Trích Diễm Thi Tập

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Trích Diễm Thi Tập

Text of Trích Diễm Thi Tập

1)Bi Ta Trch dim thi tp do tc gi Hong c Lng t vit cho cng trnh su tm nhng bi th c gi tr t thi Trn n thi L ca mnh. y l tuyn tp th gm 6 quyn, ra i sm nht nc ta v c khc vn in thnh sch di thi Hng c do vua L Thnh Tng tr vi.Qua bi Ta, tc gi ni r v qu trnh tuyn chn nhng bi th hay v th hin nim t ho, thi trn trng cng thc bo tn di sn vn hc dn tc ca bn thn.Mun hiu c vn bn ny, trc ht chng ta phi tm hiu bi Ta l g?Ta l bi vit thng c t u cun sch nhm gii thiu mc ch, ni dung, qu trnh hnh thnh v kt cu ca cun sch. Bi Ta c th do tc gi t vit, cng c th do mt ai v yu qu, mn m tc gi, tc phm m vit. Cui bi Ta thng ghi h tn, chc tc ca ngi vit v ngy thng, a im vit, phn ny gi l lc khon. Ngoi cc ni dung trn, ring bi Ta cun Trch dim thi tp cn cho bit i nt v thi i, v quan nim vn chng ca tc gi.

M u vn bn,Tc gi Hong c Lng cho rng: s d th ca cc thi i trc khng c lu truyn rng ri bi su l do, trong c bn l do ch quan v hai l do khch quan. Bn l do ch quan l:

Nguyn nhn th nht: Ch? thi nhn mi nhn thy v hiu c ci hay, ci p ca th ca. Tc gi ly mt v d c th l i vi ming n ngon (khoi ch), hay mt tm vi p [gm vc), th ngi thng cng nhn bit, thng thc c v ngon v v p. Nhng i vi th ca c v nh sc p ngoi c sc p, v ngon ngoi c v ngon, khng th em mt tm thng, ming tm thng m nm c, ng khng nh th ca l sn phm tinh thn rt c bit, chi thi nhn l c th xem m bit c sc p, n m bit c v ngon y thi, v th lm cho th vn khng lu truyn ht trn i.

Nguyn nhn th hai. Nhiu ngi c hc nhng li t ai n th ca. Th ca ca cc tc gi thi L, Trn gp phn t p nn vn hin i Vit, nhng cc bc danh Nho lm quan to v bn rn cng vic triu nh m khng ri th gi bin tp-, cn cc quan vin cp thp v ln n lo v khoa trng nn khng , khin th vn khng lu truyn ht trn i.

Nguyn nhn th ba : Ngi quan tm n th ca thi li khng nng lc v tnh kin tr. Cng c ngi tng SU tp th ca, nhng V thy trch nhim nng n, ri lng sc mnh yu km nn b d, khin th vn khng lu truyn ht trn i.

Nguyn nhn th t: Chnh sch qun l in n ca triu inh qu ngt ngho. Ch nh cha mi c t do khc vn in kinh sch, cn cc nh Nho, nu cha c lnh vua, khng dm khc vn lu hnh, khin th vn khng lu truyn ht trn i.

Hong c Lng s dng php lit k v php quy np trong tp lun thuyt minh v gii thch bn nguyn nhn khin th vn khng lu truyn ht trn i.Ngoi bn nguyn nhn ch quan nu trn cn c hai nguyn nhn khch quan l: Thi gian lm hu hoi sch v v binh la (chin tranh, ho hon,...) lm tiu hy th tch.

Thi gian tri qua qu lu cng thm nn binh la lm cho cc vn bn b tiu hu. iu m Hong c Lng gi l tri qua bao cn binh la l iu c tht. i Trn, nm 1371, qun Chim Thnh c ln nh chim ra ti Thng Long, t ph, cp bc ly i nhiu giy t, sch v. Qun Minh nm 1407, khi sang xm lc nc ta nhn c o ch ca Minh Thnh T (hong triu Minh) v vic t ph, cp bc tt c cc di tch vn ho, lch s nc ta nh bia, k, sch v ni chung.

Su l do trn dn n mt thc trng au xt, lm tn thng n lng t tn, l ho dn tc ca tc gi.

Tip ,tc gi Trinh by l do bin son sch; thut li qu trnh hon thnh Trch dim thi tp-, gii thiu ni dung v kt cu ca tc phm.

ng ngh:Than i! Mt nc vn hin, thng xt lm sao!Tc gi bc l tm trng au xt ca minh trc hin trng ng bun ca t nc. T nhng suy ngm tm huyt nh trn, tc gi bt tay vo SU tm th ca, tuyn chn thnh cun Trch dim thi tp.

Hong c Lng thut li qu trinh lm cun sch ny v gii thiu so lc v ni dung, kt cu ca cun sch. Vic SU tm th ca ht sc kh khn, vt v. Trc ht, cc th tch c khng cn, tc gi phi nht nhnh giy tn, vch nt, tm ti khp ni ri phn loi v chia thnh su quyn, gm hai phn: phn chnh l th ca ca cc tc gi t thi Trn n u thi L; phn Ph lc l mt s bi th do tc gi sng tc vi mc ch l lm sch dy trong gia nh.

Bi Ta "Trch dim thi tp c tc gi Hong c Lng trnh by mt cch sng sa v lgc. Ci ti v ci tm ca ng gp phn to ln vo vic bo tn di sn th ca ca dn tc. y l mt cng trnh vn hc c gi tr, gp phn tn vinh nn vn hin lu i ca quc gia i Vit.