Tugasan 3 Alam Sekitar

 • View
  90

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Tugasan 3 Alam Sekitar

 • FAKULTI : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKALDAN VOKASIONAL

  KOD KURSUS : BBR 36803

  KUMPULAN : EMPAT - 4

  BIL : NAMA NO MATRIK

  1. : ROSLINDA BINTI ABU SAMAH (K) DB110482

  2. : SITI MASNIAH BINTI TAIB DB110681

  3. : NORJEHAN BINTI NORDIN DB110931

  4. : ONG LI GEOK DB100486

  5. : SIDEK BIN DERAMAN DB110923

  KURSUS : PENGENALAN SAINS ALAM SEKITAR

  NAMA PENSYARAH : DR HJ. JAMALUDDIN BIN HASHIM

  TAJUK : TUGASAN 3:

  ISU-ISU ALAM SEKITAR

  PERTUMBUHAN POPULASI

  KEPUPUSAN FLORA DAN FAUNA

  PENGURANGAN PAYA

  PEMBESARAN GURUN

  HAKISAN TANAH

  PENCEMARAN AIR, UDARA, BUNYI DAN TANAH

  PENIPISAN LAPISAN OZON

  PEMANASAN SEJAGAT

  PENGURANGAN SUMBER AIR, MINERAL DAN

  BAHAN API

  PEMENDAPAN ASID PADA PERMUKAAN BUMI

 • 1

  ISU-ISU ALAM SEKITAR.

  Alam merupakan bermaksud keseluruhan kawasan dan keadaan. Alam juga melibatkan semua jenis hidupan, keadaan sesuatu benda (contohnya cuaca) dan juga benda yang tidak hidup.

  Kedua adalah Sekitar. Maksud lain bagi sekitar ialah sekeliling, berdekatan. Jadi dua perkataan

  ini membawa maksud Keadaan kawasan di sekelilig kita.British Environment Protection Act

  1990 menyatakan bahawa alam sekitar merangkumi semua atau satu daripada komponen air, udara

  dan tanah. Penyataan ini juga disebut di dalam EU Economic Community 1967 di mana alam sekitar

  ialah air, udara dan tanah dan perhubungan sesama komponen dan semua jenis

  hidupan. Sadashiavan, 2012 menulis bahawa alam sekitar ialah alam sekitar merupakan keadaan di

  dalam atmosfera atau keadaan untuk hidup.Daripada ketiga-ketiga penyataan tadi, alam sekitar

  terdiri daripada tiga komponen penting iaitu air, udara dan tanah. Ketiga tiga komponen ini saling

  memerlukan satu sama lain, di mana sekiranya tiada air, maka hidupan air semua tidak wujud, dan

  hidupan darat akan mati kerana tiada air manakala sekiranya tiada darat, tiada pula pokok untuk

  menhasilkan udara dan tiada pula hidupan darat yang wujud dan sekiranya tiada udara, semua

  hidupan di bumi akan mati.

  Definisi alam sekitar tidak terhad kepada air, udara dan tanah sahaja. Sadashiavan, 2012

  seterusnya menyambung bahawa alam sekitar juga terdiri kepada positif dan negatif . Contohnya,

  hujan dilihat sebagai sesuatu yang negatif dan cahaya matahari dilihat sebagai sesuatu positif.

  Kedua-dua saling berhubungan untuk mengimbangi satu sama lain. Terlalu banyak hujan akan

  menghasilkan banjir manakala terlalu banyak cahaya matahari menyebabkan kemarau. Contoh yang

  lain ialah cas positif dan negative juga adalah penting untuk menjanakan elektrik dan hujan.

  Dengan ini, makna alam sekitar tidak terhad kepada satu-satu benda sahaja (contohnya;

  kebanyakan kita menganggap alam sekitar ini pokok sahaja, manakala faktor faktor lain seperti

  air, udara tidak diambil kira). semoga kita semua memperluaskan lagi perspektif kita terhadap alam

  sekitar untuk pencegahan ,pemulihan dan menjaga alam sekitar di masa hadapan.

  Alam sekitar memainkan peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Manusia

  berusaha membangunkan alam sekitarnya untuk kesejahteraan hidup. Alam sekitar merujuk kepada

  segala komponen hidup (biosis) seperti haiwan dan tumbuhan dan yang bukan hidup (abiosis)

  contohnya, tanah , bentuk muka bumi , cuaca dan factor kimia . Satu keseimbangan wujud antara

  manusia dan organisma dengan alam sekitar dan keseimbangan ini adalah dinamik, iaitu sentiasa

  berubah.Kebanyakan isu-isu alam sekitar yang berlaku adalah disebabkan aktiviti-aktiviti manusia

  antaranya ialah:-

  Pertumbuhan populasi

  Kepupusan flora dan fauna

  Pengurangan paya

  Pembesaran gurun

  Hakisan tanah

  Pencemaran air, udara, bunyi dan tanah

  Penipisan lapisan ozon

  Pemanasan sejagat

  Pengurangan sumber air, mineral dan bahan api

  Pemendapan asid pada permukaan bumi

 • 2

  TAJUK 1 : PERTUMBUHAN POPULASI

  Apabila negara semakin pesat membangun, populasi manusia akan meningkat. Ini

  menyebabkan kadar permintaan manusia terhadap sesuatu keperluan adalah tinggi. Ini terjadi

  apabila manusia memerlukan tempat tinggal, pekerjaan, bekalan air dan elektrik, pengangkutan,

  makanan dan lain-lain dalam memastikan mereka memperolehi kehidupan yang lebih baik. Namun

  permintaan ini terhasil disebabkan perbezaan ekonomi dan keadaan demografik.

  Penghijrahan penduduk dari satu negara ke negara lain secara haram atau melalui saluran

  yang betul juga menyebabkan mereka berpindah bagi mendapatkan peluang pekerjaan dan

  mengubah gaya hidup mereka. Pengurusan sumber semulajadi yang tidak terancang seperti

  penebangan hutan secara berleluasa, pelepasan effluen yang tidak terkawal dan pembuangan sisa

  toksik ke sungai serta pelepasan asap hitam ke atmosfera boleh menyebabkan pencemaran kepada

  alam sekitar. Antara Kesan Kepada Alam Sekitar Adalah:-

  a) Masalah Sumber Bekalan Air

  Bekalan sumber air bersih akan tercemar dan berkurangan akibat penebangan pokok di kawasan

  tadahan air dan pencemaran sungai akibat dari hakisan tanah dan pembuangan sisa toksik.

  b) Pengurusan Sistem Pepejal

  Penghasilan sampah sarap oleh manusia yang semakin banyak dan tapak pelupusan sampah yang

  tidak bersistem boleh menyebabkan larut resap dari sampah sarap memasuki sungai yang

  berdekatan atau meresap ke air bawah tanah dan mencemar bekalan air.

  c) Haiwan Perosak

  Bilangan haiwan perosak yang tinggi seperti tikus, lalat dan lipas yang mampu menyebarkan

  penyakit kepada manusia semakin berleluasa.

  d) Pencemaran Udara

  Pelepasan karbon dioksida, chloro flurocarbon (CFC), sulfur dioksida, nitrogen dioksida dan gas-

  gas lain dari asap kenderaan dan kilang menyumbang kepada pencemaran alam sekitar yang mampu

  menyebabkan kesan rumah hijau dan penipisan lapisan ozon.

  e) Masalah Kesihatan

  Air yang tercemar mengandungi bahanbahan toksik atau mengandungi vektor yang membawa

  penyakit kepada manusia dan haiwan seperti taun, kolera dan sebagainya.

  f) Kepelbagaian Biodiversiti

  Penebangan hutan yang tidak terkawal dan tidak terancang mampu menyebabkan spesis flora dan

  fauna yang amat berharga akan pupus.

  g) Perubahan iklim dunia

  Gas rumah hijau yang terbebas ke udara hasil dari pembakaran bahan api fosil akan terperangkap di

  dalam atmosfera dan menyebabkan bumi menjadi panas. Apabila suhu bumi meningkat, paras

  lautan menjadi tinggi dan ini akan menyebabkan banjir. Masalah kepanasan bumi ini juga akan

  menghasilkan kemarau yang berpanjangan.

  Bagaimana Kita Mengatasinya?

  Cara mengatasi masalah ini adalah melalui tiga perkara yang perlu dititikberatkan iaitu

  menstabilkan populasi, mengurangkan penggunaan sumber dan pengurusan sumber yang berkesan.

 • 3

  a) Menstabilkan populasi

  Apabila kita mampu mengawal kadar pertumbuhan populasi, kita dapat mengurangkan kadar

  permintaan populasi terhadap sumber semulajadi. Ini membolehkan sesebuah negara memfokuskan

  kewangan negara ke bidang pendidikan, kesihatan dan peluang pekerjaan. Dengan mengawal kadar

  populasi juga, ia mampu meningkat produktiviti dan kualiti hidup apabila rakyat mampu untuk

  menabung dan melabur kewangan dengan baik.

  b) Mengamalkan Kitar Semula

  Dengan mengamalkan sikap mengitar semula bahan terbuang, penggunaan semula bahan terpakai,

  mengurangkan pembelian bahan yang tidak boleh dikitar semula dan mengamalkan amalan mesra

  alam seperti mengurangkan penggunaan elektrik dan air mampu mengurangkan penggunaan sumber

  semulajadi dalam penghasilan sesuatu produk.

  c) Pengurusan sumber yang berkesan

  Menguruskan dan mengawal sumber alam semulajadi dengan efisien dan berkesan. Dengan ini

  sumber tersebut boleh bertahan bagi jangkamasa panjang. Dengan mencari sumber alternatif yang

  boleh menggantikan sumber yang sedia ada akan membantu dalam memelihara sumber semulajadi

  daripada pupus.

  d) Pembangunan Lestari

  Untuk mencapai pembangunan lestari perkara-perkara yang perlu digabungkan dengan sebaiknya

  ialah ekonomi, sosial, politik dan ekologi bagi mencapai kestabilan serta mewujudkan kualiti hidup

  yang seimbang seiring dengan perkembangan pembangunan negara.

  Kesimpulannya, pertumbuhan populasi dunia dan kesedaran dalam memelihara alam

  sekitarmerupakan masalah global yang perlu dihadapi oleh masyarakat dunia masa kini demi untuk

  memastikan pembangunan lestari dapat menjamin masyarakat dunia mendapat kualiti hidup yang

  lebih baik.

  TAJUK 2 : KEPUPUSAN FLORA DAN FAUNA

  Punca atau Faktor kepupusan flora dan fauna

  2.1 Pembalakan Haram

  Pembalakan haram yang beroperasi berleluasa akan menyebabkan kepupusan flora dan fauna.

  Operasi pembalakan haram ini telah menyebabkan penebangan spesis pokok yang dilindungi seperti

  Meranti dan Cengal. Kebiasaanya aktiviti pembalakan haram ini berlaku di kawasan perlindungan

  seperti kawasan hutan simpan dan Taman Negara. Pembalakan haram ini turut memusnahkan

  hidupan flora dan fauna yang lain.Pokok balak yang tumbang memusnahkan tumbuhan kecil

  disekitarnya dan menyebabkan haiwan kehilangan tempat tinggal dan secara tidak langsung

  tumbuhan dan haiwan itu mengalami kepupusan.Pembalakan haram dan pembalakan yang tidak

  dikawal boleh menyebabkan kemusnahan ekologi hutan yang boleh membawa kepada perubahan

  suhu setempat. Dengan itu, aktiviti