of 9/9
UJIAN PRA BAHASA MELAYU MASA : 30 MINIT Kertas ini mengandungi empat bahagian : Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C, Bahagian D. Kamu dikehendaki menjawab semua bahagian. SELAMAT MENJAWAB Nama : Kelas : Tarikh : BAHAGIAN MARKAH BAHAGIAN A BAHAGIAN B BAHAGIAN C BAHAGIAN D JUMLAH 50

UJIAN PRA KAJIAN TINDAKAN (ayat majmuk)

  • View
    79

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ujian pra bagi kajian tindakan bertajuk Meningkatkan Kemahiran Membina Ayat Majmuk dalam Kalangan Murid

Text of UJIAN PRA KAJIAN TINDAKAN (ayat majmuk)

UJIAN PRABAHASA MELAYUMASA : 30 MINITKertas ini mengandungi empat bahagian : Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C, Bahagian D. Kamu dikehendaki menjawab semua bahagian. SELAMAT MENJAWABNama :BAHAGIANMARKAH

BAHAGIAN A

BAHAGIAN B

BAHAGIAN C

BAHAGIAN D

JUMLAH 50

Kelas:Tarikh:

Tandakan ( / ) pada ayat majmuk yang betul dan ( x ) pada ayat majmuk yang salah. A

1. Longkang itu sangat busuk tetapi wangi. 2. Adik minum susu lalu tertidur. 3. Pekerja syarikat itu rajin dan sombong. 4. Itu Pusat Sains Negara atau Muzium Negara? 5. Hani rajin tetapi adiknya malas. 6. Ibu membeli sayur sawi, buah epal malahan rempah ratus di pasar. 7. Lina membaca buku serta mendengar radio. 8. Halim mengambil kasutnya kemudian menyusunnya di atas rak kasut. 9. Bukan Cikgu Siti sahaja yang kecewa, malahan kami turut sedih dengan sikap buruk Zaki itu. 10. Hayati, Abu sambil rakan-rakannya pergi menonton pergi menonton wayang di bandar.10

Gabungkan ayat tunggal di bawah ini dengan kata hubung yang sesuai untuk membentuk ayat majmuk. B

1. Ah Ling suka bermain bola jaring.Mei Mei suka bermain bola jaring. ______________________________________________________________________________________________________2. Kamu mahu bertolak ke Melaka esok? Kamu mahu bertolak ke Melaka lusa?______________________________________________________________________________________________________

3. Suraya menyanyi-nyanyi.Suraya melukis permandangan itu. ______________________________________________________________________________________________________

4. Razif terjatuh daripada kerusi.Razif menangis.______________________________________________________________________________________________________

5. Ibu menggoreng ikan di dapur.Ibu menyidai baju di ampaian. ______________________________________________________________________________________________________

6. Dato Rashid sangat kaya.Dato Rashid merendah diri. ______________________________________________________________________________________________________

7. Kakak pandai membuat kuih.Kakak pandai menjahit baju.______________________________________________________________________________________________________

14

Bina ayat majmuk daripada kata hubung gabungan di bawah. C

1. ______________________________________________________________________________________________________laludan

2. ______________________________________________________________________________________________________malahan

3. ______________________________________________________________________________________________________atau

4. ______________________________________________________________________________________________________tetapi

5. ______________________________________________________________________________________________________6. ______________________________________________________________________________________________________kemudiansambil

7. ______________________________________________________________________________________________________serta

8. ______________________________________________________________________________________________________16

Bina ayat majmuk gabungan berdasarkan gambar di bawah.D

1. __________________________ __________________________ __________________________

2. __________________________ __________________________ __________________________

3. __________________________ __________________________ __________________________

4. __________________________ __________________________ __________________________

5. _________________________ _________________________ _________________________10

Berdasarkan gambar berikut, bina ayat majmuk gabungan dengan menggunakan kata hubung gabungan yang sesuai. D

malahansambildanlalutetapi

1. __________________________ __________________________ __________________________

2. __________________________ __________________________ __________________________

3. __________________________ __________________________ __________________________

4. __________________________ __________________________ __________________________

5. _________________________ _________________________ _________________________10

7