of 13 /13

Tunnetko nykykuluttajat? - Kantar · Ilmiöraportit ja kuluttajakäsikirja olivat luoneet kokonaiskuvan nykykuluttajien maailmasta ja herättäneet myös kysymyksiä. Workshopissa

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Tunnetko nykykuluttajat? - Kantar · Ilmiöraportit ja kuluttajakäsikirja olivat luoneet...

Page 1: Tunnetko nykykuluttajat? - Kantar · Ilmiöraportit ja kuluttajakäsikirja olivat luoneet kokonaiskuvan nykykuluttajien maailmasta ja herättäneet myös kysymyksiä. Workshopissa
Page 2: Tunnetko nykykuluttajat? - Kantar · Ilmiöraportit ja kuluttajakäsikirja olivat luoneet kokonaiskuvan nykykuluttajien maailmasta ja herättäneet myös kysymyksiä. Workshopissa

Tunnetko nykykuluttajat?

RISC Kuvapäiväkirjat 2009

Page 3: Tunnetko nykykuluttajat? - Kantar · Ilmiöraportit ja kuluttajakäsikirja olivat luoneet kokonaiskuvan nykykuluttajien maailmasta ja herättäneet myös kysymyksiä. Workshopissa

Ymmärrätkö yhtäläisyydet? Ja erot?

RISC Kuvapäiväkirjat 2009

Page 4: Tunnetko nykykuluttajat? - Kantar · Ilmiöraportit ja kuluttajakäsikirja olivat luoneet kokonaiskuvan nykykuluttajien maailmasta ja herättäneet myös kysymyksiä. Workshopissa

Osaatko ennakoida tulevaa?

RISC Kuvapäiväkirjat 2009

Page 5: Tunnetko nykykuluttajat? - Kantar · Ilmiöraportit ja kuluttajakäsikirja olivat luoneet kokonaiskuvan nykykuluttajien maailmasta ja herättäneet myös kysymyksiä. Workshopissa

RISC Monitor on kansainvälinen arvojen, asenteiden ja trendien tutkimusohjelma

Tarjoaa syvätietoa nykyajan kuluttajista ja toimintaympäristöistä

Ennakoi trendien avulla tulevaa muutosta

Tarjoaa strategisia työkaluja päätöksentekoon

Page 6: Tunnetko nykykuluttajat? - Kantar · Ilmiöraportit ja kuluttajakäsikirja olivat luoneet kokonaiskuvan nykykuluttajien maailmasta ja herättäneet myös kysymyksiä. Workshopissa

Nopeus vai hitaus?

Online vai offline?

Eko vai ego?Tieto vai tunne?

Hinta vai laatu?

Yksilöllisyys vai yhteisöllisyys?

Poista

epävarmuus

tiedolla

Uudet RISC-ilmiöraportit tarjoavat

ainutlaatuista tietoa tiivistetysti yrityksen

johdon ja markkinoinnin päätöksentekoon

Page 7: Tunnetko nykykuluttajat? - Kantar · Ilmiöraportit ja kuluttajakäsikirja olivat luoneet kokonaiskuvan nykykuluttajien maailmasta ja herättäneet myös kysymyksiä. Workshopissa

Elämäntavat

Muutos

Arvot & asenteet

Erilaiset toiveet & tarpeet

Tunne koko

kuluttajakenttä

Demografiat

Erot & yhtäläisyydet

RISC kuluttajatietopankki takaa, että

tunnet kuluttajat ja oman kohderyhmäsi.

Heterogeeninen

kuluttaja

Page 8: Tunnetko nykykuluttajat? - Kantar · Ilmiöraportit ja kuluttajakäsikirja olivat luoneet kokonaiskuvan nykykuluttajien maailmasta ja herättäneet myös kysymyksiä. Workshopissa

Hyödynnä tieto

ja menesty

Haluaisitko räjäyttää

infoähkyn taivaan

tuuliin?

Workshopit. Segmentoinnit. Konsultointi. Analyysit.

Uutuutena Arvoforum – oma suora

keskustelukanavasi kuluttajaan.

.

Tuntuuko

kuluttajaymmärrys

bingonpeluulta?

Etsitkö avainta uuden

konseptin menestykseen?

Page 9: Tunnetko nykykuluttajat? - Kantar · Ilmiöraportit ja kuluttajakäsikirja olivat luoneet kokonaiskuvan nykykuluttajien maailmasta ja herättäneet myös kysymyksiä. Workshopissa

Suomi 09 Future trends

IlmiöohjelmaKulutus-Lifestyle-Ihmiskuva

Toimialan ilmiöt

Yksinoikeus-

kysymykset

Suomalaiset 09 Käsikirja suomalaisista

Oman alan kuluttajatMinkälaisia?

ArvoforumKeskustelu

Kuluttaminen 09Heterogeeninen kuluttaja

Toimialaraportit 09Mitä nyt ilmassa? Muutos?

Lifestyle 09Arjen monet kasvot

Identiteetti 09Arvostukset & eri roolit

SkenaarioworkshopTulevaisuuden kuluttajat

KoulutusSuomalainen kuluttajakenttä

TeemaraportitEsim. nuoriso & ekologia

BrändiworkshopOma brändi vs. kilpailijat

SegmentointiRäätälöity segmentointi

KehitysworkshopUusi tuote tai kohdeyleisö

KohderyhmäkuvausSegmenttikäsikirja

MicroRISCDatan käsittelyohjelma

Oma brändiAsenneprofiili

Lisätutkimus & kvaliAsiakkaat, kohderyhmät

LisätarpeetOma tutkija

Kattavasti tietoa Suomen tasolta omiin kuluttajiin asti

Vasemmalta-oikealle

Koko Suomen tasosta omien kuluttajien syväymmärtämiseen asti

Ylhäältä alas

Ylätason ilmiöistä tiedon hyödyntämiseen omissa prosesseissa

KuvapäiväkirjatOmien kuluttajien maailma

Page 10: Tunnetko nykykuluttajat? - Kantar · Ilmiöraportit ja kuluttajakäsikirja olivat luoneet kokonaiskuvan nykykuluttajien maailmasta ja herättäneet myös kysymyksiä. Workshopissa

Case 1

Haluaisitko räjäyttää infoähkyn taivaan tuuliin?Laaja tuhansien kysymysten aineisto käyttöön kristallisoituna

Asiakastarve

Asiakas oli turhautunut trenditiedon

paljouteen ja mahdottomuuteen

saada tieto hyödyttämään kiireistä

johtoa. Hän halusi tietää

1. Paljon on mutua, mutta mitä

oikeasti nyt tapahtuu?

2. Mitä juuri meidän yrityksemme

pitäisi nyt tietää?

3. Miten uudet ilmiöt liittyvät omiin

asiakkaisiimme?

Ensimmäinen askel

Räätälöitiin Ilmiöraportti, jossa on

tiivistettynä laajaan tutkimustietoon

pohjautuen suurimmat sosio-

kulttuuriset trendit ja niiden

vaikutusalueet sekä ilmiöiden

vaikutus omassa asiakaskunnassa.

Lopputulos

1. Esitys tiivisti olennaisen johdon

kannalta

2. Todettiin, että tiettyihin ilmiöihin ei

oltu aiemmin osattu kiinnittää

huomiota

3. Ekologisuuden merkitys yllätti.

Seuraava askel

Asiakas aloittaa oman Arvoraadin,

johon kutsutaan omaa kohdeyleisöä

keskustelemaan tarkemmin

ekologisuuden käytännön

merkityksestä sekä asiakkaan

palveluista.

4. Arvoraadista haetaan syvempää

ymmärrystä omista asiakkaista

sekä jatkuvaa keskusteluyhteyttä

heihin.

Selvisi mm. että

Ekologisuus on puheenaihe, mutta

edelleen monia vastakkaisia ilmiöitä

pienempi

Uutta oli myös hintatietoisuuden

muutokset sekä vapaa-ajan uudet

kasvot

Asiakkaat tulivat hieman

jälkijunassa, mutta olivat

ekologisuuden suhteen

edelläkävijöitä

Page 11: Tunnetko nykykuluttajat? - Kantar · Ilmiöraportit ja kuluttajakäsikirja olivat luoneet kokonaiskuvan nykykuluttajien maailmasta ja herättäneet myös kysymyksiä. Workshopissa

Case 2

Tuntuuko asiakasymmärrys bingonpeluulta?Syvätieto asiakkaista ja potentiaaleista uudisti segmentoinnin

Asiakastarve

Asiakas halusi tarkentaa käsitystään

omista asiakkaista:

1. Minkälaisia asiakkaamme ovat

syvemmin tarkastellen?

2. Palvelemmeko heitä oikein?

3. Minkälaisia uusi kohdejoukkoja olisi

löydettävissä?

Ensimmäinen askel

Ilmiöraportit ja kuluttajakäsikirja

olivat luoneet kokonaiskuvan

nykykuluttajien maailmasta ja

herättäneet myös kysymyksiä.

Workshopissa keskityttiin tältä

pohjalta omiin ja potentiaalisiin

asiakkaisiin monesta eri näkö-

kulmasta. Selvisi mm. että

Lopputulos

1. Asiakasymmärrys syventyi

merkittävästi

2. Päätettiin laatia segmentointi, jota

olisi helppo käyttää koko

organisaatiossa

Seuraava askel

Segmentoinnissa laadittiin erilaisia

asiakastyyppejä ja kahta

tavoitetyyppiä edustava perhe, joka

kuvattiin tarkasti ja elävästi.

4. Käsikirja on menestyksekkäästi

käytössä koko organisaatiossa

5. Segmentit on viety myös

asiakastietokantaan

6. Segmenttejä on mahdollista

haastatella suoraan Arvoforumissa

Asiakkaiden elämäntyyli & ikä

poikkesivat osin odotetusta

Asiakkailla korostui vahvasti mm.

helppouden kaipuu

Potentiaalisia uusia asiakasryhmiä

löytyi useampia.

Page 12: Tunnetko nykykuluttajat? - Kantar · Ilmiöraportit ja kuluttajakäsikirja olivat luoneet kokonaiskuvan nykykuluttajien maailmasta ja herättäneet myös kysymyksiä. Workshopissa

Case 3

Etsitkö avainta uuden konseptin menestykseen? Ymmärrys kohderyhmän asenteista & elämäntyylistä on silloin välttämätöntä

Asiakastarve

Asiakas suunnitteli uutta tuotetta

tietylle ikäryhmälle. Kehitysryhmä

halusi käydä huolella läpi:

1. Miten konsepti istuu ryhmän

elämäntyyliin?

2. Olemmeko jättäneet jotain

huomioimatta?

3. Minkälainen markkinointi sopisi?

Ensimmäinen askel

Kuluttajakäsikirjasta oli jo selvinnyt

ikäryhmän yleinen asennemaisema.

Workshopissa käytiin läpi ryhmän

koko elämää ja asenteiden suhdetta

käyttäytymiseen sekä konseptin

sopivuutta ryhmälle. Selvisi mm. että

Lopputulos

1. Kohdejoukko määriteltiin uudelleen

tarkemmaksi

2. Konseptin loppusilauksessa

huomioitiin uudet löydökset, jotka

oli tiivistetty kohderyhmäkäsikirjaksi

3. Markkinointiviestintään saatiin

pääviesti, jonka ympärille

mainostoimisto rakensi kampanjan.

Seuraava askel

4. Uusi konsepti lanseerattiin

onnistuneesti.

5. Sovittiin vastaavasta prosessista

myös seuraavan lanseerauksen

kohdalla.

Valittu konsepti näytti sopivan

odotettua pienemmälle joukolle

Pääkohdejoukko halusi vahvasti

identifioitua luovuuteen ja

älykkyyteen.

Pääkohdejoukkoa vaivasi erityisesti

kiireen tuntu.

Page 13: Tunnetko nykykuluttajat? - Kantar · Ilmiöraportit ja kuluttajakäsikirja olivat luoneet kokonaiskuvan nykykuluttajien maailmasta ja herättäneet myös kysymyksiä. Workshopissa

Tiitta Tiilikainen

RISC Monitor –tutkimusohjelma

TNS Gallup

050 5727 859

[email protected]

Lisätietoja

Elokuvasäätiö 21.1.2009