TS. Trịnh Thùy Anh

 • View
  59

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Qun tr d n. TS. Trnh Thy Anh. Chng 5. Lp tin d n. Ln lt tng ngy i . 5. Qu trnh lp k hoch. K hoch cp 1. 5. Qu trnh lp k hoch Cc mc ca k hoch. K hoch cp 2. K hoch cp 3. 5. 1. Cc vn c bn v s mng. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • *

 • Ln lt tng ngy i

 • .Qu trnh lp k hoch

 • .K hoch cp 1K hoch cp 2K hoch cp 3Qu trnh lp k hoch Cc mc ca k hoch

 • B quyt thit k nhim v

 • Biu Gantt:K hoch cho chng trnh quc gia a mo vo v tr

  Nhim v chnhNm 1Nm 2Nm 3Nm 4Nm 5Thit k, ch to tu v tr cho moTh nghim tu v trNghin cu chc nng sinh l ca mo trong v trTuyn chn/hun luyn moXy dng h thng/m hnh a mo ln v tr /a mo va mo ln v tr / a mo v

 • Chui cng vic tun tChui cng vic dy chuynChui cng vic song song

  1234

  1234

  1234

 • S mng?S CPM: Critical Path Method phng php ng gng S PERT: Program and Evalution Review Technique K thut nh gi v kim sot chng trnh

 • S mng AON: s mng s kin cng vic t trn ntS mng AOA:S mng cng vic cng vic t trn ngBCDEFGKIA127356489

 • Theo ng trnh t

 • Trnh t lp s mngXc nhWBSLp s mngTnh thi gian, chi phcng vicXc nh ng gng,thi gian DAQuy tc lp s mng: nh s Tch v nhp cng vic n gin Phn nh quan h

 • Ta l ngi quan trng

 • Mt s nh ngha v cng vic: Cng vic thc:Cng vic o:Cng vic ch iCng vic ni tip nhau:Hai cng vic cng bt u:Hai cng vic cng kt thc:

 • Mt s nh ngha v s kin:S kin uS kin cuiS kin xut phtS kin hon thnhng: chui cc cng vic sp xp lin tcng gng: ng c di ln nhtMng li: phi hp gia nt v cung Ti nguyn: D tr c/Khng d tr cThi gian cng vic

 • Cc thng s trong s mng

  Thi im sm ca s kin: Ej Ej = Ei + tijEj = Max [(Ei + tij) ; (Eh + thj );] Thi im mun ca s kin: Lj Lj = Lk tjk Lj = Min [(Lk - tik) ; (Ll - til);] Thi gian d tr ca s kin: Rj Rj = Lj Ej

 • Thi im sm ca cc cng vicThi im bt u sm: ESij = Ei Thi im kt thc sm: EFij = ESij + tij Thi im mun ca cc cng vic Thi im kt thc mun: LFij = Lj Thi im bt u mun: LSij = LFij tij

  Thi gian d tr ca cng vic: D tr ton phn: GRii = Lj Ei tijD tr bt u: SRij = Lj Li tijD tr kt thc: FRij= Ej Ei tijD tr c lp: IRij = Ej - Li tij

 • Trnh t lp s mng CPMGRij = Lj Ei tijSRij = Lj Li tijFRij = Ej Ei tijIRij = Ej Li tij B1: Tnh thi im sm ca s kin Ej B2: Tnh thi im mun ca s kin Lj B3: Xc nh ng gngB4: Tnh thi im sm ca cng vicB5: Tnh thi im mun ca cng vicB6: Tnh thi gian d trE1 = 0Ej = Max (Ei + tij) Ln = En Lj = Min (Lk tjk)ng di nht, c Rj = 0ESij = EiEFij = ESij + tijLFij = LjLSij = LFij tij

 • Bc 1: E1 = 0E2 = E1 + t12 = 2E3 = E1+ t13 = 4E4 = E1+ t14 = 4E5 = max [E2+ t25; E3+ t35; E4+ t45] = E4+ t45 = 16E6 = E5+ t56 = 16 + 4 = 20E7 = max [ E4+ t47; E6+ t67] = E6+ t67 = 20 + 4 = 24V d

  Cng vicThi hnTrnh t thc hinABCDEFGIK2443612443Khi cng Khi cng Khi cng sau A sau B sau C sau F, E, D sau G sau C

 • Bc 2: Ln = En L7 = E7 = 24L6 = L7 - t67 = 24 - 4 = 20L5 = L6 - t56 = 20 - 4 = 16L4 = min [L7 - t47; L5 - t45] = L5 - t45 = 4L3 = L5 - t35 = 16 - 6 = 10L2 = L5 - t25 = 16 - 3 = 13 Bc 3: S kin gng: 1, 4, 5, 6, 7 ng gng C, F, G, I

 • Bc 4, 5, 6:

  Cng victijESij = EiEFij LFij = LjLSijGRijSRijFRijIRij(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)A (1-2)4041399900B (1-3)2021088800C (1-4)404400000D (2-5)34716139090E (3-5)62816108080F (4-5)124161640000G (5-6)4162020160000I (6-7)4202024200000K (4-7)347242117171717

 • i th cnh tranh nng k

 • Cc thng s trong s mng PERTS = te = tij2 = 2ij (ij l cc cng vic gng)Thi hn hon thnh d n tng ng vi mc xc sut p?T p Z D Kh nng hon thnh d n trong thi gian mong mun D?T D Z p%

 • Cc bc thc hin V s mng Tnh thi gian tij v 2 ca mi cng vic Dng phng php CPM vi tij = te xc nh cc cng vic gng v ng gngXc nh kh nng hon thnh d n trong thi gian mong mun

 • V d: cho v d nh trnXc nh thi gian sm nht hon thnh DA?Xc nh xc sut hon thnh DA mun nht l 28 tun?Tnh thi gian hon thnh DA vi kh nng 70%?

  Cng vicambte2A1262.50.80.7B3454.00.30.1C3484.50.80.7D2353.20.50.3E4686.00.70.4F11121612.50.80.7G2494.51.21.4I3494.71.01.0K1383.51.21.4

 • Thi gian sm nht hon thnh DA l S = 26,17 tun 2T = 3,8Cng vic gng: C, F, G, I ng gng:1 - 4 - 5 - 6 - 7D = (Z *2T ) + S = 0,502*(3,83)1/2 +26,17 = 27,2 tun Vi p = 0,7 Z = 0,502

 • Gii php cho nhng iu phc tp

 • ..........Cc vn mu cht S Gantt hay s mng? Mng CPM hay mng PERT? Lp s mng nh th no?