of 10/10
SMK DURIAN TUNGGAL JALAN BUKIT BALAI, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA UJIAN 1 (2015) GEOGRAFI TINGKATAN 3 Arahan : Jawab semua soalan. 1. Isikan tempat kosong dengan menggunakan jawapan yang betul. a) Dalam peta topografi, garisan melintang dinamakan_______________________ b) Garisan menegak pula dinamakan ____________________________________ c) Namakan garisan (i) dan (ii). 1

Ujian 1 - Geografi Tingkatan 3.docx

  • View
    393

  • Download
    42

Embed Size (px)

Text of Ujian 1 - Geografi Tingkatan 3.docx

SMK DURIAN TUNGGAL JALAN BUKIT BALAI,76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA UJIAN 1 (2015)GEOGRAFITINGKATAN 3

Arahan : Jawab semua soalan.1. Isikan tempat kosong dengan menggunakan jawapan yang betul.

a) Dalam peta topografi, garisan melintang dinamakan_______________________

b) Garisan menegak pula dinamakan ____________________________________

c) Namakan garisan (i) dan (ii).

Peta 1

d) Apakah ciri geografi yang terletak di utaraan 43?

(i). _____________________________________________________________

(ii). _____________________________________________________________

e) Apakah ciri geografi yang terletak di timuran 26?

(i). _____________________________________________________________

(ii). _____________________________________________________________

f) Apakah ciri geografi yang terletak di timuran 28?

(i). _____________________________________________________________

(ii). _____________________________________________________________

(10 markah)

2. Tentukan Rujukan Grid 4 angka dan Rujukan Grid 6 angka bagi tempat-tempat dalam peta lakar berikut.

Peta 2

Tempat / Ciri Geografi

Rujukan Grid 4 AngkaRujukan Grid 6 Angka

a) Masjid

b) Jambatan

c) Kilang

d) Balai polis

e) Sekolah

f) Klinik

g) Pasar

(14 markah)3. Nyatakan Rujukan Grid 4 angka bagi tempat atau ciri geografi dalam peta berikut.

Peta 3Tempat / Ciri Geografi

Rujukan Grid 4 AngkaRujukan Grid 6 Angka

a) Sekolah

b) Jambatan

c) Masjid

d) Bukit Rimba

e) Wakil pos

f) Kg. Bayam

g) Kg. Manis

h) Pusat penyelidikanperhutanan

i) Kilang getah

j) Resort Damai

(20 markah)

4. Nyatakan simbol-simbol ketinggian yang dilabelkan dalam peta berikut.

Peta 4 (4 markah)

5. Lukiskan keratan rentas kontur berikut dan namakan jenis cerun atau bentuk muka bumi yang diwakili.

a)

Jenis cerun A :________________________

Jenis cerun B :________________________

b)

Jenis cerun C :_________________

c)Jenis cerun D:_________________________

Jenis cerun E:_________________________

d)

Bentuk muka bumi ini ialah:

_____________________________

Rajah 1 (10 markah)

6. Berdasarkan peta, ukur bearing azimut tempat-tempat berikut.

Peta 5

Tempat

Bearing Azimut

a) Kg Mulia dari Bukit Limau

b) Sekolah dari Bukit Limau

c) Kg Hujung dari Kg Seri

d) Masjid dari sekolah

e) Jambatan dari Tasik Suria

f) Sekolah dari simpang tiga

g) Tasik Suria dari sekolah

h) Bukit Limau dari masjid

i) Tasik Suria dari Ladang Jaya

j) Kg Mulia dari Kg Seri

(10 markah)

7. Berdasarkan peta, ukur bearing sukuan tempat-tempat berikut.

Peta 6

Tempat

Bearing Sukuan

a) Tasik dari jambatan

b) Masjid dari kilang

c) Kg Kenanga dari kilang

d) Kg Tasik dari jambatan

e) Kg Cempaka dari Kg Simpang

f) Kg Cempaka dari kilang

g) Kilang dari kawasan paya bakau

h) Kg Kenanga dari masjid

(8 markah)

8. Lengkapkan jadual dengan menukar jenis-jenis skala berikut berdasarkan skala yang diberi.

Rajah 2 (10 markah)

9. Kira luas kawasan berikut berdasarkan peta yang diberi.

a) Luas kawasan belukar

b) Luas lading kelapa sawit

c) Luas kawasan tanah tinggi

d) Luas kawasan pokok kelapa

Peta 79