Click here to load reader

UKE - Strona Główna - UKE

 • View
  239

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of UKE - Strona Główna - UKE

 • wiadectwo operatora cznoci bliskiego zasigu (GMDSS)

  SRC

  Zestaw pyta do testw wyboru

  Zaznaczona poprawna odpowied

 • OGLNA WIEDZA O SYSTEMIE, PODSYSTEMACH I URZDZENIACH RADIOWYCH GMDSS

  1. Utworzony system GMDSS pozwala na:

  A. automatyczne ustanawiania pocze radiokomunikacyjnych

  B. automatyczne ustanawiania pocze za pomoc kodu sekwencyjnego

  C. rczne ustanawiania radiotelegraficznych pocze statek-ld

  2. System GMDSS do alarmowania stosuje:

  A. radiotelegrafie na kanale 16

  B. radiotelegrafie na kanale 70

  C. cyfrowe selektywne wywoanie

  3. System GMDSS do cznoci w pamie krtkofalowym HF stosuje

  czstotliwoci z zakresu:

  A. 3MHz - 6MHz

  B. 3MHz - 30MHz

  C. 15MHz - 30MHz

  4. Koncepcja systemu GMDSS pozwala na organizacj ratownictwa przez:

  A. statki bdce w okolicy katastrofy

  B. centrum poszukiwa SAR

  C. statki w porozumieniu z RCC i SAR

  5. Definicja obszaru morza A1 to:

  A. A1- obszar w promieniu 20 mil morskich od nadbrzenej stacji VHF w

  ktrym statki maj moliwo pewnej i skutecznej cznoci radiowej

  B. Obszar A1 to obszar w otoczeniu radiotelegraficznej stacji VHF

  pracujcej na czstotliwoci 156,8 MHz (kana 16)

  C. Poprzez obszar A1 definiowana jest powierzchnia morza, w ktrej

  statek moe realizowa czno alarmowania za pomoc cyfrowego

  selektywnego wywoania prowadzonej w kanale 70 (156, 525 MHz)

  morskiego pasma VHF

 • 6. redni zasig cznoci alarmowej za pomoc DSC w obszarze A1 wynosi:

  A. 10 mil morskich

  B. 20 mil morskich

  C. 50 mil morskich

  7. Nadawanie sygnaw alarmowych w GMDSS w obszarze A1 jest moliwe za

  pomoc:

  A. NAVTEX

  B. DSC

  C. EGC

  8. Do nadawania sygnaw alarmowych w obszarze A1 stosowane s:

  A. kana 13

  B. kana 6

  C. kana 70

  9. Realizacja komunikacji dla celw pilnych jest moliwa z wykorzystaniem

  systemw:

  A. DSC

  B. MSI

  C. EGC

  10. Realizacja komunikacji dla celw bezpieczestwa jest moliwa z

  wykorzystaniem systemw:

  A. DSC

  B. WWNWS

  C. MSI

  11. Informacje zawarte w sygnale alarmowym to:

  A. dugo statku i wyporno

  B. rodzaj zagroenia i pooenie geograficzne

  C. rodzaj przewoonego adunku

  12. czno koordynacyjna to czno do:

 • A. zapewnienia koordynacji dziaa statkw i lotnictwa

  B. koordynacji ruchu statku

  C. koordynacji kolejnoci dziaa rodkw radiokomunikacyjnych

  13. czno na miejscu akcji jest utrzymywana z wykorzystaniem czstotliwoci:

  A. 8414 kHz

  B. 156,8 MHz

  C. 9 GHz

  14. Uzyskanie namiaru na transponder radarowy SART uzyskuje si za pomoc

  radaru pracujcego na czstotliwoci:

  A. 9 GHz

  B. 3 GHz

  C. 12 GHz

  15. Rozpowszechnianie morskich informacji bezpieczestwa dotyczy:

  A. informacji komercyjnych

  B. pilnych informacji nawigacyjnych i meteorologicznych

  C. prognoz optymalnych czstotliwoci propagacyjnych

  16. Realizacja cznoci pomidzy dwoma mostkami statkw jest moliwa za

  pomoc:

  A. radiotelefonii na czstotliwoci 2182 kHz

  B. radiotelefonii na kanale 6 i 13

  C. radiotelefonii na kanale 70

  17. W skad wyposaenia statku pywajcego w obszarze A1 wchodzi:

  A. urzdzenie nadawczo-odbiorcze na kanale 70

  B. urzdzenie nadawczo-odbiorcze na czstotliwoci 2187,5 kHz

  C. urzdzenie nadawczo-odbiorcze na czstotliwoci 406 MHz

  18. System cyfrowego selektywnego wywoania to system:

  A. do transmisji ostrzee pogodowych

  B. do transmisji ostrzee nawigacyjnych

  C. do automatycznego ustanawiania pocze radiowych i alarmowania

 • 19. Stosowany w DSC kod to kod:

  A. binarny

  B. semkowy

  C. dziesitny

  20. Do transmisji radiowej sygnau DSC w pamie VHF stosuje si czstotliwo

  kanau:

  A. 16-go

  B. 70-go

  C. 6-go

  21. Do transmisji radiowej sygnau DSC w pamie VHF stosuje si:

  A. modulacj amplitudy dwuwstgow DSB

  B. modulacj amplitudy jednowstgow SSB

  C. modulacj fazy

  22. Czas trwania cakowitego pojedynczego wywoania DSC w pamie VHF

  wynosi:

  A. 6,2 s - 7,2 s

  B. 0,45 s - 0,63 s

  C. 3 s - 4 s

  23. Adres numeryczny w DSC to:

  A. 9-cio cyfrowy identyfikator skadajcy si z 9-cio cyfrowej liczby

  dziesitnej. Numer ten nazywany jest identyfikatorem morskiej suby

  ruchomej (MMSI)

  B. 10-cio cyfrowy identyfikator skadajcy si z 9-cio cyfrowej liczby

  dziesitnej uzupenionej zerem na dziesitej pozycji

  C. 10-cio cyfrowy identyfikator skadajcy si z 8-cio cyfrowej liczby

  dziesitnej uzupenionej zerem na dziewitej pozycji. Numer ten

  nazywany jest identyfikatorem morskiej suby ruchomej (MMSI) ktry

  zawiera tzw. MID

 • 24. Prawidowe adresy to:

  A. do adresowania pojedynczej stacji statkowej 261001021, do grupy

  statkw 026101143, do stacji nadbrzenej 002320018

  B. do adresowania pojedynczej stacji statkowej 261001021, do grupy

  statkw 0026101145, do stacji nadbrzenej 02320018

  C. do adresowania pojedynczej stacji statkowej 261001021, do grupy

  statkw 026101143, do stacji nadbrzenej 0002320015

  25. Pole kategorii definiuje:

  A. priorytet sekwencji wywoawczej

  B. adres sekwencji wywoawczej

  C. zastosowany rodzaj adresu

  26. W polu informacja dla wywoa w niebezpieczestwie naley umieci:

  A. Wiadomo pierwsza - rodzaj niebezpieczestwa jakie zagraa

  statkowi. Wiadomo druga - pozycja geograficzna statku, ktry

  znajduje si w niebezpieczestwie. Wiadomo trzecia - informacja o

  czasie, w ktrym pozycja bya okrelana. Wiadomo czwarta - rodzaj

  pniejszej komunikacji (telefonia lub wydruk bezporedni)

  B. Wiadomo pierwsza - informacje jaki rodzaj pomocy jest oczekiwany

  przez statek. Wiadomo druga - pozycja geograficzna statku, ktry

  znajduje si w niebezpieczestwie. Wiadomo trzecia - informacja o

  czasie, w ktrym pozycja bya okrelana. Wiadomo czwarta - rodzaj

  pniejszej komunikacji (telefonia lub wydruk bezporedni)

  C. Wiadomo pierwsza - opis rodzaju niebezpieczestwa jakie zagraa

  statkowi. Wiadomo druga - pozycja geograficzna statku, ktry

  znajduje si w niebezpieczestwie. Wiadomo trzecia - informacja o

  czasie, w ktrym pozycja bya okrelana. Wiadomo czwarta - jakie

  rodki ratunkowe posiada statek

  27. Prba nadania przez statek w obszarze A1 sygnau alarmowego w pamie

  VHF moe by realizowana na:

  A. jednej czstotliwoci

  B. dwch czstotliwociach

 • C. trzech czstotliwociach

  28. Okrel jakie powinny by czynnoci operatora przy realizacji alarmu:

  A. Wprowadzenie:

  - podanego rodzaju pniejszej komunikacji

  - pozycji statku- jeeli czas na to pozwoli

  - czasu okrelania pozycji o ile nie jest wprowadzony automatycznie

  - rodzaju niebezpieczestwa zagraajcego statkowi

  Wybranie czstotliwoci niebezpieczestwa, ktr ma zamiar uy

  Zainicjowanie prby wywoania w niebezpieczestwie

  B. Wprowadzenie:

  - podanego rodzaju pniejszej komunikacji

  - pozycji statku - jeeli czas na to pozwoli

  - czasu okrelania pozycji o ile nie jest wprowadzony automatycznie

  - rodzaju niebezpieczestwa zagraajcego statkowi

  Wybranie rodzaju komunikacji, aparatury

  Zainicjowanie prby wywoania w niebezpieczestwie

  C. Wprowadzenie:

  - podanego rodzaju pniejszej komunikacji

  - pozycji statku- jeeli czas na to pozwoli

  - rodzaju niebezpieczestwa zagraajcego statkowi

  Wybranie czstotliwoci niebezpieczestwa, ktr ma zamiar uy

  Zainicjowanie prby wywoania w niebezpieczestwie

  29. Zasady potwierdzania odbioru wywoania w niebezpieczestwie to:

  A. potwierdzenie odbioru wywoania w niebezpieczestwie powinno by

  zainicjowane rcznie- na tej samej czstotliwoci na ktrej odebrano to

  wywoanie z opnieniem co najmniej jednominutowym

  B. potwierdzenie odbioru wywoania w niebezpieczestwie powinno by

  zainicjowane rcznie- na tej samej czstotliwoci na ktrej odebrano to

  wywoanie z opnieniem - nie wikszym jednak ni 2,75 min

  C. potwierdzenie odbioru wywoania w niebezpieczestwie powinno by

  zainicjowane rcznie na czstotliwoci kanau 70

 • 30. Poredniczenie w przekazywaniu alarmu w niebezpieczestwie w pamie

  VHF polega na:

  A. nadaniu typu porednictwo w niebezpieczestwie do waciwej stacji

  nadbrzenej

  B. nadaniu typu porednictwo w niebezpieczestwie do wszystkich

  statkw

  C. nadaniu typu porednictwo w niebezpieczestwie do wszystkich stacji

  nadbrzenych

  31. Przedstaw moliwoci stosowania kanaw DSC w korespondencji publicznej

  w pamie VHF.

  A. w pamie VHF kana 70 stosowany jest zarwno do wywoa DSC w

  niebezpieczestwie jak i do celw zapewnienia bezpieczestwa. Jest

  rwnie stosowany do wywoa DSC w celu zrealizowania

  korespondencji publicznej

  B. w pamie VHF kana 70 nie moe by stosowany w celu zrealizowania

  korespondencji publicznej

  C. w pamie VHF kana 70 nie moe by stosowany do celw

  zapewnienia bezpieczestwa

  32. Testowanie aparatury DSC na kanale 70 moe by realizowane:

  A. tak czsto jak to jest niezbdne

  B. jeden raz w cigu doby

  C. testowanie kanau 70 jest zabronione

  33. System NAVTEX suy do:

  A. transmisji map synoptycznych

  B. transmisji ostrzee nawigacyjnych

  C. cznoci z publiczn sieci telefoniczn

  34. Stacje systemu NAVTEX pracuj na czstotliwoci:

  A. 2177 kHz

  B. 490 kHz

  C. 156,8 MHz

 • 35. Podstawow czstotliwoci transmisji w systemie NAVTEX jest:

  A. 518 kHz

  B. 4125 kHz

  C. 500 kHz

  36. Zasig stacji systemu NAVTEX wynosi:

  A. 50-100 Mm

  B. 350 1000 Mm

  C. 200 400 Mm

  37. Zasig stacji systemu NAVTEX jest najwikszy:

  A. w dzie

  B. w nocy

  C. rano

  38. W jaki sposb dokonuje si w odbiorniku NAVTEX ustawienia stacji:

  A. przez wpisanie nazwy stacji

  B. przez podanie pozycji geograficznej odbiornika

  C. przez ustawienie litery odpowiadajcej nazwie stacji

  39. W jaki sposb dokonuje si w odbiorniku NAVTEX ustawienia rodzaju

  odbieranych informacji:

  A. przez wpisanie numeru informacji

  B. przez ustawienie litery odpowiadajcej typowi informacji

  C. w odbiorniku nie ma moliwoci wyboru odbieranych informacji

  40. ZCZC JA23 w nagwku komunikatu odebranego ze stacji NAVTEX oznacza

  e:

  A. komunikat nadany zosta przez stacj A

  B. komunikat nadany zosta przez stacj J

  C. komunikat dotyczy ostrzeenia meteorologicznego

 • 41. ZCZC UB66 w nagwku komunikatu odebranego ze stacji NAVTEX

  oznacza e:

  A. komunikat nadany zosta przez stacj U

  B. komunikat nadany zosta przez stacj J

  C. komunikat dotyczy ostrzeenia nawigacyjnego

  42. Jakie komunikaty bd zawsze odbierane przez odbiornik systemu NAVTEX:

  A. ostrzeenia meteorologiczne

  B. prognozy pogody

  C. raporty lodowe

  43. Druga litera B w nagwku komunikatu stacji NAVTEX (np. LB47) oznacza, e

  jest to:

  A. ostrzeenie meteorologiczne

  B. informacja dotyczca ataku piratw

  C. prognoza pogody

  44. Stacje systemu NAVTEX nadaj komunikaty:

  A. dwa razy na dob

  B. o godz. 0700 i 2300 UTC

  C. nie czciej ni co cztery godziny

  45. Sekwencja NNN w wydruku komunikatu odbiornika NAVTEX oznacza:

  A. komunikat pilny

  B. komunikat odebrany poprawnie

  C. komunikat odebrany niepoprawnie

  46. Sekwencja NNNN w wydruku komunikatu odbiornika NAVTEX oznacza:

  A. komunikat pilny

  B. komunikat ktry odebrany zosta ze stop bdu mniejsz od 4%

  C. komunikat odebrany niepoprawnie

  47. Komunikaty transmitowane na czstotliwoci 518 kHz nadawane s w jzyku:

  A. angielskim

 • B. angielskim i francuskim

  C. w jzyku pastwa, z terenu ktrego nadaje stacja NAVTEX

  48. ZCZC BB01 w nagwku komunikatu odebranego ze stacji NAVTEX

  oznacza:

  A. ostrzeenie nawigacyjne

  B. ostrzeenie meteorologiczne

  C. komunikat nadany zosta dla obszaru morza A1

  49. Odbiornik systemu NAVTEX odbiera i drukuje:

  A. wszystkie komunikaty z zaprogramowanych stacji

  B. wszystkie komunikaty dotyczce ostrzee nawigacyjnych,

  meteorologicznych i informacji o akcjach SAR z wszystkich stacji w

  zasigu odbioru

  C. wszystkie komunikaty dotyczce ostrzee nawigacyjne,

  meteorologicznych i informacji o akcjach SAR z zaprogramowanych

  stacji

  50. Czstotliwo 490 kHz jest stosowana w systemie NAVTEX do:

  A. transmisji komunikatw w obszarach tropikalnych

  B. transmisji komunikatw w rejonach polarnych

  C. transmisji komunikatw w jzykach innych ni angielski

  51. W systemie NAVTEX sygnay transmitowane s:

  A. w trybie teleksowym FEC

  B. z zastosowaniem modulacji G2B

  C. gosowo

  52. W nocy zasig odbioru sygnaw w systemie NAVTEX jest:

  A. wikszy ni w dzie

  B. taki sam jak w dzie

  C. mniejszy ni w dzie

 • 53. W rejonach tropikalnych zasig odbioru sygnaw transmitowanych na

  czstotliwoci 518 kHz:

  A. zaley od pory doby

  B. wynosi 75 Mm

  C. nie zaley od pory doby

  54. Nadanie komunikatowi NAVTEX numeru 00 (np. JD00) spowoduje:

  A. e komunikat o tym numerze zostanie zignorowany

  B. e wszystkie odbiorniki NAVTEX znajdujce si w zasigu stacji

  nadajcej wydrukuj tak oznaczony komunikat, niezalenie od

  dokonanego przez uytkownika ustawienia stacji

  C. e komunikat nadany zosta o godz. 00:00

  55. Stacje NAVTEX powtarzaj w kolejnych transmisjach komunikaty:

  A. tak dugo, dopki nie ustanie powd z ktrego dany komunikat jest

  nadawany

  B. przez 7 dni

  C. dwa razy

  56. Informacje o rozmieszczeniu, zasigach i czasach nadawania stacji NAVTEX

  mona znale w:

  A. List of Radiodetermination and Special Service Station - ITU

  B. Admirality List Of Radiosignals Vol. 1

  C. List Of Ship Stations - ITU

  57. Zainstalowanie na statku odbiornika systemu NAVTEX wymaga zgody:

  A. Urzdu Komunikacji Elektronicznej

  B. Urzdu Morskiego

  C. adnego z powyszych

  58. Koordynatorem odpowiedzialnym za gromadzenie i dystrybucj morskich

  informacji bezpieczestwa w obszarze polskiej strefy ekonomicznej jest:

  A. Urzd Morski w Gdyni

  B. Urzd Morski w Szczecinie

 • C. Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej

  59. Informacje o transmisjach morskich informacji bezpieczestwa za pomoc

  innych systemw ni NAVTEX znale mona w:

  A. List of Radiodetermination and Special Service Station - ITU

  B. Admirality List Of Radiosignals Vol. 1

  C. Admirality List Of Radiosignals Vol. 5

  60. W systemie GMDSS stosuje si radiopawy:

  A. systemu COSPAS-SARSAT nadajce sygnay na czstotliwoci 406

  MHz i 121,5 MHz

  B. systemu INMARSAT-E pracujce w pamie 1,6 GHz

  C. systemu COSPAS-SARSAT nadajce sygnay na czstotliwoci 406

  MHz i 243 MHz

  61. W skad systemu COSPAS-SARSAT wchodzi blok satelitw poruszajcych si

  po orbitach polarnych. Ktre z poniszych stwierdze jest prawdziwe:

  A. wysoko orbit polarnych wynosi okoo 3000 km

  B. wysoko orbit polarnych wynosi 850 - 1000 km

  C. wysoko orbit polarnych wynosi okoo 240 km

  62. W skad systemu COSPAS-SARSAT wchodzi blok satelitw poruszajcych si

  po orbitach polarnych. Czas obiegu Ziemi przez satelit poruszajcego si po

  orbicie polarnej wynosi:

  A. okoo 105 minut

  B. okoo 12 godzin

  C. okoo 24 godziny

  63. W skad systemu COSPAS-SARSAT wchodzi blok satelitw poruszajcych si

  po orbitach polarnych. Przelatujcy satelita widzi z orbity radiopaw przez:

  A. okoo 12-16 minut

  B. okoo 3 minuty

  C. okoo 30 minut

 • 64. W skad systemu COSPAS-SARSAT wchodzi blok satelitw geostacjonarnych

  skadajcy si z:

  A. 3 satelitw

  B. 12 satelitw

  C. 5 satelitw

  65. Do okrelenia pooenia radiopawy w systemie COSPAS-SARSAT

  wykorzystujemy:

  A. pomiar czasu przelotu sygnaw na trasie radiopawa - satelita

  B. pomiar czasu przelotu sygnaw na trasie radiopawa - satelita - stacja

  LUT

  C. zjawisko Dopplera

  66. Bateria litowa zasilajca radiopaw powinna zapewni:

  A. nieprzerwan prac radiopawy przez 96 godzin

  B. nieprzerwan prac radiopawy przez 48 godzin

  C. nieprzerwan prac radiopawy do momentu odbioru sygnaw przez

  satelit

  67. Sygna o czstotliwo 121,5 MHz nadawany przez radiopaw systemu

  COSPAS-SARSAT suy do:

  A. kocowego naprowadzania jednostek SAR na rozbitkw (na

  radiopaw)

  B. do rozwizania problemu niejednoznacznoci okrelanej pozycji

  C. do lokalizacji pooenia radiopaw w obszarze pokrycia satelitw

  geostacjonarnych

  68. Dokadno lokalizacji radioawy w systemie COSPAS-SARSAT wynosi:

  A. okoo 5 km w przypadku wykorzystania sygnaw o czstotliwoci 406

  MHz

  B. okoo 1 km w przypadku wykorzystania sygnaw o czstotliwoci 406

  MHz i 121,5 MHz

  C. okoo 2 km w przypadku wykorzystania sygnaw o czstotliwoci 121,5

  MHz

 • 69. Sygnay nadawane przez radiopaw na czstotliwoci 406 MHz:

  A. nadawane s przez okoo 0,5 sekundy i powtarzane co 2 minuty

  B. nadawane s przez okoo 0,5 sekundy i powtarzane co 50 +/- 2,5

  sekundy

  C. zawieraj dane armatora

  70. Sygnay nadawane przez radiopaw na czstotliwoci 406 MHz zawieraj:

  A. informacje o producencie radioawy

  B. MID (Maritime Identification Digits) kod kraju

  C. dat i czas uruchomienia radiopawy

  71. Sygnay nadawane przez radiopaw na czstotliwoci 406 MHz pozwalaj na

  identyfikacj statku z ktrego pochodzi radiopawa na podstawie

  zakodowanego:

  A. numeru MMSI

  B. MID (Maritime Identification Digits) - kodu kraju

  C. kodu armatora

  72. Radiopawa systemu COSPAS-SARSAT powinna:

  A. mie wbudowany odbiornik GPS

  B. mie wbudowane rdo wiata cigego

  C. mie wbudowany nadajnik do lokalizacji kocowego miejsca katastrofy

  (do naprowadzania jednostek SAR)

  73. Radiopawy systemu COSPAS-SARSAT mog by uruchomione:

  A. automatycznie za pomoc zwalniaka hydrostatycznego, gdy statek

  tonie

  B. przez wpisanie waciwego kodu

  C. zdalnie z RCC

  74. W przypadku uruchomienia radiopawy systemu COSPAS-SARSAT, czas jaki

  upywa od jej uruchomienia do powiadomienia RCC wynosi:

 • A. okoo 5 minut jeeli radiopawa znajduje si w zasigu satelitw

  geostacjonarnych

  B. okoo 15 minut jeeli radiopawa zostaa uruchomiona w dzie

  C. okoo 25 minut jeeli radiopawa zostaa uruchomiona w nocy

  75. Obieg informacji o alarmowaniu w systemie COSPAS-SARSAT przebiega wg

  schematu:

  A. radiopawa satelita biegunowyLUTMCCRCCjednostki SAR

  B. radiopawa satelita biegunowyLUTRCCjednostki SAR

  C. radiopawa satelita geostacjonarnyLUTMCCRCCjednostki

  SAR

  76. W celu dokonania rejestracji radiopawy naley:

  A. zgosi si do lokalnego oddziau Urzdu Komunikacji Elektronicznej

  B. zgosi si do waciwego terytorialnie Urzdu Morskiego

  C. zgosi si do MRCC Gdynia

  77. Satelita biegunowy po odebraniu sygnaw z radiopawy 406 MHz (z GPS):

  A. okrela pozycj radiopawy i przekazuje t informacj do LUT

  B. retransmituje odebrane z radiopawy sygnay do satelity

  geostacjonarnego

  C. retransmituje odebrane z radiopawy sygnay do stacji LUT

  78. Okrelenie pozycji radiopawy w systemie COSPAS-SARSAT nastpuje w:

  A. RCC

  B. LUT

  C. na pokadzie satelity biegunowego

  79. Testowanie radiopawy polega na:

  A. wykonaniu raz w miesicu testu zgodnie z instrukcj na obudowie

  radiopawy

 • B. rcznym uruchomieniu radiopawy i sprawdzeniu, czy zareagoway

  RCC

  C. wrzuceniu radiopawy do wody i sprawdzeniu, czy zacznie dziaa

  wiato byskowe

  80. Kocowa lokalizacja radiopawy VHF DSC CH 70 moliwa jest dziki:

  A. namiarom radiowym dokonywanym przez jednostki SAR na

  czstotliwoci kanau 70

  B. wbudowanemu w radiopaw transponderowi radarowemu (SART)

  C. nadawaniu przez radiopaw sygnaw akustycznych

  81. W przypadku uruchomienia radiopawy w sytuacji ,gdy nie ma zagroenia,

  naley:

  A. natychmiast wyczy radiopaw

  B. natychmiast wyczy radiopaw i powiadomi o zaistniaym fakcie

  najblisze RCC

  C. natychmiast wyczy radiopaw i powiadomi o zaistniaym fakcie

  znajdujce si w pobliu statki

  82. Transponder radarowy suy do:

  A. lokalizacji rozbitkw na miejscu katastrofy

  B. szybkiego powiadamiania RCC o katastrofie

  C. wykrywania jednostek znajdujcych si w pobliu

  83. Transponder radarowy wsppracuje z radarami:

  A. w pamie S

  B. w pamie X

  C. pracujcymi w pamie 3 GHz

  84. Transponder radarowy nadaje swj sygna:

  A. natychmiast po wczeniu

  B. po wczeniu i pobudzeniu przez radar pracujcy w pamie 9 GHz

  C. po zanurzeniu w wodzie morskiej

 • 85. Zasig transpondera radarowego zaley:

  A. wysokoci umieszczenia transpondera na tratwie ratunkowej

  B. od tego czy nadaje w pamie X czy S

  C. od temperatury otoczenia

  86. Przy wysokoci umieszczenia transpondera radarowego 1 m i antenie radaru

  statku wykrywajcego na wysokoci 10 m, zasig bdzie wynosi:

  A. okoo 12 mil

  B. poniej 2 mil

  C. 5 do 7 mil

  87. Maksymalny zasig transpondera radarowego przy wykrywaniu z helikoptera

  wynosi:

  A. 15 mil

  B. 40 mil

  C. 60 mil

  88. Pojemno baterii transpondera radarowego powinna zapewni prac:

  A. minimum 96 godz. w stanie gotowoci plus 8 godz. nadawania

  B. minimum 48 godz. w stanie gotowoci plus 8 godz. nadawania

  C. minimum 24 godz. w stanie gotowoci plus 8 godz. nadawania

  89. Sygna z transpondera radarowego widziany jest na ekranie radaru w postaci:

  A. jasnego kka w pozycji transpondera

  B. serii rwno oddalonych od siebie kropek

  C. jasnego trjkta w pozycji transpondera

  90. Transponder radarowy nadaje po pobudzeniu sygna:

  A. na staej czstotliwoci 9,5 GHz

  i. B w pamie 9,2 9,5 GHz

  B. w pamie 9,0 9,4 GHz

  91. Sygna z transpondera radarowego widziany jest na ekranie radaru:

  A. w postaci ukw przy odlegoci do rozbitkw poniej 1 mili

 • B. w postaci ukw przy odlegoci do rozbitkw poniej 3 mil

  C. w postaci koncentrycznych okrgw przy odlegoci do rozbitkw

  poniej 5 mil

  92. Sygna z transpondera radarowego widziany jest na ekranie radaru:

  A. w postaci koncentrycznych okrgw przy odlegoci do rozbitkw

  poniej 1 mili

  B. w postaci koncentrycznych okrgw przy odlegoci do rozbitkw

  poniej 0,1 mili

  C. w postaci koncentrycznych okrgw przy odlegoci do rozbitkw

  poniej 2 mil

  93. Pozycj rozbitkw na ekranie radaru wyznacza:

  A. najdalsza kropka

  B. najbliszy uk

  C. najdalszy uk

  94. Pozycj rozbitkw na ekranie radaru wyznacza:

  A. najdalsza kropka

  B. najdalszy uk

  C. najblisza kropka

  95. Transponder radarowy nadaje swj sygna w pamie 9,2 9,5 GHz:

  A. aby uzyska wiksz odlego wykrywania

  B. poniewa trudno jest utrzyma sta czstotliwo

  C. by umoliwi wspprac z wszystkimi radarami w pamie X

  96. Rozbitkowie mog pozna, e sygna z transpondera radarowego zosta

  wykryty:

  A. przez sygnalizacj wietln lub akustyczn na transponderze

  B. poniewa zostan powiadomieni przez przenony radiotelefon VHF

  C. nie wiedz czy zostali wykryci

 • 97. Rozbitkowie mog zwikszy zasig transpondera radarowego przez:

  A. podgrzanie transpondera wasnym ciaem

  B. umieszczenie go jak najwyej

  C. zaczanie transpondera w cyklu: minuta pracy, minuta przerwy

  98. Przy wykrywaniu transpondera mona wyeliminowa zakcenia od opadw

  przez:

  A. zmian zakresu

  B. zmian jasnoci zobrazowania

  C. odstrojenie radaru

  99. W sytuacji, gdy na ekranie radaru widoczne s uki, mona przywrci kropki

  przez:

  A. zmian jasnoci zobrazowania

  B. odstrojenie radaru

  C. zmniejszenie wzmocnienia radaru

  100. W radiotelefonii uywana jest fala nona:

  A. prostoktna

  B. trjktna

  C. sinusoidalna

  101. Czstotliwo fali nonej zaley od jej:

  A. amplitudy

  B. fazy

  C. dugoci

  102. Fala radiowa o czstotliwoci 156 MHz ma dugo:

  A. okoo 20 metrw

  B. okoo 15 metrw

  C. okoo 2 metrw

 • 103. Fala radiowa o dugoci 2 metrw ma czstotliwo:

  A. 150 MHz

  B. 1500 MHz

  C. 1500 kHz

  104. Fale z zakresu VHF to inaczej fale:

  A. porednie

  B. rednie

  C. ultrakrtkie

  105. Prdko rozchodzenia si fal to:

  A. 300 000 km/sec

  B. 300 000 m/sec

  C. 300 000 km/godz

  106. Maksymalna moc statkowych radiotelefonw VHF wynosi:

  A. 200 W

  B. 5W

  C. 25 W

  107. Zmiana mocy radiotelefonu ma wpyw na:

  A. syszalno dalekich stacji

  B. poziom szumw

  C. jego zasig

  108. Funkcja podwjnego nasuchu w radiotelefonie VHF pozwala na:

  A. jednoczesny nasuch dwch dowolnych kanaw

  B. jednoczesny nasuch kanau 16 i 70

  C. jednoczesny nasuch kanau 16 i dowolnego roboczego

  109. Przeczenie kanaw midzynarodowych na amerykaskie:

  A. zmienia moc nadawania we wszystkich kanaach

  B. zmienia niektre kanay z simpleksowych na dupleksowe

  C. zmienia niektre kanay z dupleksowych na simpleksowe

 • 110. Funkcja blokady szumw odcina szumy i zakcenia od gonika

  poprzez:

  A. blokad wzmacniacza wysokiej czstotliwoci dla sabych sygnaw

  B. blokad wzmacniacza czstotliwoci akustycznej dla sabych sygnaw

  C. blokad wzmacniacza wysokiej czstotliwoci dla silnych sygnaw

  111. Morskie pasmo VHF to czstotliwoci w pamie:

  A. 156 174 MHz

  B. 121,5 156 MHz

  C. 156 162 kHz

  112. Dugo anteny nadajnika jest przede wszystkim uzaleniona od:

  A. mocy nadajnika

  B. czstotliwoci nadajnika

  C. amplitudy napicia

  113. Regulacja gonoci odbiornika VHF odbywa si przez:

  A. zmian wzmocnienia wzmacniacza akustycznego

  B. zastosowanie blokady szumw

  C. zmian wzmocnienia wzmacniacza poredniej czstotliwoci

  114. W akumulatorach kwasowych elektrolitem jest:

  A. kwas siarkowy

  B. wodny roztwr kwasu siarkowego

  C. wodny roztwr kwasu solnego

  115. W trakcie adowania akumulatorw kwasowych wydzielane s gazy. Jest to:

  A. wodr

  B. chlor

  C. azot

 • 116. Na zaciskach kwasowego akumulatora statkowego o napiciu

  znamionowym 24 V zmierzone napicie wynosi 21 V. Oznacza to, e:

  A. akumulator jest cakowicie rozadowany

  B. akumulator jest czciowo rozadowany

  C. akumulator jest naadowany

  117. Akumulatorw kwasowych nie wolno wyadowywa poniej

  dopuszczalnego napicia kocowego ktre wynosi:

  A. 1,75 V/ogniwo

  B. 1,95 V/ogniwo

  C. 1,6 V/ogniwo

  118. Gsto elektrolitu w akumulatorach kwasowych jest miar

  naadowania akumulatora. Zmierzona gsto elektrolitu zwykego

  akumulatora kwasowego w temperaturze 20 C wynosi 1,28 g/cm. Oznacza

  to, e:

  A. akumulator jest cakowicie rozadowany

  B. akumulator jest czciowo rozadowany

  C. akumulator jest cakowicie naadowany

  119. Gsto elektrolitu w akumulatorach kwasowych jest miar

  naadowania akumulatora. Zmierzona gsto elektrolitu zwykego

  akumulatora kwasowego w temperaturze 20 C wynosi 1,10 g/cm. Oznacza

  to, e:

  A. akumulator jest cakowicie rozadowany

  B. akumulator jest czciowo rozadowany

  C. akumulator jest cakowicie naadowany

  120. Akumulatory kwasowe powinny by adowane prdem

  dziesiciogodzinnym. Oznacza to e:

  A. nie wolno adowa akumulatora przez czas duszy ni 10 godzin

  B. akumulator powinien by adowany prdem wynoszcym 0,1 Q przez

  10 godzin (Q pojemno znamionowa akumulatora)

  C. co 10 godzin naley robi przerwy w adowaniu akumulatora

 • 121. Maksymalny prd adowania akumulatora kwasowego nie powinien

  przekroczy:

  A. 1,0 Q (Q pojemno znamionowa akumulatora)

  B. 0,8 Q (Q pojemno znamionowa akumulatora)

  C. 0,5 Q (Q pojemno znamionowa akumulatora)

  122. Wraz ze spadkiem temperatury pojemno akumulatorw kwasowych:

  A. nie zmienia si

  B. spada o 0,5-1,0 % na stopie C

  C. wzrasta o okoo 1 % na stopie C

  123. Gsto elektrolitu cakowicie naadowanego akumulatora kwasowego

  w tropiku jest:

  A. mniejsza ni gsto elektrolitu w temperaturze 20 C i wynosi 1,23

  g/cm

  B. mniejsza ni gsto elektrolitu w temperaturze 20 C i wynosi 1,15

  g/cm

  C. taka sama jak w strefie umiarkowanej

  124. Akumulatory kwasowe w przypadku wyczenia z eksploatacji powinny

  by przechowywane w stanie:

  A. naadowanym

  B. cakowicie rozadowanym

  C. naadowanym do 50 % pojemnoci znamionowej

  125. W trakcie eksploatacji akumulatorw kwasowych zachodzi konieczno

  uzupeniania elektrolitu. Uzupenianie elektrolitu polega na dolewaniu do

  poszczeglnych cel akumulatora:

  A. kwasu siarkowego

  B. wody destylowanej

  C. wody

 • 126. W trakcie niewaciwej eksploatacji akumulatorw kwasowych

  nastpuje ich zasiarczenie. Ktre z poniszych zjawisk wiadcz o

  zasiarczeniu akumulatora:

  A. niski poziom elektrolitu

  B. silne grzanie elektrolitu w trakcie adowania

  C. nalot na zaciskach akumulatora

  127. W uywanych do zasilania urzdze radiokomunikacyjnych na statkach

  zasadowych akumulatorach niklowo-kadmowych elektrolitem jest:

  A. wodny roztwr kwasu siarkowego

  B. wodny roztwr wodorotlenku potasu

  C. wodorotlenek litu

  128. W uywanych do zasilania urzdze radiokomunikacyjnych na statkach

  zasadowych akumulatorach niklowo-kadmowych gsto elektrolitu wynosi:

  A. 1,28-1,32 g/cm

  B. 1,17-1,19 g/cm

  C. 1,25-1,27 g/cm

  129. Napicie znamionowe w uywanych do zasilania urzdze radiowych

  akumulatorach niklowo-kadmowych wynosi:

  A. 1,2 V/ ogniwo

  B. 1,05 V/ ogniwo

  C. 1,85 V/ ogniwo

  130. Kocowe napicie adowania w uywanych do zasilania urzdze

  radiowych akumulatorach niklowo-kadmowych wynosi:

  A. 2,3 V/ ogniwo

  B. 1,8 V/ ogniwo

  C. 1,9 V / ogniwo

 • 131. Znamionowe natenie prdu adowania uywanych do zasilania

  urzdze radiowych akumulatorw niklowo-kadmowych wynosi:

  A. 0,1 Q (Q pojemno znamionowa akumulatora)

  B. 0,5 Q (Q pojemno znamionowa akumulatora)

  C. 0,25 Q (Q pojemno znamionowa akumulatora)

  132. Elektrolit w uywanych do zasilania urzdze radiowych akumulatorach

  niklowo-kadmowych wymienia si co:

  A. sezon

  B. rok

  C. 2-3 lata

  133. Akumulatory kwasowe charakteryzuj si:

  A. wysz rezystancj wewntrzn ni akumulatory zasadowe

  B. wysz sprawnoci energetyczn ni akumulatory zasadowe

  C. s mniej wraliwe na niewaciw eksploatacj ni akumulatory

  zasadowe

  134. Baterie przeznaczone do zasilania przenonych radiotelefonw

  awaryjnych VHF:

  A. powinny posiada pojemno zapewniajc co najmniej 8 godzin pracy

  radiotelefonu z pen moc w cyklu pracy 1:9 (6 sekund nadawanie, 6

  sekund odbir bez blokady szumw, 48 sekund odbir z blokada

  szumw)

  B. powinny posiada pojemno zapewniajc co najmniej 48 godzin

  pracy radiotelefonu z pen moc w cyklu pracy 1:9 (6 sekund

  nadawanie, 6 sekund odbir bez blokady szumw, 48 sekund odbir z

  blokada szumw)

  C. powinny posiada pojemno zapewniajc co najmniej 8 godzin pracy

  radiotelefonu z pen moc

 • 135. Baterie przeznaczone do zasilania awaryjnych transponderw

  radarowych (SART):

  A. powinny posiada pojemno zapewniajc co najmniej 96 godzin

  pracy w stanie czuwania i nastpnie umoliwia nadawanie sygnaw

  przez 8 godzin

  B. powinny posiada pojemno zapewniajc co najmniej 96 godzin

  pracy

  C. powinny posiada pojemno zapewniajc co najmniej 48 godzin

  pracy w stanie czuwania i nastpnie umoliwia nadawanie sygnaw

  przez 8 godzin

  136. Baterie przeznaczone do zasilania radiopaw awaryjnych:

  A. powinny posiada pojemno zapewniajc co najmniej 48 godzin

  pracy, w tym nadawania sygnaw do lokalizacji i zasilanie wiata

  byskowego

  B. powinny posiada pojemno zapewniajc co najmniej 96 godzin

  pracy, w tym nadawania sygnaw do lokalizacji i zasilanie wiata

  byskowego

  C. powinny posiada pojemno zapewniajc co najmniej 12 godzin

  pracy, w tym nadawania sygnaw do lokalizacji i zasilanie wiata

  byskowego

  137. Ktry z wymienionych wzorw okrela zaleno pomidzy prdkoci

  propagacji fali (c [m/s]), jej czstotliwoci (f [Hz]) i dugoci ( [m]):

  A. f = c

  B. f = / c

  C. f = c /

  138. Prdko rozchodzenia si fali elektromagnetycznej w wolnej

  przestrzeni wynosi:

  A. 340 m/s

  B. 300 km/sek

  C. 300 000 000 m/sek

 • 139. W czasie 5 s fala elektromagnetyczna przebywa dystans:

  A. 3 km

  B. 1,5 km

  C. 750 m

  140. Jaka jest dugo fali w wolnej przestrzeni, jeeli jej czstotliwo

  wynosi 2 MHz:

  A. 150 m

  B. 1500 m

  C. 300 m

  141. Od jakich czynnikw zaley zasig cznoci na falach VHF:

  A. od wysokoci anteny nadawczej i odbiorczej

  B. od pory doby

  C. od szerokoci geograficznej

  142. Jeeli antena nadajnika radiotelefonu VHF znajduje si na maszcie o

  wysokoci 100 metrw to zasig stacji wynosi:

  A. 10 km

  B. 40 km

  C. 100 km

  143. Jeeli antena nadajnika radiotelefonu VHF znajduje si na maszcie o

  wysokoci 64 metrw to zasig stacji wynosi:

  A. 16 km

  B. 32 km

  C. 64 km

  144. Jeeli antena nadajnika radiotelefonu VHF znajduje si na maszcie o

  wysokoci 100 metrw, za antena odbiornika usytuowana jest na wysokoci

  25 m to zasig odbioru wynosi:

  A. 30 km

  B. 60 km

  C. 90 km

 • 145. Zbyt bliskie ustawienie anteny radiotelefonu VHF w pobliu metalowych

  konstrukcji moe spowodowa:

  A. zmian charakterystyki promieniowania anteny

  B. uszkodzenie anteny

  C. zmian polaryzacji promieniowanej fali

  146. Dookln charakterystyk promieniowania (w paszczynie poziomej)

  maj anteny:

  A. prtowe (pionowe)

  B. linkowe typu lub

  C. typu Yagi

 • REGULAMINY I PODSTAWOWE TERMINY ANGLOJZYCZNE STOSOWANE W SUBIE RADIOKOMUNIKACYJNEJ MORSKIEJ

  1. Zgodnie z kolejnoci pierwszestwa cznoci:

  A. czno ostrzegawcza ma pierwszestwo przed cznoci piln

  B. czno ostrzegawcza ma pierwszestwo przed cznoci publiczn

  C. czno pilna ma pierwszestwo przed cznoci w niebezpieczestwie

  2. czno publiczna to czno:

  A. dla uzyskania porady medycznej

  B. pomidzy stacj statkow i stacj nadbrzen

  C. do przekazywania ostrzee

  3. Stacja nadbrzena to stacja prowadzca czno:

  A. ruchu portowego

  B. ruchu statkw

  C. publiczn

  4. Ratowniczy Orodek Koordynacyjny odpowiedzialny jest za:

  A. prowadzenie cznoci na miejscu akcji ratowniczej

  B. przygotowanie sub portowych

  C. kierowanie akcj SAR

  5. Zakres VHF obejmuje czstotliwoci:

  A. 3 30 MHz

  B. 30 300 MHz

  C. 10 100 MHz

  6. Morski zakres V obejmuje czstotliwoci:

  A. 10 30 MHz

  B. 300 3000 kHz

  C. 156 174 MHz

  7. Emisja G3E to emisja:

  A. z modulacj fazy

  B. cyfrowa

  C. z jednowstgow modulacj amplitudy

 • 8. Emisj G3E naley stosowa w zakresie czstotliwoci:

  A. LF

  B. HF

  C. VHF

  9. Simpleks to sposb pracy w kanale radiowym przy ktrym:

  A. nadawanie jest moliwe jednoczenie w obu kierunkach cznoci

  B. obie stacje pracuj simpleksem wykorzystujc kana dupleksowy

  C. nadawanie jest moliwe jedynie na zmian w kadym kierunku cznoci

  10. Semidupleks to sposb pracy w kanale radiowym przy ktrym:

  A. nadawanie jest moliwe jednoczenie w obu kierunkach cznoci

  B. nadawanie jest moliwe jedynie na zmian w kadym kierunku cznoci

  C. jedna stacja pracuje simpleksem a druga dupleksem

  11. Dupleks to sposb pracy w kanale radiowym przy ktrym:

  A. nadawanie jest moliwe jednoczenie w obu kierunkach cznoci

  B. nadawanie jest moliwe jedynie na zmian w kadym kierunku cznoci

  C. jedna stacja pracuje simpleksem a druga dupleksem

  12. Kana simpleksowy to kana w ktrym:

  A. nadajemy i odbieramy na tej samej czstotliwoci

  B. tylko nadajemy na okrelonej czstotliwoci

  C. tylko odbieramy na okrelonej czstotliwoci

  13. Kana dupleksowy to kana w ktrym:

  A. nadajemy i odbieramy na tej samej czstotliwoci

  B. tylko nadajemy na okrelonej czstotliwoci

  C. nadajemy i odbieramy na rnych czstotliwociach

  14. Kana 16 VHF jest kanaem:

  A. dupleksowym

  B. jednoczstotliwociowym

  C. dwuczstotliwociowym

  15. Kana 6 VHF jest kanaem:

  A. dupleksowym

  B. dwuczstotliwociowym

  C. simpleksowym

 • 16. Kana 15 VHF jest kanaem:

  A. dupleksowym

  B. jednoczstotliwociowym

  C. semidupleksowym

  17. Kana 13 VHF jest kanaem:

  A. dupleksowym

  B. duosimpleksowym

  C. simpleksowym

  18. Kana 70 VHF jest kanaem:

  A. dupleksowym

  B. jednoczstotliwociowym

  C. semiduplwksowym

  19. W zakresie VHF, do wywoa oglnych DSC mona stosowa kana:

  A. 26

  B. 6

  C. 70

  20. W zakresie VHF, do wywoa midzystatkowych DSC mona stosowa kana:

  A. 15

  B. 27

  C. 70

  21. Znak wywoawczy stacji statkowej to identyfikacja stosowana w cznoci:

  A. jedynie publicznej

  B. radiotelefonicznej

  C. DSC

  22. MMSI to identyfikacja stosowana w cznoci:

  A. midzystatkowej

  B. radiotelefonicznej

  C. jedynie midzystatkowej

  23. Znak wywoawczy stacji statkowej to identyfikacja przyznawana:

  A. przez waciciela jednostki

  B. tylko do cznoci bezpieczestwa

  C. przez administracj krajow z midzynarodowej serii znakw wywoawczych

 • 24. Obszar morza w ktrym zapewniona jest pewna czno DSC i radiotelefoniczna,

  przynajmniej z jedn stacj brzegow VHF to obszar:

  A. AOR

  B. A3

  C. A1

  25. Ratowniczy Orodek Koordynacyjny oznacza si skrtem:

  A. RSC

  B. OSC

  C. RCC

  26. Podcentrum Ratownicze oznacza si skrtem:

  A. RSC

  B. OSC

  C. RCC

  27. Stacj nadbrzen zaangaowan w akcj SAR oznacza si skrtem:

  A. RSC

  B. OSC

  C. CRS

  28. Jednostk koordynujc poszukiwanie i ratowanie oznacza si skrtem:

  A. RSC

  B. OSC

  C. RCC

  29. Zalecanymi kanaami VHF do cznoci w akcjach SAR s:

  A. 26

  B. 16

  C. 6

  30. Alarmowanie w niebezpieczestwie zawiera:

  A. identyfikacj i pozycj jednostki zagroonej

  B. identyfikacj, pozycj jednostki zagroonej i liczb osb na pokadzie jednostki

  C. znak wywoawczy, pozycj jednostki zagroonej i liczb rannych

  31. Alarmowanie w niebezpieczestwie DSC adresowane jest:

  A. jedynie do najbliszej stacji nadbrzenej

 • B. do wszystkich stacji

  C. jedynie do najbliszej stacji statkowej

  32. Operator stacji statkowej po odbiorze poredniego alarmowania DSC nadanego

  przez stacj nadbrzen powinien:

  A. potwierdzi odbir za pomoc DSC

  B. potwierdzi odbir za pomoc radiotelefonii

  C. tylko dokona zapisu w dzienniku radiowym

  33. Operator stacji statkowej moe nada porednie alarmowanie w

  niebezpieczestwie w sytuacji gdy:

  A. jednostka zagroona sama nie jest w stanie nada alarmowania

  B. tylko na prob stacji zagroonej

  C. tylko na polecenie RCC

  34. W zakresie VHF, operator stacji statkowej moe nada porednie alarmowanie

  DSC po odbiorze alarmowania DSC:

  A. nigdy nie wolno mu tego uczyni

  B. tylko na prob stacji zagroonej

  C. gdy osoba odpowiedzialna za jednostk uzna, i wymagana jest dalsza pomoc

  dla jednostki zagroonej

  35. W zakresie VHF, operator stacji statkowej moe nada potwierdzenie odbioru

  alarmowania DSC za pomoc:

  A. tylko DSC

  B. radiotelefonii lub DSC

  C. tylko radiotelefonii

  36. Operator stacji nadbrzenej moe nada potwierdzenie odbioru alarmowania DSC

  za pomoc:

  A. tylko DSC

  B. radiotelefonii lub DSC

  C. tylko radiotelefonii

  37. Przed kadym wywoaniem poprzedzajcym korespondencje w

  niebezpieczestwie naley uy sygnau niebezpieczestwa:

  A. PAN PAN

  B. MAYDAY

 • C. MAYDAY MAYDAY MAYDAY

  38. Stacj zakcajc korespondencj w niebezpieczestwie moe ucisza:

  A. tylko RCC

  B. kada stacja statkowa i nadbrzena

  C. OSC

  39. Sygnaem uciszania stacji zakcajcej korespondencje w niebezpieczestwie jest

  sygna:

  A. PAN PAN

  B. SEELONCE MAYDAY

  C. MAYDAY

  40. Informacj o zakoczeniu korespondencji w niebezpieczestwie moe nada:

  A. tylko RCC

  B. kada stacja statkowa i nadbrzena

  C. OSC

  41. Sygnaem zakoczenia korespondencji w niebezpieczestwie jest sygna:

  A. PAN PAN

  B. SEELONCE MAYDAY

  C. SEELONCE FEENEE

  42. Korespondencj na miejscu akcji ratunkowej kieruje:

  A. RCC

  B. wycznie stacja nadbrzena

  C. OSC

  43. Korespondencj koordynacyjn SAR kieruje:

  A. RCC

  B. OSC

  C. jedynie stacja nadbrzena

  44. czno piln stosuje si dla uzyskania:

  A. porady i pomocy medycznej

  B. jedynie pomocy medycznej

  C. ostrzee meteorologicznych

 • 45. W zakresie VHF, wywoanie pilne DSC mona nada na kanale:

  A. 26

  B. 13

  C. 70

  46. Wywoanie pilne DSC powinno zawiera kategori:

  A. URGENCY

  B. SAFETY

  C. DISTRESS

  47. Przy braku potwierdzenia odbioru wywoania pilnego DSC do jednej stacji, moe

  by ono powtrzone po:

  A. 3 a nastpnie 10 minutach

  B. 5 a nastpnie 10 minutach

  C. 5 a nastpnie 15 minutach

  48. Radiotelefonicznym sygnaem pilnoci jest sygna:

  A. URGENCY

  B. PAN PAN

  C. DISTRESS

  49. W radiotelefonii sygna pilnoci wymawia si:

  A. 1 raz

  B. 2 razy

  C. 3 razy

  50. czno ostrzegawcz stosuje si dla:

  A. nadania porady medycznej

  B. odbioru ostrzee pogodowych

  C. nadania alarmowania w niebezpieczestwie

  51. W zakresie VHF, wywoanie ostrzegawcze DSC mona nada na kanale:

  A. 12

  B. 6

  C. 70

 • 52. Wywoanie ostrzegawcze DSC powinno zawiera kategorie:

  A. URGENCY

  B. SAFETY

  C. DISTRESS

  53. Radiotelefonicznym sygnaem ostrzegawczy jest sygna:

  A. URGENCY

  B. PAN PAN

  C. SECURITE

  54. W radiotelefonii sygna ostrzegawczy wymawia si:

  A. 1 raz

  B. 2 razy

  C. 3 razy

  55. Jeeli urzdzenie DSC nie jest podczona do urzdze nawigacyjnych, operator

  powinien wprowadza do niego aktualn pozycj statku co najmniej:

  A. co 1 godzin

  B. 2 razy na dob

  C. co 4 godziny

  56. W zakresie VHF, radiotelefoniczne wezwanie w niebezpieczestwie powinno by

  nadane na kanale:

  A. 13

  B. 16

  C. 6

  57. Wezwanie w niebezpieczestwie nadane na kanale 16 VHF powinno rozpoczyna

  si od wywoania zawierajcego sygna niebezpieczestwa MAYDAY

  wymwiony:

  A. 1 raz

  B. 2 razy

  C. 3 razy

 • 58. Zawiadomienie w niebezpieczestwie nadane na kanale 16 VHF powinno

  rozpoczyna si od sygnau niebezpieczestwa MAYDAY wymwionego:

  A. 1 raz

  B. 2 razy

  C. 3 razy

  59. Potwierdzenie odbioru zawiadomienia w niebezpieczestwie nadanego na kanale

  16 VHF powinno by nadane na kanale:

  A. 13

  B. 26

  C. 16

  60. Potwierdzenie odbioru zawiadomienia w niebezpieczestwie nadane na kanale 16

  VHF powinno rozpoczyna si od sygnau niebezpieczestwa MAYDAY

  wymwionego:

  A. 1 raz

  B. 2 razy

  C. 3 razy

  61. Nadanie radiotelefonicznego zawiadomienia o niebezpieczestwie przez stacj w

  nim nie bdc powinno by poprzedzone sygnaem:

  A. MAYDAY

  B. MAYDAY MAYDAY MAYDAY

  C. MAYDAY RELAY MAYDAY RELAY MAYDAY RELAY

  62. Sygna pilnoci PAN PAN naley stosowa przed wywoaniem dotyczcym:

  A. wypadnicia czowieka za burt

  B. uzyskania porady medycznej

  C. uzyskania ostrzeenia nawigacyjnego

  63. Jeeli stacja statkowa VHF nie posiada urzdzenia DSC, wywoanie pilne (PAN

  PAN) powinno by nadane na kanale:

  A. 12

  B. 6

  C. 16

 • 64. Sygna ostrzegawczy SECURITE naley stosowa przed wywoaniem

  dotyczcym:

  A. wypadnicia czowieka za burt

  B. uzyskania porady medycznej

  C. nadania ostrzeenia

  65. Jeeli stacja statkowa VHF nie posiada urzdzenia DSC, wywoanie ostrzegawcze

  (SECURITE) powinno by nadane na kanale:

  A. 12

  B. 6

  C. 16

  66. Kana 75 VHF jest kanaem:

  A. do cznoci w niebezpieczestwie

  B. zabronionym dla zwykej cznoci publicznej

  C. bezpieczestwa

  67. Kana 76 VHF jest kanaem:

  A. do cznoci w niebezpieczestwie

  B. zabronionym dla zwykej cznoci publicznej

  C. bezpieczestwa

  68. Kana 15 VHF w pierwszej kolejnoci jest kanaem:

  A. do cznoci w niebezpieczestwie

  B. zabronionym dla cznoci publicznej

  C. do cznoci wewntrzstatkowej z moc zredukowan do 1 W

  69. Kana 17 VHF w pierwszej kolejnoci jest kanaem:

  A. do cznoci wewntrzstatkowej z moc zredukowan do 1 W

  B. zabronionym dla cznoci publicznej

  C. do cznoci w niebezpieczestwie

  70. Kana 13 VHF w pierwszej kolejnoci jest kanaem:

  A. do cznoci zwizanej z bezpieczestwem eglugi

  B. zabronionym dla cznoci publicznej

  C. wycznie do cznoci midzystatkowej z moc zredukowan do 1 W

 • 71. Kana 16 VHF w pierwszej kolejnoci jest kanaem:

  A. do cznoci w niebezpieczestwie

  B. zabronionym dla cznoci publicznej

  C. do cznoci midzystatkowej z moc zredukowan do 1 W

  72. W zakresie VHF, testowanie urzdzenia DSC polega na przeprowadzeniu testu:

  A. wewntrznego

  B. wewntrznego i zewntrznego

  C. wewntrznego albo zewntrznego

  73. Testowanie zewntrzne urzdzenia DSC w zakresie VHF powinno by

  przeprowadzane:

  A. codziennie

  B. raz w tygodniu

  C. zabronione jest takie testowanie

  74. W zakresie VHF, odwoanie faszywego alarmowania DSC powinno by nadane

  na kanale:

  A. 13

  B. 70

  C. 16

  75. Odwoanie faszywego alarmowania nadanego za pomoc DSC powinno by

  skierowane:

  A. do najbliszej stacji nadbrzenej

  B. do najbliszej stacji statkowej

  C. do wszystkich stacji

  76. Odwoanie faszywego alarmowania nadanego za pomoc EPIRB powinno by

  skierowane do:

  A. stacji nadbrzenej

  B. najbliszej stacji statkowej

  C. wszystkich stacji

 • 77. Odwoujc faszywe alarmowanie naley poda nastpujce informacje:

  A. pozycj jednostki, rodzaj odwoywanego alarmowania, godzin nadania i

  odwoania faszywego alarmowania

  B. rodzaj odwoywanego alarmowania, godzin nadania i ostatni port postoju

  jednostki

  C. tylko godzin nadania faszywego alarmowania i ostatni port postoju jednostki

  78. Nadajc wywoanie publiczne DSC naley wybra priorytet (kategorie):

  A. DISTRESS

  B. URGENCY

  C. ROUTINE

  80. Stacja statkowa VHF nadajc wywoanie publiczne DSC do innej stacji statkowej

  powinna uy kanau:

  A. 70

  B. 67

  C. 26

  81. Stacja statkowa nadajc wywoanie publiczne DSC do innej stacji statkowej:

  A. zawsze powinna poda kana roboczy

  B. nie powinna podawa kanau roboczego

  C. moe poda kana roboczy

  82. Stacja statkowa nadajc wywoanie publiczne DSC do stacji nadbrzenej:

  A. powinna poda kana roboczy

  B. nie powinna podawa kanau roboczego

  C. moe poda kana roboczy

  83. Po przejciu na kana roboczy, czno publiczn inicjuje:

  A. stacja wywoujca za pomoc DSC

  B. zawsze stacja wywoywana za pomoc DSC

  C. stacja wywoywana za pomoc DSC jeeli tak podano w wywoaniu DSC

  84. Stacja statkowa VHF nadajc wywoanie publiczne do innej stacji statkowej moe

  uy kanau:

  A. 25

  B. 70

  C. 26

 • 85. Stacja statkowa VHF nadajc wywoanie publiczne do stacji nadbrzenej moe

  uy kanau:

  A. 15

  B. 70

  C. 6

  86. Radiotelefoniczne wywoanie publiczne w zakresie VHF powinno mie form:

  A. nazwa stacji wywoywanej /1x This is nazwa stacji wywoujcej /2x

  B. nazwa stacji wywoywanej /1x This is nazwa stacji wywoujcej /3x

  C. nazwa stacji wywoywanej /2x This is nazwa stacji wywoujcej /2x

  87. Radiotelefoniczna odpowied na wywoanie publiczne w zakresie VHF powinno

  mie form:

  A. nazwa stacji wywoujcej /1x This is nazwa stacji wywoywanej /2x

  B. nazwa stacji wywoywanej /4x This is nazwa stacji wywoujcej /4x

  C. nazwa stacji wywoujcej /2x This is nazwa stacji wywoywanej /2x

  88. Stacja statkowa VHF, gdy znajduje si w morzu, powinna utrzymywa cigy

  nasuch radiowy na kanaach:

  A. 26

  B. 70

  C. 6

  89. W cznoci stacji statkowej ze stacj nadbrzen, o przebiegu korespondencji

  decyduje:

  A. stacja statkowa

  B. RCC

  C. stacja nadbrzena

  90. Wykaz korespondencji (traffic list) nadawany jest przez:

  A. stacj statkow

  B. RCC

  C. stacj nadbrzen

 • 91. Jeeli wywoywana stacja nie odpowiada na wywoanie publiczne DSC, kolejne

  mona powtrzy po:

  A. 3 minutach

  B. 5 minutach

  C. 8 minutach

  92. Jeeli wywoywana stacja nie odpowiada na radiotelefoniczne wywoanie

  publiczne, kolejne mona powtrzy po:

  A. 3 minutach

  B. 5 minutach

  C. 2 minutach

  93. Jednostka pywajca moe zrealizowa radiotelefoniczn czno publiczn z

  abonentem telekomunikacyjnej sieci ldowej:

  A. bezporednio przez telekomunikacyjn sie ldow

  B. za porednictwem innej, wikszej stacji statkowej

  C. za porednictwem stacji nadbrzenej

  94. Radiotelefoniczn czno publiczn z telekomunikacyjn sieci ldow,

  prowadzi si na kanale:

  A. 16

  B. 13

  C. wskazanym przez stacj nadbrzen

  95. Prowadzc rozmow radiotelefoniczn ze stacj nadbrzen, sygnaem

  zakoczenia wypowiedzi jest sygna:

  A. PAN PAN

  B. OVER

  C. STOP

  96. Prowadzc rozmow radiotelefoniczn z inn stacj statkow, sygnaem

  zakoczenia cznoci jest sygna:

  A. OVER AND OUT

  B. OVER

  C. STOP

 • 97. Po przejciu na kana roboczy, radiotelefoniczne wywoanie publiczne powinno

  mie form:

  A. nazwa stacji wywoywanej /4x This is nazwa stacji wywoujcej /4x

  B. nazwa stacji wywoywanej /1x This is nazwa stacji wywoujcej /1x

  C. nazwa stacji wywoywanej /2x This is nazwa stacji wywoujcej /2x

  98. Stacja nadbrzena pytajc stacj statkow o przedsibiorstwo rozliczajce jej

  rachunki radiokomunikacyjne, moe uy skrtu:

  A. QRJ

  B. AAIC

  C. QTH

  99. Stacja nadbrzena pytajc stacj statkow o jej pooenie moe uy skrtu:

  A. QRJ

  B. AAIC

  C. QTH

  100. Publikacja ITU Spis stacji statkowych zawiera podstawowe dane o:

  A. stacjach statkowych otwartych dla korespondencji publicznej

  B. jedynie stacjach statkowych suby SAR

  C. statkowych stacjach hydrograficznych

  101. Publikacja ITU Spis stacji nadbrzenych zawiera podstawowe dane o:

  A. stacjach nadbrzenych otwartych dla korespondencji publicznej

  B. stacjach nadbrzenych nadajcych MSI

  C. stacjach nadbrzenych nadajcych prognozy pogody

  102. Publikacja ITU Spis stacji radiookrelania i sub specjalnych zawiera

  podstawowe dane o:

  A. stacjach nadbrzenych otwartych dla korespondencji publicznej

  B. stacjach nadbrzenych nadajcych MSI

  C. RSC

  103. Publikacja Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej Spis radiostacji

  nautycznych zawiera podstawowe dane o:

  A. stacjach nadbrzenych otwartych dla korespondencji publicznej

  B. portowej subie ppo

  C. stacjach statkowych

 • 104. W Polsce, dokument Pozwolenie radiowe na stacj statkow przyznaje:

  A. PRS

  B. ITU

  C. Urzd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

  105. Dokument Pozwolenie radiowe na stacj statkow powiadcza o zgodnoci

  zainstalowanych na jednostce urzdze radiowych z

  A. przepisami PRS

  B. postanowieniami Regulaminu Radiokomunikacyjnego

  C. prawidami Konwencji SOLAS

  106. W Polsce, dokument Karta bezpieczestwa jest przyznawany przez

  A. PRS

  B. ITU

  C. Urzd Morski (UM)

  107. wiadectwo operatora cznoci bliskiego zasigu (SRC) upowania do obsugi

  urzdze radiowych zainstalowanych na jednostkach nie podlegajcych

  Konwencji SOLAS, pracujcych w zakresie czstotliwoci

  A. VHF, MF i HF

  B. tylko VHF

  C. tylko MF

  108. W Dzienniku radiowym naley odnotowywa

  A. przynajmniej raz dziennie pozycj jednostki

  B. liczb czonkw zaogi

  C. pozycj jednostki minimum trzy razy na dob

  109. Stacj statkow, ktra moe prowadzi komercyjn czno publiczn nazywa

  si

  A. komercyjn stacj statkow

  B. usugow stacj statkow

  C. stacj statkow otwart dla korespondencji publicznej

 • 110. Opaty radiokomunikacyjne stacji statkowej za przeprowadzone cznoci z

  telekomunikacyjn sieci ldow, regulowane s przez

  A. bezporednio waciciela jednostki

  B. QRC

  C. operatora radiowego

  111. Opata za przeprowadzon cznoci radiotelefoniczn obejmuje stawk

  A. pilotow (PC)

  B. nadbrzen (CC)

  C. portow (SP)

  112. Opata za przeprowadzon cznoci radiotelefoniczn zaley od

  A. czasu trwania rozmowy

  B. QRC

  C. rodzaju jednostki pywajcej

  113. Potrzebuj asysty.

  A. I require assistance.

  B. I require escort.

  C. I need attention.

  114. Poar w nadbudwce.

  A. Superstructure is fireing.

  B. I am having fire in superstructure.

  C. Superstructure on fire.

  115. Nabieram wody.

  A. I am making water.

  B. I am taking water

  C. I am on fire.

  116. Czy moecie udzieli pomocy?

  A. Are you helping me?

  B. Can you render assistance?

  C. Do you help me?

 • 117. Czy moesz podj rozbitkw?

  A. Can you receive survivors?

  B. Can you require survivors?

  C. Can you pick up survivors?

  118. Widzialno jest zmniejszona z powodu mgy.

  A. Visibility is getting foggy.

  B. Visibility is reduced by fog.

  C. Visibility is reduced by snow.

  119. Podaj liczb rannych.

  A. Say injured persons.

  B. Inform injured.

  C. Report injured casualties.

  120. Stan rozbitkw jest dobry.

  A. Survivors are well.

  B. Survivors are good.

  C. Survivors in bad condition.

  121. Przechodz na kana UKF.

  A. I am coming to canal VHF.

  B. I am going to channel UKF.

  C. Changing to channel VHF.

  122. ruba jest uszkodzona.

  A. Propeller damaged.

  B. Bolt damaged.

  C. Propeller are damaged.

  123. Zalecam ci przej na kana UKF

  A. I recommend to come to channel VHF.

  B. I recommend to switch on to VHF channel.

  C. Advise go to VHF channel.

  124. Dryfuj z prdkoci 2 wzw.

  A. I am adrift.

  B. I am drifting at 2 knots.

  C. I am proceeding with drift.

 • 125. Brak zasilania.

  A. No current.

  B. No feedback.

  C. No power supply.

  126. Kiedy nadejdzie pomoc?

  A. When is assistance going?

  B. When help is to come?

  C. When will assistance arrive?

  127. Mam kopoty z silnikiem gwnym.

  A. I do not have main engine.

  B. I have difficulty with main engine

  C. I have problems with main engine.

  128. Mam niebezpieczny przechy na lew burt.

  A. I have dangerous list to port.

  B. I am having a heel to port.

  C. I am heel dangerously to port.

  129. Mam problemy z urzdzeniem sterowym.

  A. I have problems with steering gear.

  B. I have problems with rudder.

  C. I have problems with steering.

  130. I read you (do dobrze).

  A. fairly well

  B. fairly good

  C. very well

  131. Nie odpowiadam za swoje ruchy.

  A. I am not responsible for my movements.

  B. I do not have responsibility for my moving.

  C. I am not under command.

  132. How do you (odbierasz mnie)?

  A. listen to me

  B. read me

  C. receive me

 • 133. I am sinking (po zalaniu).

  A. after flowing.

  B. before flooding.

  C. after flooding.

  134. Odebraem twj sygna Mayday.

  A. I can read your Mayday message.

  B. I have copied your Mayday signal.

  C. I have received your Mayday signal.

  135. Musz opuci statek po zderzeniu.

  A. I have to leave vessel before collision.

  B. I have to abandon ship after crash.

  C. I must abandon vessel after collision.

  136. Utrzymuj kontakt radiowy na kanale.

  A. Stay in touch on radio on channel.

  B. Remain contact on radio channel.

  C. Stand by on radio channel.

  137. I must abandon vessel (po ataku piratw).

  A after having attacked pirates.

  B. I am over attack of pirates.

  C. after attack of pirates.

  138. Nie mog pyn bez pomocy.

  A. I do not have to sail without assistance.

  B. I cannot proceed without assistance.

  C. I cant proceeded without assistance.

  139. Zaoga opucia statek.

  A. Crew left ship.

  B. Crew are abandoning vessel.

  C. Crew has abandoned vessel.

  140. Mam powane uszkodzenia przyrzdw nawigacyjnych.

  A. I have major damage to navigational instruments.

  B. I have seriously damaged my navigational instruments.

  C. My navigational instruments have damaged seriously.

 • 141. Utrzymuj nasuch na kanale UKF.

  A. Stand by on channel VHF.

  B. Keep listening on channel UKF.

  C. Keep watch on channel UKF.

  142. Prosz o holownik i karetk dla ofiar wypadku

  A. Give me tug and ambulance.

  B. Send tug and ambulance for survivors.

  C. Send tug and ambulance for casualties.

  143. Powiedz jeszcze raz prosz.

  A. Tell me once more please.

  B. Say again please.

  C. Repeat please.

  144. Przewidywane jest pogorszenie widzialnoci.

  A. Visibility is getting bad.

  B. Visibility is deteriorating.

  C. Visibility is expected to decrease.

  145. Stan rozbitkw jest zy.

  A. Condition of castaways is not bad.

  B. Survivors in bad condition.

  C. Survivors are bad.

  146. Mj radar jest uszkodzony.

  A. My radar is damaged..

  B. My radar has damaged.

  C. My radar brake down.

  147. Zderzyem si z nieznanym obiektem.

  A. I have collided with unknown vessel.

  B. I have collided with unknown object.

  C. I have collided with unknown derelict.

  148. Jakie masz problemy?

  A. What problems do you have?

  B. What have you problems?

  C. What problems is been?

 • 149. Widzialno jest zmniejszona z powodu rzadkiej mgy.

  A. Visibility is smaller by hail.

  B. Visibility is reduced by mist.

  C. Visibility is limited by drizzle.

  150. Musz zej z toru wodnego.

  A. I must get rid of fairway.

  B. I must leave fairway.

  C. I have to left fairway.

  151. Koniec przekazu.

  A. Finished.

  B. Over and out.

  C. Out.

  152. Mam przeciek poniej linii wodnej.

  A. I am leaking above water line.

  B. I have a leak below water line.

  C. I have a leak under water line..

  153. Poar opanowany.

  A. Fire been extinguished.

  B. Fire is putted out.

  C. Fire is under control.

  154. Kiedy przybdziesz na pozycj statku w niebezpieczestwie?

  A. When will you run to position in danger?

  B. When will you go to ship in dangerous?

  C. When will you arrive at distress position?

  155. Odbieram ciebie sabo.

  A. I read you bad.

  B. I read you loud and clear.

  C. I read you poor.

  156. Osocie mnie od wiatru.

  A. Make a lee for me.

  B. Shelter me.

  C. Keep wind away of me.

 • 157. Musicie utrzymywa cisz radiow na tym obszarze.

  A. Radio must be silent in this area.

  B. You must keep radio silence in this area..

  C. Be quiet in this area..

  158. Z mego statku wypad czowiek za burt.

  A. I have lost person overboard.

  B. A person felt overboard.

  C. My vessel threw person overboard.

  159. Manewruj z trudnoci.

  A. I am steering with problem.

  B. I am manoeuvring with difficulty.

  C. I was maneuvering with difficulty.

  160. Bd, poprawka.

  A. Mistake, advice.

  B. Error, improvement.

  C. Mistake, correction.

  161. Stanowicie przeszkod dla ruchu.

  A. You are obstructing other traffic.

  B. You disturb other vessels.

  C. You hamper other ships.

  162. Prbuj pyn bez pomocy.

  A. I try proceed without help.

  B. I try to sail without attendance.

  C. I try to proceed without assistance.

  163. Fala sejsmiczna jest przewidywana przed UTC.

  A. Tsunami waited for by UTC.

  B. Freak wave expected by UTC.

  C. Tsunami expected by .. UTC.

  164. Czy moesz zej z mielizny w czasie przypywu?

  A. Can you refloat in ebb tide?

  B. Can you aground during tide?

  C. Can you refloat when tide rises?

 • 165. Czy jeste w drodze?

  A. Are you in a way?

  B. Are you under way?

  C. Have you on your way?

  166. Pawa wietlna nie wieci.

  A. Lightbuoy not shining.

  B. Lightbeacon unlighted.

  C. Lightbuoy unlit.

  167. Na torze wodnym znajduj si sieci rybackie.

  A. Fairway in fishing gear.

  B. Fishing nets fouled fairway.

  C. Fishing nets in fairway.

  168. Ogie rozprzestrzenia si.

  A. Fire is decreasing.

  B. Fire is increasing.

  C. Fire is spreading.

  169. Wasz sygna zrozumiany, odbir.

  A. Your signal understand, over.

  B. Your signal understood, over.

  C. I get your message, over.

  170. Jest odpyw.

  A. Tide falling.

  B. Tide dropping.

  C. Tide reducing.

  171. Prosz o potwierdzenie odbioru wiadomoci.

  A. Please acknowledge message.

  B. Message over.

  C. I got your message.

  172. Mam niebezpieczny przechy na praw burt.

  A. I am heeling to starboard.

  B. I have dangerous list to port.

  C. I have dangerous list to starboard.

 • PRAKTYCZNA OBSUGA URZDZE RADIOWYCH PODSYSTEMW

  GMDSS

  1. Wcz i przygotuj do pracy, dla cznoci pokadowej radiotelefon VHF.

  A. Obr i ustaw [P1], wcinij [1], wcinij [7], wcinij [SHIFT], wcinij [9],

  ustaw blokad szumw.

  B. Obr [P1], wcinij [2], wcinij [SHIFT], wcinij [7]

  C. Obr [P1], wcinij, [0] wcinij [SHIFT], wcinij [6]

  2. Wcz i przygotuj do pracy, dla cznoci alarmowej radiotelefon VHF.

  A. Obr i ustaw [P1], wcinij [1], wcinij [6], ustaw [P2] maksymalnie w

  prawo

  B. Obr i ustaw [P1], wcinij [16], ustaw [P2] maksymalnie w lewo

  C. Obr i ustaw [P1], wcinij [1], wcinij [3], ustaw [P2] maksymalnie w

  pooeniu rodkowym

  SQ

  SCAN SCAN SCAN

  ADD DELETE

  1 2 3

  1W Tr US

  SEL CALL SCAN DW

  T/R TIME

  4 5 6

  DIM US 1W

  7 8 9

  VOL P

  0 SHIFT 16

  P1

  P2

  SQ

  SCAN SCAN SCAN

  ADD DELETE

  1 2 3

  1W Tr US

  SEL CALL SCAN DW

  T/R TIME

  4 5 6

  DIM US 1W

  7 8 9

  VOL P

  0 SHIFT 16

  P1

  P2

 • 3. Dokonaj redukcji mocy radiotelefonu VHF.

  A. Obr i ustaw [P1], wcinij [SHIFT], wcinij [9]

  B. Obr i ustaw [P1], wcinij [9]

  C. Obr i ustaw [P1], wcinij [SHIFT], wcinij [2]

  4. Ustaw podwjny nasuch w radiotelefonie VHF na kanaach 14 i 16.

  A. Obr i ustaw [P1], wcinij [SHIFT], wcinij [6]

  B. Obr i ustaw [P1], wcinij [1], wcinij [4], wcinij [SHIFT], wcinij [6]

  C. Obr i ustaw [P1], wcinij [16], wcinij [SHIFT], wcinij [6]

  SQ

  SCAN SCAN SCAN

  ADD DELETE

  1 2 3

  1W Tr US

  SEL CALL SCAN DW

  T/R TIME

  4 5 6

  DIM US 1W

  7 8 9

  VOL P

  0 SHIFT 16

  P1

  P2

  SQ

  SCAN SCAN SCAN

  ADD DELETE

  1 2 3

  1W Tr US

  SEL CALL SCAN DW

  T/R TIME

  4 5 6

  DIM US 1W

  7 8 9

  VOL P

  0 SHIFT 16

  P1

  P2

 • 5. Ustaw podwietlenie wskanikw w radiotelefonie VHF dla warunkw

  dziennych i nocnych.

  A. Wcinij [7], wcinij [5]

  B. Wcinij [9], wcinij [16]

  C. Wcinij [SHIFT], wcinij [7]

  6. Sprawd, ktre kanay s wpisane do pamici skanowania radiotelefonu RT

  2048

  A. Wcinij [SHIFT], wcinij [5]

  B. Wcinij [SHIFT], wcinij [2]

  C. Wcinij [SHIFT], wcinij [1] i przytrzymaj

  SQ

  SCAN SCAN SCAN

  ADD DELETE

  1 2 3

  1W Tr US

  SEL CALL SCAN DW

  T/R TIME

  4 5 6

  DIM US 1W

  7 8 9

  VOL P

  0 SHIFT 16

  P1

  P2

  SQ

  SCAN SCAN SCAN

  ADD DELETE

  1 2 3

  1W Tr US

  SEL CALL SCAN DW

  T/R TIME

  4 5 6

  DIM US 1W

  7 8 9

  VOL P

  0 SHIFT 16

  P1

  P2

 • 7. Ustaw skanowanie kanaw 6,13 i 16 w radiotelefonie VHF.

  A. Obr [P1], wcinij [6], wcinij [SHIFT], wcinij [2], wcinij [1], wcinij

  [3],

  wcinij [SHIFT], wcinij [2]

  B. Obr [P1], wcinij [6], wcinij [SHIFT], wcinij [1], wcinij [3],

  wcinij [SHIFT], wcinij [16]

  C. Obr [P1], wcinij [6], wcinij [SHIFT], wcinij [1], wcinij [1], wcinij

  [3],

  wcinij [SHIFT], wcinij [1]

  8. Nadaj ostrzeenie nawigacyjne, przy uyciu radiotelefonu VHF.

  A. Obr [P1], wcinij [SHIFT], wcinij [8], nadaj komunikat

  SQ

  SCAN SCAN SCAN

  ADD DELETE

  1 2 3

  1W Tr US

  SEL CALL SCAN DW

  T/R TIME

  4 5 6

  DIM US 1W

  7 8 9

  VOL P

  0 SHIFT 16

  P1

  P2

  SQ

  SCAN SCAN SCAN

  ADD DELETE

  1 2 3

  1W Tr US

  SEL CALL SCAN DW

  T/R TIME

  4 5 6

  DIM US 1W

  7 8 9

  VOL P

  0 SHIFT 16

  P1

  P2

 • B. Obr [P1], wcinij [SHIFT], wcinij [9], sprawd moc, wcinij [16] nadaj

  zapowied komunikatu ostrzegawczego, wcinij [1], wcinij [3], nadaj

  komunikat

  C. Obr [P1], wcinij [1], wcinij [3], nadaj komunikat

  9. Nadaj komunikat alarmowy, przy uyciu radiotelefonu VHF.

  A. Obr [P1], wcinij [SHIFT], wcinij [9], sprawd moc, wcinij [16] nadaj

  wywoanie alarmowe, po krtkiej przerwie nadaj komunikat alarmowy

  B. Obr [P1], wcinij [SHIFT], wcinij [9], sprawd moc, wcinij [16] nadaj

  wywoanie alarmowe, wcinij [1], wcinij [3], nadaj komunikat alarmowy

  C. Obr [P1], wcinij [SHIFT], wcinij [9], sprawd moc, wcinij [1], wcinij

  [3], nadaj wywoanie alarmowe, i komunikat alarmowy

  SQ

  SCAN SCAN SCAN

  ADD DELETE

  1 2 3

  1W Tr US

  SEL CALL SCAN DW

  T/R TIME

  4 5 6

  DIM US 1W

  7 8 9

  VOL P

  0 SHIFT 16

  P1

  P2

  SQ

  SCAN SCAN SCAN

  ADD DELETE

  1 2 3

  1W Tr US

  SEL CALL SCAN DW

  T/R TIME

  4 5 6

  DIM US 1W

  7 8 9

  VOL P

  0 SHIFT 16

  P1

  P2

 • 10. Potwierd odbir alarmu przy uyciu radiotelefonu VHF.

  A. Obr [P1], wcinij [1], wcinij [3], nadaj Mayday 3x znak stacji

  zagroonej, tu 3x znak wasnej stacji, RECEIVED MAYDAY

  B. Obr [P1], wcinij [16], sprawd moc, nadaj Mayday 3x znak stacji

  zagroonej, tu 3x znak wasnej stacji, RECEIVED MAYDAY

  C. Obr [P1], wcinij [SHIFT], wcinij [8], nadaj Mayday 3x znak stacji

  zagroonej, tu 3x znak wasnej stacji, RECEIVED MAYDAY

  11. Wywoaj inny statek, przy uyciu radiotelefonu VHF i przeprowad z nim

  rozmow rutynow.

  A. Obr [P1], wcinij [16], nadaj znak wywoywanej stacji, 3x znak

  wasnej stacji, po zgoszeniu si wywoywanej stacji prowad rozmow

  B. Obr [P1], wcinij [1], wcinij [3], nadaj znak wywoywanej stacji, 3x

  znak wasnej stacji, po zgoszeniu si wywoywanej stacji prowad

  rozmow

  C. Obr [P1], wcinij [16], nadaj znak wywoywanej stacji, 3x znak

  wasnej stacji, po zgoszeniu si wywoywanej stacji uzgodnij kana

  roboczy, ustaw go i prowad rozmow

  SQ

  SCAN SCAN SCAN

  ADD DELETE

  1 2 3

  1W Tr US

  SEL CALL SCAN DW

  T/R TIME

  4 5 6

  DIM US 1W

  7 8 9

  VOL P

  0 SHIFT 16

  P1

  P2

  SQ

  SCAN SCAN SCAN

  ADD DELETE

  1 2 3

  1W Tr US

  SEL CALL SCAN DW

  T/R TIME

  4 5 6

  DIM US 1W

  7 8 9

  VOL P

  0 SHIFT 16

  P1

  P2

 • 12. Nadaj wywoanie alarmowe za inny statek.

  A. Obr [P1], wcinij [1], wcinij [3], nadaj Mayday relay, tu 3x znak

  wasnej stacji, tre komunikatu, Mayday

  B. Obr [P1], wcinij [16], nadaj Pan pan, tu 3x znak wasnej stacji, tre

  komunikatu, pan pan

  C. Obr [P1], wcinij [16], nadajMayday relay, tu 3x znak wasnej stacji,

  tre komunikatu, Mayday

  13. Wprowad pozycj geograficzn do przystawki DSC VHF.

  A. Obr [VOL], wcinij [FUNC], wcinij [EDIT], wprowad pozycj

  B. Obr [VOL], wcinij [CALL], wcinij [EDIT], wprowad pozycj

  C. Obr [VOL], wcinij [FUNC], wcinij [>], wcinij [NEXT], wprowad

  czas i pozycj, wcinij [NEXT]

  MNO

  5 PQR

  6

  STU

  7 VW

  8 YZ-

  9

  ABC

  1 DEF

  2 GHI

  3

  JKL

  4

  DEG

  .

  0 STOP

  ENT

  FUNC

  DIS

  TRESS

  VOL

  CALL

  SEND

  ADDR

  BOOK

  RX MSG

  EDIT

  VHF CH

  LAST

  NEXT

  Watching CH 70

  Time 08. 20. 32

  MNO

  5 PQR

  6

  STU

  7 VW

  8 YZ-

  9

  ABC

  1 DEF

  2 GHI

  3

  JKL

  4

  DEG

  .

  0 STOP

  ENT

  FUNC

  DIS

  TRESS

  VOL

  CALL

  SEND

  ADDR

  BOOK

  RX MSG

  EDIT

  VHF CH

  LAST

  NEXT

  Watching CH 70

  Time 08. 20. 32

 • 14. Ustaw aktualny czas i stref czasow w przystawce DSC VHF.

  A. Obr [VOL], wcinij [FUNC], wcinij [>] tyle razy, a wyrnione

  zostanie sowo Time, wcinij [NEXT] wprowad aktualn stref

  czasow i czas UTC, wcinij [NEXT],

  B. Obr [VOL], wcinij [CALL], wcinij [>] tyle razy, a wyrnione

  zostanie sowo Time, wcinij [NEXT] wprowad aktualn stref

  czasow i czas UTC, wcinij [NEXT],

  C. Obr [VOL], wcinij [EDIT], wcinij [>] tyle razy, a wyrnione

  zostanie sowo Time, wprowad aktualn stref czasow i czas UTC,

  wcinij [NEXT],

  15. Wprowad do rejestru stacji przystawki DSC VHF stacj brzegow Lyngby.

  A. Obr [VOL], wcinij [FUNC], wcinij 2x [>], wcinij [NEXT], wprowad z

  klawiatury sowo Lyngby, wcinij [ENT], wprowad z klawiatury

  002191000, wcinij [NEXT],

  B. B. Obr [VOL], wcinij [EDIT], z klawiatury sowo Lyngby, wcinij

  [ENT], wprowad z klawiatury 002191000, wcinij [NEXT],

  C. Obr [VOL], wcinij [NEXT], wprowad z klawiatury sowo Lyngby,

  wcinij [ENT], wprowad z klawiatury 002191000, wcinij [NEXT]

  MNO

  5 PQR

  6

  STU

  7 VW

  8 YZ-

  9

  ABC

  1 DEF

  2 GHI

  3

  JKL

  4

  DEG

  .

  0 STOP

  ENT

  FUNC

  DIS

  TRESS

  VOL

  CALL

  SEND

  ADDR

  BOOK

  RX MSG

  EDIT

  VHF CH

  LAST

  NEXT

  Watching CH 70

  Time 08. 20. 32

  MNO

  5 PQR

  6

  STU

  7 VW

  8 YZ-

  9

  ABC

  1 DEF

  2 GHI

  3

  JKL

  4

  DEG

  .

  0 STOP

  ENT

  FUNC

  DIS

  TRESS

  VOL

  CALL

  SEND

  ADDR

  BOOK

  RX MSG

  EDIT

  VHF CH

  LAST

  NEXT

  Watching CH 70

  Time 08. 20. 32

 • 16. Przetestuj przystawk DSC VHF.

  A. Obr [VOL], wcinij [FUNC], wcinij [NEXT]

  B. Obr [VOL], wcinij [FUNC], wcinij [>] tyle razy, a wyrnione

  zostanie sowo Test, wcinij [NEXT]

  C. Obr [VOL], wcinij [FUNC], wcinij [CALL], wcinij [NEXT]

  17. Nadaj za pomoc przystawki DSC VHF zapowied ostrzeenia.

  A. Obr [VOL], wcinij [CALL], wcinij [EDIT], wybierz klawiszem [>]

  sowa All ships, wcinij [NEXT], wybierz klawiszem [>] sowo Safety,

  wcinij [NEXT] wcinij [SENT]

  B. Obr [VOL], wcinij [CALL], wcinij, wybierz klawiszem [>] sowa All

  ships, wcinij [NEXT], wybierz klawiszem [>] sowo Safety, wcinij

  [NEXT] tyle rzy, a pojawi si na ekranie Work chanel, wprowad

  numer kanau, wcinij [NEXT] wcinij [SENT]

  C. Obr [VOL], wcinij [CALL], wcinij [EDIT], wybierz klawiszem [>]

  sowa All ships, wcinij [NEXT], wybierz klawiszem [>] sowo Safety,

  wcinij [NEXT] tyle rzy, a pojawi si na ekranie Work chanel,

  wprowd numer kanau, wcinij [NEXT] wcinij [SENT]

  MNO

  5 PQR

  6

  STU

  7 VW

  8 YZ-

  9

  ABC

  1 DEF

  2 GHI

  3

  JKL

  4

  DEG

  .

  0 STOP

  ENT

  FUNC

  DIS

  TRESS

  VOL

  CALL

  SEND

  ADDR

  BOOK

  RX MSG

  EDIT

  VHF CH

  LAST

  NEXT

  Watching CH 70

  Time 08. 20. 32

 • 18. Nadaj za pomoc przystawki DSC VHF wywoanie alarmowe za inny statek.

  A. Obr [VOL], wcinij [CALL], wcinij [EDIT], wybierz klawiszem [>]

  sowo Distress, wcinij [NEXT], wybierz klawiszem [>] sowa Distress

  relay, wcinij [NEXT], wybierz klawiszem [>] adres, wcinij [NEXT],

  wprowad pozycj statku zagroonego oraz rodzaj zagroenia, wcinij

  [NEXT], wcinij [SENT]

  B. Obr [VOL], wcinij [CALL], wcinij [EDIT], wybierz klawiszem [>]

  sowo Distress, wcinij [NEXT], wybierz klawiszem [>] sowa Distress

  relay, wcinij [NEXT], wybierz klawiszem [>] adres, wcinij [NEXT],

  wprowad pozycj statku zagroonego oraz rodzaj zagroenia, wcinij

  [NEXT], wcinij jednoczenie [DISTRESS] i [SENT]

  C. Obr [VOL], wcinij [FUNC], wybierz klawiszem [>] sowo Distress,

  wcinij [NEXT], wybierz klawiszem [>] sowa Distress relay, wcinij

  [NEXT], wybierz klawiszem [>] adres, wcinij [NEXT], wprowad

  pozycj statku zagroonego oraz rodzaj zagroenia, wcinij [NEXT],

  wcinij jednoczenie [DISTRESS] i [SENT]

  MNO

  5 PQR

  6

  STU

  7 VW

  8 YZ-

  9

  ABC

  1 DEF

  2 GHI

  3

  JKL

  4

  DEG

  .

  0 STOP

  ENT

  FUNC

  DIS

  TRESS

  VOL

  CALL

  SEND

  ADDR

  BOOK

  RX MSG

  EDIT

  VHF CH

  LAST

  NEXT

  Watching CH 70

  Time 08. 20. 32

  MNO

  5 PQR

  6

  STU

  7 VW

  8 YZ-

  9

  ABC

  1 DEF

  2 GHI

  3

  JKL

  4

  DEG

  .

  0 STOP

  ENT

  FUNC

  DIS

  TRESS

  VOL

  CALL

  SEND

  ADDR

  BOOK

  RX MSG

  EDIT

  VHF CH

  LAST

  NEXT

  Watching CH 70

  Time 08. 20. 32

 • 19. Nadaj za pomoc przystawki DSC VHF zapowied proby o pomoc

  medyczn do innych statkw.

  A. Obr [VOL], wcinij [CALL], wybierz klawiszem [>] sowa All ships,

  wcinij [NEXT], wybierz klawiszem [>] sowo Urgency, wcinij [NEXT]

  tyle rzy, a pojawi si na ekranie Work chanel, wprowad numer

  kanau, wcinij [NEXT] wcinij [SENT]

  B. Obr [VOL], wcinij [CALL], wcinij [EDIT], wybierz klawiszem [>]

  sowa All ships, wcinij [NEXT], wybierz klawiszem [>] sowo Urgency,

  wcinij [NEXT] tyle rzy, a pojawi si na ekranie Work chanel,

  wprowd numer kanau, wcinij [NEXT] wcinij [SENT]

  C. Obr [VOL], wcinij [FUNC], wcinij [EDIT], wybierz klawiszem [>]

  sowa All ships, wcinij [NEXT], wybierz klawiszem [>] sowo Urgency,

  wcinij [NEXT] tyle rzy, a pojawi si na ekranie Work chanel,

  wprowd numer kanau, wcinij [SENT]

  20. Nadaj za pomoc przystawki DSC VHF wywoanie rutynowe do innego

  statku.

  A. Obr [VOL], wcinij [FUNC], wprowad z klawiatury numer DSC

  danej stacji, wcinij [NEXT] tyle razy, a pojawi si na ekranie Work

  chanel, wprowad numer kanau, wcinij [SENT]

  B. Obr [VOL], wcinij [EDIT], wprowad z klawiatury numer DSC

  danej stacji, wcinij [NEXT] tyle razy, a pojawi si na ekranie Work

  chanel, wprowad numer kanau, wcinij [SENT]

  MNO

  5 PQR

  6

  STU

  7 VW

  8 YZ-

  9

  ABC

  1 DEF

  2 GHI

  3

  JKL

  4

  DEG

  .

  0 STOP

  ENT

  FUNC

  DIS

  TRESS

  VOL

  CALL

  SEND

  ADDR

  BOOK

  RX MSG

  EDIT

  VHF CH

  LAST

  NEXT

  Watching CH 70

  Time 08. 20. 32

 • C. Obr [VOL], wcinij [CALL], wcinij [^], wprowad z klawiatury numer

  DSC danej stacji, wcinij [NEXT] tyle razy, a pojawi si na ekranie

  Work chanel, wprowad numer kanau, wcinij [NEXT] wcinij [SENT]

  21. Nadaj za pomoc przystawki DSC VHF wywoanie do stacji brzegowej w

  celu przeprowadzenia rozmowy z operatorem.

  A. Obr [VOL], wcinij [CALL], wcinij [^], wprowad z klawiatury numer

  DSC danej stacji, wcinij [NEXT] tyle razy, a pojawi si na ekranie

  sowa Position Omit, wybierz klawiszem [

 • C. Zdejmij radiopaw z obudowy, przesu dwigni w pooenie TEST,

  obserwuj jej zachowanie, powinno by zgodne z opisem na obudowie,

  23. Uruchom transponder radarowy, bdc na tratwie ratunkowej.

  A. Przywi zabrany ze statku transponder radarowy do szalupy i wrzu go do

  wody,

  B. Przywi zabrany ze statku transponder radarowy do szalupy, wcinij

  przycisk uruchomienia i umie go moliwie wysoko na tratwie,

  C. Zabrany ze statku transponder radarowy uruchom za pomoc

  odpowiedniego przycisku i po go na pododze tratwy.

  24. Przetestuj transponder radarowy.

  A. Wcinij na 5 sekund przycisk uruchomienia i obserwuj jego

  zachowanie powinno by zgodne z opisem na transponderze, wycz

  transponder,

  B. Zbli transponder do radaru pracujcego w pamie X i obserwuj jego

  zachowanie powinno by zgodne z opisem na transponderze,

  C. Zbli transponder do radiopawy EPIRB 406, uruchom go i sprawd

  czy spowoduje to uruchomienie automatyczne radiopawy.