Truyên Khoi nguyễn bin

  • View
    24

  • Download
    13

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tài liệu truyền khối hay

Text of Truyên Khoi nguyễn bin

  • CC QU TRNH, THIT B TRONG CNG NGH HA CHT V THC PHM. TP 4. PHN RING DI TC DNG CA NHIT (CHNG LUYN, HP TH, HP PH, TRCH LY, KT TINH, SY)MC LCPHN TH BA. CC QU TRNH TRUYN CHT (CHUYN KHI, KHUCH TN)CHNG 1. NHNG KIN THC C BN CA QU TRNH TRUYN CHTCHNG 2. CHNGCHNG 3. HP THCHNG 4. TRCH LYCHNG 5. KT TINHCHNG 6. QU TRNH HP THCHNG 7. SYCHNG 8. V D V BI TPTI LIU THAM KHO