Tugasan Tonggak 12 ot

Embed Size (px)

Text of Tugasan Tonggak 12 ot

Isi Kandungan

i.

Pendahuluan Tonggak 12Elemen Tonggak 12 (i) Menghargai Masa (ii) Ketekunan Membawa Kejayaan (iii) Keseronokan Bekerja (iv) Kemuliaan Kesederhanaan (v) Ketinggian Peribadi (vi) Kekuatan Sifat Baik Hati (vii) Pengaruh Teladan (viii) Kewajipan Menjalankan Tugas (ix) Kebijaksanaan Berhemat (x) Keutamaan Kesabaran (xi) Peningkatan Bakat (xii) Nikmat Mencipta

ii.

iii. iv. v. vi.

10 Amalan Positif Ketekunan Membawa Kejayaan Analisis dan Tafsiran Kesimpulan Bibliografi

1

Pendahuluan___________________________________________________________________

MENURUT Kamus Dewan istilah pekerjaan membawa maksud antaranya sesuatu yang dikerjakan; sesuatu yang dilakukan (harus dilakukan) sebagai tanggungjawab, kewajipan, tugas; sesuatu (usaha, kegiatan, dsb) yang dilakukan berterusan (dari sehari ke sehari) untuk keperluan hidup, usaha atau kegiatan untuk mendapat wang, pencarian; pergerakan atau perjalanan sesuatu; dan majlis (istiadat) perkahwinan dan lain-lain.

Pengertian pekerjaan yang paling relevan dalam hari ini boleh dirujuk kepada aktiviti seharian yang dilakukan secara berterusan untuk memperoleh ganjaran atau pendapatan yang dinilai dalam bentuk wang. Walaupun begitu dalam pekerjaan terdapat satu tanggung-jawab yang tiada ganjaran dalam bentuk wang yang mesti juga dilakukan oleh seseorang individu yang berkerja untuk memenuhi

tanggungjawab yang disebut sebagai nilai-nilai positif dalam melakukan sesuatu pekerjaan.

Sesuatu pekerjaan yang hendak dilakukan juga semestinya dilakukan dengan penuh dedikasi dan bersungguh-sungguh. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dengan maksudnya "Sesungguhnya Allah suka jika seseorang itu bekerja, maka ia bekerja dengan tekun." (Riwayat al-Baihaqi). Dalam sektor perkhidmatan awam, nilai-nilai murni dalam Tonggak 12 yang diperkenalkan oleh kerajaan cukup lengkap untuk menjadi panduan dan pedoman ke arah menjadi pekerja yang berintegriti.

2

Tonggak 12Tonggak Dua Belas adalah dua belas peringatan yang diberi sebagai garis panduan untuk diamalkan bagi membentuk keperibadian penjawat perkhidmatan awam agar mempunyai peribadi yang mulia. Tonggak Dua Belas mengandungi banyak nilai-nilai yang seharusnya dihayati demi mewujudkan anggota perkhidmatan awam yang unggul dan perkhidmatan awam yang benar-benar berkualiti. Ia merupakan salah satu daripada usaha-usaha kerajaan untuk menerapkan nilai dan etika dalam perkhidmatan awam.

Elemen Tonggak 12 (i) Menghargai Masa (ii) Ketekunan Membawa Kejayaan (iii) Keseronokan Bekerja (iv) Kemuliaan Kesederhanaan (v) Ketinggian Peribadi (vi) Kekuatan Sifat Baik Hati (vii) Pengaruh Teladan (viii) Kewajipan Menjalankan Tugas (ix) Kebijaksanaan Berhemat (x) Keutamaan Kesabaran (xi) Peningkatan Bakat (xii) Nikmat Mencipta

3

ANALISIS DAN TAFSIRAN

1. MENGHARGAI MASA Masa tidak ternilai harganya dan datangnya sekali sahaja seumur hidup. Maksudnya, apabila hilang, tidak akan ada gantinya lagi. Dengan demikian, masa yang berIalu secara yang tidak berfaedah merupakan modal yang telah lesap. Banyak petikan yang boleh diberi untuk menggambarkan nilai masa. al-Quran (al-Asr 103: 1-3) memperingati manusia tentang masa. Dalam semua budaya juga terdapat kata-kata hikmah yang menyentuh keperihalan mahalnya masa, contohnya 'time and tide wail for no man ". Peribahasa kita sendiri mengatakan masa itu emas"!. Di tempat kerja ada beberapa amalan positif untuk tidak membazirkan masa. Misalnya, apabila membuat sesuatu kerja, "Do it right the first time", supaya tidak perlu diulang sekali lagi. Perbincangan kerja yang teliti juga akan menjamin kerja berjalan lancar dan masa dijimatkan.

AMALAN POSITIF o Menepati masa o Menyegerakan tugas o Mempunyai perancangan waktu o Bijak menguruskan tempoh masa yang diberi o Menunpukan masa pada kerja-kerja yang produktif dan kreatifo

Menetapkan target date untuk menyiapkan kerja

o Menyelesaikan tugas dalam masa yang ditetapkan4

2. KETEKUNAN MEMBAWA KEJAYAAN Ketekunan membawa gambaran kesungguhan dan kesabaran. Orang yang tekun tidak menerima kekalahan. Kata orang tua-tua genggam bara api biar jadi arang. Orang Islam pula sedia maklum bahawa Allah sentiasa bersama dengan mereka yang sabar (al-Baqarah 2:153). Kakitangan yang tekun bersifat dedikasi dan berdisiplin. Orang yang berdisiplin, bekerja apabila diperlukan bekerja, manakala mereka yang tidak berdisiplin pula tidak bekerja atau curi tulang semasa mereka sepatutnya bekerja. Ketabahan diperlukan apabila berhadapan dengan masalah, besar atau kecil. Setiap halangan adalah cabaran dan bukannya pematah semangat. Dalam usaha melaksanakan inovasi, ketekunan juga diperlukan. Sikap hangat-hangat tahi ayam " tidak boleh dijadikan model, sebaliknya contohi semangat "kaizen" (lakukan sesuatu secara berterusan dan berkesinambungan),seperti yang diamalkan dalam budaya kerja Jepun.

AMALAN POSITIF o Gigih dakam melaksanakan tugas yang mencabar o Rajin dan sentiasa berusaha o Tekun dalam menjalankan tugas o Sabar dalam menghadapi cabaran pekerjaan o Berdisiplin dalam setiap pekerjaan o Berpandangan jauh o Bersemangat dalam melaksanakan tugas yang diarah o Dedikasi dalam mencapai matlamat organisasi o Sanggup berkorban o Cekal menghadapi kesulitan semasa bertugas5

o Tidak patah semangat o Bercita-cita tinggi

3. KESERONOKAN BEKERJA Kerja jika dianggap ibadat, tidak akan menjadi tugas yang membeban dan membosankan. Peneriman hakikat ini akan mendatangkan kepuasan kerja, dan semangat untuk terus-menerus menjalankan tugas. Manusia yang seronok bekerja bersifat proaktif (Covey, 1990: 66-44). Bagi seorang ketua pula, minat dan pengharapan yang ditunjukkan kepada usaha-usaha pekerjanya akan menjadi punca motivasi. Kerja bukanlah sesuatu yang ringan, malah bagi kebanyakan manusia bekerja itu merupakan perlakuan yang tiada hujungnya. pendirian yang optimistik kita boleh Namun begitu jika kita mengambil kerja itu sesuatu yang

menjadikan

mendatangkan keseronokan. Pertama, bekerja hendaklah dijadikan suatu ibadah kerana ibadah itu membawa ganjaraan. Kedua, kerja iitu hendaklah dijadikan

cabaran yang memerlukan bukan saja daya usaha malah pemikiran dan kreativiti anda. Ia merupakan sumbangan yang hendaklah dikaitkan dengan kebajikan untuk masyarakat dan negara. Dengan sendirinya kita akan merasa puas kerana sumbangan kecil itu telah berjaya membangunkan negara. Ketiga, jika kerja itu kita anggap domain kita atau pengkhususan kita maka dengan sendirinya kiita menjadi pakar yang diiktiraf. AMALAN POSITIF o Menganggap kerja sebagai ibadat

6

o Mempunyai inisiatif sendiri o Menghasilkan sesuatu yang berfaedah o Mempunyai komitmen terhadap kerja o Sedia memberi kerjasama

4. KEMULIAAN KESEDERHANAAN Satu sifat terpuji ialah bersederhana dalam semua perkara; tidak keterlaluan, memilih jalan pertengahan antara dua extremes. Orang Islam telah diperingatkan bahawa sebaik-baik pekerjaan itu yang sederhana. Kesederhanaan akan menjamin tidak berlakunya pemborosan. Mereka yang bersikap keterlaluan dalam urusan, antara lainnya, suka menunjuk-nunjuk. Kerapkali pula mereka ini terdiri daripada golongan munafik yang suka berpura-pura.

Kesederhanaan adalah sikap yang menolak keterlaluan, sama ada keterlaluan dalam menetapkan sesuatu peraturan, perbelanjaan dan sebagainya.

Kesederhanaan menimbulkan keadaan yang bersih, kemas, selesa dan harmoni. Sesuatu yang keterlaluan, umpamanya hiasan yang berlebihan tidak menyenangkan mata memandang. Begitu juga orang yang suka menggunakan perkataan-

perkataan yang bombastik tidak begitu disenangi. Dalam tugas sehari-hari, sikap sederhana dalam percakapan, mengeluarkan arahan, bergaul, berpakaian yang sopan dan lain-lain adalah sangat penting bagi meningkatkan kecekapan sesuatu organisasi. Perbuatan seperti melambatkan kerja, ponteng kerja dan melanggar disiplin tidak boleh dibiarkan kerana ini bukan dianggap sederhana lagi. AMALAN POSITIF o Jelas dan jitu dalam pemikiran, penulisan dan percakapan7

o Tidak tamakkan pangkat dan kedudukan o Tidak membazir dalam perbelanjaan pejabat o Bersifat pemaaf dalam pergaulan o Boleh menerima teguran o Berlaku adil dalam semua tindakan o Menepati janji o Sedia menerima cadangan dan nasihat o Jujur dan ikhlas o Merendah diri o Bijaksana dalam membuat pertimbangan o Bermaruah dan berhemah tinggi o Berjimat cermat o Cermat dalam kata-kata o Tidak memperagakan kemewahan o Mesra dalam pergaualan o Senang didampingi oleh semua pihak

5. KETINGGIAN PERIBADI Peribadi seseorang ialah the total personality wataknya, sikapnya, perilakunya dan gaya dia membawa diri dalam pergaulan sesama manusia, baik di rumahnya sendiri, di dalam organisasinya dan di dalam masyarakt umum. Pengalaman hidup biasanya membina watak. Namun watak sahaja tidak cukup untuk membentuk satu peribadi yang baik.

8

Sikap yang positif dan terbuka membantu seseorang meningkatkan peribadinya ke tahap yang lebih tinggi. Perilaku atau pekerti yang penuh adab dan sopan santun turut mewarnakan peribadi. Selain itu, gaya yang segak, kemas dan bersih menambahkan lagi hiasan luaran peribadi. Dari sifat dalaman pula seseorang itu perlu tenang bercakap belas kasihan tetapi tegas beramah mesra, kuat disiplin diri dan pemaaf terhadap kesalahan orang lain. Ketinggian peribadinya akan dilihat sebagai contoh seseorang yang berjiwa besar dan berakhlak tinggi. Buruk laku itu menambah buruknya amalan, sebagaimana cuka merosakkan madu, ujar Imam Abu Hamid Muhammad al-Ghazali. AMALAN POSITIF o Teguh beriman da bertakwa dalam setiap tindakan o Menyempurnakan tugas dengan amanah o Bersifat ikhlas dalam menjalankan tanggungjawab o Berilmu dan berpengetahuan luas o Mengutamakan keadilan dalam setiap perbuatan o Sedia berkorban o Berlumba-lumba membuat kebajikan o Kemas dalam pakaian, pemikiran dan tindakan o Bersifat penyayang o