trịnh công sơn

Embed Size (px)

DESCRIPTION

trịnh công sơn

Text of trịnh công sơn

  • TRNH CNG SN C MT THI NH THMC LCLI NI UPHN I. HI CHUYN, NGHIN CUVI TRNH CNG SN MT BUI U XUNTRNH CNG SN VI QU QUN TI XATRNH CNG SN VI PH BIN QUY NHNLM SAO TM C TRNG CA TING HT D TRNG CA TRNH CNG SN?TRNH CNG SN VI CAO NGUYN BI SNG MT N GIAI NHN, T N TRNH CNG SN V...NG KHA-TRNH CNG SN T TNH BN N TNH NCPHN II. HI C V BNH LUNTM TNH MT NGI NGHIN CU HU VI THIN TI M NHC TRNH CNG SNV HIN TNG M NHC TRNH CNG SNV TNH TRNH CNG SN C MT TRONG NHNG BC NGOT I TITN MN V CON NGA TRONG CA T TRNH CNG SNQU TRNG TRNH CNG SN, HY VIT NG V ANHV S QU TRNG NN CN SA LI CHO NGPH LCHI C TRNH CNG SN V DIM CA NHNG NGY XATH GI NG KHANAM THCH HN NHNG NGY U THNG BAVI K NIM VI TRNH CNG SNPHC THO CHN DUNG TID TRNG CACON NG MA XUNI, RNG HOAHNG TRM