Tugasan Ketidaksamaan Sosial

  • View
    209

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Penceraian

Text of Tugasan Ketidaksamaan Sosial

Ketidaksamaan Sosial

Ketidaksamaan SosialJKA 213

1.0 PENGENALAN

Perceraian merupakan satu fenomena sejagat yang memberi implikasi ke atas kesejahteraan hidup individu dan keluarga. Perceraian boleh berlaku dalam apa jua bentuk dan di semua tempat di dunia ini, tanpa mengira lokasi, warna kulit, bangsa dan darjat. Menurut Stack (1994), penceraian merupakan trauma kedua tertinggi bagi manusia, kerana ia merupakan satu peristiwa yang paling ditakuti dan boleh menyeksakan zahir dan batin individu terbabit. Manakala menurut Coleman, penceraian berlaku akibat tekanan yang dialami oleh individu. Tekanan ini menyebabkan hubungan di kalangan ahli keluarga menjadi rengang. Benokraitis mentakrifkan penceraian sebagai penamatan suatu perkahwinan yang sah dan formal. (Nijole V Benokraitis, 1996). Perceraian biasanya berlaku sebagai jalan terakhir untuk mengatasi perselisihan faham dalam perkahwinan.Secara umumnya, perceraian bermaksud perpisahan di antara seorang suami dengan isteri yang diiktiraf oleh undang-undang serta membolehkan seseorang bekas suami dan isteri berkahwin. Penceraian merupakan salah satu faktor timbulnya isu ibu tunggal yang semakin meningkat dari hari ke hari. Ibu tunggal antaranya adalah wanita yang kematian suami dan dia meneruskan tugas membesarkan anak-anak; wanita yang telah bercerai dengan suami dan diberi hak penjagaan ke atas anak-anak; wanita yang tidak diberi nafkah oleh suami untuk menyara hidupnya dan anak-anak; wanita yang berada dalam proses penceraian(yang mungkin akan mengambil masa yang panjang); suami uzur dan tidak mampu menyediakan nafkah dan memerlukan penjagaan rapi; dan wanita yang membesarkan anak orang lain tanpa pertolongan suami.2.0 ISU KAJIANKes Perceraian di MalaysiaKes perceraian di Malaysia kurang diberi perhatian pada dasarnya. Namun begitu, ia telah mendapat perhatian meluas oleh semua pihak setelah isu perceraian dalam kalangan pasangan Islam dibawa ke dewan persidangan Parlimen Persekutuan yang mana dihadiri oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan dua dewan iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telah mengeluarkan statistik dari Bahagian Penyelidikan JAKIM pada tahun 2009 berkenaan kes penceraian di Malaysia.

Berdasarkan carta pai 1, didapati daripada 10 pasangan yang diijab kabul, akan terdapat dua pasangan yang bercerai. Walaupun jumlah daftar perkahwinan pada tahun tersebut tidak boleh dikaitkan dengan angka kes perceraian pada tahun yang sama kerana tidak semua kes perceraian membabitkan pasangan yang berkahwin pada tahun itu, namun sedikit sebanyak hal itu agak membimbangkan. Selain itu, Dato Dr. Mashitah Ibrahim juga ada mengeluarkan fakta berkaitan kes perceraian di Malaysia baru-baru ini menerusi siaran Malaysia Hari Ini (MHI) edisi Ahad (20 November 20011) di TV3. Beliau mengatakan bahawa sebanyak 77 kes perceraian berlaku dalam tempoh 24 jam, iaitu kira-kira dalam tempoh satu jam, terdapat tiga hingga empat kes perceraian berlaku dalam kalangan pasangan Islam.

Seterusnya JAKIM turut melakukan kajian ke atas pasangan yang berada dalam linkungan usia perkahwinan 10 tahun ke bawah. Dalam tempoh ini pasangan berpontensi tinggi untuk melakukan perceraian.

Usia Perkahwinan (Tahun)Kes Perceraian (%)

x < 532.2

5 < x < 1027.7

Sumber: JAKIM

Gambarajah: Statistik kes perceraian bagi pasangan Islam di Malaysia dalam tempoh 10 tahun usia perkahwinan

Berdasarkan gambarajah 1, didapati kes perceraian lebih banyak berlaku pada awal usia perkahwinan. 32.2% untuk usia perkahwinan 5 tahun dan ke bawah dan diikuti dengan usia perkahwinan antara 5 hingga 10 tahun. Kesimpulan dibuat ke atas kes perceraian berlaku dalam tempoh 10 tahun pertama adalah sangat kritikal iaitu sebanyak 59.9%.

Menurut keratan akbar Utusan bertarikh 3 Mac 2011, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telah mengeluarkan statistik perceraian pada tahun 2009, iaitu setiap 15 minit berlaku kes perceraian dalam kalangan umat Islam, perkara ini didedahkan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr Mashitah Ibrahim peningkatan jumlah itu meningkat setiap tahun kerana kurangnya penghayatan agama di kalangan suami isteri, termasuk mengabaikan solat.

Manakala keratan akhbar Kosmo bertarikh 20 Disember 2011 menyatakan bahawa ramai pasangan muda bercerai di di Perlis. Ini dinyatakan oleh Pengerusi Jawatankuasa Agama Islam, Jawatankuasa Hadhari dan Pembangunan As-Sunnah Negeri, Jafperi Othman. Beliau menyatakan bahawa lebih merisaukan kebanyakan kes berkenaan melibatkan pasangan yang usia perkahwinan di bawah sepuluh tahun iaitu di bawah umur 40 tahun.

Statistik perceraian yang diberikan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) sangat mengejutkan. Ini kerana ia makin meningkat berbanding tahun-tahun yang sebelumnya. Mengikut laporan ini jumlah perceraian pada tahun 2007 adalah20,529kes berbanding 131,086perkahwinan. Bagi tempoh sehari pula, lebih daripada 56 perceraian dan 359 perkahwinan berlangsung. Di setiap negeri pula, dilaporkan penceraian paling tinggi didaftarkan oleh Negeri Selangor dengan 3,722 kes, diikuti Kelantan sebanyak 2,257, Kedah 2,188, Johor 1,931, Perak 1,551, Terengganu 1,537, Pahang 1,502, Pulau Pinang 917, Sarawak 910, Negeri Sembilan 907, Melaka 758, Perlis 247 dan Labuan 37.

3.0 PUNCA DAN KESAN BERLAKUNYA PERCERAIANSetiap pasangan yang berkahwin mengharapkan perkahwinan yang dibina kekal bahagia. Walau bagaimanapun, kehidupan berumah tangga tidak terlepas dari dugaan, konflik, perselisihan faham serta pertelingkahan suami isteri. Apabila keadaan berterusan pasangan akan bertindak lebih kritikal iaitu hidup secara bersendirian dan seterusnya membubarkan perkahwinan (Benokraitis, 1996).

Oleh yang demikian antara sebab yang menyebabkan perceraian berlaku adalah seperti berikut:-(i) Tiada lagi perasaan kasih dan cinta antara pasangan

(ii) Salah seorang pasangan tidak dapat menjalankan fungsi batin sebagai suami atau isteri dengan baik akibat gangguan emosi atau sakit atau gila

(iii) Salah seorang pasangan mendapat kekasih baru yang lebih baik lagi (khasnya dari segi pangkat dan harta) lalu meninggalkan suami atau isterinya.(iv) Salah seorang pasangan dipisahkan dengan cara terpaksa (sebab masuk penjara atau bertugas di tempat jauh atau darjat yang amat berbeza)

(v) Salah seorang pasangan amat benci dengan perangai suami atau isteri lalu bersetuju untuk bercerai.

(vi) Penderaan yang berpanjangan dan keterlaluan hingga suami atau isteri lalu bersetuju untuk bercerai.

(vii) Penderaan yang berpanjangan dan keterlaluan hingga suami atau isteri tidak tahan lagi lalu memohon untuk bercerai.

(viii) Salah seorang pasangan lari jauh entah ke mana kerana tidak mahu hidup bersama kerana tidak dapat menyelesaikan krisis keluarga.

(ix) Tiada zuriat lalu merasakan keluarga tidak bermakna lagi.

(x) Tiada persefahaman dalam banyak hal lantaran merasakan tiada lagi perasaan hormat-menghormati antara satu sama lain, justeru keluarga tidak bermakna lagi.

(xi) Tekanan perasaan akibat cemburu yang meluap dan hilang pertimbangan rasional.

(xii) Desakan materialistik yang tidak dapat dipenuhi oleh suami atau isteri.

(xiii) Campur tangan orang luar dan fitnah yang merosakkan fikiran suami atau isteri.

(xiv) Perbezaan umur yang ketara antara pasangan, justeru salah seorang berasa amat janggal dan malu.

(xv) Perkahwinan yang tidak ikhlas, iaitu ada unsur opostunistik atau penipuan atau politik atau ugutan.

(xvi) Memang perangai individu yang suka berganti pasangan atau kahwin-cerai.

(xvii) Persaingan runcing antara suami dengan isteri dari segi kerjaya, imej, pendapatan dan pangkat.

(xviii) Pengaruh nilai dan pemikiran buih sabun orang Barat yang percaya bahawa kahwin-cerai ialah proses adaptasi mencari yang terbaik dan ia adalah proses evolusi semula jadi alam dan masyarakat.(xix) Kemiskinan untuk hidup bebas semula kerana percaya bahawa keluarga menjadi perangkap yang menghalang kemajuan kerjaya dan kemewahan.Namun begitu, berbeza dengan dapatan yang diperolehi dari pihak JAKIM. Daripada kajian yang dijalankan, antara sebab-sebab utama kes perceraian yang disenaraikan ialah:-(i) Tiada persefahaman

(ii) Tidak bertanggungjawab

(iii) Masalah akhlak dan sosial

(iv) Campur tangan pihak ketiga

(v) Masalah ekonomi (suami sahaja)

(vi) Masalah seksual (isteri sahaja)

Berdasarkan kedua-kedua carta pai ini menyatakan bahawa tiada persefahaman adalah faktor peningkatan kes perceraian yang membabitkan pasangan Islam di negara kita.

Menurut Dewan Masyarakat Jilid September 2011, pendapatan rendah merupakan punca pasangan Melayu bercerai. Berdasarkan kajian, terdapat pelbagai faktor yang menjadi punca perceraian namun faktor kedudukan kewangan keluarga didapati merupakan faktor utama peningkatan penceraian di dunia. Menurut kajian ahli antropologi Amerika, Gavin W Jones yang dibukukan dalam Divorce in Islamic South East Asia , kes perceraian di Jawa Barat, Indonesia mencatatkan penurunan ketara pada dekad 1960-an, 1970-an dan 1980-an setelah berlakunya peningkatan pendapatan isi rumah. Ini kerana sebelum itu, ketika taraf sosioekonomi mereka rendah, kes perceraian di kawasan terbabit begitu tinggi.

Penceraian memberikan implikasi besar kepada pasangan suami isteri terutamanya anak-anak. Anak akan merasa kehilangan dari segi kasih sayang, sumber, emosi, pengetahuan dan kemahiran daripada ibu bapa. Hal ini juga turut mempengaruhi tingkah laku, kesejahteran emosi dan psikologi anak. Banyak kajian menunjukkan anak-anak dari struktur keluarga tunggal mengalami tekanan emosi, tingkah laku antisosial serta mempunyai masalah pembelajaran di sekolah (Amato, 1996: Rozumah et al, 1999). Anak-anak akan meng