Türkiye'de Avrupa Şüpheciliği.pdf

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Türkiye'de Avrupa Şüpheciliği.pdf

 • TRKYEDE AVRUPA-PHECL

  KARILATIRMALI BULGULAR

  2003-2012

 • Proje Yneticisi: Prof. Dr. Hakan Ylmaz Boazii niversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararas likiler Blm Avrupa almalar Merkezi

  Web: www.hakanyilmaz.info Email: yilmazh@boun.edu.tr Twitter: @yilmaz_hakan

  Proje Destei: Ak Toplum Vakf ve Boazii niversitesi

  Kamuoyu Aratrmas: Infakto Research Workshop Danmanlar: Dr. Emre Erdoan, Gl Atlgan Aratrma Asistanlar: Merve nce, Murat Can Kamuoyu Aratrmas Tarihi: Mart-Nisan 2012

 • Ara%rma Hakknda...

  Ara%rmann veri toplama aamas Mart-Nisan 2012 aylarnda, 16 ilin kentsel ve krsal yerleim birimlerinde gerekleBrilmiBr.

  Ara%rmada Trkiye 18 ya ve st nfusunu temsil eden 1200 kiilik bir rneklem kullanlm%r.

  Tm grmeler hanelerde yzyze grme yntemi ile gerekleBrilmiBr.

  10 Mart 2006 Trkiye'de Muhafazakarlk - Aile, Din,

  Devlet, Ba%... Sayfa 3

 • AVRUPALILAR HAKKINDA GENEL ALGILAR...

  4

 • Avrupallar hakkndaki dnceleriniz olumlu mudur yoksa olumsuz mu?

  %64,5

  %48,6

  %26,5

  %42,5

  %9,0

  %9,0

  %0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

  2003

  2012

  Olumlu Olumsuz Fikri yok / Bilmiyor

  5 Yzde Dalm

 • Toplumlar iin sylenebilecek kimi zellikler var, Bunlar Trkiyeye mi, Avrupaya m, yoksa her ikisine de

  mi uygun?

  2003 2012 2003 2012

  Trkiye'ye uygundur

  Trkiye'ye uygundur

  Avrupa'ya uygundur

  Avrupa'ya uygundur

  Misarperver %92,2 %94,5 %1,7 %0,9 Aklc %42,4 %56,3 %42,0 %27,9 Irk %28,7 %21,9 %58,7 %65,8 Temiz %57,7 %73,0 %24,8 %13,6 Bakalarnn haklarna saygl %35,8 %58,5 %55,6 %28,0 Hogrl %64,3 %76,0 %25,3 %12,6 Bireyci %39,2 %46,9 %49,6 %40,1 Kurallara uyan/Sistemli %23,3 %38,0 %70,0 %49,4

  Komuluk ilikileri iyi %84,4 %86,3 %9,8 %6,8 Aile balar salam %93,9 %93,8 %3,2 %2,3

  Byklerine saygl %92,5 %94,0 %4,1 %1,9 Cinsel adan serbest %3,8 %8,2 %93,0 %84,9 Pis %24,7 %20,5 %59,4 %64,3

  6 Yzde Dalm

 • AVRUPALILARLA TOPLUMDAN TOPLUMA KURULAN LKLER...

  7

 • imdiye kadar herhangi bir Avrupa Birlii lkesini ziyaret eeniz mi?

  %11,2

  %11,0

  %88,3

  %87,8

  %0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

  2003

  2012

  Evet Hayr Fikri yok / Bilmiyor

  8 Yzde Dalm

 • Haya%nzda hi Avrupallarla arkadalk kurdunuz mu?

  %31,0

  %27,0

  %68,7

  %71,6

  %0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

  2003

  2012

  Evet Hayr Fikri yok / Bilmiyor

  9 Yzde Dalm

 • Gemite herhangi bir Avrupa lkesine gmen olarak gitmek hi aklnzdan geB mi?

  %25,3

  %17,7

  %71,2

  %79,0

  %0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

  2003

  2012

  Evet Hayr Zaten gitmiBm Bilmiyor, cevap yok

  10 Yzde Dalm

 • Trkiyenin refah seviyesinin Avrupa Birlii lkelerindekine benzer bir duruma gelmesi halinde, bir Avrupa Birlii lkesine g etmeyi dnr mydnz?

  %16,6

  %14,7

  %78,7

  %78,5

  %0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

  2003

  2012

  Evet Hayr Karar veremiyorum Bilmiyor, cevap yok

  11 Yzde Dalm

 • Ailenizden bir kadn, Avrupal bir erkekle evlenmek isterse, buna kar kar mydnz?

  %44,6

  %40,0

  %52,5

  %54,2

  %3,0

  %5,8

  %0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

  2003

  2012

  Evet, kar kardm, Hayr, kar kmazdm Bilmiyor, cevap yok

  12 Yzde Dalm

 • AVRUPAYLA LKLERDEN DUYULAN KAYGILAR...

  13

 • Trkiye Avrupann Bir Parasdr Grne Ka%lanlar...

  %7,0

  %28,0

  %61,0

  %28,0

  %70,0

  %10,0

  %21,0

  %33,0

  %37,0

  %46,0

  %0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

  Dinsel olarak

  Kltrel olarak

  Tarihsel olarak

  Ekonomik olarak

  Cora olarak

  2012 2003

  14 Yzde Dalm

 • Avrupa ile Gemiten Bugne likilerimizde Fayda m Grdk, Zarar m?

  %40,3

  %40,6

  %41,8

  %34,7

  %17,9

  %24,7

  %0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

  2003

  2012

  Avrupa ile ilikilerde faydadan ok zarar grdk

  Avrupa ile ilikilerimiz yararl oldu.

  Fikri yok / Bilmiyor

  15 Yzde Dalm

 • %63,3

  %56,4

  %25,9

  %30,0

  %10,8

  %13,7

  %0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

  2003

  2012

  Trkiye kendi deerlerine ve geleneklerine bal kalsayd daha iyi bir yerde olurdu Ba%llama abalar sonucunda Trkiye daha iyi bir yere gelmiBr

  Bilmiyor, cevap yok

  16 Yzde Dalm

  Hangi Gre Yaknsnz: Trkiye, Ba%llamaya ynelmek yerine kendi deerlerine ve geleneklerine bal kalm olsayd u anda daha iyi bir yerde olurdu X Trkiye, Ba%llama abalar sonucunda daha iyi bir yere geldi

 • Avrupa ile likilerden Duyulan Kayglar 1: Gndelik Hayata likin Kayglar Ka%lanlar...

  %57,4

  %49,4

  %42,0

  %51,3

  %55,8

  %64,8

  %60,1

  %54,3

  %59,6

  %64,5

  Avrupayla ilikilerin artmas genlerimizin ahlakn bozacak%r.

  Avrupayla ilikilerin artmas aile yapmz bozacak%r.

  Avrupayla ilikilerin artmas komuluk ilikilerimize zarar verecekBr.

  Avrupayla ilikilerin artmas dilimize zarar verecekBr.

  Avrupayla ilikilerin artmas dini deerlerimizi zedeleyecekBr.

  2012 2003

  17 Yzde Dalm

 • Avrupa ile likilerden Duyulan Kayglar 2: Blnme Kaygs Ka%lanlar...

  %53,0

  %41,8

  %51,4

  %57,0

  %54,0

  %56,7

  AB yelii Trkiyede blc rgtlerin artmasna sebep olacak%r

  AB yelii Trkiyenin blnmesine sebep olacak%r

  ABye girmek Trkiyenin milli egemenlik esasn zedeleyecekBr

  2012 2003

  18 Yzde Dalm

 • Avrupa ile likilerden Duyulan Kayglar 3: Tarihsel Hamzadan Kaynaklanan Kayglar Ka%lanlar...

  %57,5

  %60,3

  %72,3

  %61,9

  %63,1

  %76,4

  %56,3

  %58,9

  %62,4

  %62,6

  %63,6

  %66,4

  Avrupa Birlii'nin Trkiye'den talep eei reformlar gemite Sevr Anlamas'nda istenenlerle benzerdir.

  Avrupa Birlii'ne ye olmak iin yaplan reformlar kapitlasyonlardan farkszdr.

  Trkiye'de ba%llama abalar Ba% taklitiliinden teye gitmemiBr.

  Avrupal devletler, gemite Osmanl devleBni blp paraladklar gibi, imdi de Trkiye'yi blp

  paralamak istemektedirler.

  Avrupallarn Trkiye'ye kar tutumlarnn arkasnda Hal Ruhu yatmaktadr.

  Avrupa Trkiye'de PKK gibi blc rgtlerin glenmesine yardm etmiBr.

  2012 2003

  19 Yzde Dalm

 • AB HAKKINDAK GENEL TUTUMLAR...

  20

 • Genel olarak dndnzde kendinizi Avrupa Birlii poliBkalar ve kurumlar hakknda ne kadar bilgili

  sayyorsunuz? (1-10 Aras Ortalama)

  4,1

  5,0

  0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

  2003

  2012

  Ortalama

  Ortalama

  21 1-10 Aras Ortalama

 • Avrupa Birlii hakkndaki dnceleriniz olumlu mudur yoksa olumsuz mu?

  %69,3

  %47,4

  %21,8

  %43,4

  %8,9

  %9,2

  %0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

  2003

  2012

  Olumlu Olumsuz Fikri yok / Bilmiyor

  22 Yzde Dalm

 • Kimileri, Avrupa Birliinin dier aday lkelerden istemedii baz artlar Trkiyeden istediini, yani

  Trkiyeye iqe standart uyguladn ne srmektedir,

  %19,9

  %29,1

  %61,7

  %53,8

  %18,4

  %17,2

  %0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

  2003

  2012

  Ka%lmyorum Ka%lyorum Bilmiyor, cevap yok

  23 Yzde Dalm

 • TRKYENN ABye YEL KONUSUNDAK GENEL TUTUMLAR...

  24

 • Sizce, lkemizin Avrupa Birliine yelii iyi bir ey midir yoksa kt bir ey midir?

  %69,5

  %50,0

  %12,8

  %36,1

  %10,4

  %4,6

  %7,4

  %9,3

  %0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

  2003

  2012

  yi bir eydir Kt bir eydir

  Ne iyi ne de kt bir eydir Fikri yok / Bilmiyor

  25 Yzde Dalm

 • Sizce, lkemizin Avrupa Birliine yelii iyi bir ey midir yoksa kt bir ey midir?

  %70

  %62 %59

  %44

  %52 %49 %48

  %38

  %48 %50

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

  Trkiye'nin Avrupa Birlii'ne Tam yelii...

  yi Bireydir

  26

 • Sizce Trkiyenin Avrupa Birlii yesi olmas size kiisel bir fayda salar m yoksa salamaz m?

  %63,6

  %46,1

  %26,3

  %44,6

  %10,2

  %9,3

  %0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

  2003

  2012

  Salar Salamaz Fikri yok / Bilmiyor

  27 Yzde Dalm

 • Her eyi gz nnde turuunuzda, sizce Trkiyenin Avrupa Birlii yesi olmas lkemize bir fayda salar m

  yoksa salamaz m?

  %78,8

  %53,7

  %13,3

  %36,4

  %7,9

  %9,9

  %0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

  2003

  2012

  Salar Salamaz Fikri yok / Bilmiyor

  28 Yzde Dalm

 • ABye Tam yelik in Yaplmas Gereken Siyasi Reformlara Verilen Onay (1-10 lei zerinden

  Ortalama) 2012 2005 2002

  Dnceyi ifade zgrlnn nndeki yasal engellerin tmyle kaldrlmas 7.2 7.9 8.2

  dam cezasnn her su ve herkes iin tamamen kaldrlmas 5.9 5.8 5.8

  Anadili Trke olmayan vatandalarn kendi anadillerinde (mesela Krte) renim g