Typy charakter³w - .7. Czy przechodzisz na przemian od samouwielbienia do depresji, od rado›ci

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Typy charakter³w - .7. Czy przechodzisz na przemian od samouwielbienia do depresji, od...

Typy charakterw Rodzaj charakteru to skadowa kilku wyznacznikw. Najbardziej podstawowymi s trzy grupy: - emocjonalny /E/ - nieemocjonalny /nE/; - aktywny /A/ - nieaktywny /nA/; - prymalny /P/ - sekundalny /S/. Kombinacja tych trzech skadnikw daje nam podstawow wiedz o omiu rodzajach charakterw. - emocjonalno /podniecalno/ - E lub nE - to dyspozycja do ulegania silnym

poruszeniom psychicznym na skutek stosunkowo niewielkiego impulsu. - aktywno - A lub nA - to zdolno do spontanicznego dziaania, rzeczywista

lub pozorna. - prymalno /dorano/ - P - reakcja szybka, ale krtkotrwaa. - sekundalno /wtrno/ - S - reakcja powolniejsza, a dugotrwaa.

Test psychologiczny wg Bergera (za: sdm.org.pl/download/szkola/5a.doc)

Poniszy test psychologiczny pomoe nam, w stopniu podstawowym, zorientowa si w typie naszego charakteru. Przy kadym z pyta naley okreli, w skali od 1 do 9, ktre zachowanie jest bardziej prawdopodobne w naszym przypadku (UWAGA: kolejno opisu si zmienia czasami jest od 1 do 9, czasami odwrotnie).

1. Czy bierzesz do serca

mae sprawy, o ktrych

wiesz, e nie maj

adnego znaczenia? Czy

czsto wytrcaj ci z

rwnowagi takie

bahostki?

987654321

A moe poruszaj ci

tylko wane

zdarzenia?

Np. sprzeczka z

konduktorem, spnienie

si na tramwaj, zgubienie

gazety.

Np. mier w rodzinie,

spalenie si domu, nie

zdanie egzaminu?

2. Czy atwo przejmujesz

si entuzjazmem albo

oburzeniem otoczenia?

987654321

Czy raczej

przyjmujesz zdarzenia

spokojnie, takimi,

jakie one s?

Np. Przychodzi od kogo

wiadomo, e nie bdzie

klaswki. Niektrzy

"ciesz si do

nieprzytomnoci" - A jeli

okae si to plotk?

Np. Niektrzy

spokojnie oczekuj

potwierdzenia

wiadomoci.

3. Czy jeste wraliwy?

Czy ywsza krytyka

Twojej osoby, niedbaa

lub drwica uwaga, od

razu rani ci gboko?

987654321 Czy - raczej krytyk

znosisz bezbolenie?

Np. Kto usysza o sobie:

"samolub, sabo pracuje"

- bardzo si tym przej.

Np. Kto inny usysza

o sobie to samo; nie

przej si, pomyla:

"on nie wie nic o

mnie. A poza tym - czy

kady musi by

idealny?"

4. Czy niespodziewane

wypadki atwo

wprowadzaj ci w

zamieszanie? Czy ci

porusza ostre zwrcenie

si do ciebie? Czy prdko

bledniesz lub czerwienisz

si?

987654321

A moe - nieatwo

wyprowadzi ci z

rwnowagi?

Np. Nage wezwanie do

dyrektora, niespodziewany

telegram.

5. Czy zapalasz si gdy

mwisz? Czy podnosisz

gos podczas rozmowy?

Czy odczuwasz potrzeb

uywania wyrazw

gwatownych i

dosadnych?

987654321

Czy - mwisz raczej

wolno i spokojnie, bez

popiechu?

Np. Jeste podobny do

sprawozdawcy

sportowego, ktry dzieli

si swoimi wraeniami

"na gorco"?

Np. Raczej jest to

podobne do spikera

czytajcego dziennik

telewizyjny?

6. Czy niepokoisz si

przed rozpoczciem

nowego zadania albo

perspektyw jakich

zmian?

987654321 Czy - oczekujesz na te

zmiany spokojnie?

7. Czy przechodzisz na

przemian od

samouwielbienia do

depresji, od radoci do

smutku skutkiem jakich

drobiazgw, albo nawet

bez adnych widocznych

powodw?

987654321

Czy - jeste zwykle w

jednakowym

usposobieniu?

Np. Nic si nie zdarzyo, a

kto jest w fatalnym

humorze. Dlaczego? -

pyta go kolega. Nie wiem!

Ale po niedugim czasie

nastrj zmienia mu si bez

powodw. Jest

zadowolony, szczliwy,

umiechnity.

Np. Drugi jest zawsze

w jednakowym

usposobieniu, chyba,

e zdarzy si co

powanego. Bez

powodw jednak nie

zmieniaj si jego

nastroje.

8. Czy nawiedzaj ci

wtpliwoci, skrupuy z

powodu mao wanych

postpkw? Czy

zatrzymujesz czsto w

swoim wntrzu jakie

myli wyranie

bezuyteczne i

dokuczliwe?

987654321

A moe - poza

rzadkimi wyjtkami

nigdy podobnie

bolesnych stanw nie

dowiadczasz?

Np. W rozmowie

niechccy urazie koleg.

Przeprosie go; jednak

potem cigle gnbi Ci to.

Np. Kto inny jak nie

moe pomc - nie

wraca do tego wicej.

9. Czy zdarza ci si

niekiedy tak gwatownie

by wzruszonym, e

absolutnie nie moesz

wykona tego, czego

pragne (strach, ktry

nie pozwala si porusza,

niemiao, ktra

cakowicie odbiera

mow)?

987654321

A moe - nie zdarza ci

si to nigdy?

A moe zdarza ci si

to tylko bardzo

rzadko? [5]

Np. Nage wezwanie do

wypowiedzi publicznej

(wywiad z dziennikarzem).

10. Czy czsto czujesz si

nieszczliwy? 987654321

Czy te - jeste na

og zadowolony ze

swego losu?

Np. Jest to nastrj

pesymistyczny bez

specjalnych powodw

11. W jaki sposb

wykorzystujesz swoje

wolne chwile? Czy

podczas odpoczynku

zajmujesz si czym

intensywnie (prace

uboczne, dziaalno

spoeczna i w ogle

wszelkie prace nie

narzucone).

987654321

A moe - pozostajesz

przez dugie chwile

nic nie robic, marzc

o czym albo oddajc

si rozrywkom

(przyjemna lektura,

radio)?

Np. Dwaj ssiedzi

rozmawiaj: "Ja najlepiej

wypoczywam pracujc w

ogrodzie, albo

konserwujc narzdzia..."

Np. Drugi ssiad na

to: "Kto by mi kaza

tak si mczy! Ja

najlepiej odpoczywam

gdy poo si na

kanapie i przegldam

gazet..."

12. Czy potrzebujesz

uciliwego wysiku, by

przej od myli do

czynu, od decyzji do

wykonania? uwaga

na kolejno!

123456789

A moe - bezporednio

i bez trudnoci

wypeniasz to, co

postanowie?

Np. Chcesz odwiedzi

koleg po poudniu, ale

gdy przyjdzie czas wyjcia

- nie chce ci si zupenie

zamiaru wykona.

Przychodzi myl: "moe

go nie ma w domu? moe

jest czym zajty?"

Np. "Postanowione to

znaczy wykonane" Poza

wyjtkowymi

sytuacjami nie

odczuwasz adnych

trudnoci i oporw

wewntrznych przy

realizacji planw.

13. Czy atwo tracisz

odwag wobec trudnoci

lub przed zadaniem,

ktre wydaje si zbyt

uciliwe?

123456789

A moe przeciwnie -

trudnoci i potrzeba

wysiku pobudzaj ci

do dziaania?

Np. Spade z roweru:

"Wicej na niego nie

wsid".

Np. Po upadku masz

tym wicej energii:

"Musz si na tym

rowerze utrzyma. Nie

ustpi!"

14. Czy lubisz marzy o

minionej przeszoci,

bd o przyszoci, ktra

moe by, lub o czym

bdcym w sferze

czystej wyobrani?

123456789

Czy - wolisz dziaa

albo przynajmniej

obmyla dokadne

plany, ktre

przygotowuj realn

przyszo?

Np. Kto marzy o

zagranicznym

samochodzie. Wyobraa

sobie, e siedzi za

kierownic.

Np. Kto inny te chce

mie samochd, ale

uwaa, e szkoda czasu

na marzenia; myli, co

zrobi, by kupi

dostpny samochd.

15. Czy to, co masz

wykona, speniasz

natychmiast i bez

wielkiego wysiku

(napisa list, odrobi

lekcje, zaatwi jak

spraw, itd.)

987654321 Czy - raczej wolisz

opnia, odwleka?

16. Czy podejmujesz

decyzje natychmiast,

nawet w trudnych

sprawach?

987654321

Czy - raczej jeste

niezdecydowany i

wahasz si dugo?

17. Czy jeste ywy i

ruchliwy (gestykulacja,

ywe wstawanie z

krzesa, chodzenie po

pokoju) nie bdc w

stanie uczuciowego

wzruszenia?

987654321

Czy - raczej trwasz w

spokoju i pewnym

bezruchu, gdy nie jeste

pod wpywem

wzruszenia?

18. Czy nie ocigasz si

nigdy z powziciem

jakiego ulepszenia,

ktre byoby poyteczne,

ale wymaga wielkiego

wysiku?

987654321

Czy - cofasz si raczej

przed powziciem tej

pracy i wolisz

zadowoli si takim

stanem, jaki jest?

Np. Masz niead na

pce z ksikami.

Trzeba posegregowa

ksiki i wynie

niepotrzebne do piwnicy.

Czy ponis by te

wszystkie trudy, aby

tylko mie na pce

porzdek?

Np. A zatem - upychasz

tylko mocniej ksiki?

19. Czy po zleceniu

komu innemu jakiej

pracy nie interesujesz si

jej wykonaniem, majc

uczucie, e pozbye si

ju troski?

Uwaga - zmiana