of 24 /24
Türkiye Çevre Literatürü Türkiye çevre literatürü adı altında 1973-2012 yılları arasında yayınlanmış çeşitli makale,kitap,rapor,derleme ve notu aşağıda bulabilirseniz. Listelenen eserler ağırlıkla çevre politikası ve iktisadı ile çevre hareketleri üzerinedir. 20 Nisan 2012 itibariyle 389 adet yayın bulunmaktadır. Yeni ve eski kaynaklara ulaştıkça bu listeyi güncelleyeceğim. Görüş, eleştiri veya eklenmesini istediğiniz yayınları iletmek için [email protected]adresinden iletişime geçebilirsiniz. 1973-2012 Çocuğumla doğadayız (2012) Nuran Kansu, Elma Yayınevi İklim Değişikliği ve Ormancılık (2012) Doğa Koruma Merkezi Yayını Merdivenden korkan köpek (2012) Tamer Dodurka, Remzi Kitabevi Organik Tarım Ekonomisi (2012) Erkan Rehber, Ekin Basım Yayın Yaşam Dönüşümdür (2012) Victor Ananias, Doğan Kitap Türkiye'nin Ekolojik Ayak İzi Raporu (2012) WWF Türkiye Çöp Ekonomisi ya da Atık Dedikleri (2012) İsmail Kılınç, Epos Yayınları Veetasyon Ekolojisi ve Araştırma Metodları (2011) Yıldırım Akman& Osman Ketenoğlu&Fatma Kurt, Palme Yayınevi Gold Mining and Environmental Movement: The Case of Bergama, Turkey: Bergama Gold Mining and Environmental Movement in Turkey (2011) Nahide Konak, Lambert

TÜRkiye Çevre Literatürü

Embed Size (px)

Text of TÜRkiye Çevre Literatürü

Trkiye evre Literatr

Trkiye evre literatr ad altnda 19732012 yllar arasnda yaynlanm eitli makale,kitap,rapor,derleme ve notu aada bulabilirseniz. Listelenen eserler arlkla evre politikas ve iktisad ile evre hareketleri zerinedir. 20 Nisan 2012 itibariyle 389 adet yayn bulunmaktadr. Yeni ve eski kaynaklara ulatka bu listeyi gncelleyeceim. Gr, eletiri veya eklenmesini istediiniz yaynlar iletmek iin [email protected] iletiime geebilirsiniz.

1973-2012

ocuumla doadayz (2012) Nuran Kansu, Elma Yaynevi klim Deiiklii ve Ormanclk (2012) Doa Koruma Merkezi Yayn Merdivenden korkan kpek (2012) Tamer Dodurka, Remzi Kitabevi Organik Tarm Ekonomisi (2012) Erkan Rehber, Ekin Basm Yayn Yaam Dnmdr (2012) Victor Ananias, Doan Kitap Trkiye'nin Ekolojik Ayak zi Raporu (2012) WWF Trkiye p Ekonomisi ya da Atk Dedikleri (2012) smail Kln, Epos Yaynlar Veetasyon Ekolojisi ve Aratrma Metodlar (2011) Yldrm Akman& Osman Ketenolu&Fatma Kurt, Palme Yaynevi Gold Mining and Environmental Movement: The Case of Bergama, Turkey: Bergama Gold Mining and Environmental Movement in Turkey (2011) Nahide Konak, Lambert Ekolojik Yaam Rehberi (2011) Selen zarslan Aktar, Yeni nsan Yaynevi. Yeni bir su politikasna doru, Trkiyede su ynetimi, alternatifler ve neriler (2011) Akgn lhan, Sosyal Deiim Dernei. Ekolojik Toplum (2011) Fetih Svari, Aram Yaynlar Baak'n evre Gnl (2011) Glsm Cengiz, Say Yaynlar Ekososyalist Proje: na ve Birlik (2011) Stefo Benlisoy, Sosyalist Demokrasi iin Yeniyol, Gz 2011. Okulncesi Dnemde evre Eitimi -Srdrlebilir Geliim in (2011) Hlya Glay Alev nder, Nobel Yaynclk Trkiye klim Atlas (2011) brahim Atalay, nklpYaynevi Dinler ve evre (2011) Yaar Fersaholu, amlca Yaynlar

Denizlerimizin Sakinleri (2011) Blent Gzceliolu Fotoraflar: Tahsin Ceylan, Blent Gzceliolu, zel evre Koruma Kurumu Bakanl ve UNDP evreleme- evre zerine Sessiz Tartmalar (2011) Ycel alar, mge Kitabevi, Ankara. Avrupa Birlii evre Hukuku (2011) Ahmet M. Gne, On ki Levha Yaynclk Temel evre Mevzuat (2011) Sevim Budak ve Ahmet M. Gne, On ki Levha Yaynclk Yeni Anayasa Tartmalar Balamnda evre (2011) Gazi niversitesi Hukuk Fakltesi Dergisi, 2011, C. XV, S. 2, s. 259 Avc Babam ve Ben Vurmak m Korumak m? (2011) Nergiz Yazgan, Yap Kredi Yaynlar Dnya Miras Szlemesi'ne Ksa Bir Bak (2011) Ahmet M. Gne, stanbul Barosu Dergisi, 2011, say 6 Trkiye Asndan Dnyada klim Deiiklii (2011) Trkiye Bilimler Akademisi Raporlar Say: 22 Prof. Dr. lhan Tekeli (Yrtc), Yeni Reform Matbaaclk, Ankara Naylon Ak ldrr (2011) Hamdi Temel, Hayy Kitap GDO: ada Esaret (2010) Kenan Demirkol, Kaynak Yaynlar Tabiat ve Biyoeitlilii Koruma Kanunu Tasars: Yabanclama, Mlkszletirme (2011) Ekoloji Kollektifi, Sosyalist Demokrasi iin Yeni Yol, K 2011, Say 40 *Grnmez Elin Ekolojisi, Biyogvenlik ve GDO (2010) Ziraat Mhendisleri Odas ve Ekoloji Kolektifi Ortak Yayn, Ankara Uluslararas Su Hakk Sempozyumu Kitab (2010) Sosyal Deiim Dernei *Dereler ve syanlar (2010) Mahmut Hamsici, Nota Bene Yaynlar *Geleceine Sahip k, Kresel Isnma Kurultay (2010) Ekonomi Gazetecileri Dernei evre Hukuku Asndan Stratejik evresel Deerlendirme (2010) Ahmet M. Gne, Trkiye Barolar Birlii Dergisi, 2010, S. 91, s. 33-66 *evre Hukukunun Demokratiklemesi (Silke R. Laskowski'den Tercme) (2010) Ahmet M. Gne, Trkiye Adalet Akademisi Dergisi, 2010, S. 2, s. 203-236 *klim Deiiklii ereve Szlemesi'nden Kyoto Protokol'ne Kresel Isnmaya Kar Uluslararas Alandaki Hukuki Gelimeler (2010): Ahmet M. Gne, Trkiye Barolar Birlii Dergisi, Yl 2010, Say 87, Sayfa 43 Kentte- Yaamda- Mimaride Ekolojik Perspektifler (2010) editr Ayen Ciravolu, TMMOB Mimarlar Odas stanbul Bykkent ubesi *Ekolojik paylama dayal ihtilaflarda destek ve direni sylemleri: Kazda rnei (2010) Duygu Avc, Fikret Adaman, Begm zkaynak, Toplum ve Bilim 119 *Lizbon Antlamas'ndan Sonra Avrupa Birlii'nin Enerji Politikas Alanndaki Yetkileri, ( Wolfgang Kahl'dan Tercme) (2010) Ahmet M. Gne , Trkiye Adalet Akademisi Dergisi, 2010, S. 3, s. 409-432 *Globalization, Development and Environmental Policies in Turkey, Fikret Adaman & Murat Arsel (2010) in Understanding the Process of Institutional Change in Turkey. A Political Economy Approach. New York. Nova *Kopenhag'dan Sonra Uluslararas klim Koruma Hukuku (Volker Oschmann/ Anke Rostankowski'den Tercme) (2010) Ahmet M. Gne, Trkiye Adalet Akademisi Dergisi, 2010, Say 4, s. 353-374Trkiye ve Avrupa Birliinde enerji gvenlii. Nkleer enerji- Tkiye iin bir seenek mi ? (2010) S. Agibalov,S.Aslan, C.Dolezal, . Ergn, R. Harms, H. Hautala, N.Pamir. M.Schneider, Heinrich Bll Stiftung Dernei Yayn. *Kresel klim Deiimi, Biyoenerji ve Enerji Ormancl (2010) Nedim Saraolu, Efil *ok Tarafl evre Szlemeleri (2010) Deniz Kzlsmer zer, USAK Yayn

* Almanyada evresel Etki Deerlendirmesi Uygulamas (2008) Ahmet M. Gne, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas (HFM), 2008, C. LXVI, S. 1, s. 39-61 *evre Bilinci: Yasal Zorunluluktan Soyal Sorumlulua (2010) Mevlt Trk, Nobel Yaynlar *Karbon: Frsat m Tehdit mi? (2010) Rza Kadlar, Destek Yaynevi *Trkiyede Enerji Verimliliim Durumu ve Yerel Ynetimlerin Rol (2010) M. Tlin Keskin & Halil nl, Heinrich Bll Stiftung Dernei Tkiye Temsilcilii *Ekolojik Hukuk (2010) mer Aykul, Sekin Yaynclk *Avrupa Birlii Yenilenebilir Enerji Ynergesi'ne (2009/28/EG) Ksa Bir Bak (2010) Ahmet M. Gne, Baheehir niversitesi Hukuk Fakltesi Kazanc Hakemli Hukuk Dergisi, 2010, S. 72-73 *Aarhus Szlemesi zerine Bir nceleme (2010) Ahmet M. Gne, Gazi niversitesi Hukuk Fakltesi Dergisi, 2010, C. XIV, S. 1, s. 299-333 *II. Trkiye klim Deiiklii Kongresi Bildiri Kitab (2010) Zekai en,Ahmet Duran ahin,Bihter Yerli (Ed.) Su Vakf *Mlkiyet Hakknn Doal ve Kentsel evreye Etkileri (Mogan ve Eymir Glleri) (2010) Meltem Ylmaz, Siyasal Kitabevi *Kapitalizmin Yce Krizi (2010) Mehmet Ratip, Birikim,260, Aralk 2010 *klim Deiiklii ereve Szlemesinden Kyoto Protokolne Kresel Isnmaya Kar Uluslararas Alandaki Hukuki Gelimeler (2010) Ahmet M. Gne, Trkiye Barolar Birlii Dergisi, 2010, S. 87, s. 43-89 *Aatan Aaca Anadolu Yeillemesi (2010) Ycel alar, Bilim ve Gelecek Kitapl *Kadnlar Ekolojik Dnmde...(2010) Emet Deirmenciolu (Ed.) Yeni nsan Yaynevi * Yasak Meyve:Cehennemden k (2010) Uygar zesmi, TB Yaynclk 'Srdrlebilir Kalknma' Tartmas Ekseninde Bergama Kyl Direnii', (2010) Aykut oban Deien zmir'i Anlamak, D. Yldrm ve E. Haspolat (Der.) Ankara, Phoenix Yaynevi, 2010, 561-599. Factors That Affect The Qualities Of Environmental Journalists (2010) ule Yksel ztrk, Erciyes Fakltesi letiim Dergisi, Ocak 2010. Cilt3 say 3 * Ekolojik siyasetin evres sorunlarnn diler getirilmesine katks zerine bir denem (2010) Fikret elik&Vasfiye elik. Kent ve Toplum, Yl 1, Say 1, Ocak-ubat 2010 * Doa ve evre anlayyla Atatrk (2010) lknur Gntrkn Kalp, Epsilon Yaynevi * klim Deiiklii Mzakereleri Klavuzu (2009) evre ve Orman Bakanl * Umudu Yeertenler: Ekoloji Syleileri (2009) Bar Doru, Optimist Yaynlar *Kent ve evre Davalarnda Kamu Yarar Kavram ve Uygulanmayan Mahkeme Kararlar (2009) Ankara Barosu Yaynlar Duyarlln Yeniden ekillenmesi: Yeil Reklamclk" (2009) ule Yksel ztrk, "Reklamclk: Bakmak ve Grmek, derleyen: Derya Tellan, topya Yaynlar Ankara Trkiye Krdistannda Kontrgerilla stratejisi olarak evre tahribat (2009) Jacob von ETTEN, Joost JONGERDEN, Hugo S. de VOS, Annemarie KLASSE, Esther C. E. von HOEVE. Toplum ve Kuram Say 1 * The environmental attitudes of Turkish senior high school students in the context of postmaterialism and the New Environmental Paradigm. (2009) O. Taskin International Journal of Science Education 31: 481502. *Ankara'nn Su Sorunu ve Sorumlular (2009) Ankara Barosu Yaynlar Assessing pre-service teachers environmentl literacy in Turkey as a mean to develop teacher education program (2009). Tuncer, G. , Tekkaya, C., Sungur, S., Cakiroglu, J., Ertepinar, H. & Kaplowitz, M. . International Journal of Educational Development, 29, 426436.

*Trkiyede Yerel Ynetimlerin evreye Ynelik Politikalar: Konya Seluklu Belediyesi SELKAP rnei (2009) Aye oban & Selim Kl, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Dergisi Say:22 *From Environmentalism to Transenvironmentalism: The Ethnography of an Urban Protest in Modern Istanbul (2009) Aimilia Voulvoli, Oxford: Peter Lang The Political Ecology of a Ramsar Site Conservation Failure: The Case of Burdur Lake, Turkey (2009) Fikret Adaman,Serra Hakyemez, Begm zkaynak,Environment and Planning C, *Biyolojik eitliliin Avrupa Birlii Hukuku erevesinde Korunmas (2009) Ahmet M. Gne Trkiye Barolar Birlii Dergisi, 2009, S. 85, s. 35-85 *Alman evre Hukukunun Anayasal erevesi, (2009) Ahmet M. Gne, Ankaraniversitesi Hukuk Fakltesi Dergisi (AHFD), 2009, C. 58, S. 4, s. 777824. *Ekoloji-evrebilimi ve evre Sorunlar, (2009) Galip Akn, TYDEM Yaynclk * Genlere gre evre: Kresel ama satraras bir sorun (2009) Bar Gener Baykan & G.Demet Lksl,in Boyraz, C. (ed) Genler Tartyor: Siyasete Katlm, Sorunlar ve zm nerileri, TSES yaynlar Assessment of small hydropower (SHP) development in Turkey: Laws, regulations and EU policy perspective (2009) Serhat Kucukali, Kemal Baris, Energy Policy, Volume 37, Issue 10, October 2009, pp: 3872-3879 *Ekoloji Temelli Bir evre Eitiminin retmenlerin evre Eitimine Kar Grlerine Etkileri, Tlin Gler, Eitim ve Bilim, 2009,34(151):30-43 *Farkndalk ve Fark Yaratmak, Trkiye'nin Salmlar, CO2 (2009) Grkan Kumbarolu&Yldz Arkan, Ak toplum Vakf *Yaam Savunusu : Dnya Yalnz Bizim Deil Yazlar (2009) Yaln Ergndoan, Belge Yaynlar *Yerel ynetimlerde AB evrecilii (2009) Nuran Talu, Nobel Yayn *Avrupa Birlii evresel Sorumluluk Ynergesi zerine Bir nceleme, (2009) Ahmet M. Gne, Maltepe niversitesi Hukuk Fakltesi Dergisi, 2009/2, s. 77-108 *Karbon Ayak ziniz Karbon Kirliliinizi Drmek in Basit Yntemler (2009) Mark Lynas/ eviren ve Uyarlayan Neet Kutlu. Ak Radyo Kitaplar *22 Admda Doa Eitimi (2009) Nilgn Erentay&Mehmet Erdoan, ODT Gelitirme Vakf *Dnyada Su ve Kresel Isnma Sorunu (2008) Mehmet Tomanbay, Phoenix * Dnyann durumu 2008 (2008) Tema Vakf Yaynlar *Avrupa nsan Haklar Szlemesi'ne gre evre ve nsan (2008), Trkiye Barolar Birlii The European Union and Turkey: Who Defines Environmental Progress? (2008) Fikret Adaman & Murat Arsel, International Journal of Middle East Studies, 40: 541-543. Dnyada Su ve Kresel snma Sorunu (2008) Mehmet Tomanbay, Phoenix Yaynevi *Yok Ettiimiz Ormanlarmz Kaybolan Fonksiyonel Deerler ve Zamanmzn Orman lmleri (2008) Necmettin epel, TEMA Yaynlar * Yeil Yerel Ynetim (2008) Semih Eryldz, Alg Yaynclk *Genetii Deitirilmi Organizmalar ve evre Hukuku -Uluslararas Dzenlemeler, Avrupa Birlii Hukuku Ve Trkiyedeki Mevcut Durum-,( 2008) Ahmet M. Gne, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas (HFM), 2008, C. LXVI, S. 2 * Enerji Verimlilii Farkndalk Bror (2008) Heinrich Bll Stiftung Dernei * Kresel Isnma ve Kyoto Protokol (2008) Kollektif, Balam Yaynlar * Ustam Eek, Dostum rmcek Arkada (2008) Ahmet Murat Aytekin, Arkada Yaynlar * Kresel snma ve Trkiye'nin Gne Projeleri (2008) etin Gksu, Gncel Yaynclk

*Orman ve Biyolojik eitlilik (2008) Doa Koruma Merkezi * Ekoloji ve Ynetim.Toplumsal Ekoloji ve Srdrlebilir Gelimenin Karlatrlmas (2008) Ahmet Mutlu, Turhan Kitabevi *Transnational Environmentalism at Europes Boundaries: Identity Movements in Lithuania and Turkey (2008) Gabriel Ignatow, Current Sociology 56 (6) *Globalizations and the Transformation of Environmental Activism: Turkey since the 1980s (2008) Gabriel Ignatow, Globalizations 5(3), 433-47. * Gen ve Yeil Politika (2008) Bar Gener Baykan&G.Demet Lksl. betam Aratrma Notu *Trkiye'de evre: Sorunlar, Aktrler ve Yeni Alanlar,(2008) Bar Gener Baykan, betam Aratrma Notu *Trkiye Seragaz Emisyon Envanteri 2000-2007 (2008) TK *evre Kirlilii ve Kontrol (2008) zer nar, Nobel *Havadan Sudan : Tabiatn Gnln Almann Tam Vakti (2008) Mikdat Kadolu, Hayy Kitap *Trkiye'de Kamu Ynetiminde Neoliberal Dnmn evresel Sonular (2008) Mihriban engl, Memleket Siyaset Yonetim Dergisi - Say * Zaman Bombas: Kresel Isnma (2008) H. Murat Filinte, Yeni nsan Yaynevi * Anadolu'da z Srmek: TEMA Vakf'nn 15. yl kitab (2008) Ufuk Batum, Yap Kredi Yaynlar * Bir Yeilin Peinde (2008) Asm Zihniolu, Tbitak Yaynlar * evre ve Politika Baka Bir Dnya zlemi, (2007) Ayegl Mengi (ed.) mge Kitabevi * Enerji ve nekler (2007) zgr Grbz, Yeni nsan Yaynevi Kresel Isnma ve Bat'nn Yeni Yurt Aray (2007) Yaar Onay, Neden Kitap * evre Ekonomisi Politikas-Ekonomi, Politika, Uluslararas ve Ulusal evre Koruma Giriimleri (2007) Ali Rza Karacan, Ege nversitesi Yaynlar Perceptions and Practices of Farmers toward the Salinity Problem: The Case of Harran Plain (2007) Fikret Adaman & Gkhan zertan, International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology, 6(4/5): 533-51. *Bireysel Su Savurganln Azaltmaya Ynelik Uygulamalar (2007) aatay Gler, Yazt * Kresel Isnma ve klim Krizi mer Madra, (2007) Agora Kitapl evre Sorunlarnn Tespitinde Ortaya kan Kirliliklerin Mahalli darelerce Temizlenmesi; lgili Hareket Alann Belirleyen Normatif Pozitif Hukuk Kurallar (2007) Cahid Doan, Askeri Yksek dare Mahkemesi Dergisi, No: 19www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_makale_detay.asp?IDNO=63 *Kresel Isnma Etkileri ve nlemleri (2007) Turan Kaya, Ferman *Srdrlebilir Enerji ve Hidrojen (2007) Hlya Erdener, ODT Gelitirme Vakf * Institutions and Ideas in the Institutionalisation of Turkish Environmental Policy (2007) Gkhan Orhan Critical Policy Analysis Vol.1 No.1 pp.42-61. * SVL TOPLUM DERGS Say 20 Ekim-Aralk 2007 Dosya konusu: evre *Trkiye'nin nemli Doa Alanlar: 2 Cilt (2007) Kitap Yaynevi * TMMOB evre Sempozyumu evre Politikalar (2007) MO Kitapl

* Adaletin bu mu dnya, mer Madra, Birikim Ekim 2007,s.66-70 * Kyoto ve Komplo Teorileri, mer Madra, Birikim Ekim 2007, s.72 * Anti-Kapitalist Bir klim Deiiklii Mcadelesine Doru, mit ahin,Birikim kim 2007, s.73-78 * Ekoloji ve Sol, Fevzi zler, Birikim Ekim 2007, s.79-90 * Uygarln Laneti, Dilaver Demira. Birikim ekim 2007,s. 91-99 * Teknolojinin Eko-Sistemle mtihan, Feride Doaner Gnel, Birikim 2007, s.100-105 Energy Production, Consumption and Environmental Pollution for Sustainable Development: A Case Study in Turkey, (2007) BFLEN, K.,O. ZYURT, K. BAKIRCI, S. KARSLI, S. ERDO]AN, M. YIMAZ, O. COMAKLI, Renewable and Sustainable Energy Reviews, doi:10.1016/j.rser.2007.03.003 Eko-Ekonomi Kavram ve Trkiye iin Blgesel lekli bir Deerlendirme (2007) enkan Aldemir ve afak Kaypak, 2.Ulusal ktisat Kongresi, 20-22 ubat 2007 ss:1-16 http://www.deu.edu.tr/userweb/iibf_kongre/dosyalar/aldemir.pdf *Su : Suyun Yeryzndeki Serveni (2007) Doal Hayat Koruma Dernei Biyogaz Teknolojisi (2007) Mustafa Trker, evkor Vakf Yaynlar Farkl Ekosistemler ve evre Eitimi (2007) Yunus Doan, evkor Vakf Yaynlar *Srdrlebilir Enerji ve Hidrojen (2007) Hlya Erdener, ODT Gelitirme Vakf *Kresel Isnma ve klim Deiiklii : nsanl Bekleyen Byk Felaket mi (2007) Reat Uzmen, Bilge Kltr Sanat *Genel Ekoloji (2007) Sabri Gkmen, Nobel Kitabevi *evre Sorunlar ( 2007) Kemal Grmez, Nobel Kitabevi Karbon Vergisinin Ekonomik Analizi ve Etkileri: Karbon Vergisinin Emisyon Azaltmna Etkisi Var m? (2007) Haan Hotunolu ve Recep Tekeli, Gncel Ekonomik Soru(n)lar Kongresi, 26-28 Ekim 2007. ss 268-282. Trkiyenin D Ticaretindeki Art evreyi Kirletiyor mu? (2007) Cemal ATICI ve Frat KURT, Gncel Ekonomik Soru(n)lar Kongresi, 26-28 Ekim 2007 zmir ss:257-267 The effect of the course man and envronment and voluntary envronmental organisations on secondary school students knowledge and attitude towards envronment (2007) Uzun, N., & Saglam, N. Hacettepe University Journal of Education 33, 210-218. *99 Sayfada Kresel klim Deiimi (2007) Serhan Yedig, Bankas Yaynlar * Avrupa Birlii Uyum Srecinde Trkiye'de evre Politikalar (2006) Nuran Talu, MO Yaynlar Trkiyenin D Ticaretindeki Art evreyi Kirletiyor mu? (2007) Cemal ATICI ve Frat KURT, Gncel Ekonomik Soru(n)lar Kongresi, 26-28 Ekim 2007 zmir ss:257-267 Enerji Kullanm ve Geleceimiz. (2007) (ocuk Kitab) Prof. Dr. D. nan -Ankara Energy Consumption, Economic Growth and Carbon Emissions: Challenges Faced by an EU Candidate Member, (2007) SARI, Ramazan, Uur SOYTA Ecological Economics,doi:10.1016/j.ecolecon.2007.06.014

Global Warming and Renewable Energy Sources for Sustainable Development in Turkey (2007) brahim Yksel, Renewable Energy, doi:10.1016/j.renene.2007.05.040 The Relationship Between Income and Environment in Turkey: Is there an Environmental Kuznets Curve? (2006) Elif Akbostanc, pek Tun ve Serap Trt Ak ICETEA, ss:1-17 *Emperyalizm ve evre Krizi (2006) etin Gzel, Ceylan Yaynlar *Ekoturizm Ynetimi (2006) Cengiz Demir, Nobel Kitabevi *Kyamete eyrek Kala Ekoloji Yazlar (2006) Sibel zbudun, topya evresel Vatandalk Faaliyetleri: Trk Tekstil Sanayii rnei, Ycel Candemire Armaan, (2006) F.Ksk ve A.Aydn (Der: Tokdemir, E.; Gnavd, .; Kkifi, S.), T, letme Fakltesi *evre in Eitim : ocuk Doa Etkileimi (2006) Emin Atasoy, Ezgi *A study on childrens environmental knowledge and attitudes: The effect of grade level and gender. (2006) Alp, E., Ertepinar, H., Tekkaya, C., & Yilmaz, A., International Research in Geographical and Environmental Education, (2006) 15, 210-223. Energy Consumption and CO2 Emissions in Turkey: Empirical Analysis and Future Projection Based on an Economic Growth, (2006) PEKER SAY, Nuriye, Muzaffer YCEL; Energy Policy, 34, ss. 38703876. Srdrlebilir Kalknma erevesinde evre Politikalar ve Mali Aralar (2006) Driye Toprak, Sleyman Demirel niversitesi, Sosyal Bilimler Enstits Dergisi, Cilt:2 say:4 ss: 146-169 *Dnyada ve Trkiyede Biyolojik eitlilii Koruma, (2006) lhan TEKEL (ed.), Trkiye Bilimler Akademisi Yaynlar, Ankara * Trkiye de evrecilik (2006) Muammer Tuna, Nobel Yayn Datm The Story of a Transition: the Organization and the Receptipn of the BergamaMovement (2006) N. leri, Yaynlanmam yksek lisans tezi, Boazii niversitesi, Trkiyede Temiz Tkenmez Enerjiler. (2006) Prof. Dr. D. nan -Ankara *Environmental Statistics Compendium of Turkey (2006) TK Yaynlar: Ankara *The Politics of Risk Perception in Turkey: Discourse Coalitions in the Case of Bergama Gold Mine Dispute (2006) Gkhan Orhan Policy and Politics Vol.34 No: 4 pp. 691-710. evresel Dsallklarn selletirilmesinde Kullanlan Reglasyon ve Hukuki Sorumluluk Sistemlerinin Deerlendirilmesi (2006) Serkan Benk, imento Dergisi,www.ceis.org.tr/dergiDocs/malale2.pdf *Trkiye'nin evre konusunda verdii szler (2005) Nesrin algan, Aye Kaya Dndar, Trkiye Bilimler Akademisi * Ekoloji Dncesinde ktisat Anlay , Ahmet Mutlu, Ekoloji, Gz 2005, 62-87. * evre Politikas (2005) Ruen Kele & Can Hamamc, mge Kitabevi D Ticaret evre likilerinin Dengelenmesi: Srdrlebilir Ticaret, Teori ve Trkiye Deerlendirmesi.(2005) Dilek Seymen, DE Sosyal Bilimler Dergisi cilt:7 say:3 zmir ss:99-127

Effect of socio-economc status on environmental awareness and environmental academic success. (2005) Uzun, N., & Saglam, N.. Hacettepe University Journal of Education 29, 194-202 *Su Temini ve evre Sal (2005) Mehmet Karpuzcu, Kubbealt AB Srecinde evre (2005), Pervin Dedeler Bezirci, TASAM Environmental attitudes of young people in Turkey: Effects of school type and gender. (2005). Tuncer, G., Ertepinar, H., Tekkaya, C. & Sungur, S. Environmental Education Research 11: 215-233 * The Development of Environmental Consciousness in Modern Turkey in Environmentalism in Muslim World, ed. Richard Foltz, New York: Nova (2005) pp. 1736. * Avrupa Birlii ve Trkiye'de evre Politikalar (2005) Rana zci, Gmrk Birlii Srecinde Trkiye, No.19- 20, 1995;118-123. evre ve Saytay (2005) Mehmet Efendi, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Yaynlanmam Doktora Tezi *Economic Dependency and Environmental Attitudes in Turkey (2005) Gabriel Ignatow, Environmental Politics 14 (5), 648-66. *evre, Kalknma ve Etik (2005) hsan Kele , Hatice Metin , Hatice zkan Sancak, alter Yaynclk malat Sanayi ve Kirlilik: Bir Kirli Endstri Sna Olarak Trkiye (2005) Elif Akbostanc, pek Tun ve Serap Trt Ak Ankara niversitesi SBF Dergisi, Cilt 60, Ankara, Ocak-Mart 2005, NO:1 ss: 1-28 *3. evre uras (2005) Baclar Belediyesi Yerel Ynetimler ve evre (2005) Orhan Gkhan ,Yerel Ynetimler zerine Gncel Yazlar-I : Reform iinde. H. zgr and M. Ksecik (ed.), Nobel Yayn. *Economic dependency and environmental attitudes in Turkey (2005) Gabriel Ignatow, Environmental politics 14:5*Environmentalism in Turkey (2005) Between Democracy and Development? Fikret Adaman & Murat Arsel, Ashgate *Community-Based Ecological Resistance: The Bergama Movement in Turkey, (2004) Aykut Coban,Environmental Politics, Vol. 13, No. 2, ss.438-60 *Srdrlebilir Kalknma, Ekolojik Modernizasyon ve Trkiye evre Politikas, Orhan, Gkhan (2004). evre,Bilim, Teknoloji Say: 5 *TBMM'de evre siyaseti, (2004) Nuran Talu, Ankara:Nobel Yayn Datm Hzl ehirleme, Sanayileme ve evre Sorunlar: Sorunlarn zmnde Siyasi Erkin Rol (2004) Ahmet zen, zay zpene, Trk dare Dergisi, Say: 444, ss:125-137 * evre Sorunlar : evre Kirliliine ada, Ekonomik, Politik Ve Ynetimsel Yaklamlar (2004) U. Yldrm ve M. Marn (der.)Beta Basm Yayn Kuruluundan Bugne Temiz Enerji Vakf -TEMEV) (1994-2004) -2004 Ankara Views of elementary and middle school Turkish students toward environmental issues. (2004) Ylmaz, O., Boone, J.W., & Andersen, O.H. International Journal of Science Education 26, 1527-1546. *evre Sorunlar Corafyas (2004) Emrullah Gney, Gndz Eitim *Ekolojik Sistemlerin Analizi Ynetimi ve Modellenmesi (2004) Fatih Evrendilek, Papatya

*Turizm ve evre (2004) Nzhet Kahraman, Detay *Views of elementary and middle school Turkish students toward environmental issues. (2004). Ylmaz, O., Boone, J.W., & Andersen, O.H. International Journal of Science Education 26, 1527-1546. *Trkiye Yeiller Diyalog Toplants: Konumalar (2003) Af Yaynevi *evre Sorunlar ve Trkiye (2003) Kemal Grmez, Gazi Kitabevi *Ekoloji, Toplum ve Siyaset (2003) Tuncay nder, Odak Yaynlar *Doaya Dn : Topluma Ekolojik Bak (2003) Glser ztunal Kayr *evre mi Ekoloji mi (2003) Tahir algner, Nobel Kitabevi *Kent evre ve Globalleme (2003) Mustafa ktem, Alfa Aktel *Deniz Canllar Rehberi (2003) Bayram ztrk, Trk Deniz Aratrmalar Vakf *evre ve nsan : Toplum Doa likileri (2003) Emrullah Gney, antay *Ekoloji ve evre Yolculuu (2003) Trksen Baer Kafaolu, Ege Basm * Political economy of citizens' participation in environmental mprovement: the case of Istanbul. In Integrating and Articulating Environments: a Challenge for Northern and Southern Europe..(2003) Adaman, Fikret and Gken, Fatos and Zenginobuz, Unal. Swets & Zeitlinger. * evre Etii Kavram zerine Yeniden Dnmek, A. Serap Frat , A SBF Dergisi, C:58, S:3, Temmuz-Eyll 2003 * Yetikinlerde evre Bilinci ve Duyarll Eitimi , Ahmet Mutlu, Standart, Ocak 2003, S:493, 69-76. *1. evre uras (2003) Baclar Belediyesi * evre Hukukuna Giri (2002) Ruen Kele&Birol Ertan, Ankara: mge Yaynlar * Nkleer Demodelik mi, Srdrlebilir Enerji mi? Ahmet Mutlu Standart, S:487, Temmuz 2002, 64-72. Srdrlebilir Kalknma Dnya Zirvesi Trkiye Ulusal Raporu, (2002); evre Bakanl Yaynlar, Ankara. Trkiye evre Sorunlar : Doal Kltrel Ortam Bozulmas (2002) Emrullah Gney, antay On Environmental Concern, Willingness to Pay, and Postmaterialist Values: Evidence from Istanbul (2002) Fato Gken, Fikret Adaman, nal Zenginobuz), Environment and Behavior. * evre Politikas Bakmndan Siyasi Parti Programlar zerine Bir Deerlendirme, Ahmet Mutlu, Yerel Ynetim ve Denetim, Aralk 2002, C:7, S:12, 27-41.

* Krsal evre Yll 2001, Krsal evre ve Ormanclk Sorunlar Aratrma Dernei, Ankara Yataan Termik santralinin evresel ve toplumsal etkileri (2001) Muammer Tuna, Mula Universitesi Yaynlar: Mula Ekoloji ve evre Bilimleri (2001) , FikretBERKES ve Mine KILALIOLU, Remzi Kitabevi, stanbul Uluslararas evre Politikalar Kapsamnda Kresel Dnmek Yerel Davranmak, A.Serap Frat, Belediye Dnyas, C:2, S:11, Ankara, Kasm 2001 Enerjide Tutumluluk ve Verimlilik. (2001) Prof. Dr. A. Eray -Ankara Kresel Isnma Sorununun zmnde Karbon Vergisi ve Etkinlii (2001) Birol Kovanclar, CB BBF Ynetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt:8, Say:2 ss: 7-20 Ekoloji I- II: Toprak (2001) Aye Bogelmez, Kendi Yayn Ansiklopedik evre Szl (2001) Trkiye evre Vakf, TV Yaynlar, Ankara Ekoloji Dncesi ve Ekoloji Dncesinin Temel Kavramlar, Ahmet Mutlu Kooperatifilik, Ekim-Kasm-Aralk 2001, S:134, 45-60.*Avrupa Birlii ve Trkiyede evre Mevzuat(2001) Trkiye evre Vakf, TV Yaynlar Ankara, Ekolojik Sorunlar Balamnda Eitimin Sorgulanmas Ve Ekoloji Dncesinde Eitim Anlay, Ahmet Mutlu, Sosyal Bilimler Dergisi, S:1, Mart 2001, 109-124. Yerel Ynetimlerin evre Politikalar: orum rnei, Ahmet Mutlu, Yerel Ynetim Ve Denetim, Austos 2001,C:6,S:8,31-47. Ekoloji Dncesinin ada Dnm, Ahmet Mutlu, Karnca, Haziran 2000, S:762, 3-6. evreci sivil toplum hareketinin yakn tarihi (The recent history of environmental civil society movement) Atauz A., in Trkiye'de evrenin ve evre Korumamann Tarihi Sempozyum Bildirileri, Tarih Vakf Yaynlar,(2000) Srdrlebilir Kalknmann Turizme Etkisi(2000) YAVUZ, Ercan/ZIINDERE, Yahya nder, Balkesir niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Dergisi, Cilt 3, Say 4, Radyasyon Kuatmas- Elektriin ve Nkleer Enerjinin Salmza Etkileri (2000) Selim eker & Osman ekerci, Boazii niversitesi Yaynevi Trkiye'nin Taraf Olduu Uluslararas evre Szlemeleri, (2000) zmir Barosu Yaynlar, Yayna Hazrlayan: Av. Uur Kaleliolu - Av. Noyan zkan 50 Soruda Trkiye'nin Nkleer Enerji Sorunu (2000) Ahmed Yksel zemre, Kakns Yaanabilir Bir evre in (2000) Ayen Trkman, Dokuz Eyll Trkiye Belediyelerinin evre Politikalar (2000) Berkan Demiral, Trakya niversitesi Bilimsel Aratrmalar Dergisi, Cilt 1, Haziran 2000, Say I evreye Duyarl Ynetim Anlay (2000-2001) Esra Nemli, stanbul niversitesi SBF Dergisi say:23-24 Kresellemenin ekolojik sonular (2000) Demirer G., Abay T. zgr niversite Yaynlar:28 Ekoloji Politik (2000) Demirer G., Abay T, zgr niversite Kitapl:29 Marksizm ve Ekoloji (2000) Demirer G.,Duran M.,zgr G,teki Yaynevi Avrupa Birlii ve Trk evre Politikas: Avrupa Topluluunun evre Politikas ve Trkiyenin Uyum Sorunu (2000) Sevim Budak, Buke Yayinlari:Istanbul Avurpa'da Yerel Ynetimler evre Politikalar ve Trkiye: Sorunlar ve zm Yollar (1999) Konrad Adenauer Vakf, KAV Yaynlar, Ankara.

Meeler artk gvermeli (1999) Ycel alar Nkleere Getik Maaallah (1999) mit Otan, nar Kent Ynetimi ve evre Politikalar (1999) zzet ztrk, Mustafa Ayka and Ahmet Ekerim (ed) STA Yaynlar Biyogaz Atklardan Enerji. (1999) G. Demirci, L. Trkavc, -Ankara. Trkiyede evre Politikalarnn Oluumunda Kamuoyu Faktr (1999) Nurhayat ahin, Dokuz Eyll niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Yaynlanmam Doktora Tezi Bergama: Moral ve Ders, Asl Delikara, Birikim 98, Haziran 1997, s. 7-9. evre sivil toplum rgtleri cep rehberi 1997-1998 aatay Gler, Gne Kitabevi Bergama ve evrecilerin Hakl Zaferi, Birol Ertan, Birikim 113, Eyll 1998, s. 84-88. Bergama-Artvin Direnii zerine, Birol Ertan, Birikim 110, Haziran 1998, s. 78-82. evre Ynetimi ve Politikas (1998) Zerrin Toprak Karaman, Anadolu Mat. Y., zmir Jeotermal Enerji Yerii Issndan Yararlanma. (1999) Prof. Dr. . imek, -Ankara Rzgar Enerjisi. (1999) S. Karadeli, -Ankara Biyoktle Enerjisi. (1999) S. Tre, -Ankara. Gne Mimarl. (1999) Do. Dr. N. Demirbilek, Prof. Dr. D. Irkl, -Ankara. evre Hakk ve Yarg, (1998) Metin Topuolu, Trkiye evre Vakf, Ankara Mee ve Mee Aalandrmas (1998) Erhan zer& Mehmet Bul, TEMA Vakf Yayn evre Sorunlar ve Belediyelerimiz, (1998) Tahir Aktan , Trk dare Dergisi, Ta 60. Yl zel Say, Say 378, Ankara-1998 Yerel Ynetimlerde evre Ynetimi (1998) Hasan Canpolat, Yerel Ynetim ve Denetim, Cilt 3, Say 3, Ankara-1998 Yapran Dili (1998) Necmettin epel, TEMA Yaynlar Gemiten Bugne Enerji Kullanm. (1999) Prof. Dr. D. nan, Temiz Enerji VakfAnkara. Gneimizi Tanyalm. (1999)- Prof. Dr. D. nan, Temiz Enerji Vakf, Ankara. Gne Enerjisinin Isl Uygulamalar. (1999) Prof. Dr. D. nan, Temiz Enerji VakfAnkara Gne - Elektrik Dnmleri Fotovoltaik Gne Gzeleri ve G Sistemleri. (1999) Prof. Dr. . Oktik, Temiz Enerji Vakf Ankara. Hidrojen Enerjisi (1999) Prof. Dr. E. Tre- Temiz Enerji Vakf, Ankara 21. Yzyla Girerken evre Korumaclk ve Trkiye (1998) Mustafa Keten, Reyhan Yaynevi Ankara Alevi-Bektailikte evre (1998) Nukret Endire, Can Yaynlar evre Mevzuat (1998) aatay Gler&Zakir obanolu, Gne Kitabevi Siyanrc Ahtapot (1998) Sefa Takn, Sel Yaynclk evre Eitiminde Temel Kavramlar (1998) Zafer Ayvaz, evkor Vakf Yaynlar Hidrojen Enerjisine Giri (1998) Zafer Ayvaz, evkor Vakf Yaynlar O Bizim Son Umudumuz (1998) Serhat Tapnar, TEMA Vakf Yaynlar Altn, Bergama, Demokrasi (1998) Alevcan, Demirer, Kaya, Torunolu, MO Yaynlar

Toplum, Doa ve Eko-Politik Hareketler, Ahmet idem, Birikim 98, Haziran 1997, s. 3138. evre Sorunlar (1997) rfan Erdoan& Nazmiye Ejder,Doruk Yaynclk Kresel evre Sorunlar ve Politikalar (1997) Ayegl Kaplan, Mlkiyeliler Birlii Vakf Yaynlar, Ankara. Srdrlebilir kalknma iin evre bilinci ve eitimi, evre ve nsan ( 1997) engl Hablemitolu, Ankara, s.34 Reappropriating the green: Islamist environmentalism (1997) Erdur, Ouz. New Perspectives on Turkey, 17, pp. 151 - 166. nsan, evre ve toplum (1997) Ruen Kele, mge Kitabevi Yaynlar evre Sorunlar ve Trkiye (1997) Kemal Grmez, Gazi Kitabevi, Ankara Ve Kirlendi Dnya (1997) Demirer G.,Torunolu E. ve dierleri, teki Yaynevi Hayvanlarn haklar Olabilir mi?, En Azndan Tartabilir miyiz?, Birol Ertan, Birikim 102, Ekim 1997, s. 54-60. ocuklar ve Gndem 21: 21. Yzyla Doru Kalknma ve evre Konulu Dnya Zirvesi'nde Ele Alnan UNICEF Konularna ilikin Rehber (1997) TBTAK TEMA Vakf Yaynlar Trkiye'de evre Sorunlar: Doal, Kltrel Ortam Bozulmas (1997) Emrullah Gney, z Eitim Yaynlar evre Gnll Kurulular (Environmental Voluntary Organizations) (1996) M.Dincer, nder Matbaa,Ankara Deli Dana Panii ve Uygarlmzn ktisadi ya da Karanlk Yz, Erturul Baer, Birikim 85, Mays 1996, s. 43-46. evre zerine kavramsallatrma (1996) Nilgn elebi, A. DTCF Sosyoloji Dergisi, s:1 s.11-17 Trk evre Hukuku (1996) Mslim Aknc, Kocaeli Kitapevi Yaynlar, zmit evre Hakk (1996) brahim Kabolu, mge Yaynlar, Ankara. *evre Kirlilii ile Mcadelede Kamu Gelirlerinin Rol (1996) Ergder Can, Yaynlanmam Yksek Lisans Tezi, Dokuz Eyll niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, zmir *evre Bilimine Giri, (1996),. H. Ertrk Uuluda niversitesi Glendirme Vakf Yayn No: 10, Bursa evre Sorunu olarak zmir Krfezinin Kirlenmesi ve Kirliliin nlenmesinde Alternatif Finansman Yntemleri (1996) Gzin Tokz, Dokuz Eyll niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Yaynlanmam Yksek Lisans Tezi *Ekonomik Gelime ve evre Sorunlar Asndan Turizm Gelimesi: Dalyan rnei (1996) Tlay Ceylan, Yaynlanmam Doktora Tezi, Dokuz Eyll niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, zmir *Doal Kaynaklar Ekonomisi (1996) Koray Baol, zmir *evre felsefesi (1996) Hasan nder, Doruk Yaynevi *levsel Bir Sentez Olarak Yeiller, Kaya zkaracalar, Birikim 90, Ekim 1996, s. 81-84. *evre Ynetiminin Temel Aralar (1995) Firuz Demir Yaam, mge Yaynlar, Ankara. *evre Sorunlar Ibrahim Uslu (1995) Insan Yaynlar evre Sorunlar ve slam (1995) brahim zdemir ve Mnir Ykselmi, Diyanet leri Bakanl Yaynlar *Srcler ve evre (1995) evre Bakanl Yaynlar

*Babakanlk Osmanl Arivindeki Belgeler Inda Trklerde evrecilik Anlay (1995) smet Binark, Yeni Trkiye, Ankara Say:5 ss:11-26 *evrenin Korunmasnda Trkiyedeki rgtlenme ve Bu rgtlerin Grevleri ile Yetkileri, Prof. Dr. Mesut NENe Armaan (1995) Ersan en, ..S.B.F. Dergisi, Say 10, stanbul-1995 *Doa Koruma Rehberi (1995) Noyan zkan, Nar Yaynlar *Kuzularn Sessizlii, Haldun Sral - Glgn Selamolu, Birikim 74, Haziran 1995, s. 6265. *Genetik ve Gelecekte Siyaset, mer Lainer, Birikim 78, Ekim 1995, s. 6-10.* Doa Haklar ve Hukuk, Adnan Ekigil, Birikim 68/69, Aralk 1994/Ocak 1995, s. 106-110. *Devletin Kabarp Alalan Nkleer tah, Semra Somersan, Birikim 70, ubat 1995, s. 67-70. *Yeni ndirgemecilik: Genetizm, Doan zlem, Birikim 78, Ekim 1995, s. 11-15. *evre ve insan (1995) Necmettin epel, Amkara: Etam Matbaas Kirleten der lkesi ve evre Hukuku (1995) Nkhet Turgut, Ankara niversitesi Hukuk Fakltesi Dergisi, cilt: 44, Say:1 ss:607-654 *GelenekselDavranlarmzn Genetik Kkenleri, Selim Yamur - Hakan Trkapar, Birikim 78, Ekim 1995, s. 28-32. *evre Sorunlar ve slam (1995) Mnir Ykselmi&brahim zdemir, Ankara *200 Soruda evre (1995) Hilmi Tutar, evre Bakanl Yaynlar *evre Sorunlar : Kainat Tasarmndaki Deiimden Ek (1995) brahim Uslu, nsan Turizm ve evre Etkileimi (1995) Tuncay Demir, evre Bakanl Yaynlar Biyoteknoloji ve nsan, Murat Gmrkolu, Birikim 78, Ekim 1995, s. 25-27. Gnll evre Hareketleri, (1995) Tuncay Neyii, Yeni Trkiye Dergisi, Say:5, Ankara: Gken Teknik- Semih Bask. s.627-635 Blgesel evre Ynetiminde Model Araylar: Akdeniz (1995) Nesrin Algan, evre Bakanl Yaynlar Yeiller Partisi'nin Olmayan Tarihi (1994) Melih Ergen, Ege evre Ceza Hukuku (1994) Ersan en, stanbul evre Kirliliin nlenmesinde Ekonomik Yaklamlar ve zm nerileri (1994) smail zsoy, Uur Yldrm, evre Dergisi, Nisan-Mays- Haziran 1994 say:11, ss: 39-24 KKTCde evre Sorunlar Sempozyumu ( 1994) Kbrs Trk Mhendis ve Mimar Odalar Birlii Ekoloji, nsan ve Toplum, mer Lainer, Birikim 57/58, Ocak/ubat 1994, s. 12-16. Trkiyede Hkmet D rgtlerde Ekoloji Sorunsal, Arnd-Michael Nohl, Birikim 57/58, Ocak/ubat 1994, s. 23-27. Sosyalist Biosantirizm, Kaan Gner, Birikim 57/58, Ocak/ubat 1994, s. 115-120. Srdrlebilir Kalknmaya Eletirel Bak, Rana A. Aslanolu,Birikim 57/58, Ocak/ubat 1994, s. 38-43. evreciliin ABC'si (1994) Oktay Ekinci, Simavi Yaynlar

evre Sorununa Alternatif Araylar, Ali Bula, Birikim 57/58, Ocak/ubat 1994, s. 2834. evreci Hareketlerin Trkiyeyi Sarsmayan On Yl, Akn Atauz, Birikim 57/58, Ocak/ubat 1994, s. 17-22. Derin Ekolojinin Genel izgileri, Gnseli Tamko, Birikim 57/58, Ocak/ubat 1994, s. 87-91. evre ve enerji politikalar, gnmzn evre sorunlar (1993) Nalan Akdeniz, Birlemi Milletler Trk Dernei yayn, Ankara Yeiller (1993),Melda Cinman imek, Der Yaynlar Turgut Nkhet,(1993) evre ve Yurttalar, Sava Yaynlar Toplum bilimi ve evre, Toplum ve evre (1993) Birsen Gke, Sosyoloji Dernei Yayn : Ankara,s.20 Trkiye'de evre ve Siyaset (1993) Semra Somersan, Metis Yaynclk evre ktisad ve Marmara Denizi Kirliliinin ktisadi Analizi in Bir ereve almas (1993) Fikret Adaman, TSES Yaynlar evre Sorunlar ve Kentleme (1993) Blent Tokuolu, evre Dergisi, Ocak-ubat-Mart 1993,say:6 ss:19-21 Nkleer Santral: Hayr Teekkrler!..., Arif Knar, Birikim 49, Mays 1993, s. 103-104. evremiz ve Biz (1993) Ayen Trkman, Ege Kltr Vakf Yayn, zmir evre Hakk (1993) E. Yasemin zdek, TODAE Yaynlar , Ankara. Ekolojik Sorun ve Bunalm daresinin Son Haddi, Tanl Bora, Birikim 38/39, Haziran/Temmuz 1992, s. 94-101. Trkiye'de evre Politikalar, (1992) OECD Ekonomik birlii ve Kalknma Tekilat evre Sorunlar ve Kapitalizm (1992) Demirer G, Sorun Yaynlar *Ekopolitika (1992) Mehmet Arif Demirer, Anahtar Yaynlar Yerel Dzeyde evre Ynetimi ve Planlamasnn lkeleri ve Yntemleri (1992) Firuz Demir Yaam Amme daresi Dergisi, Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits, Cilt 25, Say 1, Ankara-1992, evre Kirliliin nlenmesinde Vergilendirmemin Rol: Trkiye rnei (1992) Uur Yldrm, Dokuz Eyll niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Yaynlanm Yksek Lisans Tezi Ekoloji ve evre Biyolojisi (1992) Ahmet Kocata, zmir Dikkat Dnya Tektir ( 1992) Gne Grseler, mit Yaynclk, Ankara evre Kirlilii ve Kontrol (1992 ) Zafer Ayvaz evkor Vakf Yaynlar * Doa evre Ekoloji ve nsanln Ekolojik Sorunlar (1992) Necmettin epel,Altn Kitaplar, stanbul * 2000'li Yllara Doru evre, (1991) T.C. evre Bakanl Yayn

evre Sorunlar ve Ekonomi (1991) Cihan Dura,Trkiye evre Vakf Yaynlar * Mhendislik ve evre Sorunlar, Ycel alar, 29, Birikim Eyll 1991, s. 35-41. *stanbulun evre Sorunlar ve zm Yollar (1991) Derin Orhon, stanbul Ticaret Odas *zmir Krfezi Nasl Kurtulur? (1991) Nilgn Gltay *Daha Yeil Daha Mavi Bir Dnya in: Termik Santrallere Hayr (1991) Kemal Anadol V Yaynlar * evre eitiminin nemi , evre zerine (1991) Meral Diner Nazlolu, Ankara: Trkiye evre Vakf Yayn * Gnll Bir Yant, Melih Ergen, Birikim 15, Temmuz 1990, s. 69-70. * Yeiller Partisinin lk Kurultaynn Ardndan Eletirel Kolaj Eskizleri, Murat Bjedu, Birikim 14, Haziran 1990, s. 76-77. * evre Sorunlar (1990) Fevzi Altu. Uluda niversitesi * evresizsiniz .(1989) Deniz Grsel ve Erol Gka,nsan Yaynlar * Nfus ve evre Konferans (1988) Kollektif alma, Trkiye evre Sorunlar Vakf * Biyolojik Zenginlikler ve Kalknma (1988) Kollektif alma, Trkiye evre Sorunlar Vakf Yerel Ynetimler ve evre (1988) Cevat Geray, ada Yerel Ynetimler, Cilt 7, Say 3, Temmuz-1988 * evre Kanununun Uygulanmas (1987) Kollektif alma, Trkiye evre Sorunlar Vakf * 2000 Ylna Doru Trkiye (1987) Kollektif alma, Trkiye evre Sorunlar Vakf * Trkiyenin Biyolojik Zenginlikleri ( 1987) Kollektif alma, Trkiye evre Sorunlar Vakf * Biyolojik eitlilik (1987) Mine Klalolu-Fikret Berkes, Trkiye evre Sorunlar Vakf * ed Uygulamasndan rnekler (1987) Kollektif alma, Trkiye evre Sorunlar Vakf * Nfus ve Ekonomi (1987) brahim Tanyeri-Sunday ner, Trkiye evre Sorunlar Vakf *Trkiyenin evre Politikas (1987) Kollektif alma, Trkiye evre Sorunlar Vakf * ehirleme ve evre Konferans ( 1987) Kollektif alma, Trkiye evre Sorunlar Vakf * Trkiyenin evre Sorunlar 85 ( 1986) Kollektif alma, Trkiye evre Sorunlar Vakf * Sanayi ve evre sorunlar 85 (1986) Kollektif alma, Trkiye evre Sorunlar Vakf * evre zerine dnceler ( 1986) Burhan Ouz, Trkiye evre Sorunlar Vakf * Mahkeme Kararlarnda evre Sorunlar (1986) Kollektif alma, Trkiye evre Sorunlar Vakf * evresel Etki Deerlendirmesi ( 1986) Orhan Uslu, Trkiye evre Sorunlar Vakf * evre ve Ekonomi (1985) Kollektif alma, Trkiye evre Sorunlar Vakf

Snai ve evre Kirlenmesi (1986) Mehmet Arif Demirer, Sanayi ve evre Kongresi, TSV,Yayn Ankara * Trkiyenin Yeni ve Temiz Enerji Kaynaklar (1984) Kollektif alma, Trkiye evre Sorunlar Vakf * evre Sorunlarnn Uluslararas Boyutlar ve Uluslararas Hukuk", Fehmi Yavuza Armaan (1983) Hseyin Pazarc, A. SBF. Yaynlar; 201-237. * evre ve Hukuk, Fehmi Yavuza Armaan (1983) Can Hamamc, A. SBF.Yaynlar; 239-250. * Trkiyenin Nfus Politikas ( 1983) Kollektif alma, Trkiye evre Sorunlar Vakf * Trkiyenin evre Sorunlar 83 (1983) Koolektif alma, Trkiye evre Sorunlar Vakf * Gerekeli ve Aklamal evre Kanunu (1983) Trkiye evre Sorunlar Vakf * Ceza Hukuku ve evre (1982) Nevzat Toroslu, Trkiye evre Sorunlar Vakf * nsan ve evre (1982) Kollektif alma, Trkiye evre Sorunlar Vakf * Dnya evre Gn ve Erzurumda evre Sorunlar (3 - 4 Haziran 1982) * Nfus ve evre Konferans (1982) Kollektif alma, Trkiye evre Sorunlar Vakf * evre Sorunlar El Kitab ( 1982) Kollektif alma, Trkiye evre Sorunlar Vakf * ocuk Kitaplarnda evre Sorunlar (1981) Serpil Ural, Trkiye evre Sorunlar Vakf * evre ve Hukuk (1981) Engin Ural, Trkiye evre Sorunlar Vakf * evre ve Hukuk Aratrmalar (1981) Kollektif alma, Trkiye evre Sorunlar Vakf * Trkiyenin evre Sorunlar 81 (1981) Kollektif alma, Trkiye evre Sorunlar Vakf * evreye Baklar (1980) Kollektif alma, Trkiye evre Sorunlar Vakf

*evre Sorunlar ve rgtlenme, Tahsin Bekir Baltaya Armaan (1974) Fehmi Yavuz, ASBF-TODAE * evre sorunlar ile ilgili uluslaras politika nerileri ve geri kalm lkelerin kalknmasna olabilecek etkileri" ( 1973) Mimarlk, say: 5 (22,23) NOT: 1)Blent Duru'nun Trkiye'de evrenin Siyasallamas: Yeiller Partisi Deneyimimakalesinin kaynakasndan Yeiller Partisi ile ilgili yaynlara ulaabilirsiniz. 2) Trkiye evre Vakf'nn tm yaynlar iin http://www.cevre.org.tr/ adresine bakabilirsiniz. 3) Buday Dernei'nin tm yaynlar iin http://www.bugday.org/portal/yayinlar.phpBuday Dergisi'nde yaynlanan yazlarn yer ald indeks iin iinhttp://www.bugday.org/pdf/bugdaydergiindex.xls bakabilir, derginin dilediniz saysn isteyebilirsiniz. 4) TEMA Vakf'nn yaynlarna ulamak iin http://www.tema.org.tr/Sayfalar/TemaYayinlari.html