Ülevaade programmist kevad 2011

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ülevaade programmist kevad 2011. Programm “Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused”. Programmist üldiselt. Programmi kestvus 48 kuud. Sellest 21 kuud tegevused kestnud, 27 kuud ees. Paljud arendustegevustest käivitunud viimase aasta jooksul. Programmi üldmaht 134 miljonit. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Ülevaade programmist kevad 2011

Slide 1

levaade programmist kevad 2011

Programm Tiskasvanute talane koolitus ja arendustegevused

Programmist ldiseltProgrammi kestvus 48 kuud. Sellest 21 kuud tegevused kestnud, 27 kuud ees. Paljud arendustegevustest kivitunud viimase aasta jooksul. Programmi ldmaht 134 miljonit.Koostatud 4 semestri koolitustellimused, ees veel 3 tellimust.Eelarvest koolitusteks kasutatud ja planeeritud kimasoleva tellimusega kokku 77 miljonit, kogusumma 114 miljonit.Arendustegevuste puhul suurema kuluga tegevused plaanis 2011-2012 jooksul.

Eelarvest ja tegevustestProgrammi elluviimise ja administreerimisega seotud kulud 30 %, siit osa koolitustele lisaksTiskasvanute koolituse vastavusse viimine tturu ja elanikkonna vajadustega RKT koostamine, anals, tiustamine (rahatusmudelid jm); ppeasutuse tasandil koolitusvajaduse vljaselgitamine /regionaalne koost../; ppekavaarendus ja juhendmaterjal vljundiphiste ppekavade kirjutamiseks ( sisend TKSi, nidisppekavad, vljundi ja hindamiskoolitused 2012 viimane RKT tellimus vljundiphiste ppekavade aluse)

Eelarvest ja tegevustestTiskasvanute koolituse kvaliteedi tstmine valdkonna koolitajate ja ekspertide koolituse kaudu 5 % siit lheb koolitustele lisaksErakoolitusasutuste tegevuse kvaliteedi anals ja ettepanekute vljattamine kvaliteedi tstmiseks erakoolitusasutuste kaardistus, infopev, kvaliteedi tagamise kindlustamise trhma kivitamine --- 30%Tiskasvanute koolituse alamregistri loomine ja kasutusele vtmine EHISes kivitamine seotus TKSi justumisega, ees seminarid jm. 50 %

Eelarvest ja tegevustestUuringute ja analside lbiviimine maksmine perioodi lpusProgrammi teavitustegevused vimalus suunata koolitustesse lisaks, kuna huvi silinud ja kursustest teavitamiseks pole nii palju pidanud kulutama, kui plaanisime. Kursused tituvad kiiresti. Ttud ja lpetamise %?

VljamaksetestVljamaksed kahes osas eraldi koolituse ning programmi juhtimine ja arendustegevusedKoolituste osas kik kinnikaetudProgrammi juhtimine ja arendustegevused kinnitatud kik esitatud ettemaksearuanded veebruariga 2011.

Riiklik koolitustellimus2010 II poolaastal laienes programmi sihtrhm-> kogu tiskasvanud elanikkond, lisandusid ttudLppeesmrk 33 000 koolituse edukalt lbinud tiskasvanutHetkel edukalt lpetanuid 16 0032011 I poolaastaks telliti 5545 ppijatLpetanute osakaal alustajatest on olnud 94,6% 2009 II pa ja 96,3% 2010 I paKeskmine kursuste pikkus on olnud 45,5 (2009 II pa), 48,3 (2010 I pa) ja 48,9 (2010 II pa) tundi ppija kohta, viimases 52,55.

7Kes on partnerid?Kord aastas laias ringis kohtumineSotsiaalministeeriumEesti TtukassaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumKutsekodaKaubandus- ja TstuskodaEKEEesti VabaharidusliitRiigikantselei2010 a. mrtsis toimus kohtumine erialaliitudegaNt Eesti Ehitusettevtjate Liit, Eesti Mblitootjate Liit jne, novembris kohtumine pllumajandusministeeriumi ja nende valdkonnas koolitusi korraldavate koostpartneritega (nt PRIA), EHRL mrts 2011, EETEL jne. Kavas MAKid.

8Regionaalne koost4 piirkonda, kuhu koolid koondunud Virumaa, Luna-Eesti, Lne-Eesti ja TallinnRegulaarsed arutelud piirkondades nii arendustegevustesse sisendi saamiseks kui piirkonna eripra

Tagasisideksitlused

Tegime tagasisideksitluse vabaharidusega koosEesmrk oli vlja selgitada, kas kursused vastavad osalejate ootustele, Plaanime jtkata aastase intervalliga.Ellu Saare poolt on tehtud ettepanekuid ksitluse tiustamiseks10Erakoolitusasutuste koolitustegevuse anals2010. a kevadel valmis eratiendkoolitajate ksitlus Eesmrk oli kaardistadakui palju on erakoolitajaid?mis teemadel koolitatakse?millistes Eesti piirkondades koolitatakse?jne. http://ttka.hm.ee/

Tulemuste sisu avamiseks telliti ekspertanals (Merle Lhmus)

Selle analsi tulemusi hakkame arutama jrgmisel ndalal11Erakoolitusasutuste koolitustegevuse analsKsitlust tutvustav seminar 24. novembril Tallinnas (Swisstel) 75 osalejatTeemad:Eratiendkoolitajate ksitlus (Merle Lhmus)Tiskasvanute koolituse seadus (Terje Haidak)Vljundiphised ppekavad (Inga Vau)Sisehindamine (Marika Pettai)

Tegeleme tienduskoolitajate koolituste kvaliteeditagamise raamistiku loomisega, uue TKS-i eelnus selle rakendamine aastast 2015.

EHISe tiskasvanuhariduse alamregister I etapp on valmisKoolituslubade vljastamine asendub registreeringuga EHIS-es, taotlusprotsess muutub elektroonseksLbi viidud esmane tehniline testimineKoostatud on juhendmaterjal, tlgitud ISCEDEes seisab juhendmaterjali tlkimine vene keelde ja koolitusseminarid EHIS-e kasutamiseks

Hetkel ootavad EHIS-t puudutavad arengud uues TKS-I vastuvtmist13UuringudArendustegevustena plaanis olemasolevate tiskasvanuhariduse uuringute kaardistuse ja uuringute lbiviimineTgrupid lhtelesannete koostamiseks, esimesed kohtumised toimusid oktoobrikuus.Jrgmine samm oluliste uurimisksimuste vljaselgitamineUuringute lbiviimine jb aastatesse 2011-2012Uuringute maht moodustab kolmandiku arendustegevuste rahalisest mahust

ppekavaarendus Seminarid neljas Eesti piirkonnas mrtsis ja novembris 2010 (Sisu-mahu kirjeldus TTK ppekavas ja ppekava lhikirjelduses, tienduskoolituse ppekava nidisvorm, nidisppekavade loomine)Korraldatud mais 2010.a Tallinnas ja Tartus koolitus kutseppeasutuste tienduskoolituse ppekavade koostajatele pivljundite kirjeldamiseks 2011.a kevadel plaanis lbi viia hindamise teemalised koolitusedTtada vlja juhendmaterjal talase koolituse ppekavade vljundiphiseks kirjeldamiseks (2011-2012)

Korraldatud marlaud 31.03.2010 tiskasvanute tienduskoolituse korraldamisega tegelevate osapoolte esindajatele (Vabaharidusliit, ESF programm PRIMUS, Ttukassa, HTM) kaardistamaks hised huvid ppekava struktuuri (vormi) asjus, eesmrgiga esitada vastavad ettepanekud uut Tiskasvanute koolituse seadust vlja ttavale trhmale septembriks 2010Kutseppeasutustele ja erakoolitusasutustele htse tienduskoolituse ppekava vormi (struktuuri) kirjeldamise aluseks kasutati programmi Tiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes raames loodud dokumenti Vljundiphine ppekava ja selle vormistamine ja programmi Tiskasvanute talane koolitus ja arendustegevused ppekavaarenduse teemaliste piirkondlike seminaride tulemusena loodud tienduskoolituse ppekava vormi (struktuuri).Peale TKSi justumist peavad TTK ppekavad vastama uue TISKASVANUTE KOOLITUSE SEADUSE nuetele.

15Koolitajate koolitus Kimas regulaarsed koolitused KA tienduskoolituse korraldajatele 2 korda aastas, aprilli alguses ja novembri lpus. Sel aastal 07.-08.04. Koolitusteemad kaardistatud.

Planeeritud 2011 koolitusi ka laiemale auditooriumile. Planeeritud teemade, sihtgruppide osas vajab regionaalsel tasandil koosklastamisi.

TeavitusProgrammi teavitusValminud on programmi koduleht

Kursuste teavituswww.hm.ee/tasutakursusedNurgakivi saadehistransportVene- ja eestikeelne Postimees, MAALEHT

Aith! Inna Laanmets programmijuht inna.laanmets@hm.eeKSIMUSI?