Uchwyty pewag VNMW, VNMAW

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Uchwyty do podnoszenia pewag winner VNMW, VNMAW

Transcript

 • PLD Uchwyt do bezpiecznego podnoszenia

  E

  F Pinces de

  N

  Instrukcja obsugi Uchwyt do bezpiecznego podnoszenia pewag VNMW VNMAW

  Owners Manualpewag safety lifting clamp VNMW VNMAW

  Mode demploiPinces de levage de scurit pewag VNMW VNMAW

  Gebruikershandleidingpewag veiligheids-hijsklem VNMW

  VNMAW

 • Przed zastosowaniem produktu prosimy o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji obsugi. W przypadku pyta prosz zwrci si do dostawcy. Instrukcja obsugi suy przez cay okres uytkowania produktu, stanowic stae rdo informacji. Dzikujemy za wszelkie wskazwki i uwagi dotyczce udoskonalenia treci niniejszej instrukcji. Ze wzgldu na cigy proces bada i rozwoju zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i / lub zmiany cech zewntrznych osprztu do podnoszenia.

  Please read the safety instructions of this owners manual carefully before using the safety lifting clamp. In case of any doubts, please refer to your dealer! Our manuals are intended to be a reference source throughout the lifetime of your product. We appreciate any suggestions, and/or comments regarding this manual. Due to continuing research and development activities, product specifications are subject to change without notice.

  Lisez attentivement ce mode demploi avant dutiliser la pince. En cas de doute: demandez conseil votre fournisseur. Nos modes demploi ont pour but de servir de rfrence durant la dure de vie de votre produit. Nous apprcions les suggestions et/ou les remarques concernant ce mode demploi. En raison des activits continues de recherche et de dveloppement, les spcifications techniques et lapparence des pinces peuvent tre changs sans avis pralable.

  Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, nog voordat u de hijsklem gebruikt. Bij twijfel raadpleeg uw leverancier! Deze gebruikershandleiding is bedoeld als referentiebron gedurende de levenscyclus van uw product. Commentaar en op- of aanmerkingen met betrekking tot de inhoud van deze handleiding wordt op prijs gesteld. In verband met voortdurende onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, kunnen technische specificaties en/of uiterlijke kenmerken van de hijsklemmen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

  PL

  E

  F

  N

 • Instrukcja obsugi uchwytu do bezpiecznego podnoszenia VNMW VNMAW firmy pewag Spis treci

  1. Informacje oglne 32. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 33. Opis funkcji 34. Przepisy bezpieczestwa 45. Podnoszenie 56. Konserwacja/Przegld 57. Demonta/Monta 58. Kontrola 59. Usuwanie 610. Rozwizywanie problemw lista kontrolna 611. Gwarancja 612. Warunki i postanowienia 613. Kontrola bezpieczestwa 714. Harmonogram kontroli 7Zacznik Bezpieczne podnoszenie 23

  1. Informacje oglne Dzikujemy, e zdecydowali si Pastwo na zakup jednego z naszych wysokiej jakoci produktw. pewag austria GmbH posiada certyfikat ISO 9001 i w oparciu o wieloletnie dowiadczenie gwarantuje optymaln jako i bezpieczestwo. Uchwyty do podnoszenia firmy pewag s produkowane z wysokiej jakoci stali i speniaj wymagania wszystkich norm oraz samego produktu, m.in.: europejskiej normy EN 13155, australijskiej normy 4991, amerykaskiej normy ASME B30.20-2010 oraz dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

  2. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Uchwyt do bezpiecznego podnoszenia VNMW firmy pewag ma dwie szczki wyposaone w ochronne nakadki z tworzywa sztucznego. Uchwyt suy do podnoszenia, obracania i pionowego transportu midzy innymi stali nierdzewnej, aluminium, drewna i kamienia naturalnego (ale nie betonu surowego), jeeli istotne jest, aby podnoszony element nie zosta uszkodzony. Uchwyt nie pozostawia ladw na przenoszonych elementach. Uchwyt jest zablokowany zarwno w pozycji otwartej, jak i zamknitej. Uchwytem VNMW mona podnosi lub transportowa w jednej operacji jedynie jedn pyt. Uchwyt do bezpiecznego podnoszenia jest wyposaone w mechanizm, zapewniajcy bezpieczestwo podnoszenia i pionowego transportu. Uchwyty do bezpiecznego podnoszenia VNMW mog by stosowane do podnoszenia wymienionych materiaw pojedynczo, parami lub mona stosowa kilka uchwytw jednoczenie. W celu zagwarantowania rwnomiernego obcienia zaleca si w przypadku uywania kilku uchwytw jednoczenie zastosowanie elementu wywaajcego. Uzupeniajc dokumentacj techniczn otrzymaj Pastwo u producenta.

  3. Opis funkcji Uchwyt w pozycji otwartej zaoy prawidowo na pyt tak, aby cae szczki przylegay do pyty. Nastpnie zaoy mechanizm bezpieczestwa. Uchwyt zamknie si i bdzie przytrzymywa pyt z napreniem wstpnym. Pyta jest gotowa do podniesienia. Po odoeniu adunku w miejscu przeznaczenia mona zdj uchwyt. W tym celu hak dwigu naley opuci na tyle nisko, aby uchwyt by cakowicie nieobciony. Wtedy acuch dwigowy nie bdzie napity, a ucho none z acuchem bdzie mogo si swobodnie porusza.

  3

  PL

 • Nastpnie mechanizm bezpieczestwa mona przesun w kierunku szczi pozostanie w pozycji otwartej. Teraz uchwyt hakowy mona ponownie u

  4. Przepisy bezpieczestwa Prosz zawsze pamita o bezpieczestwie swoim i osb trzecich! Przed zastosowaniem uchwytu do podnoszenia VNMW prosimy o staranne przeczytanie poniszych przepisw bezpiecze

  Dla Pastwa wasnego bezpieczestwa oraz bezpieczestwa produktu wymaga sico najmniej raz (1x) w roku sprawdzony, przetestowany i jeeli zachodzi taka koniecznoprzez pewag austria GmbH lub inny autoryzowany zakad specjalistyczny. Patrz tedokonywa adnych zmian w konstrukcji uchwytw (np. spawanie, szlifowanie itp.). W celu uzyskania dalszych informacji prosz zwrci si do pewag austria GmbH.

  Temperatura Uchwyt do podnoszenia VNMW firmy pewag moe by eksploatowany w temperaturze od W przypadku innych temperatur eksploatacji naley zasign porady dostawcy.

  Obcienia Ze wzgldu na gbokie szczki uchwyt VNMW nadaje si doskonale do podnoszenia pyt dzielonych. Szaciskowych nie wolno przykada do powierzchni ukonych lub stozabezpieczenia i/lub jest za duy lub za ciki, zaleca si zastosowanie zawiesia ao dugoci ok. 75 cm (30 cali) i udwigu, odpowiadajcym udwigowi uchwytu w celu uniknioperator dwigu zbyt nisko opuci adunek, przez co hak wypadnie z ucha noadunku na haku dwigowym z zabezpieczeniem naley zwrci uwagw uchu nonym.

  Unikanie sytuacji niebezpiecznych dla ycia W celu uniknicia sytuacji niebezpiecznych dla ycia naley przestrzega nast Nie pracowa z uchwytem, ktry nie podlega kontroli. W trakcie podnoszenia zachowa bezpieczny odstp i nigdy nie przebywa Nie stosowa uszkodzonego uchwytu. Uszkodzony uchwyt odda do naprawy do pewag austria GmbH lub innego

  autoryzowanego zakadu specjalistycznego. W przypadku wtpliwoci sko Nie podnosi wicej ni jedn pyt jednoczenie. Nie podnosi elementw ciszych ni maksymalny dopuszczalny ud

  certyfikacie. Nie podnosi elementw grubszych lub cieszych ni rozwarcie szcz

  certyfikacie. Przy jednoczesnym stosowaniu kilku uchwytw w ukadzie szeregowym zachowa

  acuchw. Kt pomidzy nimi nie moe przekracza 60. Przy jednoczesnym stosowaniu kilku uchwytw w ukadzie rwnolegym zastosowa

  balansow) i odpowiednio dugie liny lub acuchy tak, aby ucho nobocznymi.

  Uchwytu nie zakada na powierzchnie adunku zbiegajce si ukonie lub sto Usun z pyty w punkcie mocowania uchwytu wszelkie zabrudzenia,

  smary, olej, korozj. Uchwyt jest przeznaczony wycznie do stosowania w normalnych

  warunkach atmosferycznych.

  Ostrzeenie Swobodny spadek lub niekontrolowany ruch wahadowy haka moe

  spowodowa uszkodzenie uchwytu. W takim przypadku uchwyt naley sprawdzi przed kolejnym uyciem pod ktem ewentualnego uszkodzenia.

  Uchwyty do podnoszenia nie s przeznaczone do tworzenia staych po Uchwyt naley co miesic podda konserwacji zapobiegawczej. Patrz

  te rozdzia 6 Konserwacja. Nie wolno dokonywa adnych zmian w konstrukcji uchwytw (np.

  spawanie, szlifowanie itp.). Zmiany takie mog naruszy funkcjonalno i bezpieczestwo uchwytu. W przypadku samodzielnie dokonanych zmian ustaje odpowiedzialno za produkt oraz wygasa gwarancja.

  4

  PL

  w kierunku szczki, dziki czemu uchwyt si otworzy na ponownie uy lub zmagazynowa w pozycji otwartej.

  stwie swoim i osb trzecich! Przed zastosowaniem uchwytu do szych przepisw bezpieczestwa!

  stwa produktu wymaga si, aby uchwyt do podnoszenia by eli zachodzi taka konieczno poddany przegldowi cjalistyczny. Patrz te rozdzia 8 Kontrola. Nie wolno

  adnych zmian w konstrukcji uchwytw (np. spawanie, szlifowanie itp.). W celu uzyskania dalszych

  eksploatowany w temperaturze od -10C do +30C. porady dostawcy.

  doskonale do podnoszenia pyt dzielonych. Szczk nych lub stokowych. Jeeli hak dwigowy nie ma

  zastosowanie zawiesia acuchowego z szekl D wigowi uchwytu w celu uniknicia sytuacji, w ktrej

  ci adunek, przez co hak wypadnie z ucha nonego. Przy bezporednim zawieszaniu uwag, aby hak mg swobodnie porusza si

  nastpujcych wytycznych: p i nigdy nie przebywa pod wiszcym ciarem.

  do naprawy do pewag austria GmbH lub innego ci skontaktowa si z dostawc.

  maksymalny dopuszczalny udwig, podany wyranie na uchwycie lub

  rozwarcie szczk, podane wyranie na uchwycie lub

  Przy jednoczesnym stosowaniu kilku uchwytw w ukadzie szeregowym zachowa odpowiedni dugo lin lub adzie rwnolegym zastosowa trawers (usztywnion belk

  aby ucho none uchwytu nie byy obcione siami

  nie lub stokowo.

  e y

  tem ewentualnego

  staych pocze.

  adnych zmian w konstrukcji uchwytw (np. naruszy

  stwo uchwytu. W przypadku samodzielnie za produkt oraz wygasa

 • Z tego te powodu naley stosowa wycznie oryginalne czci zamienne firmy pewag. Nierozsdne uytkowanie uchwytu i/lub nieprzestrzeganie wszystkich polece i ostrzee, zawartych w niniejszej

  instrukcji obsugi, moe skutkowa zagroeniem zdrowia uytkownika i/lub osb w jego otoczeniu.

  5. Podnoszenie Naley sprawdzi, czy maksymalne dopuszczalne obcienie