Türkçe Eğitiminin Sorunlarına Çözüm Üretilmesi Sürecinde Üniversitelerin Rolü

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Türkçe eğitiminde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara çözüm üretilmesi süreci konusuna genel bir çerçeveden bakıldığında, üniversitelerin bu süreçte konuyla ilgili yayın yaparak ve panel, sempozyum, kongreler düzenleyerek Türkçe eğitiminin sorunlarına yönelik çözümleri geniş kitlelere duyurma; bilim alanlarındaki yeni terimlerin Türkçe karşılıklarını bulma; bilimsel etkinlikleri ve bilimsel düşünme süreçlerini Türkçenin anlatım olanaklarıyla yapılandırma konularında önemli görev ve sorumluluklarının bulunduğu görülmektedir.