UML 2012-2013

 • View
  12

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UML 2012-2013

 • 27/08/2012

  1

  TIN4122

  1. Gii thiu mn hc2. Cc nguyn tc M hnh ha trc quan3. Cc khi nim ca Hng i tng, lp & biu

  lp4. M hnh ha Use-Case5. Cc biu tng tc6. Cc biu UML khc

  2

  Phn 0

  3

  Ging vinNguyn Vn Trung

  Mn hcGii thiu mn hcBn trng i iu g mn hc ny?

  Trc khi n vi mn hc ny, bn m t mt h thng nh th no?

  4

  Sau khi hon tt chng trnh, bn c th: Bit c UML l g S dng UML m hnh ho mt h thng

  c t m ngunm t yu cu ngi dngm t nghip vm t kin trc h thngm t trin khai h thng

  5

  L thuyt/Thc hnh/T hc: 16/8/8 Cch tnh im

  Chuyn cn Bi tp Tiu lun Thikt thcHP

  10% 30% 60%

  6

 • 27/08/2012

  2

  Phn 1

  7

  nh ngha k thut i tng (object technology) v sc mnh ca n

  Gii thiu lch s ca k thut i tng Tho lun v cch p dng k thut i tng trong

  giai on hin nay

  8

  Mt tp cc nguyn l (tru tng ha, bao gi, a hnh) hng dn xy dng phn mm, cng vi cc NNLT, CSDL, v cc cng c h tr cc nguyn l

  (Object Technology A Managers Guide, Taylor, 1997)

  9

  OT c s dng to ra cc m hnh (model) phn nh mt lnh vc (domain) c th theo thut ng ca lnh vc

  Cc m hnh c to ra bng OT phi d to, d thay i, m rng, kim nh

  10

  Cc h thng c xy dng bng OT c th thay i linh ng, c kin trc tt, v c c hi to v thi cng/ci t di dng cc thnh phn ti s dng

  OT khng ch l l thuyt m l cng ngh c kim chng trong rt nhiu d n xy dng nhiu loi h thng khc nhau

  thc hin OT, cn mt phng php tch hp mt quy trnh pht trin v mt ngn ng m hnh ha vi cc k thut v cng c xy dng thch hp

  11

  Phn nh mt thuyt n nht (single paradigm) To iu kin ti s dng kin trc v m lnh Phn nh ng cc m hnh th gii thc Xy dng h thng n nh Xy dng h thng thch nghi vi s thay i

  12

 • 27/08/2012

  3

  Cc mc chnh

  13

  H thng Client/Server v pht trin web: K thut i tng cho php ng gi thng tin nghip v thnh cc i tng qua c th x l phn tn trn Internet hoc trn mng

  14

  H thng Thi gian thc: K thut i tng cho php xy dng cc h thng thi gian thc cht lng cao v linh hot

  15

  Thit k hng i tng (Object-Orientation, OO)Kt hp d liu v quy trnh x l d liu sm trong chu trnh pht trin

  C mc bao gi caoThc y ti s dng m lnh mc caoCho php m rng phn mm

  16

  17

  nhnghadliu&cchthcxldliutchbitnhau

  18

  nhnghadliu&cchthcxldliugnlinvinhau

  KhaibokiudliuSdngtrongthct

 • 27/08/2012

  4

  Bn hiu th no v k thut i tng, im mnh ca n, im yu ca n?

  V sao bn cn chuyn qua s dng k thut i tng?

  19

  Phn 2

  20

  Tm quan trng ca m hnh ha trc quan 4 nguyn l m hnh ha trc quan Gii thiu UML Cc kiu quy trnh lin quan vi UML

  21

  M hnh l n gin ha ci c tht

  22

  M hnh ha nhm n 4 mc ch:Gip trc quan ha h thng bn mun tm hiuCho php c t cu trc v hnh vi ca mt h thnga ra mu hng dn xy dng h thngLp ti liu v cc quyt nh a ra

  Xy dng cc m hnh ca h thng phc tp khi:khng th hiu mt cch ton din h thng ,cn hiu hn na v h thng mun xy dng

  23 24

  tquantrnghn Quantrnghn

 • 27/08/2012

  5

  Nhiu i phn mm thng xy dng ng dng theo kiu tip cn vn ging nh gp my bay giyBt u lp trnh t cc yu cu ca d n

  Tn nhiu thi gian v m lnhB qua vic xy dng kin trc

  D dn n tht bi

  M hnh ha l con ng chung nht em n thnh cng cho d n

  25

  1.M hnh bn to ra s nh hng n cch bn gii quyt vn

  2.Mi m hnh c th c din t theo nhiu mc chnh xc khc nhau

  3.M hnh tt nht l m hnh lin h vi thc t nht4.Mt m hnh l cha . i vi mt h thng

  khng n gin, tt nht l nn c tip cn qua mt s m hnh c lp nhau

  26

  M hnh bn to ra s nh hng su sc n cch gii quyt vn v nh hnh gii phpTrong phn mm, cc m hnh bn chn nh hng ln theo cch nhn ca bn

  Mi cch nhn s dn n mt loi h thng khc nhau

  27

  Mi m hnh c th c din t nhiu mc chnh xc khc nhauCc loi m hnh tt nht s cho php bn chn mc chi tit, ty thuc vo:Ai xem m hnh?V sao h li cn xem m hnh?

  V d:M hnh phc tho GUI ca h thngM hnh d liu ca h thng

  28

  Mi m hnh u n gin ha ci c thc Mt m hnh tt s lm l r nhng c trng quan

  trng, nhng sai lm tim tng trong thit k

  29

  Khng c m hnh no l y c. Vi mi h thng khng tm thng, tt nht l nn tip cn bng mt tp cc m hnh gn nh l c lp nhauTo ra cc m hnh c th c xy dng v nghin cu

  mt cch ring r, nhng chng vn s c lin quan vi nhau

  30

 • 27/08/2012

  6

  31

  UML (Unified Modelling Language) l ngn ng dng

  trc quan ha (visualizing)c t (specifying)xy dng (constructing) lp ti liu (documenting)

  cc kt qu (artifact) ca h thng cn n phn mm (software-intensive system)

  32

  Vic truyn t cc m hnh khi nim vi nhau c th gy li tr khi mi ngi u ni chung mt ngn ng

  C nhiu th trong h thng phn mm m bn khng th hiu c tr khi xy dng m hnh

  Mt m hnh tng minh s to iu kin cho vic truyn t d dng

  33 34

  35 36

 • 27/08/2012

  7

  UML xy dng cc m hnh chnh xc, r rng, v y

  37

  Cc m hnh UML c th kt ni trc tip n mt s NNLTnh x n Java, C#, C++, VB, Cc bng trong CSDL quan h hoc lu trong CSDL HT

  Cho php xy dng xui: sinh m lnh t m hnh UML sang NNLT

  Cho php xy dng ngc: cu trc li mt m hnh UML t phn m lnh ci t

  38

  UML ghi li ti liu ca kin trc h thng, yu cu, kim th, k hoch d n, v qun l phin bn pht hnh

  39 40

  41

  Chng ta cn mt quy trnh pht trin h thng

  42

 • 27/08/2012

  8

  UML c lp vi nhiu quy trnh pht trin phn mm. Mt quy trnh hon ton tn dng c u th ca UML nu:c nh hng theo Use-caseTp trung kin trc (Architecture-centric)Lp v tng dn (Iterative and incremental)

  43

  UC c nh ngha cho h thng l c s cho ton b qu trnh pht trin

  Li ch ca UC:Chnh xc, n gin, d hiu cho nhiu stakeholdersGip ng b ha ni dung ca nhiu m hnh khc nhau

  44

  Kin trc ca h thng c s dng nh l ti liu chnh hnh thnh khi nim, cu trc ha, qun l, v a ra h thng cn pht trin

  Li chKim sot d n c th qun l phc tp v bo m s ton vn h thng

  Lm nn tng hiu qu cho vic ti s dng mc caoLm c s cho vic qun l d nGip pht trin hng thnh phn (component-based

  development)

  45

  Cc ri ro chnh s c phn tch trc khi u t ln Cc bc lp u s cho php nhn phn hi sm t

  NSD Vic kim th v tch hp s c tip tc Cc mc mc tiu s c tp trung trong thi gian

  ngn Tin trnh pht trin c o bng vic nh gi cc

  phn thi cng Cc phn thi cng mt phn c th c trin khai

  46

  Cc vng lp sm nht s xc nh c cc ri ro ln nht

  Mi vng lp s a ra mt phin bn c th thc thi, mt bn b sung dn ca h thng

  Mi vng lp u c tch hp v kim th

  47

  M hnh l g? 4 nguyn l m hnh ha l g? M t tng nguyn

  l UML l g? M t cc li im ca n Nhng c tnh ca quy trnh pht trin phn mm

  thch hp nht vi UML l g? M t tng c tnh Th no l mt vng lp?

  48

 • 27/08/2012

  9

  Phn 3

  49

  M t tnh tru tng, bao gi, module ha, phn cp

  M t cu trc vt l ca mt lp M t quan h gia lp v i tngnh ngha a hnh v tng qut ha Biu lp trong UML & ng dng

  50

  Mt cch khng hnh thc, mt i tng biu din mt thc th vt l, khi nim, hoc phn mmThc th vt lThc th khi nimThc th phn mm

  51

  Mt i tng l mt thc th c ranh gii r rng v c nh danh, bao gi trng thi v hnh vi

  Trng thi c biu din bng cc thuc tnh v cc mi quan h Hnh vi c biu din bng cc thao tc, phng thc v cc

  my trng thi

  52

  Trng thi (state) l iu kin hoc hon cnh xuyn sut chu trnh sng ca i tng, nhm phc v mt s iu kin, thc hin mt s hot ng, hoc ch i mt vi s kin no

  Trng thi ca i tng thng thay i theo thi gian

  53

  Hnh vi quyt nh cch thc i tng hnh ng v phn hi cc yu cu t cc i tng khc

  Cc hnh vi c biu din bng cc thao tc m i tng c th thc hin c

  54

 • 27/08/2012

  10

  Mi i tng u c mt nh danh duy nht,ngay c khi n c cng trng thi vi i tng khc

  55

  Hng i tng

  Bao

  gi

  Tru

  tn

  g h

  a

  Phn

  cp

  Mu

  n h

  a

  56

  Cc c trng c bn ca mt thc th phn bit n vi cc loi thc th khc

  nh ngha ranh gii theo quan im ca ngi quan st

  Tru tng ha khng phi l mt bn m t y , n ch ghi ch li nhng nim c bn ca mt iu g

  57 58

  Che du ci t t clientClient ch ph thuc vo giao din

  59

  To 1 class m s nguyn t PrimeCounter Vit mt chng trnh s dng lp PrimeCounter m s nguyn t

  Ci tin PrimeCounter

  60

 • 27/08/2012

  11

  Chia nh mt ci g phc tp thnh nhiu phn nh hn, qun l c

  Gip hiu c h thng phc tp

  61

  Chia nh h thng thnh nhiu moun nh hn

  62

  HthngngkHcphn

  Hthngnphcph

  HthngqunlHcphn

  HthngqunlSinhvin

  63

  TiSn

  BtngSnChngKhonTiKhonNgnHng

  CPhiu TriKhonTiKhonTK

  Ccphntcngcptrncyphncpthnncngmctrutng

  Lp (class) l m t ca mt tp cc i tng c cng thuc tnh, thao tc, mi quan h, v ng nghai tng l mt th hin (instance) ca lp

  Mt lp l mt s tru tng ha m trong , nnhn mnh cc c tnh c lin quanb qua cc c tnh khc

  64

  ClassLpHc

  Thuc tnhTn

  Phng hcS bui hc

  S titThi im buThi im kthc

  Hnh viThm mt SVXa mt SVXem TKB

  65

  Lp c biu din trong UML bng mt hnh ch nht vi cc ngn

  66

 • 27/08/2012

  12

  Mt lp c 3 phnTn lpCu trc (cc thuc tnh - attributes)Hnh vi (cc thao tc - operations)

  67

  Lp l nh ngha tru tng ca i tngLp nh ngha cu trc v hnh vi ca mi i tng thuc v lp

  Lp ng vai tr nh l mu to ra i tng Lp khng phi l tp hp cc i tng

  68

  Thuc tnh l c tnh c tn ca lp, m t di gi tr m c tnh ca i tng c th cLp c th c 1, nhiu, hoc khng c thuc tnh no

  69 70

  Mt dch v c th c yu cu t mt i tng tc ng n hnh vi. Mt thao tc c mt k hiu gii hn cc tham s c th c

  Mt lp c th c 1, nhiu, hoc khng c thao tc no

  71

  C 4 mc:+ public: dng mi ni~ package: dng mi ni trong phm vi gi# protected: dng trong nh ngha lp & lp k tha - private: ch c dng trong