16
The European Union’s IPA Programme for Croatia 2007 Twinning Ugovor „Zdravlje i sigurnost na Twinning Ugovor „Zdravlje i sigurnost na radu” radu” HR 07 IB OT 01 HR 07 IB OT 01 Mr.sc. Stipan Barać, dipl.oec. Rukovoditelj službe ZZR u Direkciji HZZO 1

Twinning Ugovor „Zdravlje i sigurnost na radu” HR 07 IB OT 01 Mr.sc. Stipan Barać, dipl.oec

 • Upload
  vinson

 • View
  43

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Twinning Ugovor „Zdravlje i sigurnost na radu” HR 07 IB OT 01 Mr.sc. Stipan Barać, dipl.oec . Rukovoditelj službe ZZR u Direkciji HZZO. K omponent e 4 i 5 - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Twinning Ugovor „Zdravlje i sigurnost na radu” HR 07 IB OT 01 Mr.sc. Stipan Barać, dipl.oec

The European Union’s IPA Programme for Croatia 2007

Twinning Ugovor „Zdravlje i sigurnost na radu”Twinning Ugovor „Zdravlje i sigurnost na radu”HR 07 IB OT 01HR 07 IB OT 01

Mr.sc. Stipan Barać, dipl.oec.

Rukovoditelj službe ZZR u Direkciji HZZO1

Page 2: Twinning Ugovor „Zdravlje i sigurnost na radu” HR 07 IB OT 01 Mr.sc. Stipan Barać, dipl.oec

The European Union’s IPA Programme for Croatia 2007

KKomponentomponente 4 i 5 e 4 i 5

Ove su dvije komponente usko povezane i čine okosnicu za stvaranje efikasnog IT sustava koji povezuje sve četiri korisničke institucije (MRMS, DI, HZZZSR i HZZO).

Obje komponente zajedno značajno doprinose održivosti svih aktivnosti provedenih kroz prvu, drugu i treću komponentu projekta.

2

Page 3: Twinning Ugovor „Zdravlje i sigurnost na radu” HR 07 IB OT 01 Mr.sc. Stipan Barać, dipl.oec

The European Union’s IPA Programme for Croatia 2007

Twinning Ugovor „Zdravlje i sigurnost na radu”Twinning Ugovor „Zdravlje i sigurnost na radu”HR 07 IB OT 01 vrijednost: 1.254.000 €URHR 07 IB OT 01 vrijednost: 1.254.000 €UR

KKomponentomponente 4 i 5 e 4 i 5

Obvezni ciljevi i rezultatiŠto smo radili/postigli?Preporuke za dalje

3

Page 4: Twinning Ugovor „Zdravlje i sigurnost na radu” HR 07 IB OT 01 Mr.sc. Stipan Barać, dipl.oec

The European Union’s IPA Programme for Croatia 2007

KKomponentomponente 4 i 5 e 4 i 5 Obvezni ciljevi iz UgovoraObvezni ciljevi iz Ugovora

Razvoj Koncepta IT umreženja i Koncepta statističkog soft softveravera uz uspostavu i/ili nadogradnju uz uspostavu i/ili nadogradnju baza podatakabaza podataka..

Razvoj protokola za efikasno povezivanje među protokola za efikasno povezivanje među hrvatskim institucijama sustava zaštite zdravlja i hrvatskim institucijama sustava zaštite zdravlja i sigurnosti na radusigurnosti na radu

4

Page 5: Twinning Ugovor „Zdravlje i sigurnost na radu” HR 07 IB OT 01 Mr.sc. Stipan Barać, dipl.oec

The European Union’s IPA Programme for Croatia 2007

Komponenta 4, Komponenta 4, AAktivnostktivnost 4. 4.1 1 Cilj:Cilj:

Razvoj KonceptaRazvoj Koncepta

IT sustava u skladu s EU standardima(ESAW/EODS)IT sustava u skladu s EU standardima(ESAW/EODS)

Statističkog softvera Statističkog softvera ss uspostavom i/ili uspostavom i/ili nadogradnjom nadogradnjom baza podataka.baza podataka.

5

Page 6: Twinning Ugovor „Zdravlje i sigurnost na radu” HR 07 IB OT 01 Mr.sc. Stipan Barać, dipl.oec

The European Union’s IPA Programme for Croatia 2007

Komponenta 5, Komponenta 5, AAktivnostiktivnosti 55.1.1, 5.2 i 5.3 , 5.2 i 5.3 Cilj:Cilj:

Razvoj protokolaRazvoj protokola

za efikasno povezivanje institucija iz sustava zaštite za efikasno povezivanje institucija iz sustava zaštite zdravlja i sigurnosti na raduzdravlja i sigurnosti na raduza poboljšanje međusobne komunikacije i suradnjeza poboljšanje međusobne komunikacije i suradnje

6

Page 7: Twinning Ugovor „Zdravlje i sigurnost na radu” HR 07 IB OT 01 Mr.sc. Stipan Barać, dipl.oec

The European Union’s IPA Programme for Croatia 2007

Twinning Ugovor „Zdravlje i sigurnost na radu”Twinning Ugovor „Zdravlje i sigurnost na radu”HR 07 IB OT 01 vrijednost: 1.254.000 €URHR 07 IB OT 01 vrijednost: 1.254.000 €UR

KKomponentomponente 4 i 5 e 4 i 5

Obvezni ciljevi i rezultatiŠto smo radili/postigli?Preporuke za dalje

7

Page 8: Twinning Ugovor „Zdravlje i sigurnost na radu” HR 07 IB OT 01 Mr.sc. Stipan Barać, dipl.oec

The European Union’s IPA Programme for Croatia 2007

Što smo radili?Što smo radili?

Analiza stanja- kakvo je stanje danas

Zajednički i zahtjevi pojedinih institucija Procesi (Model procesa) Model podataka Objedinjavanje podataka Izvještajni Sustav (uključen statistički softver)

Analiza razlika i dokumentiranje nedostataka

Plan razvoja (Kako do cilja, faze, koraci, vrijeme…) 8

Page 9: Twinning Ugovor „Zdravlje i sigurnost na radu” HR 07 IB OT 01 Mr.sc. Stipan Barać, dipl.oec

The European Union’s IPA Programme for Croatia 2007

Što smo postigli?Što smo postigli?

Izrađen Koncept za Model procesa za OR/PB

Izrađena Logička arhitektura sustava

Definirane funkcije Podatkovnog Centra

Definirane pojedinačne funkcije s podacima (normalizacija, razmjena, centralna administracija, upravljanje sustavom i izvješća)

Izrađen Model podataka

9

Page 10: Twinning Ugovor „Zdravlje i sigurnost na radu” HR 07 IB OT 01 Mr.sc. Stipan Barać, dipl.oec

The European Union’s IPA Programme for Croatia 2007

10

Page 11: Twinning Ugovor „Zdravlje i sigurnost na radu” HR 07 IB OT 01 Mr.sc. Stipan Barać, dipl.oec

The European Union’s IPA Programme for Croatia 2007

Elaboriranu preporuku softvera uz argumentaciju

DefiniDefiniran scenarij primjeneran scenarij primjene DC DC

Iako nije postojala ugovorna obveza… Iako nije postojala ugovorna obveza…

Izrađen je i projekt radnog naslova: “Brzo i jednostavno”

Primjena uz MS-SQL-Server platformu za baze podataka, integraciju (prikupljanje podataka) i izvještajni sustav

SQL-Server instaliran i konfiguriran kod MRMS

Primijenjen dio tabela DC-a (nesreće, poslodavci, zaposlenici)

Kreirani uzorci izvješća - prihvaćeni od svih korisnika

Što smo postigli?Što smo postigli?

11

Page 12: Twinning Ugovor „Zdravlje i sigurnost na radu” HR 07 IB OT 01 Mr.sc. Stipan Barać, dipl.oec

The European Union’s IPA Programme for Croatia 2007

Weekday Case ID

1 Mon Day Total: 65

2 Tue Day Total: 37

3 Wed Day Total: 66

4 Thu Day Total: 72

5 Fri Day Total: 36

6 Sat Day Total: 14

7 Sun Day Total: 9

Total: 299

OR po danima u tjednu:OR po danima u tjednu:

AW by Weekday

12

Page 13: Twinning Ugovor „Zdravlje i sigurnost na radu” HR 07 IB OT 01 Mr.sc. Stipan Barać, dipl.oec

The European Union’s IPA Programme for Croatia 2007

Twinning Ugovor „Zdravlje i sigurnost na radu”Twinning Ugovor „Zdravlje i sigurnost na radu”HR 07 IB OT 01 vrijednost: 1.254.000 €URHR 07 IB OT 01 vrijednost: 1.254.000 €UR

KKomponentomponente 4 i 5 e 4 i 5

Obvezni ciljevi i rezultatiŠto smo radili/postigli?Preporuke za dalje

13

Page 14: Twinning Ugovor „Zdravlje i sigurnost na radu” HR 07 IB OT 01 Mr.sc. Stipan Barać, dipl.oec

The European Union’s IPA Programme for Croatia 2007

KKomponentomponente 4 i 5 e 4 i 5 Preporuke za dalje:Preporuke za dalje:

Usuglasiti se oko plana razvoja baze podataka(DC) i izvesti

ga kao IT-Projekt

Dopuniti/Izmijeniti „Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti”

14

Page 15: Twinning Ugovor „Zdravlje i sigurnost na radu” HR 07 IB OT 01 Mr.sc. Stipan Barać, dipl.oec

The European Union’s IPA Programme for Croatia 2007

KKomponentomponente 4 i 5 e 4 i 5 Preporuke za dalje: Preporuke za dalje:

Doraditi Obrasce Prijava OR/PB i dodati obvezne podatke sukladno ESAW i EODS metodologiji.

– posljedično i baze obogatiti novim poljimaKodirati nove podatake iz Prijava OR/PB sukladno ESAW i

EODS metodologiji. – HZZZSR je odgovoran za aplikaciju, a kodirani će

podaci biti pohranjeni i na čuvanju kod HZZZSR-a.Prikupljati Prijave OR/PB u elektroničkom formatu.

– tako štedimo vrijeme i novac, osiguravamo kvalitetnije podatke, smanjujemo trošak papira…

15

Page 16: Twinning Ugovor „Zdravlje i sigurnost na radu” HR 07 IB OT 01 Mr.sc. Stipan Barać, dipl.oec

The European Union’s IPA Programme for Croatia 2007

ACTI LABORES IUCUNDI

(DOVRŠENI POSLOVI NAM SE DOPADAJU)

Hvala svima koji su tome doprinijeli!Hvala svima koji su tome doprinijeli!Hvala Vama što ste bili dobri slušatelji!Hvala Vama što ste bili dobri slušatelji!

16