Click here to load reader

ÜNİP KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 • View
  36

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ÜNİP KOORDİNATÖRLÜĞÜ. ÜNİP; Üniversiteler Arası İşbirliği Programı. - PowerPoint PPT Presentation

Text of ÜNİP KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 • Ama ve KapsamMadde 1: a) Bu protokol, Atatrk, Cumhuriyet, Erciyes, Frat, Gaziosmanpaa, nn Kafkas, Karadeniz Teknik, Yznc Yl niversiteleri (ACEFGKKY) tarafndan yrtlen birlii Program erevesinde, n lisans ve lisans eitim-retimi, lisansst eitim-retim, bilimsel ve teknolojik aratrma-gelitirme projeleri, bilimsel, sosyal ve kltrel etkinlikler alanlarnda yaplacak ortak almalarla ilgili esaslar belirlemeyi amalar.b) Bu protokol, Programa katlan niversitelerin n lisans ve lisans eitim-retiminde yapacaklar ibirlii, retim yelerinin lisansst eitim-retim programlarnda grevlendirilmesi esaslar ile ortak lisansst eitim-retim programlarna kayt olacak renci, retim yardmcs okutman ve retim grevlilerinin belirlenmesi esaslarn ortak bilimsel ve teknolojik aratrma-gelitirme projelerinin hazrlanmas esaslarn bilimsel, sosyal ve kltrel etkinlikler alanlarnda yaplacak ortak almalarla ilgili esaslar kapsar.

 • Madde 2: Bu protokol, 2547 sayl Yasann 40. maddesine; 2547 sayl Yasann 7. maddesinin birinci fkrasnn (b) bendine dayanlarak hazrlanan Trk Yksekretim Kurumlar Arasnda renci ve retim Eleman Deiimine likin Ynetmelie (R.G. 31.3.2006/26125); 2547 sayl Yasann 65. maddesi hkm gereince hazrlanan Lisansst Eitim ve retim Ynetmeliinin (R.G. 1.7.1996/22683) 18. maddesinin (e) fkras([1]) ile Lisansst Eitim-retim Enstitlerinin Tekilat ve leyii Ynetmeliinin Ek Maddesine([2]) (R.G. 16.7.1999/23757) dayanmaktadr.

 • Madde 3: a) ACEFGKKY birlii Program ilgili niversite rektrlerinden oluan st kurul tarafndan planlanr ve yrtlr.

  b) ACEFGKKY niversiteleri arasndaki n lisans ve lisans eitim-retiminde ibirlii, ortak lisansst eitimi, bilimsel ve teknolojik aratrma-gelitirme projeleri, bilimsel, sosyal ve kltrel etkinlikler alanlarnda yaplacak ortak almalarla ilgili ilemler, niversitelerin rektrleri tarafndan grevlendirilen bir rektr yardmcs bakanlnda ilgili mdrlerden, dekanlardan ve enstit mdrlerinden oluan ayr alt kurullar tarafndan yrtlr. birlii alannn nitelii, kapsam ve zelliine gre birden fazla alt kurul kurulur.

  c) n lisans veya lisans eitim-retiminde ibirlii yaplacak alanlar, ilgili mdrler veya dekanlar (alt kurul) tarafndan hazrlanan ortak raporla tespit edilir. Rapor, mdrler veya dekanlar tarafndan bal bulunduklar niversite rektrlklerine sunulur. Bu alanlardaki ibirlii ile ilgili ilemler rektr tarafndan yrtlr.

 • d) Alacak ortak lisansst eitim programlar enstit mdrleri (alt kurul) tarafndan hazrlanan ortak raporla tespit edilir. Rapor, enstit mdrlerince bal bulunduklar niversite rektrlklerine sunulur. Ortak lisansst eitim program(lar)nn hangi niversitede alaca ACEFGKKY niversiteleri rektrleri (st kurul) tarafndan belirlenir ve Yksekretim Kuruluna bavuru ilemlerini belirlenen niversite rektrl yrtr.

  e) Bilimsel ve teknolojik aratrma-gelitirme projeleri, bilimsel, sosyal ve kltrel etkinlikler alanlarnda yaplacak ortak almalar niversitelerin rektrleri tarafndan grevlendirilen rektr yardmclar (alt kurul) tarafndan hazrlanan ortak raporla tespit edilir. Rapor, rektr yardmclar tarafndan bal bulunduklar niversite rektrlerine sunulur. Bu alanlardaki ortak almalar ile ilgili ilemler rektr tarafndan yrtlr.

  f) birlii programnn sekretaryasn yrtecek niversite, her yl Haziran ay iinde yaplan toplantda belirlenir.

 • Madde 4: a) birlii program kapsamndaki niversitelerde n lisans veya lisans eitim-retiminde, lisansst eitim programlarnda grev alan retim yelerinin yolluk ve ders cretlerinin hesaplanmasnda 2547 sayl yasann 40/d maddesi esas alnr.b) retim yeleri, ibirlii program kapsamndaki niversitelerin lisansst programnda ders aabilecei gibi, lisansst eitim grecek renci, retim yardmcs okutman ve retim grevlileri, ibirlii program kapsamndaki niversitelerin enstitlerinde alm ortak programlara kayt olabilir. ACEFGKKY niversiteleri arasnda bu amala karlkl retim yesi grevlendirilmesinde, renci, retim yardmcs okutman ve retim grevlilerinin ortak programlara kayt olmasnda gerekli izin ve kolaylk salanr.c) ACEFGKKY birlii Program erevesinde lisansst eitim grecek renci, retim yardmcs okutman ve retim grevlileri, ilgili niversite/enstit tarafndan belirlenmi asgari bavuru koullarn salar durumda olmaldr. Bunlarn ilemleri, bal bulunduklar niversitelerin izni ile kaydolduklar niversitenin lisansst eitim ynetmelii hkmlerine gre yrtlr. d) Ortak lisansst eitim programna kaydolan renci, retim yardmcs okutman ve retim grevlileri, bulunduklar niversitelerdeki grev ve ykmllklerini aksatmayacak biimde dzenlenecek haftalk bir programa gre derslere devam etmekle ykmldr.

 • Madde 5: Bu protokolde aka hkm bulunmayan konularda 2547 sayl Yasa hkmleri ile 2547 sayl Yasann 65. maddesi gereince hazrlanan Lisansst Eitim ve retim Ynetmelii (R.G. 1.7.1996/22683) uygulanr.

  Madde 6: birlii programna katlmak isteyen niversiteler, programn sekretaryasn yrten niversite rektrlne bavururlar. stek, st kurulun ilk toplantsnda grlerek karara balanr.

 • Madde 7: Bu protokol, ACEFGKKY kapsamndaki niversitelerin senatolarnda kabul edildikten sonra yrrle girer ve ilgili niversite rektrleri tarafndan yrtlr.

  Protokoln 6. maddesi uyarnca birlii Programna katlma talebinde bulunan niversiteler, st kurul kararnn kendilerine bildirilmesinden ve bu protokoln senatolarnda kabulnden sonra, Yksekretim Kurulunun onay ile birlii Program etkinliklerine girerler.

 • ([1]) Madde 18 (e) Doktora programlar yurtii ve yurtd entegre doktora programlar eklinde de dzenlenebilir. Bu programlarn uygulama usul ve esaslar ilgili niversite veya yksek teknoloji enstitlerinin teklifi, retim yesi ve Aratrc Yetitirme Kurulunun gr zerine Yksekretim Kurulunca belirlenir.

  ([2]) EK MADDE. ki veya daha fazla yksekretim kurumunun nerisi ve Yksekretim Kurulu karar ile yksekretim kurumlar arasnda ortaklaa yrtlecek lisansst programlar alabilir. Ayrca, kamu ve zel sektr kurulular da, ortak lisansst programlar amak iin yksekretim kurumlarna neride bulunabilirler. Bu neriler, yukarda belirtilen usule gre sonulandrlr. Bu ekilde alacak lisansst programlarn uygulama esaslar bu Ynetmelik ile Lisansst Eitim ve retim Ynetmelii hkmleri erevesinde, ilgili yksekretim kurumlar tarafndan ortaklaa belirlenir.

 • gretim eleman bal bulunduu birime dilekeyle ekinde bavurulacak niversitenin istedii belgelerle bavurmaslgilinin dilekesinin kabul edilip, onay verilerek akademik birim amirince imzal st yaz ile Koordinatrlmze bildirilmesiGelen bavurunun Rektr imzas ile ilgili niversiteye gnderilmesi.Bavurusu kabul edilen retim elamanlarnn kar niversite tarafndan tarafmza bildirilmesi.Bavurusu kabul edilen retim elamanlarnn ilgili niversitelere gidip kaydn yapmas ile NP bavurusu tamamlanm olacaktr.

 • YILSAYI2007120082200910201010201172012 120136 Toplam37

 • niversiteFen Bilimleri EnstitsSosyal Bilimleri EnstitsSalk Bilimleri EnstitsEitim Bilimleri EnstitsToplamDicle niversitesi8-1110Frat niversitesi1422-18Yznc Yl niversitesi211-4ukurova niversitesi1---1nn niversitesi11--2Atatrk niversitesi-1--1Siirt niversitesi---11Toplam 37

 • NPe ortak niversiteler ierisinde ortaklk olanaklarn en iyi deerlendiren niversite olmamzn yan sra;

  niversitemizin geliimine bal olarak ortaya kabilecek yeni ihtiyalarn giderilmesi,

  Ortak laboratuvar vb. imkanlardan yararlanlmasnn arttrlmas,

  Akademik yaama yeni balam tm personelimizin lisansst eitime zendirilmeleri,

  abalarmz srdrlecektir.

 • niversitelerin NP Temsilcileri

  Enstits ve GreviRektrFen Bilimleri Enstit MdrSosyal Bilimler Enstit MdrSalk Bilimleri Enstits MdrDier Enstit Mdrleri