Trinitron Colour Television - Sony DK .R 4-205-753-12(01) Trinitron Colour Television Betjeningsvejledning

Embed Size (px)

Text of Trinitron Colour Television - Sony DK .R 4-205-753-12(01) Trinitron Colour Television...

 • R

  4-205-753-12(01)

  Trinitron Colour TelevisionBetjeningsvejledning

  Manual de Instrucciones

  Kayttohje

  Bruksanvisning

  Instrues de funcionamento

  Styrfunktioner

  KV-32FX65 E

  2000 Sony Corporation

  DK

  ES

  FI

  NO

  PT

  SE

  420575312

 • 1

  DK

 • 2

  Sikkerhedsoplysninger

  Der findes hjspnding i alle TV-apparater. Flg nedenstende sikkerhedsregler for at forhindre brand og elektrisk std.

  Sikkerhedsoplysninger

  Generelle sikkerhedsregler

  Udst ikke TV-apparatet for regn eller fugt. Fjern ikke bagbekldningen. Af hensyn til sikkerheden br alle serviceopgaver overlades til fagfolk.

  Sikker placering

  Anbring ikke TV-apparatet i varme, fugtige eller meget stvfyldte rum. Bloker eller tildk ikke ventilationsbningerne. For at sikre god ventilation br der vre

  mindst 10 cm fri plads omkring TV-apparatet. Anbring ikke TV-apparatet p steder, hvor det kan blive udsat for mekaniske vibrationer. Anbring kun TV-apparatet p et stabilt underlag, der er beregnet til TV-apparatets vgt

  og dimensioner.

  Sikker anvendelse

  Anvend kun TV-apparatet ved 220-240V vekselstrm, 50Hz. Anvend ikke TV-apparatet, hvis der kommer vske eller andre fremmedlegemer ned

  gennem ventilationsbningerne. F TV-apparatet undersgt med det samme. Af hensyn til milj og sikkerhed anbefales det, at TV-apparatet ikke str i standby, nr

  det ikke anvendes. Afbryd apparatet ved stikkontakten. Afbryd ikke TV-apparatet ved at trkke i kablet. Tag hellere stikket ud. I tordenvejr br TV-apparatet tages ud af stikkontakten og antennestikket tages ud.

  Ellers kan TV-apparatet blive beskadiget ved lynnedslag.

  Vedligeholdelse

  Rengr TV-skrmen med en bld, fugtig klud. brug ikke slibende rengringsmidler. Stv og nikotinaflejringer kan medfre ophobning i TV-apparatet. P lngere sigt kan

  dette udgre en sikkerhedsrisiko, og det kan nedstte TV-apparatets levetid. Detanbefales derfor at f TV-apparatet efterset hvert femte r.

 • 3

  Indholdsfortegnelse

  Indholdsfortegnelse

  Installation1.Check det medflgende tilbehr 2.Istning af batterier i fjernbetjeningen 3.Tilslutning af TV-apparatet4.Sdan tndes TV-apparatet5.Indstilling af TV-apparatet6.Sdan finder du videokanalen

  445677

  AnvendelseOversigt over TV-apparatets knapperOversigt over fjernbetjeningens knapperNexTViewTekst-tvSdan bruges TV-apparatets menusystem

  Justering af billede og lydBrug af funktionsmenuenndring af programnumreManuel indstilling af TV-apparatetNavngivning af programmerOverspringning af programnumreBrug af funktionen Flere indstillinger Justering af billedhldningJustering af billedgeometrien til RGB kildeIndtastning af dit personlige IDIndstilling og mrkning af indgangskilder

  891012141416171718181920202121

  EkstraudstyrTilslutning af andet udstyr til TV-apparatetYderligere oplysninger om tilslutning af udstyrSmartlink

  222323

  Yderligere oplysningerSpecifikationerOversigt over programmerFejlfinding

  242425

 • 4

  Flg trin 1-6 for at installere TV-apparatetog for at se TV-programmerne.

  Installation

  1. Check det medflgende tilbehr

  2. Istning af batterier i fjernbetjeningen

  Husk altid at bortskaffe brugte batterier p en miljvenlig mde.

  Batterier

  Srg altid for rigtigt polaritet, nr batterierne isttes.

  +

  -

  -

  +

  Fjernbetjening

 • 5

  Installation

  3. Tilslutning af TV-apparatet

  1. Tilslut den eksisterende antenne til stikket mrket bag p TV-apparatet.

  Tilslutning af en antenne til TV-apparatet

  Sdan sluttes antennen og videomaskinen til TV-apparatet

  Hvis TV-apparatet ikke skal tilsluttes en videomaskine, skal antennekablet tilsluttes (som vist til venstre). G derefter videre til afsnit 4. Sdan tnder du for TV-apparatet.

  Hvis TV-apparatet skal tilsluttes en videomaskine, henvises til nedenstende afsnit.

  Scartkablet er ekstraudstyr. Hvis det kan bruges, kan dette ekstraudstyr imidlertid forbedre billed- og lydkvalitet under afspilning.

  1. Tilslutning af det eksisterende antennekabel til videomaskinen som vist.

  2. Tilslut videoens antennekabel mellem RF OUT p videoens bagside og antennestikket bagp TV-apparatet som vist.

  3. Forbind scartkabel (hvis du bruger et sdant) til AV2-stikket p bagsiden af TV'et.

  4. Tilslut videoens netledning og tnd.

  5. St et indspillet bnd i videomaskinen og tryk p PLAY. Dette gr TV'et i stand til atfinde og lagre videokanalen under "Indstilling af TV'et"-proceduren p side 7.

  OUT

  IN

  AERIALANTENNA

  AC IN

  (eksisterende antennekabel)

  (scartkabel - medflger ikke)

 • 6

  Installation

  1. St el-stikket i stikkontakten (220-240V AC, 50Hz) og tnd for kontakten.

  2. Tryk p on/off knappen foran p TV-apparatet.

  4. Sdan tndes TV-apparatet

  I/OI

  Hvis standby indikatoren foran p TV-apparatet er tndt, skal du trykke pTV knappen p fjernbetjeningen for at tnde for TV-apparatet. Vrtlmodig, da det kan vare et jeblik, fr billedet vises p TV-skrmen.

  /

 • 7

  Installation

  Fr du indstiller dit TV-apparat, vil du blive bedt om at indstille sprog og land.

  5. Indstilling af TV-apparatet

  Language/Country

  Select Language: Confirm:

  LanguageCountry

  etinaDansk

  DeutschEnglishEspaolFranaisItaliano

  Sprog/Land

  Vlg land: Berkrft: OK

  SprogLand Bulgarien

  TjekkietDanmark

  FinlandFrankrigTysklandEngland

  Dansk

  1. Menuen Sprog/Land vises p TV-apparatet. Ordet English erfremhvet.

  2. Tryk p v eller V p fjernbetjeningen for at vlge sprog og trykderefter p OK for at bekrfte valget. Menuen Land vises pskrmen med ordet OFF fremhvet. Vlg OFF, hvis du ikkensker, at dine programmer lagres i en given rkkeflge med startp programposition 1.

  3. Tryk p v eller V for at vlge det land, du nsker at anvende TV-apparatet i. Tryk derefter OK for at bekrfte valget.

  4. Autotune menuen vises p TV-skrmen p det valgte sprog.Tryk p OK for at bekrfte valget.

  5. Srg for, at antennen er tilsluttet i henhold til vejledningen og trykderefter p OK for at bekrfte. TV-apparatet begynder automatiskat sge og lagre alle de programmer, der er til rdighed. Dette kantage nogle minutter - vr tlmodig og tryk ikke p nogen knapper.

  6. Nr TV-apparatet har indstillet alle de programmer, der er tilrdighed, vises menuen Programsortering p TV-skrmen, s dukan ndre programmernes placering p TV-apparatet. Hvis dunsker at ndre programplaceringen, skal du trykke p v eller Vfor at vlge det program, du nsker at flytte, og derefter skal dutrykke p B. Tryk p v eller V for at vlge den nyeprogramplacering for det valgte program. Bekrft ved at trykkep OK. Det valgte program flytter nu til sin nye programposition,og de andre programmer flytter tilsvarende. Gentag denneprocedure, hvis du nsker at ndre placeringen af de vrigekanaler p TV-apparatet.

  7. Tryk p MENU for at fjerne menuen fra TV-skrmen.

  8. Tryk p PROGR+/- eller cifferknapperne for at f vist TV-programmerne.

  Bemrk: Hvis du p et tidspunkt nsker at afbryde autotune processen,skal du trykke p OK.

  Hvis du har tilsluttet en video til dit TV-apparat, skal du nu finde din videokanal.

  1. Tryk p PROGR+/- knapperne p fjernbetjeningen, indtil videobilledet vises p TV-skrmen.

  Bemrk: Hvis du nsker at flytte videokanalen til en anden programposition henvises til afsnittet Programsortering i dennevejledning.

  6. Sdan finder du videokanalen

  Programsortering

  Vlg Prog.: Bekrft:

  PROG KAN NAVN

  Programme Sortering

  Vlg position: Flyt: OK

  C03 TV 5

  PROG KAN NAVN

  1 2 3 4 5 6 7 8 91011

  C03C05C07C08C09C11C12C13C14C15C16

  TV 5PRO 7EU-SPSWFRTLSATMDRDDIDSFRTL 2KAB 1

  C03C05C07C08C09C11C12C13C14C15C16

  TV 5PRO 7EU-SPSWFRTLSATMDRDDIDSFRTL 2KAB 1

  1 2 3 4 5 6 7 8 91011

  nsker du at starteautomatisk tuning

  Ja : OK Nej :

  Bekrft venligst at antennener tilsluttet

  Ja : OK Nej :

  1 2 3

  4 5 6

  7 8 9

  0

  OK

 • 8

  Anvendelse

  Oversigt over TV-apparatets knapper

  Volumenknapper.Tryk for at ge(+)/nedstte(-) lydstyrken.

  Videoknap.Tryk for at vlge indgangssignaler fra video osv.

  Knapper til programvalg Op (+) eller Ned (-).Tryk for at vlge TV-programmer.

  Master Reset-knapTryk for at genindstille billed- oglydniveauer til fabriksindstillingen. Sony-logoet vil vises p skrmen fulgt afkanalindstillingsbilledet. Hvis du ikke vilgeninstallere kanalerne, s tryk p bknappen p fjernbetjeningen.

  p- +

  4

  MONO

  4L/G/S/I

  R/D/D/D

  s 4

  Tryk p lgen som vist. Betjeningspanelet bner.

  p- +

  4

  MONO

  4L/G/S/I

  R/D/D/D

  s 4

  Advanced Digital 100Hz Plus

 • 9

  Anvendelse

  Oversigt over fjernbetjeningens knapper

  Sdan slukkes TV-apparatet midlertidigtTryk her for at slukke TV-apparatet midlertidigt. Tryk igenfor at tnde TV-apparatet igen fra standby funktionen. For at spare energi anbefaler vi, at TV-apparatet slukkes helt,nr det ikke anvendes. BEMRK: Efter 15-30 minutter udenTV signal og uden at der trykkes p en knap, skifter TV-apparatet automatisk til standby funktionen.

  Valg af indgangssignal eller fastholdelse af tekst-tvTryk her for at vlge indgang fra TV-stikkene (se afsnittetom Brug af ekstraudstyr).

  For at vende tilbage til det foregende programTryk her for at vende tilbage til det sidst anvendte program.Bemrk: Dette kan kun gres, nr du har set p det aktuelleprogram i 5 sekunder.

  Sdan vises menuenTryk her hvis du nsker at anvende TV-apparatetsmenusystem. Tryk igen for at fjerne men