Trig Prav Trokuta

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

trigonometrija pravokutnog trokuta

Transcript

 • TRIGONOMETRIJA PRAVOKUTNOG TROKUTA

  Definicije trigonometrijskih funkcija siljastog kuta

  sin =nasuprotna kateta

  hipotenuza=

  a

  c

  cos =prilezeca kateta

  hipotenuza=

  b

  c

  tg =nasuprotna kateta

  prilezeca kateta=

  a

  b

  ctg =prilezeca kateta

  nasuprotna kateta=

  b

  a

  (Grcki trigonon=trokut, metrein=mjeriti)

 • TRIGONOMETRIJA PRAVOKUTNOG TROKUTA

  Definicije trigonometrijskih funkcija siljastog kuta

  sin =nasuprotna kateta

  hipotenuza=

  a

  c

  cos =prilezeca kateta

  hipotenuza=

  b

  c

  tg =nasuprotna kateta

  prilezeca kateta=

  a

  b

  ctg =prilezeca kateta

  nasuprotna kateta=

  b

  a

  (Grcki trigonon=trokut, metrein=mjeriti)

 • TRIGONOMETRIJA PRAVOKUTNOG TROKUTA

  Definicije trigonometrijskih funkcija siljastog kuta

  sin =nasuprotna kateta

  hipotenuza=

  a

  c

  cos =prilezeca kateta

  hipotenuza=

  b

  c

  tg =nasuprotna kateta

  prilezeca kateta=

  a

  b

  ctg =prilezeca kateta

  nasuprotna kateta=

  b

  a

  (Grcki trigonon=trokut, metrein=mjeriti)

 • TRIGONOMETRIJA PRAVOKUTNOG TROKUTA

  Definicije trigonometrijskih funkcija siljastog kuta

  sin =nasuprotna kateta

  hipotenuza=

  a

  c

  cos =prilezeca kateta

  hipotenuza=

  b

  c

  tg =nasuprotna kateta

  prilezeca kateta=

  a

  b

  ctg =prilezeca kateta

  nasuprotna kateta=

  b

  a

  (Grcki trigonon=trokut, metrein=mjeriti)

 • Primjeri

  Primjer 1

  Duljina hipotenuze pravokutnog trokuta je 12, a sin =3

  4. Odredite

  duljine kateta ovog trokuta.

  Rjesenje. a = 9, b = 3

  7.

  Primjer 2

  Duljina jedne katete pravokutnog trokuta je 24, a sinus siljastog kuta uz

  tu katetu jednak je5

  13. Odredite duljinu druge katete i hipotenuze.

  Rjesenje. a = 10, c = 26.

 • Primjeri

  Primjer 1

  Duljina hipotenuze pravokutnog trokuta je 12, a sin =3

  4. Odredite

  duljine kateta ovog trokuta.

  Rjesenje. a = 9, b = 3

  7.

  Primjer 2

  Duljina jedne katete pravokutnog trokuta je 24, a sinus siljastog kuta uz

  tu katetu jednak je5

  13. Odredite duljinu druge katete i hipotenuze.

  Rjesenje. a = 10, c = 26.

 • Primjeri

  Primjer 1

  Duljina hipotenuze pravokutnog trokuta je 12, a sin =3

  4. Odredite

  duljine kateta ovog trokuta.

  Rjesenje. a = 9, b = 3

  7.

  Primjer 2

  Duljina jedne katete pravokutnog trokuta je 24, a sinus siljastog kuta uz

  tu katetu jednak je5

  13. Odredite duljinu druge katete i hipotenuze.

  Rjesenje. a = 10, c = 26.

 • Primjeri

  Primjer 1

  Duljina hipotenuze pravokutnog trokuta je 12, a sin =3

  4. Odredite

  duljine kateta ovog trokuta.

  Rjesenje. a = 9, b = 3

  7.

  Primjer 2

  Duljina jedne katete pravokutnog trokuta je 24, a sinus siljastog kuta uz

  tu katetu jednak je5

  13. Odredite duljinu druge katete i hipotenuze.

  Rjesenje. a = 10, c = 26.

 • Primjeri

  Primjer 1

  Duljina hipotenuze pravokutnog trokuta je 12, a sin =3

  4. Odredite

  duljine kateta ovog trokuta.

  Rjesenje. a = 9, b = 3

  7.

  Primjer 2

  Duljina jedne katete pravokutnog trokuta je 24, a sinus siljastog kuta uz

  tu katetu jednak je5

  13. Odredite duljinu druge katete i hipotenuze.

  Rjesenje. a = 10, c = 26.

 • Primjeri

  Primjer 3

  Odredite kutove pravokutnog trokuta ako je zadano: a = 6, b = 11.

  Rjesenje. = 283638, = 612322.

  Primjer 4

  S udaljenosti od 30 m vidi se vrh stabla pod kutom od 231240. Kolikoje visoko stablo?

  Rjesenje. a = 12.86 m

 • Primjeri

  Primjer 3

  Odredite kutove pravokutnog trokuta ako je zadano: a = 6, b = 11.

  Rjesenje. = 283638, = 612322.

  Primjer 4

  S udaljenosti od 30 m vidi se vrh stabla pod kutom od 231240. Kolikoje visoko stablo?

  Rjesenje. a = 12.86 m

 • Primjeri

  Primjer 3

  Odredite kutove pravokutnog trokuta ako je zadano: a = 6, b = 11.

  Rjesenje. = 283638, = 612322.

  Primjer 4

  S udaljenosti od 30 m vidi se vrh stabla pod kutom od 231240. Kolikoje visoko stablo?

  Rjesenje. a = 12.86 m

 • Primjeri

  Primjer 3

  Odredite kutove pravokutnog trokuta ako je zadano: a = 6, b = 11.

  Rjesenje. = 283638, = 612322.

  Primjer 4

  S udaljenosti od 30 m vidi se vrh stabla pod kutom od 231240. Kolikoje visoko stablo?

  Rjesenje. a = 12.86 m

 • Primjeri

  Primjer 3

  Odredite kutove pravokutnog trokuta ako je zadano: a = 6, b = 11.

  Rjesenje. = 283638, = 612322.

  Primjer 4

  S udaljenosti od 30 m vidi se vrh stabla pod kutom od 231240. Kolikoje visoko stablo?

  Rjesenje. a = 12.86 m

 • Primjeri

  Primjer 5

  Ljestve duljine 4.5 m postavljene su uza zid tako da dosezu visinu od 3.7m. Koju ce visinu doseci ako se kut nagiba smanji za 10?

  Rjesenje. x = 3.2 m

  Primjer 6

  Rijesite pravokutni trokut ako je P = 30, = 2237.

  Rjesenje. a = 5, b = 12, c = 13, = 6723.

 • Primjeri

  Primjer 5

  Ljestve duljine 4.5 m postavljene su uza zid tako da dosezu visinu od 3.7m. Koju ce visinu doseci ako se kut nagiba smanji za 10?

  Rjesenje. x = 3.2 m

  Primjer 6

  Rijesite pravokutni trokut ako je P = 30, = 2237.

  Rjesenje. a = 5, b = 12, c = 13, = 6723.

 • Primjeri

  Primjer 5

  Ljestve duljine 4.5 m postavljene su uza zid tako da dosezu visinu od 3.7m. Koju ce visinu doseci ako se kut nagiba smanji za 10?

  Rjesenje. x = 3.2 m

  Primjer 6

  Rijesite pravokutni trokut ako je P = 30, = 2237.

  Rjesenje. a = 5, b = 12, c = 13, = 6723.

 • Primjeri

  Primjer 5

  Ljestve duljine 4.5 m postavljene su uza zid tako da dosezu visinu od 3.7m. Koju ce visinu doseci ako se kut nagiba smanji za 10?

  Rjesenje. x = 3.2 m

  Primjer 6

  Rijesite pravokutni trokut ako je P = 30, = 2237.

  Rjesenje. a = 5, b = 12, c = 13, = 6723.

 • Primjeri

  Primjer 5

  Ljestve duljine 4.5 m postavljene su uza zid tako da dosezu visinu od 3.7m. Koju ce visinu doseci ako se kut nagiba smanji za 10?

  Rjesenje. x = 3.2 m

  Primjer 6

  Rijesite pravokutni trokut ako je P = 30, = 2237.

  Rjesenje. a = 5, b = 12, c = 13, = 6723.

 • Primjeri

  Primjer 7

  Zbroj duljina kateta pravokutnog trokuta jednak je 12, a jedan kuttrokuta iznosi 58. Odredite duljinu hipotenuze tog trokuta.

  Rjesenje. b = 4.62, c = 8.71.

 • Primjeri

  Primjer 7

  Zbroj duljina kateta pravokutnog trokuta jednak je 12, a jedan kuttrokuta iznosi 58. Odredite duljinu hipotenuze tog trokuta.

  Rjesenje. b = 4.62, c = 8.71.

 • Primjeri

  Primjer 7

  Zbroj duljina kateta pravokutnog trokuta jednak je 12, a jedan kuttrokuta iznosi 58. Odredite duljinu hipotenuze tog trokuta.

  Rjesenje. b = 4.62, c = 8.71.