe, proces je sve bri i sve su traenije brze prilagodbeSigurnost putovanja i boravka postaje imperativDiversifikacija ciljnih skupina turistaTrae se kompleksniji paket sadraji i aranmaniSve bri, masovniji i jeftiniji oblici prijevoza low cost prijevoznici

 • Tema za raspravuLjudi se vraaju starom nainu prikupljanja turistikih informacija i putuju s lanovima ue obitelji smanjuje se utjecaj interneta na planiranje putovanja???

 • Hvala na panji!

  Na turistikom tritu susreu se subjekti ponude i potranje, a vrlo esto se pojavljuju i posredniki faktori koji ta dva subjekta dovode u meusobnu vezu.

  *dislociranost turistike potranje od turistike ponude uvjetuje koritenje transportnog sustava, koritenje marketinkih aktivnosti, ali i uvjetuje bitno razliite odnose na relaciji ponuda potranja- heterogenost turistike ponude uvjetovana je heterogenou turistike potranje i jedan je od kljunih uvjeta privlaenja heterogene turistike potranje u razliite turistike destinacije

  ***