Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

 • View
  32

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010. Basisschool Los Hoes Haaksbergen. Onderbouw. 1. Wij hebben voor deze school gekozen omdat:. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010Basisschool Los HoesHaaksbergen

 • Onderbouw

 • 1. Wij hebben voor deze school gekozen omdat:

  1. de sfeer goed is en de school veilig te bereiken is en de school dicht bij ons huis is en het onderwijsconcept ons aanspreekt en de zorgstructuur goed is en andere ouders haar hebben aangeraden en er goede voorlichting is

  2. de school dicht bij ons huis is en het onderwijsconcept ons aanspreekt en de zorgstructuur goed is en er goede voorlichting is

  3. de school veilig te bereiken is en de school dicht bij ons huis is en het onderwijsconcept ons aanspreekt en wij een goede indruk kregen bij het kennismakingsgesprek

  4. het dezelfde school is als van vriendjes/vriendinnetjes en de school dicht bij ons huis is en het onderwijsconcept ons aanspreekt

  5. de school dicht bij ons huis is

  6. de school dicht bij ons huis is en wij een goede indruk kregen bij het kennismakingsgesprek

  7. de school veilig te bereiken is en de school dicht bij ons huis is

  8. de sfeer goed is en de school veilig te bereiken is en het onderwijsconcept ons aanspreekt en wij een goede indruk kregen bij het kennismakingsgesprek en er goede voorlichting is

  9. de school dicht bij ons huis is en het onderwijsconcept ons aanspreekt en wij een goede indruk kregen bij het kennismakingsgesprek en er goede voorlichting is

  10. het dezelfde school is als van vriendjes/vriendinnetjes en de school dicht bij ons huis is en de school dicht bij ons werk is en het onderwijsconcept ons aanspreekt en wij een goede indruk kregen bij het kennismakingsgesprek

  11. het dezelfde school is als van vriendjes/vriendinnetjes en de school goed bekend staat en de sfeer goed is en de school dicht bij ons huis is en het onderwijsconcept ons aanspreekt en wij een goede indruk kregen bij het kennismakingsgesprek en andere ouders haar hebben aangeraden

  12. de sfeer goed is en het onderwijsconcept ons aanspreekt en de zorgstructuur goed is en er goede voorlichting is

  13. de school veilig te bereiken is en de school dicht bij ons huis is en het onderwijsconcept ons aanspreekt

  14. de school dicht bij ons huis is en wij een goede indruk kregen bij het kennismakingsgesprek en andere ouders haar hebben aangeraden

  15. de school goed bekend staat en de school dicht bij ons huis is en het onderwijsconcept ons aanspreekt en wij een goede indruk kregen bij het kennismakingsgesprek

  16. het dezelfde school is als van vriendjes/vriendinnetjes en de school dicht bij ons huis is

  17. de school dicht bij ons huis is en het onderwijsconcept ons aanspreekt en wij een goede indruk kregen bij het kennismakingsgesprek

  Onderbouw

 • 2. Bij het maken van de schoolkeuze hebben wij informatie over de school gekregen door:

  1. jaarlijkse open dag / informatieavond en de website van de school

  2. jaarlijkse open dag / informatieavond

  3. gesprek met de directeur/leerkracht en jaarlijkse open dag / informatieavond en andere ouders en leerlingen van de school en peuterspeelzalen of kinderdagverblijven

  4. de school zelf en jaarlijkse open dag / informatieavond en de website van de school en peuterspeelzalen of kinderdagverblijven

  5. de school zelf en gesprek met de directeur/leerkracht en jaarlijkse open dag / informatieavond

  6. de school zelf en gesprek met de directeur/leerkracht

  7. gesprek met de directeur/leerkracht

  8. de school zelf en jaarlijkse open dag / informatieavond en andere ouders en leerlingen van de school

  9. de school zelf en jaarlijkse open dag / informatieavond

  10. de school zelf en gesprek met de directeur/leerkracht en de website van de school en andere ouders en leerlingen van de school

  11. jaarlijkse open dag / informatieavond en andere ouders en leerlingen van de school

  12. de school zelf en jaarlijkse open dag / informatieavond en de website van de school en andere ouders en leerlingen van de school

  13. de school zelf en gesprek met de directeur/leerkracht en jaarlijkse open dag / informatieavond en de website van de school en andere ouders en leerlingen van de schoolOnderbouw

 • 3.Heb je voordat je kind op Los Hoes kwam een voldoende duidelijk beeld kunnen vormen van onze school?4. Zou je andere ouders adviseren om voor onze school te kiezen?Onderbouw

 • 5. de gelegenheid om met de mentor van je kind te praten?6A. de 15-minutengesprekken aan het begin van het schooljaar?6B. de portfoliogesprekken in het midden en het einde van het schooljaar?7. het aantal gesprekken met de mentor van je kind?Onderbouw

 • 8. de inhoud van deze gesprekken?9. de telefonische / elektronische bereikbaarheid van de school?10. de inbreng en de mogelijkheid van meedenken van ouders binnen school?11. de jaarkalender van de school (studiedagen vakantiedagen e.d.)?Onderbouw

 • 12. de inhoud en de leesbaarheid van de digitale schoolgids?13. de inhoud en de leesbaarheid van het oranje school informatieboekje?14. de inlooptijd aan het begin van de ochtend/middag?15. het kind volgsysteem?Onderbouw

 • 16. de manier waarop je wegwijs wordt gemaakt?17. de mogelijkheid om een ochtend te kijken?18. de wijze waarop de directeur zichtbaar aanwezig is in school?19. de vriendelijkheid en openheid van de mentoren?Onderbouw

 • 20. de vriendelijkheid en openheid van de directeur?21. de vriendelijkheid en openheid van de stagiaires?22. het open staan van de school voor positieve kritiek?23. het open staan van de school voor klachten?Onderbouw

 • 24. de afhandeling van opmerkingen/klachten door de directie?25. de afhandeling van opmerkingen/klachten door de leerkrachten?Onderbouw

 • 26. Zou je meer contact willen hebben met andere ouders?27. Bezoek je de (algemene) ouderavonden van de school?28. Vind je de Rond de tafel gesprekken zinvol?29. Heb je al eens deelgenomen aan deze gesprekken?Onderbouw

 • 30. Verwacht je in de toekomst een keer deel te nemen aan deze gesprekken?31. Lees je de nieuwsbrief van de school?32. Is de informatie in de nieuwsbrief toereikend?33. Bezoek je de website van de school?Onderbouw

 • 34. Gebruik je de website van de school om actuele informatie over de school te krijgen?35. Is de informatie op de website toereikend?36. Krijg je voldoende informatie vanuit de mentorgroep van je kind?37. Word je voldoende uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten op school?Onderbouw

 • 38. Ben je voldoende bekend met de regels en afspraken die op school gelden?39. Heb je het idee dat je voldoende zicht hebt op het ontwikkelingsniveau van je kind?40. Geeft het portfoliogesprek/leerlijnen je een reel beeld over de leerresultaten van je kind?41. Geeft het portf.gesprek/leerlijnen je een reel beeld over de inzet en werkhouding van je kind?Onderbouw

 • 42. Geeft het portf.gesprek/leerlijnen je een reel beeld over het welbevinden van je kind?Onderbouw

 • 43. Vind je dat je genoeg informatie krijgt over de MR?44. Lees je de notulen en andere informatie uit de MR op de website?45. Weet de MR hoe je over zaken denkt?46.De vergaderingen van de MR zijn openbaar zou je komen als er een onderwerp is dat je aanspreekt?Onderbouw

 • 47. Zou je komen als de MR thema-avonden organiseert over bijv. opvoeding en internet?48. Wil je zelf mee kunnen praten binnen de MR?49. Vind je dat de MR voldoende de belangen van de ouders vertegenwoordigt?Onderbouw

 • 50.Op welke wijze wil je op de hoogte gehouden worden van zaken die spelen in de MR?

  1. via de nieuwsbrief

  2. via de nieuwsbrief en via e-mail

  3. via de nieuwsbrief en via de website van school en via e-mail

  4. via de nieuwsbrief en via de website van school

  5. via e-mail

  6. via een MR prikbord en via de nieuwsbrief

  7. via de website van school en via e-mail en via de jaarlijkse ledenvergadering van de Oudervereniging

  8. via de website van school en via e-mail

  9. via de website van school

  10. via de nieuwsbrief en via de website van school en via e-mail en via de jaarlijkse ledenvergadering van de Oudervereniging

  11. via de nieuwsbrief en via de jaarlijkse ledenvergadering van de OuderverenigingOnderbouw

 • 51. Heb je 't gevoel dat de mentor/leerkr. vold. in staat is om je kind pers. aandacht te schenken?52. Ben je tevreden met de wijze waarop de leerkracht haar taak invult?53. Heb je het gevoel dat je altijd met problemen of vragen over je kind bij de mentor terecht kunt?54. Weet je waar je terecht kunt wanneer je er met de mentor niet uitkomt?Onderbouw

 • 55. Heb je het gevoel dat de teamleden goed samenwerken?56. Ben je bekend met de taak die de intern begeleider heeft binnen school?57. Ben je tevreden met de wijze waarop de intern begeleider haar taak invult?58. de extra indiv. zorg die de leerkracht geeft aan de leerlingen die dat nodig hebben?Onderbouw

 • 59. de tijd die de leerkracht aan jouw kind besteedt?60. de mate waarin de leerkracht afspraken nakomt?61. de manier waarop de school in het algemeen inhoud geeft aan haar identiteit?62. de inhoud van het levensbeschouwelijk onderwijs dat je kind ontvangt in school?Onderbouw

 • 63. de wijze waarop in de school de identiteit tot uitdrukking komt in de omgangsvormen en gedrag?64. het uitdragen van de identiteit door de teamleden van de school?65. de aandacht voor normen en waarden?66. dat de dag met een hand geven begint en afsluit?Onderbouw

 • 67. dat je als ouder met je wordt aangesproken i.p.v. met U?68. dat de kinderen leerkrachten met de voornaam mogen aanspreken?69. het onderwijskundig concept van de school?70. de materialen en methodes waarmee je kind werkt?Onderbouw

 • 71. de inzet van computers en ICT-middelen in het onderwijs?72. de kennismakin