of 26 /26
UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA UMJETNIČKU ŠKOLU POREČ ZA 2014./2015. ŠKOLSKU GODINU POREČ, RUJAN 2014. GODINE

UMJETNI ČKA ŠKOLA POREČ - culture- · PDF file- harmoniku 53 učenika - violon čelo 13 učenika - trubu 6 učenika - plesni odjel 25 učenika. 4 Ukupno 279 učenika od I. do VI

 • Author
  lamcong

 • View
  233

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of UMJETNI ČKA ŠKOLA POREČ - culture- · PDF file- harmoniku 53 učenika - violon čelo...

 • UMJETNIKA KOLA PORE

  GODINJI PLAN I PROGRAM RADA ZA UMJETNIKU KOLU

  PORE ZA 2014./2015. KOLSKU GODINU

  PORE, RUJAN 2014. GODINE

 • 2

  SADRAJ: 1. OSNOVNI PODACI KOLE 3

  1.1. Djelatnost kole 3 1.2. Izvjee o radu kole za k. god. 2013/2014. 3 1.3. Zaposlenici u koli u k. god. 2014./2015. 8

  1.3.1. Podaci o uiteljima 8 1.3.2. Podaci o ravnateljici, predstojnici i strunim suradnicima 9 1.3.3. Nenastavno osoblje kole 10 1.3.4. Podaci o uenicima i razrednim odjelima 10

  1.4. Uvjeti rada 11 1.4.1. Obiljeja kolskog podruja 11 1.4.2. Opremljenost 11 1.4.3. kolski okoli 11

  2. FINANCIRANJE RADA KOLE I ZAPOSLENIKA 12 2.1. Umjetnika kola Pore i podruni odjel Vrsar 12 2.2. Financiranje zaposlenika kole iz dravnog prorauna i jedinice lokalne samouprave 12

  3. ORGANIZACIJA RADA 12 3.1. Godinji kalendar rada 12 3.2. Organizacija smjena 13 3.3. Raspored sati nastave 14

  4. SADRAJ RADA KOLE 14 4.1. Godinji plan nastavnih sati po nastavnim predmetima 15 4.2. Godinji kalendar rada kole 15 4.3. Natjecanja i seminari 15

  5. PLAN ORGANIZIRANJA KULTURNIH I JAVNIH DJELATNOSTI KOLE 20 6. PODACI O RADNIM ZADUENJIMA DJELATNIKA KOLE 22

  6.1. Tjedno zaduenje odgojno-obrazovnih djelatnika kole u okviru 40-satnog radnog tjedna 22

  6.2. Poslovi privremene ravnateljice 22

  7. PLAN PERMANENTNOG STRUNOG USAVRAVANJA PROSVJETNIH DJELATNIKA KOLE 22

  8. PLAN RADA S PRIPRAVNICIMA I STRUNI ISPIT 23 9. PLAN RADA STRUNIH TIJELA I TIJELA UPRAVLJANJA 23

  9.1. Plan rada Uiteljskog vijea 23 9.2. Plan rada razrednika 24 9.3. Plan rada tajnitva i administrativno-tehnike slube 25 9.4. Plan rada strunih aktiva u koli 25 9.5. Plan rada Vijea roditelja u koli 25 9.6. Plan rada Vijea uenika u koli 25 9.7. Plan rada strunih suradnika u koli 25

  10. PLAN NABAVE NASTAVNIH SREDSTAVA I POMAGALA 25

 • 3

  1. OSNOVNI PODACI O KOLI UMJETNIKA KOLA PORE u svom sastavu ima podruni odjel kole u Vrsaru. ADRESA MATINE KOLE: NARODNI TRG 1 BROJ I NAZIV POTE: 52440 PORE ADRESA PODRUNOG ODJELA: RADE KONARA 29 BROJ I NAZIV POTE: 52450 VRSAR BROJ TELEFONA: 052/ 452-346 BROJ TELEFAKSA: 052/ 452-346 UPANIJA: ISTARSKA PRIVREMENA RAVNATELJICA: SANJA RADETI FATORI

  BROJ DJELATNIKA: 34

  A) UITELJA 27

  B) STRUNIH SURADNIKA /

  C) OSTALIH DJELATNIKA 6 D) PRIVREMENA RAVNATELJICA 1

  UKUPNO: 34 1 .1. Djelatnost kole

  Djelatnost kole je osnovno glazbeno obrazovanje. Osnovno glazbeno obrazovanje obavlja se na temelju

  propisanog Nastavnog plana i programa, u skladu s dravnim standardima, Zakonom o umjetnikom kolovanju, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli i drugim zakonima, te propisima donesenim temeljem zakona i aktima.

  Umjetnika kola Pore prua djeci zaokrueno osnovno glazbeno obrazovanje koje obuhvaa est razreda i osnovno obrazovanje suvremenog plesa, u skladu s Nastavnim planom i programom za osnovne glazbene i plesne kole.

  Matina kola ima odjel: gitare, violine, violonela, flaute, trube, trombona, klavira, harmonike i suvremenog plesa. Podruni odjel u Vrsaru ima odjel: gitare, violine, klavira i harmonike.

  1.2. Izvjee o radu kole za k. god. 2013./2014.

  U kolskoj godini 2013./2014. u Osnovnu glazbenu kolu Slavko Zlati Pore upisano je 302 uenika od I. do VI. razreda.

  U matinu kolu u Poreu upisano je 260 uenika od I. - VI. razreda, a u podruni odjel u Vrsaru upisano je 42 uenika od I. VI. razreda.

  Matina kola u Poreu ima 24 razredna odjela, dok Podruni odjel u Vrsaru ima 6 razrednih odjela. Uenici su se upisali na sljedea glazbala: - klavir 85 uenika - violinu 28 uenika - gitaru 67 uenika - flautu 25 uenika - harmoniku 53 uenika - violonelo 13 uenika - trubu 6 uenika - plesni odjel 25 uenika.

 • 4

  Ukupno 279 uenika od I. do VI. razreda uspjeno je savladalo Godinji nastavni plan i program za kolsku godinu 2013./2014. 174 uenika postiglo je odlian uspjeh, 79 uenika vrlo dobar uspjeh, 20 uenika dobar uspjeh, 6 uenika dovoljan uspjeh. Pet uenika nije savladalo program, 20 uenika se ispisalo prije zavretka kolske godine. Program I. razreda uspjeno je savladalo 66 uenika, program II. razreda 60 uenika, program III. razreda 41 uenika, program IV. razreda 41 uenik, program V. razreda 42 uenika, program VI. razreda 29 uenik. Godinji Nastavni plan i program uspjeno je realiziran. U k. god. 2013./2014. radi poboljanja kvalitete i uvjeta rada u koli nabavljeni su sljedei instrumenti i oprema, te su izvreni sljedei radovi i usluge tekueg i investicijskog odravanja kole: INSTRUMENTI:

  - gitara runi rad ( 1 komada ) - Violonelo gewa ideale (3 komada) - Pijanino Kawai K-5 crni sjaj (1 komad)

  OPREMA: - Stalci za note ( 27 komada) - Rolo zavjese (16 komada) - Katedra 140*70*H76 (komada 8) - Stolice za nastavnika (komada 8) - Klupa s vjealicama za garderobu (komada 1) - Ploa bijela za montau s crtovljem (komada 3) - kolska klupa jednosjed podesiva (komada 4) - kolska klupa dvosjed podesiva (komada 22) - Stolica kolska podesiva po visini (komada 52) - Ormari niski s vratima na klju (komada 10)

  RADOVI I USLUGE TEKUEG I INVESTICIJSKOG ODRAVANJA KOLE - popravci krova - farbanje zidova - servis klima ureaja - tapeciranje klavirskih stolica - popravak instrumenata - odravanje fotokopirnog aparata - odravanje vatrogasnih aparata - odravanje sustava hidrantske mree - odravanje vatrodojavnog i protuprovalnog sustava

  Uz redovitu nastavu uenici i uitelji ostvarili su i sljedee programe i rezultate: KONCERTI u organizaciji OG-e Tijekom kolske godine 2013./2014. odrano je 75 koncerata u prostorijama kole, Uilita i Podrunog odjela kole u Vrsaru, Eufrazijevoj bazilici, Trgu slobode, Istarskoj sabornici, Domu za starije i nemone, Drutvu invalida Pore. Koncerti u kolskoj godini 2013./2014.:

  1. 02.09.2013. Vrsar, koncertnadvorana kole, otvarane ljetne Kiparske kole Montraker 2. 13.09.2013. Pore, Kazalina dvorana POUP-a, Koncert Glazbene kole Festetics Gyrgy, Maarska 3. 10.10.2013. Pore, Istarska sabornica, Koncert uenika povodom otvaranja izlobe Ekspanzije 4. 14.10.2013. Pore, Koncertna dvorana kole, Koncert SandroVeligaj 5. 24.10.2013. Pore, Koncertna dvorana kole, Glazbena slikaonica 6. 24.10.2013. Pore, Kazalina dvorana POUP-a, KoncertAlexander Simon Warenberg 7. 25.10.2013. Pore, Eufrazijeva bazilika, Koncert Damiano Scarpa 8. 26.10.2013. Pore, Kazalina dvorana POUP-a, Koncert komornih ansambala 9. 26.10.2013. Pore, Eufrazijeva bazilika, Koncert Zagrebakih solista i nagraenih natjecatelja 9. A. Janigra 10. 07.11.2013. Vrsar, Koncertna dvorana kole, Koncert uenika povodom Sv.Martina 11. 13.11.2013. Pore, Koncertna dvorana kole, Interna produkcija 12. 13.11.2013. Pore, Koncertna dvorana kole, Interna produkcija 13. 18.11.2013. Pore, Koncertna dvorana kole, Koncert uenika gitare, 9. Dani gitare 14. 19.11.2013. Vrsar, Koncertna dvorana kole, Koncert uenika gitare, 9. Dani gitare 15. 20.11.2013. Pore, Zaviajni muzej Poretine, Koncert Sv. Mauro 16. 22.11.2013. Pore, Istarska sabornica, Koncert Gabriel Bianco 17. 22.11.2013. Pore, Koncertna dvorana kole, Koncert podrke 18. 25.11.2013. Pore, Koncertna dvorana kole, Koncert komorne glazbe 19. 27.11.2013. Pore, Koncertna dvorana kole, Koncert Veer etida 20. 28.11.2013. Pore, Koncertna dvorana kole, Koncert prijatelja 21. 02.12.2013. Pore, Koncertna dvorana kole, Koncert podrke

 • 5

  22. 03.12.2013. Pore, Drutvo invalida Pore, Koncert uenika, Dan osoba sa invaliditetom 23. 16.12.2013. Pore, Koncertna dvorana kole, Mali Boini koncert 24. 17.12.2013. Vrsar, Koncertna dvorana kole, Boini koncert 25. 17.12.2013. Pore, Dom za starije i nemone, Boini koncert 26. 17.12.2013. Pore, Koncertna dvorana kole, Koncert klase A. Orbani 27. 17.12.2013. Pore, Koncertna dvorana kole, Mali Boini koncert 28. 18.12.2013. Pore, Kazalina dvorana POUP-a, Boini koncert 29. 19.12.2013. Pore, Koncertna dvorana kole, Mali Boini koncert 30. 24.01.2014. Pore, Koncertna dvorana kole, Koncert Alpe-Adria Consort 31. 28.01.2014.Pore, Kazalina dvorana POUP-a, Koncert M.Graziani, S.Mrela, D.Gui, 5. Dani gudaa 32. 29.01.2014. Pore, Koncertna dvorana kole, Koncert gudaa, 5. Dani gudaa 33. 30.01.2014. Pore, Koncertna dvorana kole, Koncert uenika flaute, Dani flaute 34. 31.01.2014. Pore, Koncertna dvorana kole, Koncert A. Domani, E. Epshtein, W. Kossjanenko, Dani flaute 35. 10.02.2014. Vrsar, Koncertna dvorana kole, Koncert harmonikaa, 7. Dani harmonike 36. 11.02.2014. Pore, Koncertna dvorana kole, Koncert Duo Mascagni, 7. Dani harmonike 37. 12.02.2014. Pore, Kazalina dvorana POUP-a, Troupanijski koncert, 7. Dani harmonike 38. 13.02.2014. Pore, Koncertna dvorana kole, Koncert studenata sveuilita J. Dobrile, 7. Dani harmonike 39. 14.02.2014. Pore, Koncertna dvorana kole, Koncert harmonikaa, 7. Dani harmonike 40. 14.02.2014. Pore, Koncertna dvorana kole, Koncert Veer romantike 41. 20.02.2014. Pore, Koncertna dvorana kole, Koncert Pod maskama 42. 25.02.2014. Vrsar, Koncertna dvorana kole, Koncert Pod maskama 43. 26.02.2014. Pore, Koncertna dvorana kole, Koncert podrke 44. 27.02.2014. Pore, Koncertna dvorana kole, Koncert podrke 45. 18.03.2014. Pore, Koncertna dvorana kole, Koncert podrke 46. 19.03.2014. Pore, Koncertna dvorana kole, Koncert klase M. urev 47. 20.03.2014. Pore, Kazalina dvorana POUP-a, Koncert Saa Dejanovi, 5. Poreki tirando 48. 21.03.2014. Pore, Kazalina dvorana POUP-a, Koncert komornog ansambla Laurum, 5. Poreki tirando 49. 22.03.2014. Pore, Kazalina dvorana POUP-a, Koncert laureata natjecanja 5. Porekog tiranda 50. 22.03.2014. Pore, Kazalina dvorana POUP-a, Koncert Goran Krivokapi 51. 25.03.2014. Pore, Koncertna dvorana kole, Koncert Glazba kr