24
Hela denna bilaga är en annons från Tyresö kommun Medföljer som bilaga i Dagens Nyheter 7 juni 2015. TYRESÖ RENA NYBYGGAR- ANDAN GRATIS SL-KORT BLEV SUCCÉ Ta bussen till vildmarken Tyresökonst- närer firar målarprinsen ”Här bygger vi vår framtid” Entreprenören fixar middagen 150 år HURRA! VI ÄR SVERIGES POPULÄRASTE KOMMUN En tidning om boende och byggande nära storstad, vildmark och skärgård. SID 3 SID 5 SID 8 SID 16 SID 22 Familjen Sil hittade sitt drömhem nära naturen. SID 14 ANNONS ANNONS SID 4 Foto: Rosie Alm

Tyresö kommun

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tidningsbilaga i Dagens Nyheter från Tyresö kommun

Citation preview

Page 1: Tyresö kommun

Hela denna bilaga är en annons från Tyresö kommun

Medföljer som bilaga i Dagens Nyheter 7 juni 2015.

TYRESÖRENA

NYBYGGAR­ANDAN

GRATIS SL-KORT

BLEV SUCCÉ

Ta bussen till vildmarken

Tyresökonst- närer firar

målarprinsen

”Här bygger vi vår framtid”

Entreprenören fixar middagen

150år

HURRA! VI ÄR SVERIGES

POPULÄRASTE

KOMMUN

En tidning om boende och byggande nära storstad, vildmark och skärgård.

SID 3

SID 5

SID 8

SID 16

SID 22

Familjen Sil hittade sitt drömhem nära naturen.SID 14

ANNONSANNONS

SID 4

Foto

: Ros

ie A

lm

Page 2: Tyresö kommun

2 Hela denna bilaga är en annons från Tyresö kommun ANNONS

VID FRÅGOR OM INNEHÅLLET KONTAKTA: Karin Hassler, kommunikationschef, Tyresö kommun

Tel 08-57 82 91 01

[email protected]

www.tyreso.se

PRODUCERAD AV: Active MediaPartner Nordic AB

TEXTANSVARIGA: Anders Post

FORMGIVNING: Lorens Palmgren &

Joakim Forsberg

REPRO: Bildrepro Sthlm AB

TRYCK: BOLD/DNEX Tryckeriet

FÖR BILAGOR KONTAKTA: Per Azrang, 070-640 34 16

e-post: [email protected]

www.activemediapartner.com

yresö har allt det där som gör ett ställe att bo på till en att-raktiv plats att leva på. Vårt mål är att utveckla Tyresö till den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen. Vi

siktar högt och vet att vi är på väg mot målet.

Två år i rad har Tyresö, enligt Svenskt Kvalitetsindex, visat sig va-ra Sveriges populäraste kommun. 99 procent av alla Tyresöbor re-

kommenderar andra att flytta hit. En jättefin siffra som vi är stolta över. Dessutom visar mätningen att vi som bor i Tyresö är nöjdast av alla medborgare i Stockholms län med den kommunala servicen, det för andra året i rad. Ett jättefint kvitto på kvalitet och fantastiska medarbetare i både kom-munens och fristående verksamheter.

Tyresö har en lång och spännande historia att botanisera i. Tyresö är fullt av naturupplevelser med vatten och skär-gård omkring sig väl värda att uppleva. Tyresö erbjuder bra företagsklimat, attraktiva bostadsområden, god servi-ce, stor valfrihet och välfärdstjänster med hög kvalitet att ta del av. Det finns många goda skäl att leva i Tyresö.

Framtidens Tyresö är mer än det vi är idag. Här pågår en spännande utveckling. Centrala Tyresö förvandlas från en 60-talsförort till en modern och attraktiv stads-

miljö med nya butiker, ökad service, nya bostäder och nya miljöer. Just nu byggs och planeras det 3 300 nya bo-

städer som ska stå klara fram till 2022. Vi klarar det utan att tumma på allt det gröna, och all den natur som är Tyresös

själ. Genom utvecklingen skapas nya och bättre förutsättningar för kultur, fritid, idrott och friluftsliv. Det bärande i all utveckling är hållbarhet och höga miljökrav. Vi förtätar, förskönar och ger plats för ännu fler att få vara Tyresöbor.

Tyresö är och ska vara en kommun där det är lätt att bo, leva och vara företagare i. Där servicen är god och håller hög kvalitet. Våra skolor ska ge alla barn och unga en bra start i livet med mycket tydligt kunskapsfokus och bra lärare. Det stora utbudet av fritids-aktiviteter utvecklas hela tiden. Vi ska alltid ligga i framkant när det gäller bemötande och öppenhet från kommunen. Vi har tydligt fokus på ett bra företagsklimat och uppmuntrar det entreprenör-skap som skapat så många framgångsrika företag i Tyresö. Det ska vara lätt att vara Tyresöbo eller Tyresöföretagare. I Tyresö ska det alltid vara ett nöje att bli äldre. Genom stor valfrihet och hög kva-litet skapar vi god omsorg för alla som behöver den.

Tillsammans med alla Tyresöbor, dagens och morgondagens, jobbar vi för att nå visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen att leva och bo i. Bli en del av Tyresö!

T

Fredrik Saweståhl, (M)Kommunstyrelsens ordförande

INLEDARE Foto: Susan Walström, Håkan Lindgren, Kenneth Hellman

i den bästa av kommunerVi lever

Foto: Erja Lempinen

Page 3: Tyresö kommun

3Hela denna bilaga är en annons från Tyresö kommunANNONS

Illus

trat

ion:

Ark

itekt

er E

ngst

rand

och

Spe

ekIll

ustr

atio

n: E

rséu

s A

rkite

kter

Illus

trat

ion:

Jäg

nefä

lt &

Milt

on

Illus

trat

ion:

Oki

doki

! Ark

itekt

er

mrådet norr om centrum ska ut-vecklas och ges stadskaraktär. Hyres- och bostadsrätter ska blan-

das med kommersiella lokaler och service, till exempel förskolor. Upp till tusen nya lägenheter byggs för hushåll som strävar ef-ter en hållbar livsstil. Hela Tyresö centrum ska bli en naturligare mötesplats, ett offent-ligt rum med urbana kvaliteter, en plats att vistas och trivas på. Genom att komplettera handel och fritidsaktiviteter med ett tätt, nära och blandat boende skapas ett livskraf-tigt centrum. Bostäderna ska ha olika ut-tryck, typ och upplåtelseform.

Flera planerade bostadsprojekt med både hyres- och bostadsrätter, ungdoms- och se-niorlägenheter gör att det under en tioårspe-riod tillkommer cirka 4 000 nya lägenheter. Som en första etapp i utbyggnaden av Norra Tyresö centrum ska ett 16-våningars hög-hus med hyresrätter om ett och två rum

börja byggas redan nästa år. De flesta ny-byggnationer blir i centrumnära lägen för att bevara den gröna karaktären i Tyresö. Ungefär en tredjedel av Tyresös yta är skyd-dad natur.

Flera nya byggprojekt pågår i Tyresö, det största är en ny stads­kärna med upp till tusen lägenheter för en hållbar livsstil. Prognosen pekar på att dagens nära 46 000 invånare har blivit 53 000 om tio år.

O

byggboomNu är det

i kommunen

BOSTÄDER & BYGGANDE Text: Anders Post

Det finns boende för alla smaker i Tyresö. Ungefär hälften bor i småhus – från radhus till exklusiva strandnära villor. De östra skärgårdsnära delarna har tidigare dominerats av fritids­boende men nu pågår en försiktig omvandling till permanentboende.

Nu när Tyresö växer kommer andelen som bor i lägenhet att öka. En stor del av de nya lägenheterna blir hyresrätter. Kommunala Tyresö Bostäder är den största hyresvärden med över 6 000 boende, och fler byggherrar är i antågande till kvarter under uppbyggnad.

Så bor man i Tyresö

Många väljer Tyresö – därför är det nu en ny byggvåg. Nya bostäder i olika boendeformer växer upp i alla kommundelar. Variation är ett motto när nya områden planeras.

I Tyresö är det nära till det mesta. Här finns stora naturområden, skolor, förskolor, och nära till storstadens utbud.

Tyresö MontessoriskolaBollmora Gårdsväg 18

135 39 TyresöTel. 08-798 25 02

www.tmsv.se

det stora musikrummet sitter elev-er från lågstadiets kör och övar på

Stand by me, inför skolavslutningen den 13 juni. I ett mindre rum en trap-pa upp sitter en tjej och en kille och spelar schack under ledning av en fritidsledare, tillika schackentusiast.

– Vi har en aktiv schackklubb, som har tagit flera priser i tävlingar – och här finns även gitarrundervis-ning för intresserade, berättar Lena Arvidsson som är rektor.

Det var Lena Arvidsson som tillsam-mans med biträdande rektorn Anna Modigh startade Tyresö Montessori-skola 1994, som kommunens första fristående skola. Båda hade varit lärare på vanliga kommunala skolor.

– Men där gavs inte de möjlighe-ter och utmaningar som vi önskade att eleverna skulle få, säger Lena Arvidsson, som gick Montessori-utbildningen samtidigt som Anna Modigh.

– Vi ägnar mycket tid åt att möta barnen på den nivå de befinner sig när de börjar hos oss. På så sätt har vi stor kunskap om vad varje barn kan, och när de är mogna för nästa utmaning – oavsett ämne, säger Anna Modigh.

Varje höst vid skolstarten åker mellanstadiet på lägerskola, för att

få ihop gruppen och leva friluftsliv. Här får eleverna även ta ansvar på olika sätt, till exempel packa sin ryggsäck, vara med och planera, köpa in och laga mat på stormkök.

– Viktigt är att barnen blir bekräf-tade, och medvetna om sina styrkor, säger Anna Modigh. Det gör att de blir trygga och har lättare att utveck-la sina förmågor.

Lillemor Asplund Petersson, som är kanslist, brinner – liksom alla an-dra som arbetar här – för Montessori-pedagogiken. Det är hon som tar emot telefonsamtalen till skolan.

– Många föräldrar ringer och är nyfikna på Montessoripedagogiken. En gång i månaden har vi därför en guidning på förskolan och skolan där vi berättar hur vi jobbar, säger Lillemor Asplund Petersson, som tillsammans med Lena Arvidsson och Anna Modigh välkomnar fler barn och elever till förskolan/skolan.

Från vänster Lena Arvidsson som är rektor, kanslist Lillemor Asplund Petersson, samt biträdande rektor Anna Modigh.

Tyresö Montessoriskola startade 1994 med 30 barn. Nu går 136 barn på skolan – allt ifrån ettåringar på förskolan, till eleverna i årskurs sex. Här tar man till vara barnens nyfikenhet och upptäckarglädje, med inlärning som anpassas efter varje barns/elevs utvecklingsstadium.

Tyresö Montessoriskola ger barnenFRIHET ATT UTVECKLA SINA MÖJLIGHETER

I

Full fart på rasterna är det alltid på skolgården.

”Lärarna

ser mig oc

h

visar att

dom

bryr sig”

Så här tycker några elever:

”När jag kom till den här skolan kände jag mig välkommen och hemma direkt”

”Lärarna ger oss inte bara faktakunskap utan även kunskap om oss själva”

”Våra lärare

förklarar och

visar på flera

olika sätt tills

man förstår”

Page 4: Tyresö kommun

4 Hela denna bilaga är en annons från Tyresö kommun ANNONS

Vad tycker du är bäst med Tyresö?

ndersökningen visade att Tyresöborna var mest nöjda. 99 procent kunde tänka sig att tipsa andra att flytta till kommunen. Efter Tyresö i populari-tet kom Svedala, Tranås och Danderyd. När det gällde betygssättningen

av den kommunala servicen fick Tyresö det bästa betyget av kommunerna i Stockholms län, och på delad 15:e plats bland alla landets 290 kommuner.

Under hösten genomförde även Statistiska Centralbyrån en undersökning med 1 200 Tyresöbor, på uppdrag av kommunen. Temat var ”Vad tycker du om Tyresö kommun?”

Även här framgick det att invånarna är mycket nöjda. Högst betyg fick kommu-nikationer, fritidsmöjligheter och information.

Tyresö är den populäraste kommunen i landet – enligt Svenskt Kvalitetsindex. 24 000 kommuninvånare har tillfrågats om hur nöjda de är med den kommunala servicen, och om de kan rekommendera någon annan att flytta till kommunen där de bor.

Tyresö är Sveriges populäraste kommun

Svenskt Kvalitetsindex slår fast:

U

NATUR & FRILUFTSLIV Text: Anders Post | Foto: Rosie Alm

– Tyresö är definitivt en tillväxtkommun med stark utveckling. På något sätt känns det i andan här. Själv har jag mitt jobb i Tyresö och trivs väldigt bra att komma hit.

– Det är skönt att komma hem hit till lugnet efter jobbet i storstan. Här finns allt man behöver, och jag som gillar att gymma har mycket att välja på. Vacker miljö är det, och tät busstrafik.

– Jag värdesätter naturen och sjöarna och de bra kommunikationerna. Det är en fin miljö för barn här, det är lugnt, inte mycket kriminalitet.

– Det är jättefint här, mycket natur och lagom stort. Jag är inte så förtjust i storstäder. Jag har bott i Tyresö sen jag var nio månader gammal, och jag kommer nog att bo kvar här när jag blir vuxen.

– Jag gillar den blandade villabebyggelsen med olika ålder och utseende på husen. Det går snabbt att pendla till stan, vilket ger mer tid till familjen. Vi har tre barn och uppskattar att ha både skog och hav så nära – det finns nog fem barnvänliga bad­platser på gångavstånd.

Helena Törnqvist, 35, jobbar i Tyresö

Pelle Salomonsson, 22, Trollbäcken

Frida Ryholt, 32, Krusboda

Elsa Röed Enblom, 11, Myggdalsvägen

Martin Stråhle, 35, Trollbäcken

Page 5: Tyresö kommun

5Hela denna bilaga är en annons från Tyresö kommunANNONS

r man trött på storstadens buller och stress så är det inte långt till djupa skogar, hav och sjö. Det tar tjugo mi-

nuter från Stockholm och fem minuter från Tyresö centrum att bli omsluten av naturens skönhet och tystnad.

– Jag är inte säker på att alla Tyresöbor känner till vilken naturskatt vi har inpå knu-ten. Och långt färre är väl de stockholmare som vet hur nära dessa naturområden är, säger Thomas Dennerby, tidigare förbunds-kapten för Sveriges damlandslag i fotboll – numera Tyresös fritidschef.

Det är en något blåsig försommardag när vi träffar Thomas Dennerby. Platsen han valt är Nyfors – en i raden av strömsträckor i Tyresån, som ingår i det stora sjösystemet på Södertörn med 35 sjöar. Ett litet paradis för alla som gillar att paddla kanot och ka-jak: Drevviken – Gudö å – Långsjön – Gammelströmmen – Tyresö Flaten – Nyfors – Albysjön – Uddbyviken – Kalvfjärden. I Nyfors och Uddby har kommunen byggt ramper för kanotlyft. Forsen i Nyfors, med en fallhöjd på fem meter, sammanbinder Tyresö-Flaten med Albysjön.

– Tyresös kustremsa med många vikar

och fjärdar lämpar sig väldigt bra för kanot- och kajakfärder, säger Thomas Dennerby. Så får man en mängd fantastiska naturupp-levelser på vägen, som exempelvis Nyfors.

Här har det genom åren funnits mindre industrier som tagit tillvara kraften från for-sen. Redan på 1500-talet fanns en ham-marsmedja på platsen.

En tredjedel av Tyresös areal är skyddad som nationalpark eller naturreservat. De sex naturreservaten har var och en sin karaktär, till exempel Tyrestas urskogsmarker, hag-markerna i Alby, Dyviks mäktiga bergsrygg, och Sandholmarna på Brevikhalvöns södra del med fina sandstränder. Allt det här och mycket mer går numera enkelt att hitta med hjälp av Tyresö naturkarta – en skräddarsydd friluftsguide för webb och mobiltelefon.

– Vi som bor i Tyresö har verkligen fått det bästa av två världar – närheten till stor-stadens utbud och nära till naturen. Det var den unika livskvaliteten i Tyresö, som bi-drog till att jag och min familj valde att bo här, säger Thomas Dennerby.

Tjugo minuter från Stockholm väntar den orörda naturen i form av hav, sjöar, berg och vildmark. Här kan du gå i skogen, eller glida fram med kanot ackompanjerad av suset från träden och det porlande vattnet – utan att träffa på en människa under hela dagen. Eller ta med familj och vänner på vandring och korvgrillning. Ingen annan kommun nära Stockholm har så många orörda och vidsträckta natur­områden som Tyresö.

Ä

vildmarken i Tyresö

Ta bussen från Gullmarsplan till

Kommunens fritidschef Thomas Dennerby visar runt i Tyresönaturen. Branta

klippstränder omger Tyresö-Flaten – en sjö känd för sina fina bad och fiskemöjligheter. Klipporna är som gjorda för matsäckskorg och njutningsfull samvaro i solnedgången.

Appen ”Tyresö naturkarta” känner av var du är och visar vägen till den upplevelse du väljer. Här finns information om alla naturreservat, badplatser i sjöar och hav, var du kan hyra båt för fiske, motions­ och promenadslingor, vandringsleder med mera. Du kan logga in, checka in, spara dina favoritutflykter, kommentera och dela med dina vänner.

Tyresö naturkarta finns för både iPhone och Android.

Upptäck Tyresö i mobilen

Webbadressen är: www.naturkartan.se/tyreso

En tredjedel av Tyresös areal är skyddad som nationalpark eller naturreservat. Här finns vidsträckta områden att ströva i, och ett paradis för den som vill paddla i de många sjöarna.

Page 6: Tyresö kommun

6 Hela denna bilaga är en annons från Tyresö kommun ANNONS

början av 2013 satte arbetet med nya översiktsplanen i gång. Då har – för-utom olika remissinstanser – även

kommuninvånare, företagare och förening-

ar fått möjlighet att säga sitt, genom med-borgardialog och samråd. Översiktsplanen ska stärka och tydliggöra kommunens iden-titet. Målsättningen är att ”Tyresö ska vara den attraktivaste kommunen i Stockholms-regionen 2030”.

– Vi startade planarbetet med att turnera runt i alla kommundelar för att höra invå-narnas visioner och önskningar om framti-dens Tyresö, berättar Carolina Fintling Rue, som är översiktsplanerare. En rosa byggbod ställdes upp på sex platser där ungefär två tusen Tyresöbor gjorde besök och lämnade synpunkter. Här kunde man även spela ett spel och få se vilken personlighetstyp man var. Varje personlighet symboliserar olika värden att ta fasta på i framtidens Tyresö. Viktiga värden som kom fram var att kom-

munen i all samhällsbyggnad ska tänka hållbart, mänskligt, grönt (natur) och blått (vatten). Ytterligare ledord var aktivt, nära, varierat, tillsammans – det ska vara enkelt att leva aktivt, nära till allt, variation med mycket att välja på, samt att kommuninvå-narna tillsammans ska vara med och skapa framtidens Tyresö.

Utifrån medborgardialogen togs sedan ett samrådsförslag fram, som presenterades i en informationsbroschyr som i år gick ut till alla hushåll. Dessutom arrangerades ett öppet-hus i april med syfte att nå så många Tyresöbor som möjligt.

– Över tusen yttranden och synpunkter kom in genom samrådet, berättar Carolina Fintling Rue. Något som visar kommunin-

Tyresö växer och fler vill flytta hit. Fram till 2035 ska ytterligare 20 000 invånare få plats i kom­munen. Var ska vi bygga? Hur ska vi färdas till skola och jobb? Vad ska vi göra på fritiden? Hur ska vi värna vår natur? Svaren på frågorna ska så småningom kunna utläsas i en ny översiktsplan för Tyresö, som tas fram i sam­råd med kommuninvånarna.

I

Tyresös framtid

VISIONER & MÅL Text: Anders Post | Foto: Tyresö kommun

ransporter är det område där klimatsomställningen hittills gått långsammast. Sam-

ordnade varutransporter innebär att alla transporter av varor och livsmed-el till kommunens alla olika verksam-heter samordnas. Tran sporterna läggs samman via en logistikcentral och levererar en eller två gånger i veckan via slingor som följer en bestämd tid-tabell. Enligt den förstudie som gjorts kommer det att leda till att antalet transporter minskar mycket kraftigt, och att utsläppen halveras.

Samordnade varutransporter innebär färre antal transporter, vil-ket gör att det, förutom miljö och ekonomi, även är bra för en ökad trafiksäkerhet. Inte minst då det blir betydligt färre lastbilar som kör fram över skolgårdar och andra miljöer där barn vistas. Det blir även lättare för en skola eller en förskola att veta när varor levereras, och när det behövs personalinsatser.

Tyresö klättrar på Tidningen Miljöaktuellts rankning, och är nu på 20:e plats av landets 290 kom-muner. Förutom satsningen på sam-ordnade transporter, satsar Tyresö på vindkraft och har investerat i ett vindkraftverk i Dalarna.

De åtta Södertörns kom­munerna samarbetar i pro­jektet "Samordnad varudistri­bution" som ska halvera kom­munernas koldioxidutsläpp. Även trafikmiljön blir säkrare. Det blir färre varutransporter till skolor och förskolor och de kan styras till tider som passar.

TVia en snitslad bana kunde medborgarna komma fram till vilken Tyresötyp de är. Det var en del i arbetet med att ta fram Tyresös identitet.

Översiktsplaneraren Carolina Fintling Rue framför den rosa byggbod som hösten 2013 flyttades runt i kommunen för att få en bra start på dialogen om framtidens Tyresö.

formas i samråd med medborgarna

Samordnade transporter ska halvera utsläppen

Sommarens teaterhändelse i Tyresö – Kalabaliken på Notholmen

erättelsen utspelar sig i slutet av 1800-talet, i ett fiskarsamhälle på Notholmen.

– Det är glädje och förtvivlan. Det var ett tufft liv att vara fiskare. De hade ju inte så hög utkomst, och så det att man riskerade li-vet, berättar Örjan Herlitz, som står för regin.

Inte mindre än tio gånger förut har Örjan Herlitz regisserat Tyresö Teaterförening. Fem uppsättningar av publiksuccén Hemsö-borna, ett par uppsättningar av Motvalls med Edwalls med Allan Edwalls kärva sånger och karaktärer, revy och barnteater har det blivit.

Tyresö Teaterförening är en mycket väl-skött förening, tycker Örjan Herlitz.

– Amatörer vill stå på scenen. Sedan kommer man på att det finns en mängd an-dra sysslor som måste göras, för att det ska bli en föreställning. Det som är ovanligt med Tyresö Teaterförening är att här finns det personer som hjälper till med scenogra-fi, kaffe och allt annat som ska göras.

Ett tjugotal skådespelare i alla åldrar står på scenen i Tyresö Teater­förenings uppsättning av Kalabaliken på Notholmen i sommar. Där får skärgårdsmiljön vara kuliss till kome­din som ackompanjeras av tre musi­ker. Den 12 juni är det premiär.

Sofia Sjöstedt, Christina Storfelt, Katarina Häll och Gunnar Olsson repeterar.B

Page 7: Tyresö kommun

7Hela denna bilaga är en annons från Tyresö kommunANNONS

vånarnas stora engagemang för sin kommun.

Det bästa ur de olika framtidsbilder-na ska sedan presenteras i ett utvecklat förslag till översiktsplan som ställs ut för granskning våren 2016.

Tyresös framtidTYRESÖS IDENTITETTyresös identitet skapas genom att man i all samhällsbyggnad tänker hållbart, mänskligt, grönt och blått.

Hållbart – Allt vi gör och alla beslut vi tar ska värna om ekologiska, socia­la och ekonomiska värden. Nya miljöer är omsorgsfullt utformade och estetiskt tilltalande – miljöer som håller i längden. Vi bygger ett hållbart samhälle samtidigt som vi växer.

Mänskligt – Tyresö har en bebyggd miljö som stödjer livet mellan husen genom en mänsklig skala, form och klimat. Småskalighet går igen i allt som företagande, kommunens verksamheter, och boendemiljöer.

Grönt och blått – Tyresö är ett starkt samband i Tyrestakilen. Vi är kända för vår natur och vårt vatten som är storslaget och varierat. Alla Tyresöbor har nära till rekreation, friluftsliv, skog, park och vatten.

TEMANIdentiteten stärks ytterligare genom att vi adderar fyra teman till identiteten; aktivt, nära, varierat och tillsammans.

Aktivt – Miljön lockar till aktivitet, möten, lek, kultur och rekreation. Det är enkelt att leva ett aktivt liv.

Nära – Tyresöborna upplever att det är nära till allt. Knutpunkter i och utanför Tyresö skapar ett nätverk av attraktiva platser för såväl arbete som fritid.

Varierat – Variationsrikedom genom­syrar alla delar av samhället. Det finns mycket att välja på vad gäller livsstil, boendeform, utemiljö, service, handel och transportsätt.

Tillsammans – Tillsammans skapar vi framtidens Tyresö. Det gör vi genom dialog och kommunikation som lägger grunden till samsyn mellan Tyresöbor, näringsliv, föreningar, kommun och fastighets­ägare.

Under den tidiga dialogen kring ny översiktsplan hösten 2013 utkristalliserades vilka värden som Tyresöborna vill stärka. Under samrådet bekräftades att dessa värden har en fast förankring hos Tyresöborna.

Värden som Tyresöborna vill stärka

BÖRJA SAMLA KÖPOÄNG

REDAN IDAG!byggvesta.se

gronbostad.nu

PMS 659 PMS 660

JD 2012-05-22

ByggVesta utvecklar hyresrätter som ägs av

Grön Bostad. Idag har vi ca 1 850 gröna hyresrätter

och studentbostäder på attraktiva adresser i Stockholm,

Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping och Västerås.

www.byggvesta.se | www.gronbostad.nu

Vissa av våra hyresgäster bor gratis.Nu är bygget igång för vårt nya kvarter i Tyresö. 76 hyresrätter

utformade för studenter och unga, med hög trivselfaktor och

stark grön prägel. Här blir gott om 2:or och 3:or som är perfekta för

småfamiljer eller vänner som vill dela en kompislägenhet. Smart,

hållbart och effektivt. Med plats för ett rikt liv – både ute och inne.

Den sköna utomhusmiljön har grönska på fasader och tak, inbygg-

da fågelholkar, insektsbon och bikupor. Fåglar och bin bor gratis

men bidrar till en bättre miljö – både idag och i framtiden.

Via en snitslad bana kunde medborgarna komma fram till vilken Tyresötyp de är. Det var en del i arbetet med att ta fram Tyresös identitet.

”Översiktsplanen ska stärka och tydliggöra kommunens identitet. Målsättningen är att Tyresö ska vara den attraktivaste kommunen i Stockholmsregionen 2030.”

Carolina Fintling Rue

HÅLLBART MÄNSKLIGTGRÖNT

OCH BLÅTT

AKTIVTNÄRA

VARIERAT TILLSAMMANS

HÅLLBART MÄNSKLIGTGRÖNT

OCH BLÅTT

AKTIVTNÄRA

VARIERAT TILLSAMMANS

HÅLLBART MÄNSKLIGTGRÖNT

OCH BLÅTT

AKTIVTNÄRA

VARIERAT TILLSAMMANS

HÅLLBART MÄNSKLIGTGRÖNT

OCH BLÅTT

AKTIVTNÄRA

VARIERAT TILLSAMMANS

HÅLLBART MÄNSKLIGTGRÖNT

OCH BLÅTT

AKTIVTNÄRA

VARIERAT TILLSAMMANS

HÅLLBART MÄNSKLIGTGRÖNT

OCH BLÅTT

AKTIVTNÄRA

VARIERAT TILLSAMMANS

HÅLLBART MÄNSKLIGTGRÖNT

OCH BLÅTT

AKTIVTNÄRA

VARIERAT TILLSAMMANS

Page 8: Tyresö kommun

8 Hela denna bilaga är en annons från Tyresö kommun ANNONS

et var en mycket speciell känsla att få ta emot utmärkelsen, säger Miguel Escribano ödmjukt. Men jag tycker

nog att jag förtjänat den, jag har lagt ner enormt mycket tid och arbete inom kulturen i Tyresö, tillägger han.

Miguel växte upp i England med engelsk mamma och spansk pappa. Efter akademiska studier flyttade han till Sevilla och började livnära sig som konstnär. Där träffade han sin nuvarande sambo, författaren Josefin Roos. Efter en mellanperiod i London, bosatte de sig i Tyresö. Här är Miguel numera aktiv i det lokala konstlivet på flera sätt, bland annat som ordförande i Tyresö konstförening och drivande i Konstrundan Tyresö. Dessutom har han startat ateljéhuset Konstverket.

Vi träffas i gamla värmeverket nära Tyresö centrum. Längst ner i det som en gång varit kontor har Miguel Escribano rustat upp och inrett Konstverket. Väggarna i korridoren är täckta av hopsamlade tavlor av kända och okända konstnärer. En trappa upp pågår ar-betet med att göra om en stor lokal till ut-ställningshall. Miguel renoverar allt själv, och hoppas att lokalerna även ska kunna fungera som konstskola.

Det var 2010 som han letade ateljé för sitt eget målande.

– Jag bor alldeles intill och har utsikt mot värmeverket, där kommunala musikskolan hyrde in sig. Och när de flyttade frågade jag Vattenfall som äger byggnaden om jag kun-de få hyra en ateljé. Men det var allt eller inget – så jag hyrde alltihop och rustade upp ett antal ateljéer som jag hyr ut till konstnä-rer och konsthantverkare.

Just nu arbetar Miguel med olika verk som ska bli en hyllning till prins Eugen i Tyresö Konsthall. Utställningen pågår från

30 maj till 21 augusti. Tio konstnärer från Tyresö är inbjudna att visa sin konst i dialog med prinsens liv och verk.

En av hyresgästerna i ateljéhuset är silver-smeden Lisa Malmgren. Även hon ska stäl-la ut i Konsthallen under sommaren. För-utom silver arbetar Lisa Malmgren med

många andra material, till exempel papper, sten och vatten. Nu jobbar hon med verk som ska anknyta till prins Eugen.

– Det är fotografier på naturen här i Tyresö. Jag rullar bilderna hårt och sprayar med lack, berättar Lisa. Många bilder är från Albysjön och pioner vid Tyresö slott – ett slags smycken till målarprinsens ära.

I år är det 150 år sedan målarprinsen Eugen föddes. Jubiléet firas med utställningar och evenemang i Tyresö. En av utställarna är konstnären Miguel Escribano, som även blivit ut­sedd till Tyresös kulturpersonlig­het 2014.

D

lever i konsten

KULTUR & SKAPANDE Text: Anders Post | Foto: Rosie Alm

Årets kulturpersonlighet

Tidigare i år visades en utställning på Waldemarsudde där prins Eugen hade sin permanentbostad – och nu firas han i Tyresö där han verkade under flera somrar.

Det var 2013 som ett antal Tyresökonst­närer startade Konstrundan i samband med kommunens kulturvecka Kultur i höstmörkret. Förebilden var Konstrundan på Österlen som pågår under våren. Skill­naden är att i Tyresö bjuder konstnärerna in besökarna till sina ateljéer i november. I år firar Konstrundan 150 års­minnet av prins Eugens födelse. Den 13–14 juni bjuds det på föredrag, actionpainting, per­formance, videoinstallationer, skulpturer, målningar, smyckeskonst, collage och foto. Ett spännande program för alla åldrar i och runt Tyresö Slott.

– Vi känner alla av den öppna stämning som prins Eugen skapade här i Tyresö, säger Ebba Strid Udikas, ordförande för Konstrundan Tyresö. Prinsen var enga­gerad kulturpolitiskt och hade för sin tid radikala idéer. Konstrundans konstnärer lever i en annan tid, vi har helt nya färger på våra paletter än vad prins Eugen hade. Men inspirationen från Tyresös vackra natur är densamma.

Konstrundan firar 150­årsminnet av prins Eugens födelse

Miguel Escribano, som utnämnts till Årets kulturpersonlighet i Tyresö är både konstnär och något av en entreprenör. Dessutom har han doktorerat på surrealisten Salvador Dali.

Miguel Escribano är konstnär och eldsjäl. Han har bland annat startat ateljéhuset Konstverket. Lisa Malmgren är silversmed och har sin verkstad i ateljéhuset. Snart blir det utställning till prins Eugens ära.

Prins Eugen tillbringade flera somrar i Tyresös grönskande natur.

13–14 juni, kl 11–17 bägge

dagarna i Tyresö slott, i

Prinsvillan och i slottsparken.

Se hela programmet på

www.konstrundantyreso.se

Foto

frå

n: w

alde

mar

sudd

e.se

Page 9: Tyresö kommun

9Hela denna bilaga är en annons från Tyresö kommunANNONS

RW Capital är ett fastighetsbolag som köper in, renoverar och säljer bostads-fastigheter. Men i Tyresö är det nu fråga om nyproduktion, en stor investering med beräknad byggstart under första kvartalet nästa år.

– I Tyresö Strand kommer vi att upp-föra 12 radhus och 40 lägenheter, säger Marcus Hamberg. Det blir moderna och yteffektiva bostäder, strategiskt belägna med närhet till centrum och goda kom-munikationer. Vi räknar med att försälj-ningen börjar under våren 2016 med inflyttning under första kvartalet 2017.

Tidigare har RW Capital varit mest verksamt i Skåne, huvudsakligen i Ystad och Malmö, men nu finns projekt värda ett antal hundra miljoner kronor också i

Stockholmstrakten. Förutom i Tyresö även i Örby, Orminge och Åkersberga.

I Örby är det fråga om ett förtätnings-projekt om 25 små lägenheter i ett popu-lärt område. Inflyttning sker i december 2015. Projektet i Orminge omfattar 55 lägenheter fördelat på 4 100 kvadratmeter med planerad produktionsstart i augusti 2015 och inflyttning cirka ett år därefter.

– Projektet i Orminge kommer att yt-terligare höja attraktionskraften för ett redan populärt område, säger Marcus Hamberg. Med tanke på att det inte har byggts något nytt där sedan 70-talet ser vi en stor efterfrågan. Vi förväntar oss dessutom att en hel del av köparna re-dan är boende i Orminge. Försäljning påbörjas i början av juni månad.

Han månar om kvaliteten i byggpro-jekten. Företaget har mestadels köpt upp och renoverat fastigheter med eftersatt underhåll, något som han beskriver som ett sätt att bidra till ett bättre samhälle.

– Vi gör att fler bostäder blir tillgäng-liga, ofta i områden där det råder stor brist. Det vi kallar fastighetsförädling är en komplex process som vi har lång er-farenhet av.

Marcus Hamberg framhåller vikten av planering vid fastighetsrenoveringar. Exempelvis bör man alltid undvika ge-nomgripande ingrepp i byggnadens stomme, inte bara för att det avsevärt

kan öka kostnaderna, utan också för att det negativt påverkar byggnadens utse-ende genom stilbrott.

– Man måste sätta sig in i hur äldre byggnader är konstruerade. Tekniken skiljer sig mycket åt mellan olika epo-ker, och det ska man ta hänsyn till vid renoveringar. Så långt det är möjligt ska man bevara äldre byggnaders karaktär.

– Tyresö är en attraktiv kommun med många kvaliteter, inte minst vad gäller kommunikationer och friluftsliv, säger RW Capitals grundare och vd Marcus Hamberg. Nu ska företaget bygga bostäder i Tyresö.

RW Capital bygger

ATTRAKTIVA RADHUS OCH LÄGENHETER I TYRESÖ STRAND

RW Capital köper och renoverar bostadsfastigheter huvudsakligen i Skåne. Nu kommer man även att bygga nytt, vilket blir i Tyresö. Marcus Hamberg är vd och grundare av företaget.

www.rwcapital.se

www.skalsatrabygg.se Tel: 08-4486420, 0709-952710

Vi utför Byggservice, vattenskador, ombyggnation, nyproduktion, bostads-renovering, stambyte m.m.

Kvalitet till rätt pris, god information och rätt produktionstid.

Välkommen att anlita oss!

Besök: Vindkraftsvägen 6, Skrubbaområdet, Tel: 08-7121800, www.tyresogym.se

Öppet alla dagar

05-23

Träna från 249 kr per

månad

KÖP SOMMARKORTET! 1 Jun-31 Aug

750 krHos oss kan du alltid

provträna en vecka gratis

BemanningMåndag-Torsdag 9-20

Fredagar 9-17 (med reservation

för helgdagar)

GYMFRIA VIKTER

CROSSFITGRUPPKLASSER

MASSAGETERAPEUTPERSONLIG TRÄNING

NAPRAPATER

Page 10: Tyresö kommun

10 Hela denna bilaga är en annons från Tyresö kommun ANNONS

Att bygga samhällen är något helt annat än att bara bygga bostäder. Det är ett annat sätt att tänka, projektera och förverk-liga. Sedan 1940-talet har Riksbyggen utvecklat nya samhällen med fokus på människorna som ska leva där, både i och mellan husen. Med det tanke-sättet har man varit en medaktör i utvecklingen av Stockholm. Nu går Riksbyggen vidare och blick-ar söderut mot nya storstadsnära kommuner.

iksbyggens nya söderort omfattar sats-ningar på Tyresö, Huddinge, Haninge,

Botkyrka, Nacka, och Skärholmen. Med hållbar tillväxt som målsättning planerar man att bidra till samhällsutvecklingen med boendemiljöer som ger människor ett gott liv. Allt enligt områdescheferna Joanna Berg och Dennis Söderlund, som har upp-draget att etablera Riksbyggen på söder-ortsmarknaden.

– Från och med 2020 är Riksbyggens ambition att ständigt leverera 200 lägenhe-ter per år i söderort, berättar Joanna Berg. Vi arbetar efter RiksbyggenModellen, eller ”Den 100-åriga affären”, vilket är en ga-ranti för vårt långsiktiga agerande. När vå-ra kunder har fått tillträde till sina nya bo-städer tar vår egen förvaltning vid. De tar hand om den dagliga skötseln och den lång-siktiga utvecklingen av fastigheten. På så vis blir bostaden en investering på mycket lång sikt.

Riksbyggen arbetar med olika boende-koncept, för varje skede i livet – från den första mindre bostaden för unga vuxna, till familjelägenheter och Bonum, varumärket för seniorboende.

Joanna Berg och Dennis Söderlund har gjort en strategisk analys av alla söderkom-muner inom Stockholms län där man vill etablera sig.

– Här finns Tyresö med som en av våra prioriterade kommuner, säger Dennis Söderlund. Tyresö är en växande kommun som offensivt bygger för att fler ska kunna flytta dit. Dessutom är man långt framme när det gäller miljö och hållbarhet. Det rim-mar väldigt bra med Riksbyggens krav för boende, hållbart byggande, ekosystem-tjänster och biologisk mångfald. Vi är även

med i ett forskningsprojekt, som går ut på att skapa möjlighet till transporter utan att behöva ha en privatägd bil.

Många bostadsprojekt är på gång i Tyresö. Det som Riks-byggen nu kommer att satsa på är Norra Tyresö Centrum. Ett område som ska utveck-las och få en stadsmässig karaktär med fokus på mil-jö och hållbarhet. Cirka 1 000 lägenheter byggs i olika etapper.

– Vi går in i första etappen och bygger cir-ka 60 lägenheter, säger Joanna Berg. Det hand-lar om ett halvt kvar-ter, där vi vill skapa en helhet och även arbeta med det som händer mellan husen – mötes-platser i det offentliga rummet.

– Vi ser vårt engage-mang i Norra Tyresö Cent rum som en första satsning i en långsiktig stra-tegi, säger Dennis Söder-lund. På sikt vill vi gärna använda oss av alla våra oli-ka boendekoncept och erbju-da alternativa möjligheter – med både bostadsrätter och hyresrätter.

R

Riksbyggen

Joanna Berg och Dennis Söderlund har uppdraget

att etablera Riksbyggens nya söderort.

SATSAR PÅ TYRESÖ

Page 11: Tyresö kommun

11Hela denna bilaga är en annons från Tyresö kommunANNONS

Så här tänker sig Riksbyg-gen att det halva kvarteret som man bygger i Norra Tyresö Centrum ska se ut.

Av Riksbyggens olika boendekoncept har man i Norra Tyresö Centrum valt stegEtt, vilket innebär mindre bostads-rätter – ettor och tvåor. Men allt är flexibelt, ettorna kan nämligen med enkla medel bli tvåor, och tvåorna kan bli både treor och yteffektiva fyror.

Bilden är tagen från Riksbyg-gens första StegEtt projekt i Sundbyberg.

www.riksbyggen.se

Illus

trat

ion:

LIN

K a

rktie

ktur

/ 3

D H

ouse

Page 12: Tyresö kommun

12 Hela denna bilaga är en annons från Tyresö kommun ANNONS

Norra Tyresö Centrum är ett av de större utvecklingsområdena i Tyresö, där cirka tusen lägenheter ska byggas. Hyres- och bostadsrätter blandas med kommersiella lokaler och service där fokus ligger på miljö och hållbar stadsutveckling. För att nå maximal energieffektivitet, funktionalitet och hållbarhet har kommunen ingått samarbete med Vattenfall. Här berättar Heléne Hallberg – stadsplanerare i Tyresö kommun, och Mikael Sandberg, kundansvarig för Vattenfall Södra Storstockholm – om de kommande planerna.

et har inte hänt så mycket norr om Tyresö centrum sedan slutet av

80-talet, säger Heléne Hallberg. Men nu är det dags att utveckla denna stadsdel.

Hur ser det ut just nu?– Här finns bostadskvarter byggda på

60-talet, som inte riktigt hänger ihop med de övriga centrala delarna kring centrum. Men det finns många kvalite-ter, som idrottsplats, fotbollsplaner, rackethall, simhall och biograf. Det är sådant vi vill bevara. Dessutom kommer man snabbt ut i naturen via bilfria stråk.

Nu är det alltså dags att utveckla stadsdelen. Fokus ska ligga på miljö och hållbarhet – som ett steg mot visionen att ”Tyresö 2030 ska vara Stock-holmsregionens mest attraktiva kommun med 60 000 invånare”. Norra Tyresö Centrum byggs i etapper där ett höghus med 16 våningar ingår i den första etap-pen, liksom ett kvarter med fyra till sex våningar höga bostadshus. I bottenvå-ningarna blir det kommersiella lokaler, som caféer och affärer. Helheten ska ge karaktären av en modern kvartersstad.

På vilket sätt kommer Vattenfall in när det gäller miljö och hållbar tillväxt i den här typen av stadsutveckling? Frågan går till Mikael Sandberg.

– Vattenfall arbetar med ett koncept som vi utvecklar tillsammans med ett antal utvalda kommuner och städer, där vi går ett steg längre i vårt engagemang. Vi vill vara en energipartner och använ-da alla våra energilösningar fullt ut. Vi startade i Uppsala, och nu jobbar Vattenfall vidare med Tyresö, Haninge och Älta. Det vi tittar på i Tyresö är sär-skilt utbyggnaden av Norra Tyresö Centrum.

Vattenfall är väl sedan gammalt en energipartner till Tyresö?

– Historiskt har Vattenfall haft ett långt samarbete med kommunen genom att vi bland annat äger kraftvärmeverket i Jordbro som värmer stora delar av Tyresö. I Jordbro används sedan 2007 endast biobränslen för produktion av fjärrvärme och el vilket innebär att pro-duktionen varit nästintill koldioxidneu-tral. Dessutom installerade vi 2012 Tyresös första snabbladdningsstation för elbilar som tankas enkelt med Vattenfalls laddkort eller via Ladda Elbilen-appen. Stationen drivs med sol-

celler på taket och med el från vind-kraft.

Vad kan ni erbjuda kommunen när det gäller den nya hållbara stadsdelen Norra Tyresö Centrum?

– Det handlar om den totala energi-lösningen för varje fastighet. Här vill vi vara med i ett tidigt skede och ha en dia-log med den fastighetsägare som fått byggrätten, säger Mikael Sandberg.

– En annan del av vårt engagemang

gäller solceller som integreras i takkon-struktionerna på de hus som byggs i stadsdelen. För att göra det enklare för elbilsägarna kan snabbladdningsstatio-ner kompletteras med så kallade nor-malladdstationer vid parkeringsplatser, säger Mikael Sandberg.

Det blir många olika delprojekt?– Vi samarbetar med kommunen bå-

de översiktligt med rådgivning, och med ett antal handfasta miljöprojekt.

Ytterligare ett exempel är laddningen av hybridbussar som vi utvecklar tillsam-mans med SL. Bussen laddar vid änd-stationerna. Det är något som kanske kan bli aktuellt för Norra Tyresö Centrum, menar Mikael Sandberg.

Heléne Hallberg tar upp en helt an-nan aspekt på hållbarhet, nämligen so-cial hållbarhet.

– Vi ska medverka till att skapa mötes-platser i stadsrummet där människor träf-fas och där det finns caféer, idrottsmöj-

D

Nu skapar vi tillsammans Norra Tyresö Centrum –

EN STADSDEL MED FOKUS PÅ HÅLLBARHET

Page 13: Tyresö kommun

13Hela denna bilaga är en annons från Tyresö kommunANNONS

www.vattenfall.se www.tyreso.se

ligheter, affärer, vårdcentral – ja allt det som en modern stadsmiljö innehåller.

Både Mikael Sandberg och Heléne Hallberg är överens om att det man pla-nerar nu för Norra Tyresö Centrum är något helt nytt – en modell för det mo-derna samhället. Och för att kunna klara mål och visioner krävs nära samarbete med projektets alla aktörer – inklusive byggherrar, som visar stort intresse att få vara med.

Social hållbarhet: Stadsdel med varierade boende­former, naturliga mötesplatser, nära naturen, nära till service som förskola och vardagsnära handel samt arbetsplatser. Här ingår även orienterbarhet, vilket betyder att det ska vara lätt att hitta i området.

Ekologisk hållbarhet: lätt att leva miljövänligt nära bussar. Bra förutsättningar för att kunna sälja bil och satsa på cykel och bilpooler. Snabbladdningsstation och laddstolpar för elbilar, förnybar energi till uppvärmning. Gröna tak och lätt att ta tillvara ekosystemtjänster.

Ekonomisk hållbarhet: Genomförandet av Norra Tyresö Centrum ska vara i balans, där utgifter ska betalas med inkomster utan att skattemedel används.

Sveriges totala bestånd är uppe i 10 035 laddbara fordon. (april 2015)

Just nu finns det cirka 1 120 laddpunkter fördelade på 335 publika laddstationer över landet. (april 2015)

Det finns tre sorters elbilar;1. 100 procent eldrivna bilar drivs helt av sitt batteri och laddas

via ladduttag. Engelsk beteckning, BEV, Battery electric vehicle.

2. Laddhybrider har både en vanlig förbränningsmotor och en elektrisk motor. Batteriet laddas via ladduttag. Engelsk be­teckning, PHEV, Plug­in hybrid electric vehicle.

3. Hybridbilar har både en vanlig förbränningsmotor och en elek­trisk motor. Batteriet laddas endast vid bromsning. Engelsk beteckning, HEV, Hybrid electric vehicle.

Att snabbladda idag kostar 2,40 kr per minut inklusive moms.

FAKTA OM ELBILAR

Källor: Power Circle, Laddinfra.se och Vattenfall.se

Illustration: Joliark

Nu skapar vi tillsammans Norra Tyresö Centrum –

EN STADSDEL MED FOKUS PÅ HÅLLBARHET

SÅ BYGGER VI HÅLLBART

Heléne Hallberg är stadsplanerare i Tyresö

kommun och Mikael Sandberg är kundansvarig för Vattenfall.

Illustration: White Arkitekter

Illustration: Sem

rén+M

ånsson

Page 14: Tyresö kommun

14 Hela denna bilaga är en annons från Tyresö kommun ANNONS

”Härifrån flyttar vi aldrig”

Från Calcutta till Tyresö

BO & VERKA Text: Anders Post | Foto: Rosie Alm

mrådet ligger mer eller mindre i skogen, bara

några kilometer från Tyresö Centrum.

Här växte jag upp och lekte i skogarna runt omkring, så jag känner mig väldigt hemma, säger Emma Sil. Min skola låg bara några hundra meter härifrån.

För Sanjib Sil som växte upp i indiska Västbengalens myllrande huvudstad Cal-cutta med över 13 miljoner invånare, är er-farenheterna något annorlunda.

– Det jag först fick förhålla mig till var lugnet och tystnaden, säger Sanjib, som kom till Sverige 1999. Men jag har vant mig och nu föredrar jag livet här i jämförelse med trängseln i Calcutta, där många dessutom lever i stor fat-tigdom utan tillräckligt med mat. Här är det mycket lättare att leva.

Emma och Sanjib träf-fades 2001. Det var i trappuppgången i huset i Hökarängen där de bodde grannar.

– Det var en man som ofta tittade på mig och sökte kontakt, berättar Emma Sil. Så småningom började vi umgås. Eftersom jag är intresserad av Indien så hade vi mycket att prata om.

Emma och Sanjib gifte sig i Indien. Här skulle indiska och svenska traditioner knytas ihop. Emmas föräldrar och tio kompisar var med från Sverige. Ett minnesvärt bröllop och en fantastisk upplevelse tycker de båda. Sedan bodde de nygifta tillsammans med Sanjibs stora familj under ett antal månader.

När de kom tillbaka till Sverige flyttade de in i Emmas etta i Hökarängen. Sanjib ar-betade på Grand Hotel, och Emma pluggade.

– Ettan i Hökarängen kändes snart för liten, säger Emma Sil. Vi tänkte på Häger-sten eller någon annan närförort till

Stockholm. Men det blev en 3:a på Sikvägen i Tyresö – ett jättefint område nära naturen.

– Ja vi trivdes väldigt bra där, fyller Sanjib i. Så bra att vi fick två barn, Arun och Elisa.

Sanjib slutade i restaurangbranschen och utbildade sig till bussförare. Emma fick jobb på förskola i Trollbäcken. Så var man återigen trångbodda, nu med två barn.

– Att flytta från Tyresö var det aldrig tal om, säger Emma.

I Tyresö Skogsstad hittade de drömlägenheten. En fyra på näs-tan 100 kvadratmeter. Be-byggel sen är blandad med lä-

genheter i trevånings-hus och kedjehus.

– Öppna härliga ytor i ett ljust och fint mil-jöhus, bar-

nen har fått egna rum och natu-ren har vi precis utanför, säger Sanjib Sil.

– I området finns en fin lekplats, men annars kan man promenera till Stadsparkens lekplats vid Tyresö centrum som är den stora mötesplatsen för barnfamiljer – här träffar man alltid någon man känner, berättar Emma. Eller så går man till simhallen, och väldigt ofta är vi ute i naturen.

– Och andas frisk luft, säger Sanjib. Det fanns det inte så mycket där jag kommer ifrån.

Familjen Sil – mamma Emma, pappa Sanjib med barnen Elisa 7 år och Arun 3 år – är nyinflyttade i Tyresö Skogs­stad som byggs etappvis fram till 2018 med sammanlagt 180 bostäder.

”Stadslekplatsen är den stora mötesplatsen, här träffar man alltid någon man känner”

Emma Sil

... Tyresö vid årsskiftet hade 45 390 invånare.

... Tyresöbor rekommenderar andra att flytta hit.

... Tyresö kommuns service till medborgarna är rankad högst i länet och åttonde bäst i landet enligt Svenskt kvalitetsindex.

VISSTEDU ATT ...

99 AV

100

Page 15: Tyresö kommun

15Hela denna bilaga är en annons från Tyresö kommunANNONS

Familjen Sil bor i ett av de nya områdena i Tyresö – med nära till centrum, skog och natur.

... Tyresö är rankad som näst bästa friluftskommun i Stockholms län (efter Huddinge).

Tyresöbor lever längre! Tyresö har den 15:e högsta genomsnitts­åldern i landet.

Tyresö kommuns ekonomi är i balans. 2014 var det 18:e året i rad med positivt resultat.#1

Page 16: Tyresö kommun

16 Hela denna bilaga är en annons från Tyresö kommun ANNONS

m fler lämnar bilen hemma minskar både bilköer och utsläpp, säger Hedda Ericsson som arbetar med hållbara

resor och transporter för Tyresö kommun.Det handlar om praktiska åtgärder för att

förbättra miljön och minska bilköer till och från Stockholm.

– I projektet Resval Tyresö har vi samlat åtgärder för att få Tyresöbor att välja hållbara färdsätt som att gå, cykla eller ta bussen.

Förra våren genomfördes 44 djupinter-vjuer i östra Tyresö med syftet att få fram resenärers emotionella motiv som till stor del styr hur man väljer att resa, men som man ofta är omedveten om. Alla intervjuade har tillgång till bil och pendlar in mot cen-trala Stockholm. Metoden, som tidigare in-te har använts inom detta område, har resul-terat i åtta pendlartyper med olika drivkraf-ter som påverkar valet av färdmedel. Här hittar vi Bil-Bosse som ivrar för frihet och självständighet, och som inte ser något an-nat alternativ än bil. Eller Buss-Berit som styrs av familjekärlek och trygghet. Hon väljer att åka buss. Måste-Mårten ser inga nackdelar med kollektivtrafiken, men bilen vinner för att den är snabbare.

Frågan är om Måste-Mårten kommer fram snabbare med sin bil än Buss-Berit som tar bussen. I höstas gjorde kommunen tillsam-mans med SL ett testresenärsprojekt för va-nebilister i östra Tyresö, samt för anställda

inom kommunen. Under två veckor fick man gratis använda ett SL-kort. Syftet var att få fler att åka direktbuss till Stockholm och upptäcka kollektivtrafiken. Projektet slog väl ut: 82 procent använde SL-kortet under testperioden, och 29 procent ökade sitt bussresande.

Nu har erbjudandet utökats och gått ut till samtliga vanebilister i Tyresö, samt kom-munens personal. 4 600 Tyresöbor anmälde sitt intresse under ansökningsperioden i april. För att få delta krävs att man har bil och brukar ta den till jobbet.

– Kommunanställdas medverkan i test-projektet är en del i kommunens CERO-arbete. Det går ut på att minska utsläppen från anställdas pendlings- och tjänsteresor på ett ekonomiskt hållbart sätt, säger Hedda Ericsson.

Sista dagen för att aktivera sitt SL-kort är första juni. Utvärdering av testprojektet sker till hösten.

I höstas fick de som bor i östra Tyresö och pendlade med bil, prova på att åka buss gratis under två veckor. En handfast åtgärd för att få Tyresöborna att bli medvet­na om hur bra och snabbt det går att ta direktbuss in till Stock­holm. Försöket blev lyckat och i april gjorde kommunen en ny satsning på gratisbuss.

O

Gratis SL-kortlockar arbetspendlarna att ta bussen

KOMMUNIKATIONER & RESVAL Text: Anders Post | Foto: Rosie Alm

Therese Badman Stenius är operasångerska och resursper­son på en skola. Hon var en av dem som blev testresenär med gratis SL­kort i höstas.

– Jag bor i Trollbäcken och brukade ta bilen till jobbet varje dag. Det var alldeles för jobbigt att ta buss, berättar hon. Men när jag fick gratis SL­kort upptäckte jag att jag kunde ta bussen till jobbet på bara tio minuter – så nu lämnar jag bilen hemma.

”Nu tar jag alltid bussen”

Jämför och välj din förskola

Vårdutbildning

Ett aktivt liv

Jämförelseguiden är en webb-tjänst som hjälper dig att välja för-skola, skola, hemtjänst eller äldre-boende i Tyresö. Du kan söka och jämföra de alternativ som finns. Både kommunala och privata aktö-rer redovisar sin kvalitet och nyck-eltal. Du når guiden via tyreso.se.

SVA Vård är ett kurspaket för dig som vill arbeta inom vården och in-te har svenska som första språk. Utbildningen börjar med en 20 veckors förberedande kurs i vård-svenska och fortsätter med tre ter-miner på vårdutbildningen, som in-kluderar totalt 12 veckors praktik.Utbildningen ges i klassrum på C3L i Tyresö de första tre terminer-na, under sista terminen ges en del av undervisningen på distans.

Tyresöbo eller ej – du är välkom-men att gå med på gratis guidade turer i Tyresös rika och varierande natur. Det finns både vandringar i ojämn och kuperad terräng, och lättvandrade turer som kan gås med barnvagn. Turerna annonseras på tyreso.se. Ingen föranmälan krävs!

I Tyresö är det enkelt att leva ett aktivt liv. Förutom vandrings- och cykelleder, motionsspår och konst-gräsbanor finns en skatepark, par-kourlekplats, frisbeegolfbana, BMX-park och flera utegym. För den som vill ha mer organiserade aktiviteter finns det flera gym i alla kommundelar att välja på – och framgångsrika föreningar med verksamhet för både barn och vux-na. Idrottsplats, 18-håls golfbana, rackethall, ishall och nya simhallen ligger i centrala Tyresö.

Hedda Ericsson arbetar med hållbara resor i Tyresö kommun.

Gratis SL­kort under en period har gjort att många i kommunen upptäckt fördelarna med att resa kommunalt, och lämna bilen hemma.

Foto

: iS

tock

phot

o

Foto

: iS

tock

phot

o

Naturguidningar

Page 17: Tyresö kommun

17Hela denna bilaga är en annons från Tyresö kommunANNONS

Norra Tyresö Centrum - Tyresö

NORRA TYRESÖ CENTRUM lägenheter och radhus

Följ oss på Instagram; Smaa_ab

Adress Dalgränd

Hustyp lägenheter om 1-4 rok samt radhus

Arkitekt Joliark

Pris fastställs till kövisning

Kövisning prel sommaren 2016

Information Småa, Sandra Branthammer, [email protected]

Klimatsmart boende!I Tyresö centrum kommer ett nytt bostadsområde växa fram. Kvarteret kommer att få en tydlig miljöprofi l med fokus på social, ekonomisk samt ekologisk hållbarhet.

Det kommer vara fl exibla lokaler i markplan med lägen-heter ovanpå och radhus på taken. Vi kommer att bygga ett kvarter med cirka 40 lägenheter och 9 radhus.

Anmäl dig till Småakön för inbjudan till kövisning och möjlighet till boka-tidigt-rabatt. Läs mer på www.smaa.se!

”Då erbjudandet om gratis SL-kort kom tog jag chansen att prova på ett alternativt transport­ medel mellan Tyresö och min arbetsplats i Kista. Att ta bilen i rusningstrafik till Kista kräver en hel del tålamod och framförhållning eftersom köerna kan vara mycket långa och dessutom är oförutsägbara. Mina resvanor idag har helt klart ändrat sig. Varje månad köper jag SL:s period­kort och gör ca fyra av fem resor på vardagar med kollektiv i stället för med bil. På det sättet sparar jag både pengar och tid.”

Tom Åberg, testresenär

Resval Tyresö är ett projekt som syftar till att få Tyresöborna att välja hållbara färdsätt – gå, cykla eller ta bussen.

Så här skrev en av testresenärerna till kommunen:

– Det pågår en spännande utveckling av Tyresö som vi på Wallenstam vill vara med och bidra till. Vi har över 70 års er-farenhet av byggnation och förvaltning och ser mycket fram emot våra kom-mande projekt i kommunen. Vi har, till-sammans med Oscar Properties, byggt 114 bostadsrätter i Tyresö trädgårdar och snart startar vi vår egen nybyggna-tion av 180 fina hyresrätter i närheten av Tyresövallen, säger Mathias Aronsson vice vd för Wallenstam.

Aktiv stadsutvecklingWallenstam har totalt cirka 4 000 lägen-heter i Stockholm och en gedigen pro-jektportfölj för nybyggnation. Målet är att bygga minst 6 000 lägenheter i Stockholm och Uppsala under nuvaran-de affärsplan. Utöver att bygga och ut-veckla hållbart försörjs fastigheterna

med egenproducerad vindkraft genom dotterbolaget Svensk NaturEnergi.

– Vi utvecklar ju en produkt med en enorm efterfrågan och ser till mer än själva fastigheten och projektet när vi bygger – vi älskar staden och vill bygga mer, på ett hållbart sätt. Tyresö har allt det där som behövs för att vara en att-raktiv plats att leva på. Vi ser mycket fram emot våra kommande nyproduk-tioner här, säger Mathias Aronsson.

Trädgårdsporten och Tyresö SkogstorgWallenstams mest närliggande bygg-projekt i Tyresö kallas Trädgårdsporten, här kommer 180 lägenheter att fördelas på tre hus som erbjuder ett till fyra rum och kök för både den lilla familjen och enmanshushållet.

Lite längre fram i tiden planerar

Wallen stam för dryga 200 bostäder vid Apelvägen i projektet Tyresö Skogstorg. Utöver en blandning av bostadsrätter och hyresrätter planeras även för ett äld-reboende i området. Tanken är att det ska bli varierande byggnadsvolymer in-ramat av den fina naturen.

– Detaljplanearbetet ska påbörjas till hösten och sedan hoppas vi kunna starta

byggnationen under 2017. Vår ambition är att fortsätta bidra till spännande arki-tektur, förtätning och en god stads-utveckling i Tyresö framöver.

Tyresö trädgårdar, Trädgårdsporten och Tyresö Skogstorg är några av de spännande byggprojekt som Wallenstam bygger eller planerar att starta i närtid i Tyresö. Totalt sett drygt 500 nya hem med modern arkitektur och blandade upplåtelseformer i en attraktiv, välmående kommun med närhet till såväl hav, natur som storstad.

Wallenstam bygger

DRYGT 500 NYA HEM I TYRESÖ

Mathias Aronsson, vice vd för Wallenstam AB.

För mer information om Wallenstams nyproduktioner i Tyresö, kika på wallenstam.se/nyproduktion

Foto

: Ryn

o Q

uant

z

Foto

: iS

tock

phot

o

Foto

: ice

pic.

se

Page 18: Tyresö kommun

18 Hela denna bilaga är en annons från Tyresö kommun ANNONS

Tyresö finns 13 kommunala skolor där man nu inkluderar elever med särskilda behov, istället för att exkludera dem.

– Tidigare synsätt var att eleven skulle anpassa sig efter skolan och inte tvärtom, säger Erik Sanner som är utvecklingsstrateg i Tyresö kommun. Numera har vi synsättet att det är skolans uppgift att förändra pedagogik och organisation runt eleven. När man tidigare flyttade på elever som inte passade in, så förvägrade man honom eller henne att ingå i ett socialt sammanhang som en stadigvarande klass innebär.

Enligt den inkluderande modellen ska stödet fin-nas i, eller så nära den ordinarie klassen som möjligt. En elev med långsam inlärning lyckas bättre tillsam-mans med kamrater i en vanlig klass.

– Kamrateffekterna är viktiga för att man ska lyckas, menar Erik Sanner. Men det ska även finnas möjlighet för särskilt stöd för de elever som har behov. Det handlar helt enkelt om en värdegrundsfråga, ska alla vara med eller ska vissa stå utanför?

Tyresö ingår i ett forskningsprogram tillsammans med elva andra kommuner och Malmö högskola. Syftet är att främja utvecklingen av inkluderande lärmiljöer. I september kommer resultatet att redovisas.

yresö gymnasium har två huvudin-riktningar, hög-

skoleförberedande pro-gram och yrkesprogram. 80 till 100 procent av de elever som går något av de yrkesförberedande programmen får jobb di-rekt efter skolan.

– Ja vi har väldigt fina resultat över hela linjen, säger Jeanette Skaar, som är lärare på Hotell- och turismprogrammet. Hon ansvarar även för de praktikplatser som ligger på turism-sidan.

Har eleverna lätt att få praktikplatser?– Ja väldigt lätt eftersom vi har många kontakter i branschen. En del företag

och institutioner ringer och frågar om vi har några bra elever. Och praktikplat-serna leder ofta till anställningar.

– På Junibacken har vi flera som fått jobb efter examen, och på ABBA museet är Tyresöeleverna efterfrågade.

En av dem som arbetar där är Matilda Hedström som tar studenten nu i juni. Hon har redan börjat jobba på ABBA museet på Djurgården. I höstas praktise-rade hon under sex veckor på museet, och nu fick hon alltså en anställning – även om den inte är heltid.

– Det känns jättebra att ha jobb redan, säger Matilda, som även arbetar extra på hotell och i en turistinformation.

Den första praktikperioden gjorde hon på ett museum i Lissabon, tillsam-mans med en klasskompis. Tyresö gymnasium samarbetar med en skola där, som i sin tur får skicka praktikanter hit.

– Det var verkligen det bästa jag varit med om, säger Matilda Hedström.

2010 inleddes ett förändringsarbete i Tyresö grundskolor. Målet är inkluderande lärmiljöer och en skola där alla elever tillhör en klass. Tyresö skapar därmed en skola för var och en istället för att slentrianmässigt skicka vissa elever till specialklasser eller till andra kommuner.

Elever som går ut de yrkesinriktade programmen på Tyresö gymnasium brukar inte behöva leta länge efter jobb. Ibland står företagen på kö för att anställa.

Inga elever ska exkluderas i Tyresös grundskolor

I

T

SKOLA & ARBETE Text: Anders Post | Foto: Rosie Alm

Matilda fick jobb direkt efter gymnasiet

”Tillsammans skapar vi

yboda skola togs i bruk 2012 och är Tyresös moder-naste. Arkitekturen bygger på transparens med stora glasväggar och öppna ytor

– allt utformat för att även minska klimat-påverkan.

Vi träffar Kia Senneryd, som är special-pedagog och Anna Hedin Åslund, som är lärare, för att tala om hur man arbetar med inkluderande lärmiljöer på skolan.

– Olikheter berikar, och det vill vi ta vara på, säger Kia Senneryd.

Nyboda skola är en grundskola för års-kurserna 4–9. Här finns både profilklasser och särskola, samt en undervisningsgrupp

för elever med svårigheter inom autism-spektrum. Skolans devis är: ”Tillsammans skapar vi framtiden”.

– Även om en del elever då och då be-höver extra stöd, så ska man tillhöra en ordinarie klass, säger Anna Hedin Åslund. Det ger trygghet och ett sammanhang med de andra i klassen.

Lärarna jobbar i arbetslag som är upp-delade på de olika årskurserna. Genom arbetslagen har man möjlighet att på grupp- och individnivå diskutera pedago-giska och sociala förutsättningar.

Är det svårare att vara lärare i en klass som inte är lika homogen som tidigare?

– Vi ser det mer som utmaningar, säger Kia Senneryd. Det är ju väldigt roligt när man når fram till en elev. Men visst, det krävs mer av oss som lärare.

Hur har ni gått till väga för att kunna möta de nya kraven?

– Vi har till exempel haft kompetensut-veckling för alla lärare på skolan när det gäller språkutvecklande arbetssätt, säger Anna Hedin Åslund. Det handlar om att hitta metoder och verktyg som vi kan an-vända för att få med alla eleverna från bör-jan. Mycket handlar om samsyn och pla-nering, att eleverna möts av samma struk-tur och pedagogiska miljö oavsett ämne.

– Som lärare måste vi vara flexibla – ibland måste man se mer till elevens munt-liga än skriftliga förmåga att redogöra för sina kunskaper, menar Kia Senneryd.

Nyboda skola, liksom de andra grund­skolorna i kommunen, välkomnar alla elever att gå i en ordinarie klass. Elever med särskilda behov ska inkluderas i det sociala sammanhanget. Olikheter är något som berikar, menar lärarna.

Eleverna på Nyboda skola har alla en ordinarie klass som de tillhör.

framtiden”

Page 19: Tyresö kommun

19Hela denna bilaga är en annons från Tyresö kommunANNONS

”Tillsammans skapar vi

framtiden”

Anna Åslund är lärare på Nyboda

skola, och Kia Senneryd är

specialpedagog.

Page 20: Tyresö kommun

20 Hela denna bilaga är en annons från Tyresö kommun ANNONS

TYRESÖ GOLFBANA – NÄRA – OMTYCKT – VACKER

Tyresö Golfbana Tfn: 08-798 35 66Alec’s Golfshop Tfn: 08-742 08 01Bäverbäcksvägen 14, 500 meter från Tyresö C.Webshop: www.alecsgolf.se

Den komplettagolfanläggningen

Alec´s Golf – 30 år i branschenVi har spelrätter från 800:-

www.tyresogolf.com

TESTA NYHETERNA

med nya Callawaybollar på vår

270 meter långa range!

SHOP • RANGE • STUDIO • MINIGOLF • 18-HÅLSBANA • RESTAURANG

www.tyresogolf.com

Studio för utprovning

av dina nya golfklubbor.

www.tyresogolf.comwww.tyresogolf.com

av dina nya golfklubbor.

av dina nya golfklubbor.Shop med bre� sortiment av årets märkesvaror.

– 30 åri branschsenwww.tyresobostader.se

elia och kommunen har bildat en ge-mensam styrgrupp där man arbetat

fram en plan för fiberutbyggnaden. I praktiken fungerar det så att Tyresö till-handhåller marktillstånd för fibergräv-ning och Telia står för utbyggnad av det mobila och fasta nätet. Dessutom handlar det om planering av samförläggning, så att man inte behöver gräva upp marken flera gånger vid olika kabeldragningar.

– Vårt helhetsåtagande betyder att fler kan ta del av bredbandstjänster med bra kvalitet oavsett var man befinner sig, säger Thomas Olsson, som är an-svarig för kommuner och stadsnät på Telia Öppen Fiber.

Fibern dras i ett huvudstråk och ut-mynnar i mindre stråk, som sista biten går i ett finmaskigt nät och kopplas in

till hushållen. 2010 hade 26 procent av hushållen möjlighet till fiberuppkopp-ling. Idag ligger man på 64 procent, och Thomas Olsson är optimistisk om att nå de mål som är satta.

– Ja, jag är ganska säker på att vi kan erbjuda 90 procent av hushållen att ha 100 mbit/sek år 2020. Vad man kanske inte tänker på, förutom nyttan av snabb uppkoppling, är att fastigheten man bor i faktiskt ökar i värde efter anslutning.

Fibernätet som byggs är ett öppet nät, vilket innebär att varje hushåll fritt kan välja bland ett tiotal olika tjänste-leverantörers erbjudanden för bredband, digital-tv och telefoni.

– Samtidigt med fiberutbyggnaden gör vi en satsning på mobilnätet i Tyresö kommun, berättar Thomas Olsson. Över-

allt där man idag kan prata i sin mobilte-lefon kommer invånarna att erbjudas surf, både via 3G och 4G – ett behov som ökat dramatiskt de senaste åren.

I samverkan med kommunen bygger Telia ut fibernätet i kommunen - från tätort till glesbygd. Målet är att 90 procent av hushållen och företagen ska ha 100 mbit/sek år 2020, vilket även är det nationella målet som regeringen har satt.

FULL FART

www.oppenfiber.se

T

på fiberutbyggnaden i Tyresö

Thomas Olsson är ansvarig för kommuner och stadsnät på Telia Öppen Fiber. Fler och fler i Tyresö kommer att få ta del av bredbandstjänster med bra kvalitet.

Page 21: Tyresö kommun

21Hela denna bilaga är en annons från Tyresö kommunANNONS

är drottning Kristina som 14-åring gjorde sitt första offentliga framträ-

dande i Tyresö tegelröda kyrka 1641, kun-de hon knappast tänka sig att människor mer än 350 år senare skulle kunna bidra till kollekten genom sina mobiltelefoner.

Ibland möts epoker på ett hisnande vis. Kristinas invigning av kyrkan sam-manföll med slottsherren Gabriel Oxen-stiernas begravning, och just den här vårdagen 2015 framförs ett ”Kristina-spel” i det ljusa kyrkorummet med dess höga fönster och kalkstensgolv. Josefin Alfredson med dansare gestaltar Kri-stinas liv som ett inslag i firandet av Tyresö Pilgrimscentrums femårsjubi-leum och invigningen av Kristinaleden.

Kristina var en av flera bemärkta perso-ner som kom att vistas i barockslottet på höjden ovan Kalvfjärden. Såväl Gustav III som prins Eugen var här, och en av de mer färgstarka ägarna var Claes Lagergren, kammarherre och markis vid det påvliga ho-vet, som närde ett postumt svärmeri för Marie Antoi nette.

Pilgrims-centrum i Tyresö är hela Stock-holms stiftspilgrimscen-trum och en mötesplats

för seminarier, föreläsningar och vand-ringar. Från centret löper fyra leder av olika längd som inbjuder till kontemp-lation och naturupplevelser. ”Frälsar-kransen” är ett bönearmband där varje pärla motsvaras av en meditationsplats i slottsparken. Pilgrims verksamheten sker i samarbete med Tyresö kommun och Nordiska museet, som också för-valtar slottet.

Det har skett en renässans för pilgrims-vandringar, människor vallfärdar åter bland annat till Santiago de Compostela i Spanien.

– Men vi skiljer oss från våra romersk-katolska vänner på så sätt att vi ser vägen som viktigare än målet, säger kyrko herde Michael Öjermo. Det hand-lar om natur, kultur och andlighet.

– Ja, vandringen i sig är ett mål, sä-ger prästkollegan Helena Forsberg. Och livet är ju en resa.

Michael Öjermo berättar om försam-lingen och dess olika verksamheter. Här arbetar 60 personer, varav sju präster. Tyresö är Stockholms populäraste vig-selkyrka, här förrättas många dop och begravningar, men församlingen driver också öppen förskola, körverksamhet och arbete bland äldre.

Michael Öjermo är särskilt nöjd med ungdomsarbetet. I Tyresö konfirmeras

drygt 30 procent i en årskull, vilket anses bra i dagens sekulari-serade och mångkul-turella Sverige. 1972

konfirmerades över 76 procent av 15-åringarna i Svenska kyrkan.

Drottning Kristina gjorde sitt första offentliga framträdande i Tyresö kyrka 1641.

Tyresö kyrka och slott är kommunens historiska hjärta. Men det är inte fråga om museala lämningar, utan levande kultur och natur. Kristinavandringen är det senaste tillskottet till Pilgrims-centrums verksamhet.

TYRESÖ KYRKA – EN HISTORISK MÖTESPLATS med Stockholms populäraste vigselrum

N

Josefin Alfredsson med dansare gestaltar Kristinas liv som ett inslag i firandet av Tyresö Pilgrimscentrums femårsjubileum.

MER INFORMATION: www.pilgrimstockholm.se

Lästips: I "Europa magica" (Ellerströms 1992) skriver Ulla Britta Ramklint bland annat om Tyresö slott och gestalter som passerat genom dess salar och gemak.

www.tyresoforsamling.se

Kyrkoherde Michael Öjermo och prästkollegan Helena Forsberg.

Page 22: Tyresö kommun

22 Hela denna bilaga är en annons från Tyresö kommun ANNONS

FESTVÅNING

BISTRO

TERRASSER

KONFERENS

EN PLATS FÖR FEST, MÖTEN OCH EKOLOGIVälkommen att boka lunch,

middag, fest eller konferens i vacker slottsmiljö!

Njut av en ekologisk måltid i vår KRAV-certifierade Bistro!

TYRESOSLOTT.COM 08-770 34 51

ffärsidén är att hjälpa moderna stads-människor att laga bättre och nytti-gare mat, som är förberedd av pro-

fessionella kockar, säger Henrik Isaksson. För att måltiden ska vara färsk och nyla-

gad gör kunden en del av tillagningen själv, som till exempel kött, fågel och fisk. Det går även att beställa en mer vegetariskt in-spirerad måltid.

Många företag levererar mat hem till dörren – vad är det som skiljer er från de andra?

– Jag kan bara tala för mitt företag, säger Henrik Isaksson. Och då handlar det om färska ekologiska råvaror av bästa kvalitet utan tillsatser. Våra såser och grytor tillagas i förväg av kockar, precis så som man gör på en bättre restaurang – pulver och annat mek sysslar vi inte med. Matsvinnet är ett stort problem i samhället, vi använder exakt så mycket som vi har beställningar för, vil-ket ger noll svinn.

Henrik Isaksson har varit kock under många år. Men han är även entreprenör.

Vilket som är hans starkaste sida är kanske svårt att säga. År 2000 arbetade han på Lallerstedts Gondolen, men sa upp sig för att starta Aptit Stockholm som vände sig till eventföretag vars kunder bjöds in till mat-lagningskurser. År 2008 var det dags för något helt nytt – det blev Matkomfort Stock-holm AB som han grundade tillsammans med några kollegor. Idag är Henrik Isaksson huvudägare och vd.

– Idén till företaget går tillbaka till mig själv och min familj. Jag är kock och gillar att laga mat, ändå var middagarna ett pro-blem. Vad ska vi äta, som både är gott, hål-ler hög kvalitet och är enkelt att tillaga? Så växte konceptet Matkomfort fram.

Det går ju att köpa fryst portions­förpackad färdigrätt i butiken.

– Nödproviant, säger Henrik Isaksson med en min som tydligt visar vad han tyck-er om maskingjord mat.

I Tyresö hittade han en kalvsyltefabrik där hans nybildade företag kunde hyra in sig under lördag och söndag. Matkomfort växte snabbt och så småningom köpte man hela industrifastigheten och kalvsyltan för-svann.

– Förra året byggde vi ut fyrahundra kva-dratmeter med pack- och kylrum, berättar Henrik Isaksson. Det var ju lite ångestlad-dat det där med bygglov. Men näringslivs-chefen kom hit, och tre veckor senare hade vi vårt bygglov. Känns som att Tyresö är en kommun för entreprenörer.

Årets företagare i Tyresö, hur känns det?– Väldigt roligt och positivt – lite av ett

kvitto på att man tror på mig och företaget.Nu går Henrik Isaksson vidare med sin

affärsidé - Oslo nästa.

För ett par år sedan lades den gamla kalvsyltefabriken i Tyresö ned. Efterfrågan på kalv­sylta hade avtagit. Istället flyttade en mer tidsenlig verksamhet in i lokalerna – ett företag som leve­rerar färdiga middagslösningar till familjer och enskilda hushåll. Företaget heter Matkomfort Stockholm AB. Mannen bakom affärsidén är Henrik Isaksson, som för övrigt blev vald till Årets företagare i Tyresö 2014.

A

Entreprenören som ser

middagens möjligheter

FÖRETAG & IDÉER Text: Anders Post | Foto: Rosie Alm

Henrik Isakssons företag levererar middagslösningar till storstadsmänniskor. Nu ska konceptet prövas i Oslo.

I stora packrummet packas det middagslådor för fullt. Nya menyer är under ständig utveckling, till exempel mer vegetariskt och barninriktat.

Page 23: Tyresö kommun

23Hela denna bilaga är en annons från Tyresö kommunANNONS

Tyresö slott vid Kalvfjärden är en nationalromantisk slottsmiljö från sekelskiftet 1900. Öppet för besök med audioguide lördagar och söndagar 6/6–30/8 kl 13–17. Entré 100 kr/vuxen, 0–18 år fri entré. www.nordiskamuseet.se/tyreso-slott

Upplev en svunnen tid

Vi finns där du finns

Behöver du hjälp att finansiera en bostad, se över din pension eller att hitta ett lämpligt sparande?

Vi kan Tyresö och hjälper dig med alla dina bankaffärer, både som privatperson och företagare.

Välkommen att kontakta oss. För besök har vi öppet sex dagar i veckan, men du kan också boka en tid som passar dig.

Industrivägen 15, Tyresö08-448 72 10 handelsbanken.se/tyreso

Page 24: Tyresö kommun

24 Hela denna bilaga är en annons från Tyresö kommun ANNONS

Välkommen till trivsam shopping med 65 butiker & restauranger. Kom och besök vårt nybyggda inspirerande butiksstråk där du hittar det senaste inom mode, inredning, sport och fritid. Våra stora livsmedelsbutiker är välsorterade med fräscha råvaror, brett ekologiskt sortiment och manuella fisk- och charkdiskar. Vi ses!

Butiker: Mån–Fre 10-19Lör 10-17, Sön11-17Livs: Mån–sön 08-21

www.tyresocentrum.seFölj oss

VI STÖDJER

R DE T H A N D L A R O M AT T T R I VA

S

SK

A D U H A N D L A I T Y R E S Ö C E N

T R UM

tyresös varmasteshoppingklimat

3 T I M M E D P - S K I V

A

F R

I PA R K E R I N

G

TC_helsida248x372_DNbilaga.indd 1 2015-05-21 16:12