Üsküdar Üniversitesi - cdn. ?· hukuku ve Türk hukuk sisteminin gelişimine etkileri. Anayasa hukukunun temel dayanakları. ... YMG367 Sosyal Medya Sosyal medya kavramları

 • View
  221

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • skdar niversitesi

  letiim Fakltesi

  Yeni Medya ve Gazetecilik Blm

  Ders erikleri

 • BRNC YARIYIL (1. Snf, Gz Dnemi)

  LET101 letiime Giri letiim bilimlerinin geliimi, iletiimin temel kavramlar, insan ve toplum yaamnda iletiimin yeri ve

  nemi, iletiim trleri, iletiimin boyutlar, iletiimin hangi dzeylerde gerekletii, etkili iletiim, beden

  dili.

  LET103 Uygarlk Tarihi

  nsanlk tarihi boyunca uygarlklarn douu ve geliimi. Uygarlklar ve dnsel sistemler. Uygarlklar ve

  toplumsal sistemler. Antik dnem uygarlklarnn dnrleri ve gnmz dnce yaamna etkileri.

  Uygarlklarn antropolojik yansmalar.

  LET105 Siyaset Bilimine Giri

  Siyaset biliminin geliimi, temel kavramlar, siyasal sistemler, demokratik sistemin douu ve geliimi,

  parlamenter sistemler ve ileyileri, Trkiye'de demokrasinin geliimi ve ileyii. Demokratik sistemlerin

  kurum ve politikalar, siyaset bilimine yn veren dnr ve dnceler.

  LET109 Hukuka Giri

  Hukukun temel kavramlar. Trk hukukunun temel esas ve kurumlar. Hukuk ve demokrasi. Roma

  hukuku ve Trk hukuk sisteminin geliimine etkileri. Anayasa hukukunun temel dayanaklar.

  RPS109 Pozitif Psikoloji ve letiim Becerileri

  Psikolojinin temel ilke ve kavramlar. Mutluluk ve iyimserlik psikolojisi. Mutlu, huzurlu ve baarl

  olmann yollar. nsann bilisel, duyusal ve psikolojik dinamikleri. Psikanaliz, bilisel psikoloji,

  davran yaklam, nrobiyolojik yaklam gibi temel psikolojik yaklamlar. Motivasyon, zgven,

  saygnlk duygusu, aidiyet duygusu gibi kavramlar ve olgular. letiim bilimlerinin genel erevesini

  oluturan temel kavramlar, iletiim becerilerinin glendirilmesine ilikin zm ve neriler, kiileraras

  iletiim, grup iletiimi, rgt iletiimi, kitle iletiimi, kamusal iletiim, uluslararas iletiim ve

  kltrleraras iletiim gibi konular kapsar.

  NG101 Temel ngilizce I

  ngilizce temel kavramlar. Okuma metinleri ve altrmalar. Dinleme altrmalar. eviri altrmalar.

  Deneme yazma. Konuma altrmalar.

  TURK101 Trk Dili - I Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak insan yaamndaki yeri ve nemi. Trk dilinin dnya dilleri

  arasndaki yeri ve Trk dilinin tarihi aamalar. Trkede sesler ve snflandrlmas, Trkenin ses

  zellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Trkenin yapm ekleri ve uygulamas, kompozisyonla ilgili

  genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanlacak plan ve uygulamas. Brokratik yazma biimleri.

  Szl ve yazl anlatm becerisinin gelitirilmesine ilikin konuma ve yaz pratikleri.

 • ATA101 Atatrk lkeleri ve nklap Tarihi - I Trkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulu yks. Cumhuriyetin temel ilkeleri. Atatrk Devrimlerinin

  temel felsefesi. Devrimlerin nitelii ve etkileri. Tek Parti Dnemi. ok Partili dneme gei ve

  demokratikleme sreci. Cumhuriyet Trkiyesinin Anayasalar.

  RKUL101 niversite Kltr I

  Bu derste gerek toplum ve lke gndemi dikkate alnarak, gerekse niversite gndeminin gerektirdii

  birtakm konularn niversite iinden veya dndan birtakm uzmanlar tarafndan renciyle paylam

  salanmaktadr. letiim sektrnn eitli kesitlerinde grev yapan iletiim profesyonellerinin bilgi

  ve deneyimlerinin iletiim rencileriyle paylam.

 • KNC YARIYIL (1. Snf, Bahar Dnemi)

  YMG102 Gazetecilie Giri

  Gazeteciliin tanm, gazeteciliin temel ilkeleri. Gazetecilik trleri. Gazete habercilii. Dergi

  gazetecilii. Popler gazetecilik. Tabloid gazete. Tiraj olay. Datm olay. Ulusal gazeteler. Yerel

  gazetecilik. Blgesel gazetecilik.

  LET102 Ynetim Hukuku

  Ynetim hukukunun temel ilkeleri. Trkiye'de ynetim hukukunun ileyii. Kurum ve politikalar.

  Brokratik yaplanma ve ileyi. Anayasal kurumlar, rgtler ve ileyileri. Genel kamu kurumlarnn

  yap ve ileyileri. Yerel rgtlerin yap ve ileyileri.

  LET104 Sosyolojiye Giri

  Sosyolojinin temel kavramlar. Sosyolojinin bilimsel bir disiplin olarak geliim sreci. Klasik ve

  modern sosyolojiye egemen olan kavram, kuram ve yaklamlar. Sosyolojik dncenin evreleri.

  Sosyoloji ve iletiim bilimlerinin kesitii ve birbirinden beslendii noktalar.

  LET106 ktisada Giri

  ktisadn temel kavramlar. ktisadi dnn geliim evreleri. Mikro ve makro iktisat. Uluslararas

  iktisada ilikin temel bilgiler. Trkiye'nin iktisadi politikalar ve uygulamalar. Liberal dn ve

  iktisat. Serbest pazar ve rekabet. Gelimilik ve azgelimilik kavramlar. Kapitalizm ve kreselleme.

  LET108 Felsefeye Giri

  Felsefenin douu ve geliimi. Temel kavramlar, kuramlar, yaklamlar. Felsefi dnn

  paradigmalar. lk a felsefecileri. Ortaa Avrupa'snda felsefi dn. Dou ve Uzakdou

  felsefesi. Felsefe ve iletiim ilikisi.

  NG102 Temel ngilizce II

  ngilizce temel kavramlar. Okuma metinleri ve altrmalar. Dinleme altrmalar. eviri altrmalar.

  Deneme yazma. Konuma altrmalar.

  TURK102 Trk Dili II

  Yazl ve szl anlatm trleri, noktalama ve yazm kurallar, anlatm bozukluklar. Konuma eitimi.

  fade, mimik, toplum karsnda kendini dzgn bir ekilde anlatma; dipnot, bibliyografya; paragraf

  incelemeleri; giri-gelime sonu; ana dnce; metin kurma almalar; nemli yazar ve airler

  hakknda bilgiler.

  ATA101 Atatrk lkeleri ve nklap Tarihi II

  Atatrk lkeleri ve nklap Tarihi I dersinin ikinci blmnde, Cumhuriyet'in kuruluu ile birlikte

  bata eitim, ekonomi, siyaset ve kltr olmak zere eitli alanlarda gerekletirilen devrimler

  zerinde durularak Atatrk dnce sistemi, Atatrk ilke ve inklaplar ve zellikle laiklik ilkesi

  anlatlmaktadr.

 • RKUL 102 niversite Kltr II

  Bu derste gerek toplum ve lke gndemi dikkate alnarak, gerekse niversite gndeminin gerektirdii

  birtakm konularn niversite iinden veya dndan birtakm uzmanlar tarafndan renciyle paylam

  salanmaktadr. letiim sektrnn eitli kesitlerinde grev yapan iletiim profesyonellerinin bilgi

  ve deneyimlerinin iletiim rencileriyle paylam.

 • NC YARIYIL (2. Snf, Gz Dnemi)

  LET201 Sosyal Bilimlerde Aratrma Yntemleri

  Bilgi biliminin douu ve geliimi. Yntembilimin geliim evreleri. Yntembilime temel oluturan

  dnsel gelenekler. Sosyal bilimler ve yntembilim ilikisi. Sosyal bilimler alanndaki almalarda

  kullanlan yntem ve teknikler. Ampirik yntembilimsel gelenek. Eletirel yntembilimsel gelenek.

  Anket teknii, ierik zmlemesi. Yorumsamac analiz teknikleri.

  LET203 letiim Hukuku

  letiim hukukunun temel kavramlar. Dnya lkelerinde iletiim hukukunun geliimi. Trkiye'de

  iletiim hukuku. Basn zgrl ve ilk hukuksal uygulamalar. Sansr uygulamalar ve hukuk. Yazl

  basna iliki hukuksal dzenlemeler. Radyo ve televizyon yaynclna ilikin hukuksal dzenlemeler.

  Sinema ve hukuk.

  YMG201 Basnda Anlat Trleri

  Medyada, zellikle de basnda kullanlan anlat trleri. Yazl ve grsel basnda anlat trleri. Haber,

  haber rportaj, sylei, ak oturum, vb. anlat trleri.

  LET205 letiim Tarihi

  nsanlk tarihi ve iletiim. lk alarda iletiim. Antik ada iletiim. letiim teknolojilerinin geliimi.

  Kitle iletiim aralarnn douu ve geliimi. Trkiye'de kitle iletiimin geliimi. Gazeteciliin

  geliimi. Radyonun geliimi. Ajans haberciliinin douu ve geliimi. Televizyon dnemi. Dijital

  yaynclk dnemi. nternet medyas.

  LET213 Mesleki ngilizce I

  letiim alannda ngilizce kullanma becerisinin gelitirilmesi. letiimin profesyonel alannda

  ngilizce kullanma becerisi. Yazl basn haberciliinde ngilizce kullanm. Radyo ve televizyon

  yayncl alannda ngilizce kullanm. Sinema alannda ngilizce kullanm.

  YMG203 Yeni Medyaya Giri

  Yeni medya kavram. Yeni medyann geliimi. Yeni medya dneminde yazl basn. Yeni medya

  dneminde radyo ve televizyon yayncl. Yeni medya ve sinema ilikisi. Yeni medya metin okumalar.

  Yeni medya ve hukuk ilikisi. Yeni medya ve etik. Yeni medya ve yeni izleyici.

  LET209 Sosyal Psikoloji

  Sosyal psikolojinin bilimsel bir disiplin olarak douu ve geliimi. Sosyal psikolojinin temel kavram

  ve kuramlar. Birey ve toplum ilikisi. Grup ve grup dinamii. Grup ve toplum ilikisi. Aile. Tutum ve

  alg. Tutum lekleri. Denge kuramlar. Sosyal psikoloji ve iletiim.

  YMG205 Yeni Medya Teknolojileri

  Bu ders kapsamnda yeni medya ve gazetecilik alannda eitim grecek rencilerin biliim

  becerilerinin sradan bilgisayar kullanclnn tesinde gelitirilmesi hedeflenmektedir. Derste,

  bilgisayar ve dier etkileimli aralarn kullanm, veri depolama, kurgulama ve dzenleme, grafik ve

  tasarm uygulamalar, veri aktarm gibi konular ele alnmaktadr.

 • DRDNC YARIYIL (2. Snf, Bahar Dnemi)

  LET202 Trk Medya Tarihi

  Trkiyede basnn douu ve geliimi. Osmanl dneminde basn. lk Trke gazeteler. Cumhuriyet

  dneminde basn. Basna ilikin hukuksal dzenlemeler. Trkiyede radyonun douu ve geliimi.

  Trkiyede televizyon yayncl. nternet medyasnn yaygnlamas. Medya holdingleri.

  YMG202 Basn Habercilii

  Muhabirin grev ve ykmllkleri. Muhabirin gazete rgtlenmesindeki yeri. Haber trleri. Rutin

  haber. zel haber. Haber toplama ve yazma pratikleri.

  LET204 Siyasal letiim

  Siyaset ve iletiim ilikisi. Siyasal sistemler ve iletiim sistemleri. Siyasal yaplar ve kitle iletiim

  aralarnn yaplanmas. Demokrasi ve iletiim. Propaganda ve ikna teknikleri. Retorik. Siyasal

  reklam.maj ve alg ynetimi.

  YMG204 nternet Gazetecilii

  nternet gazeteciliinin douu ve geliimi. internet gazetecilii ve ierik retimi. nternet

  gazeteciliinde haber yazm teknikleri. nternet gazeteciliinde haber ve bilgi kaynaklar. nternet

  gazetecilii ve gncellik. nternet gazeteciliinde okur yaps.

  LET206 Fotoraflk

  Fotorafln temel kavramlar. Fotoraf ek