Tuntutan kp

  • View
    5.602

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. MAKLUMAT TUNTUTANBulan 1 :OGOSBulan 3 :Bulan 2 : SEPTEMBERBulan 4 :Tarikh : HariBulanTahunTarikh : Hari Bulan TahunTuntutan Bulan 1 : 30 OGOS2010 Tuntutan Bulan 3 :Tuntutan Bulan 2 : 24 SEPTEMBER 2010 Tuntutan Bulan 4 :MAKLUMAT PEGAWAINama (Huruf Besar) : KAMARUDIN BIN JAFFARNo. Kad Pengenalan : 711221-01-6139 No. Telefon Sekolah : 012-5330658Gred :DG41No. Tel. Bimbit/Rumah : 017-6249940SEKTOR PENILAIAN & PEPERIKSAANJawatan:PPPSNo. Faks Sekolah: tiada JABATAN PELAJARAN PERAKE-Mel: wakdin71@yahoo.com.sgAlamat Pejabat : SK SUNGAI PERGAM Jarak ke tempat mesyuarat / pusat dari 36100 BAGAN DATOH Bln.1 Bln.2 Bln.3 Bln.4Alamat Rumah : F55, JLN. SEPADAN, KG. BARU TIMURPejabat :27 36400 HUTAN MELINTANGRumah : 7No. Gaji : 09690215Pusat Pembayaran : 2864 SK SUNGAI PERGAMNo. Cukai Pendapatan : SG 06481200-06(0)MAKLUMAT PENDAPATANGaji : RM 3143.05Elaun-Elaun : RM907.00 MAKLUMAT BANKNama Bank :RHB BANK BHD(14) No. Akaun:1582080000663814Alamat Bank :HUTAN MELINTANG* CUKUPMAKLUMAT KENDERAANJenis : HONDA No. Pendaftaran : ACT4000Kuasa (c.c) : 2200MAKLUMAT PEPERIKSAAN Versi 2009Jenis :UPSR No. Pusat : AF120 Nama Pusat : SK HUTAN MELINTANGJawatan : Ketua PengawasBil. Pusat : 1Bil. Calon : 37 Bil. (S/D) : 4 Bil. Hari :3Bayaran Asas : RM Err:508 Bayaran (P/C/S/D/H) :Err:508 = RM Err:508 Jumlah : RM 0.00 * Anda telah mengisi di ruangan yang tidak berkenaan.![No. & Nama Pusat untuk KP/TKP/P sahaja][P=Pusat,C=Calon,S=Sesi,D=Sidang,H=Hari]

2. A08(LPM/AM 18 PIN 1/05) Lampiran "A" KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI BAGI OGOS/2010 (Bulan)(Tahun) MAKLUMAT PEGAWAINama (Huruf Besar) : KAMARUDIN BIN JAFFAR Sekolah :012-5330658 No. TelefonNo. Kad Pengenalan : 711221-01-6139Rumah :017-6249940 No. FaksSekolah :tiadaGred/Kategori/ DG41[Kumpulan (*) ] :Jawatan :PPPS Gaji: RM 3143.05No. Akaun : 15820800006638Pendapatan (RM) :Elaun-Elaun : RM907.00Nama Bank : RHB BANK BHD Jumlah:RM4050.05Alamat Bank : HUTAN MELINTANG Jenis/Model : HONDA No. Pendaftaran : ACT4000Kenderaan Kuasa (c.c) : 2200c.c. Kelas Tuntutan: A SK SUNGAI PERGAMJarak dari pejabat ke tempat mesyuarat / kursusAlamat Pejabat 36100 BAGAN DATOH27kilometer F55, JLN. SEPADAN, KG. BARU TIMUR Jarak dari rumah ke tempat mesyuarat / kursusAlamat Rumah 36400 HUTAN MELINTANG 7kilometer KENYATAAN TUNTUTANWaktuTeksi Jarak Tarikh Tujuan/Tempat BertolakSampai(RM)(km)23 August 20101.30pm 2.30pmDari sekolah ke PPD Hilir Perak Taklimat Operasi Buka Kotak58 km4.30pm 5.30pmDari PPD balik ke rumah33 km30 August 20108.00am 9.ooamDari sekolah ke bilik kebal SMK Hutan Melintang Operasi Buka Kotak 27 km9.30am 10.30am Dari bilik kebal balik ke sekolah27 km0 145 3. Waktu Teksi JarakTarikh Tujuan/Tempat Bertolak Sampai (RM) (km)JUMLAH : 0.00145 km 4. TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAANABagi :500 km pertama :145 kmx 70 sen/km : RM 101.50A###501 km hingga 1,000 km :0 kmx 65 sen/km : RM 0.00 ######1,001 km hingga 1,700 km :0 kmx 55 sen/km : RM 0.00 ###1,701 km dan seterusnya:0 kmx 50 sen/km : RM 0.00Jumlah :RM 101.50 TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN JALANTeksi ( Resit : ) RM 0.00Bas ( Resit : ) RMKereta Api ( Resit :) RMFeri( Resit : ) RMLain-lain RMJumlahRM 0.00TUNTUTAN ELAUN MAKAN/ELAUN HARIANXElaun Makan sebanyakRM 40.00 /hari : RM 0.00XElaun Harian sebanyak RM 22.50 /hari : RM 0.00Jumlah :RM 0.00 TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH)/ELAUN LOJINGXBSH sebanyak RM 0.00 /hari RM 0.00XBSH sebanyak RM 0.00 /hari RM 0.00XBSH sebanyak RM 0.00 /hari RM 0.00XBSH sebanyak RM 0.00 /hari RM 0.00(Resit :)Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan :X Elaun Lojing sebanyakRM 55.00 / hari :RM 0.00Jumlah: RM 0.00TUNTUTAN PELBAGAITol (Resit : disertakan ) RMTempat Letak Kereta (Resit :) RMDobi(Resit :) RMKendePos (Resit :) RMTambTelefon, Teleks, Faxs (Resit :) RMMakanKerugian Pertukaran Matawang Asing @ 3% RMBSH[Bagi Singapura, Selatan Thailand, Kalimantan dan Brunei Darussalam sahaja] PelbagJumlah Tuntutan RM 101.50 ### 5. PENGAKUANSaya mengaku bahawa:(a) perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi;(b) tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturan-peraturanbagi pegawai bertugas rasmi dan/atau pegawai berkursus yang berkuatkuasa semasa;(c) perbelanjaan yang bertanda (*) berjumlah sebanyak RM 101.50telah sebenarnya dilakukan dandibayar oleh saya;(d) panggilan telefon sebanyak RM dibuat atas urusan rasmi; dan(e) butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya.Tarikh :30 OGOS2010(Tandatangan)PENGESAHANAdalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah atas urusan rasmi.Tarikh :(Tandatangan)(Nama) (Jawatan) b.p. Ketua SetiausahaPegawai PengawalPENDAHULUAN DIRI (jika ada)Pendahuluan Diri DiberiRMTolak Tuntutan SekarangRMBaki dituntut / Baki dibayar balik RMCatatan :( * ) - jika pegawai memilih untuk tidak menerima SSB ( ** ) - potong mana yang tidak berkenaan 6. A08 (LPM/AM 18 PIN 1/05)Lampiran "A" KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI BAGISEPTEMBER / 2010 (Bulan)(Tahun) MAKLUMAT PEGAWAINama (Huruf Besar) : KAMARUDIN BIN JAFFARSekolah :012-5330658 No. TelefonNo. Kad Pengenalan : 711221-01-6139 Rumah :017-6249940 No. Faks Sekolah :tiadaGred/Kategori/ DG41[Kumpulan (*) ] :Jawatan :PPPS Gaji: RM 3143.05No. Akaun: 15820800006638Pendapatan (RM) :Elaun-Elaun : RM907.00Nama Bank: RHB BANK BHD Jumlah:RM4050.05Alamat Bank : HUTAN MELINTANG Jenis/Model : HONDA No. Pendaftaran : ACT4000Kenderaan Kuasa (c.c) : 2200c.c. Kelas Tuntutan: A SK SUNGAI PERGAMJarak dari pejabat ke tempat mesyuarat / kursusAlamat Pejabat 36100 BAGAN DATOH0kilometer F55, JLN. SEPADAN, KG. BARU TIMUR Jarak dari rumah ke tempat mesyuarat / kursusAlamat Rumah 36400 HUTAN MELINTANG0kilometer KENYATAAN TUNTUTANWaktu TeksiJarak TarikhTujuan/TempatBertolak Sampai (RM) (km)14 September 20104.00pm6.30pmDari rumah ke lokasi lojing ~Nombor 25, Felcra Kampung Koh, Setiawan 32000 Perak7915 September 20108.ooam8.30amDari lojing ke Teluk Batik Resort12 2.00pm4.30pmbalik dari Teluk Batik resort ke rumah77.517 September 20108.10am8.50amDari sekolah ke bilik kebal SMK Hutan Melintang ~mengambil kotak UPSR 27 9.00am 9.15am Dari bilik kebal ke pusat peperiksaan AF 120 SK Hutan Melintang ~Taklimat Peperiksan bersama Ketua dan Pengawas peperiksaan3 10.30am 11.30am Dari pusat peperiksaan AF120, balik ke sekolah. 2721 September 20106:30am7:00amDari rumah ke bilik kebal7 ~Mengambil kertas soalan UPSR Dari bilik kebal ke pusat3 ~Mengendalikan dan mengawas Peperiksaan UPSR Dari pusat peperiksaan AF120 ke bilik kebal7 ~Menghantar kertas jawapan UPSR Dari bilik kebal, pulang ke rumah7 0 249.5 7. (LPM/AM 18 PIN 1/05)LAUN PERJALANAN DALAM NEGERIUMAT PEGAWAI 15820800006638 RHB BANK BHD HUTAN MELINTANGTAAN TUNTUTANJarak(km)kmkmkmkmkmkmkmkmkmkm 8. Waktu Teksi Jarak Tarikh Tujuan/TempatBertolak Sampai (RM)(km)22 September 20106.30am7.00amDari rumah ke bilik kebal7 km ~Mengambil Skrip soalan 7.15am7.30amDari bilik kebal ke pusat AF 120 3 km ~Mengendali dan mengawas peperiksaan USR 9.45am10.00am Dari pusat AF 120 ke pejabat pos Hutan Melintang 3 km10.30am11.30am Dari pejabat pos ke Sekolah Kebangsaan Sungai Pergam27 km23 September 20106.30am7.00amDari rumah ke bilik kebal7 km ~Mengambil Skrip soalan 7.17am7.30amDari bilik kebal ke pusat AF 120 3 km ~Mengendali dan mengawas peperiksaan UPSR 1.15pm1.30pmDari pusat AF 120 ke pejabat pos Hutan Melintang 3 km 1.45pm2.00pmDari pejabat pos ke pusat AF1203 km ~Mengendali dan mengawas peperiksaan UPSR 4.00pm4.15pmDari pusat AF120 ke bilik kebal3 km 4.30pm5.00pmDari bilik kebal balik ke rumah7 km24 September 20109.00am10.00am Dari sekolah Kebangsaan Sungai Pergam ke bilik kebal27 km ~Menghantar Tuntutan Pengawasan Peperiksaan UPSR10.30am11.30am Dari bilik kebal kembali ke SK Sungai Pergam27 km ~Bertugas semula 9. JUMLAH : 0.00 369.5 km 10. TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAANBagi :500 km pertama : 369.5 kmx 70 sen/km : RM 258.65501 km hingga 1,000 km :0 km x 65 sen/km : RM 0.001,001 km hingga 1,700 km :0 km x 55 sen/km : RM 0.001,701 km dan seterusnya:0 km x 50 sen/km : RM 0.00 Jumlah :RM 258.65 TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN JALANTeksi ( Resit :) RM 0.00Bas ( Resit :) RMKereta Api ( Resit : ) RMFeri( Resit : disertakan ) RMLain-lainRM JumlahRM 0.00TUNTUTAN ELAUN MAKAN/ELAUN HARIANXElaun Makan sebanyak RM 45.00 /hari : RM 0.00XElaun Harian sebanyakRM 22.50 /hari : RM 0.00 Jumlah :RM 0.00 TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH)/ELAUN LOJINGXBSH sebanyak RM 0.00 /hari RM0.00XBSH sebanyak RM 0.00 /hari RM0.00XBSH sebanyak RM 0.00 /hari RM0.00XBSH sebanyak RM 0.00 /hari RM0.00(Resit :)Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan :1 X Elaun Lojing sebanyak RM 55.00 / hari :RM55.00 Jumlah: RM55.00 TUNTUTAN PELBAGAITol (Resit :disertakan ) RMTempat Letak Kereta (Resit : ) RMDobi(Resit : ) RMPos (Resit : ) RMTelefon, Teleks, Faxs (Resit : ) RMKerugian Pertukaran Matawang Asing @ 3%RM[Bagi Singapura, Selatan Thailand, Kalimantan dan Brunei Darussalam sahaja] Jumlah Tuntutan RM 313.65 11. PENGAKUANSaya mengaku bahawa:(a) perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi;(b) tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturan-peraturanbagi pegawai bertugas rasmi dan/atau pegawai berkursus yang berkuatkuasa semasa;(c) perbelanjaan yang bertanda (*) berjumlah sebanyak RM 313.65telah sebenarnya dilakukan dandibayar oleh saya;(d) panggilan telefon sebanyak RM dibuat atas urusan rasmi; dan(e) butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya.Tarikh :24 SEPTEMBER 2010(Tandatangan)PENGESAHANAdalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah atas urusan rasmi.Tarikh :(Tandatangan)(Nama) (Jawatan) b.p. Ketua SetiausahaPegawai Pengawal PENDAHULUAN DIRI (jika ada)Pendahuluan Diri DiberiRMTolak Tuntutan SekarangRMBaki dituntut / Baki dibayar balik RMCatatan :( * ) - jika pegawai memilih untuk tidak menerima SSB ( ** ) - potong mana yang tidak berkenaan 12. A08 (LPM/AM 18 PIN