trung tâm dạy học đánh đàn ukulele quận phú nhuận hồ chí minh

  • View
    98

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of trung tâm dạy học đánh đàn ukulele quận phú nhuận hồ chí minh

  1. 1. u dyhc nhn ukulele chongi mi cht lngcao - u dyhc nhn ukulele cht lngcaoQun10 ti HCM TR THNH NHC CNG SAU 8 GI Bn bao gi ngh ch trong vng 8 ting c th m ht, c th nm bt nhng k nng c bn nht v nhc l, 8 ting cho vic s hu mt cng c truyn ti c tnh iu kh tin , ang c SEA Guitar mt trung tm ging dy m nhc ti thnh ph H Ch Minh thc hin qua chng trnh m ht siu cp tc trn cy n Guitar t hon Ukulele. Ukulele - im cng cho s nh gn, d hc, d chi v tht s khc bit Ukulele l mt trong nhng nhc c c m thanh vui nhn, khng kn tui, kch thc ch khong 50cm rt d mang theo, chnh v th, Ukulele c th song hnh cng bn n bt c ni u t nhng bui c ph hp mt, cho n nhng chuyn du lch xa. c bit vi a dng v thit k v sc mu th cha ni n vic bt u bm nt, ch cn s hu trong tay mt cy n vi nhng hnh nh trang tr nhiu mu sc mang n mt nt c tnh rt ring, khng trn ln. Chn hc n Ukulele, mi ngi u c mt mc ch ring, ngi thch thanh m, ngi th thch dng hnh t hon ca nNhng d v l do no, vic bit n Ukulele v hnh chung to nn 1 im mnh cho bn, bin c nhn tr nn ni bt gia mt bin ngi vi nhiu c tnh khc nhau. T mc ch bin thnh nhu cu, to c nt c tnh c bit tr thnh phn u ca nhiu ngi trong vic quyt nh hc Ukulele c bit cc bn tr. V tt nhin, c cung, c cu, kha hc siu cp tc n Ukulele c SEA Guitar m ra gip cc bn tr c c hi m ht ch trong vng 8 ting.
  2. 2. T tin th hin c tnh vi cy n Ukulele nh xinh, c tnh. T tin ngu ngao n ht sau 8 ting vui hc vi Ukulele Cuc sng hin i ngy cng bn rn v qu thi gian ca mi ngi dng nh ngy cng tr nn eo hp hn, cng vi tm l nng vi mun m n ca cc nhc cng tng lai, th vic la chn mt lp hc ngn hn chnh l gii php ti u cho bi ton v thi gian. Theo , chng trnh siu cp tc ti SEA Guitar ly nn tng l s hng khi ca hc vin qua nhng pht hc y tnh tng tc, va chi, va hc, cc phn giao lu biu din, thc hnh, gp v cng tin b. Ngoi ra, mi lp ch ti a 6 hc vin cng th mnh l s nhit tm t cc ging vin nhc vin c uy tn, hn 30 nm kinh nghim ng lp, th c th thy gi tr m kha hc m ht siu cp tc vt xa gii hn con s 1 ting/bui, 2 bui/tun, sau 8 ting bn s lm ch c cy n Ukulele, s pht trin ly tin ca kin thc nhc l c bn v nhng k nng v hp m, tit iu. Khi bn t tin cm trn tay chic n Ukulele, ngu ngao n ht mt gc c ph bt, mt tit mc d thng trong cc ba tic sinh nht, hp mt bn b vi nhng ca khc quen thuc: Im yours, Nim khc cui, Du ma, Gic m chapi, Anh khng i qu v nhn nhng trng pho tay tn dng, ghi im trong nh mt ngi y v khi 8 ting s l cu tr li cho cu hi Bn chi Ukulele bao nhiu nm ri.
  3. 3. Vi mi lp hc ti a ch c 6 hc vin, ging vin c thm nhiu thi gian hng dn, th phm v cng c k nng cho tng hc vin. V cng nh bt k mt loi nhc c no, n Ukulele cng i hi ngi hc s kin tr luyn tp sau nhng gi hc lp, c nh vy th qu trnh luyn tp mi tr nn d dng, nh nhng nhng kt qu t c cn hn mong i. c t vn thm v chng trnh, vui lng lin h: C s 1: 247A/38 Huynh Vn Banh, P.11, Q. Ph Nhun, H Ch Minh C s 2: 7A/2 Nguyn Th Minh Khai P. Bn Ngh Q. 1 H Chi Minh Hotline: 097 5599 284 Thy Tun Dy hc anh n ukulele cho ngi mi cht lng cao - u dy n ukulele cht lng cao Qun 10 ti HCM<