Ungdom 3-2012

 • View
  227

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ungdom er medlemsbladet til Noregs Ungdomslag. Dette er 3. utgåve frå 2012.

Text of Ungdom 3-2012

 • MedleMsblad for Noregs UNgdoMslag Nr. 3/2012 96. rgaNgungdom

  Kven veit? 2013 nye tilsette internasjonal teaterfestival fagseminar

 • 2Redaktr:Daniel Heggelid-Rugaas

  Ansvarleg redaktr:Eli Ulvestad

  Opplag: 8.000Bladbunad: tinajerstad.comTrykk: Gunnarshaug trykkeri Annonsebyr: Halsne Reklame & Media

  Framsidefoto: Nordic Dance si premiere under Nordlek 2012. Foto: Daniel Heggelid-Rugaas

  Noregs UngdomslagPostboks 414, Sentrum0103 Oslo

  Telefon: 24 14 11 10

  post@ungdomslag.no

  Besksadresse:Noregs UngdomslagTollbugata 17, Oslo

  Generalsekretr:Eli Ulvestad 24 14 11 10 eli@ungdomslag.no

  Informasjonsrdgjevar:Andreas Lken24 14 11 14 andreas@ungdomslag.no

  Kulturrdgjevar:shild Nords24 14 11 13 ashild@ungdomslag.no

  Kulturrdgjevar:Halldis Folkedal24 14 11 15halldis@ungdomslag.no

  Organisasjonskonsulent:Alf Steinar Nekstad24 14 11 16alf.steinar@ungdomslag.no

  Kontonummer: Noregs Ungdomslag8101 07 00027

  Organisasjonsnummer:939 550 550

  www.ungdomslag.nofacebook.com/noregsung-domslag

  Leiar

  endre kleivelandleiar i noregs ungdomslag

  Kultur som byggestein

  Vel oversttt sommar alle saman! Eg hpar alle har kvilt ut og er klar for hausten. Det trengs utkvilte kroppar for oppretthalde aktiviteten me treng for skape levande kulturbygder over heile landet!

  Nokon som ikkje fekk kvilt i sommar var arrangrane av det nordiske folkedans-stemnet Nordlek i Steinkjer. Eit utruleg stemne med mykje folk som fekk ta glede i det flotte programmet Nordlek hadde by p. Eg vil p vegne av styret takke Stiftinga Hilmar Aleksandersen for ei framifr gjen-nomfring. Eg vil ogs takke BUL Steinkjer som var med skje stemnet til Steinkjer, og som deltok nrt i gjennomfringa. Og ikkje minst m alle dugnadsfolk som stilte opp takkast. Og ein ekstra takk til alle NU-folk som kom langvegsfr for bidra i dugnadsarbeidet.

  For litt sidan presenterte Telemarkforsking rapporten "Skaper kultur attraktive sted-er?" Denne slo fast at kulturtilbodet ikkje hadde direkte innverknad p om folk flytta til ein kommune, uavhengig om kommunen var liten eller stor. Og det er nok riktig at tilknyting til ein stad, tilgang p bustad eller tilgang p arbeid er meir avgjerande faktorar om ein flyttar til ein stad, enn om det er eit godt kulturtilbod i omrdet.

  Det rapporten derimot ikkje diskuterte inngande er om folk vil flytta til ein kom-mune fri for kulturtilbod eller om folk er likegyldige til om det er eit kulturtilbod til-gjengeleg. Sjlv dette ville kanskje ikkje gje utslag p kulturindeksen til forskarane, og folk ville flytte dit uansett. Men samfunnet dei ville kome til ville vore eit fattig sam-funn fritt for kreativitet, kulturelt mangfald og mtearenaer.

  Eg trur ein slik rapport gjev eit for einsi-dig og lettvint bilete p problemstillinga. Trivnad er til dmes ikkje drfta i rapporten, sjlv om dette er ei svrt viktig brikke i samfunnsstrukturen. Og der spelar me ei rolle. Det kan ikkje vere tvil om at ungdoms-laga sitt arbeid i nr alle kommunar utgjer

  ein skilnad. NU som har sidan starten jobba for lokal medverknad og demokratibygging. Den aktiviteten me driv, og dei husa me eig, er viktige byggesteinar i samfunnet som me alltid m ha merksemd rundt, og som me m utvikla i takt med samfunnsutviklinga elles.

  Eg vil avslutte med utdrag fr ein leiar eg nyleg kom over fr medlemsbladet Norsk Ungdom i 1956. (Les heile teksten p bak-sida, red.anm.)

  Denne er skrive anten av leiar Knut Hauge eller skrivar Knut Fortun. Lovverket er heldigvis endra men debatten er dessverre stadig aktuell:

  Vi kan vel heller ikkje frita oss sjlve for nedvurdere andre. I sjlve grunnlova har vi forbod mot at jesuittar fr kome inn i landet. I ei anna lov er det sett forbod mot sigynarar. Desse lovene set skilje mellom folk og er ei nedvurdering av andre som ik-kje er nett som oss. Vi skulle vera komne s langt no at folk kvar dei er fr, og kva tru dei har er like gode, nr dei godtek vre lover og vil retta seg etter vr styreskipnad.

 • 3

  Kven Veit?

  Stoffrist til neste Ungdom:

  1. november 2012

  Kven veit?, s . 3

  nye rdgjevarar p nU-Kontoret, s. 4

  norsKe leiKar og dansar blir verna av Unesco, s. 5

  folKedansfeber, s. 5

  fagseminar, s. 6

  hUmr, engasjement og fagleg interesse, s. 7

  nattdebatt, s. 10

  dobbeltseiar i heKlelp, s. 11

  mangfaldig nordleK- stemne, s. 12

  minner for livet, s. 14

  stormande jUbel, s. 16

  leiKarringen i moss, s. 18

  KUrs p hordaland Ungdomslag, s. 20

  UtvarstUdiet har Utbetalt, s. 21

  renafestivalen, s. 22

  sK midlar fr eUfemia- fondet, s. 24

  Klipp fr arKivet, s. 28

  Innhald

  I tevlinga kjem vi innom tema som daglegtale i moderne tid, sprkhistorie, konstru-erte sprk, sprkstrid i norsk historie, minoritetssprk, sjangrar i skjnnlitteraturen, sprkets institusjonar og mykje meir.

  Kven veit? er ei landsomfattande kunnskapstevling i to kategoriar: Kven veit? junior for deltakarar under 14 r og Kven veit? senior for deltakarar over 14 r.

  Kven veit? er bde eit opplegg for studiering og ei kunnskapstevling. I tevlingsrundane svarar tevlingslaga p sprsml dels henta fr tema og dels fr allmennkunnskap, som sport, kultur, samfunn osb.

  samarbeid med sprkret 2013 Sprkret inkluderar begge mlfre, samisk, nasjonale minoritetssprk (kvensk, romani og romanes), teiknsprk og nyare minoritetssprk (t.d. polsk, urdu/panjabi, tysk og arabisk). Ingen av dei nyare minoritetssprka har nokon formell status i Noreg slik eldre immigrantsprk og andre nasjonale minoritetssprk har. Den viktigaste sprkretten som omfattar desse sprka, er retten til srskild norskopplring for elevar med anna morsml enn norsk og samisk, ein rett som gjeld fram til elevane kan flgje den vanlege opplringa.

  Noregs Ungdomslag er definert som ein srleg viktig samarbeidspartnar av Sprkret 2013 og Kven veit? 2013 inngr i oversynet over Sprkret sine arrangement. Arbeidet med finne tekstar og deltema for tevlinga er i gong. Kven veit? gr i tre ulike rundar, og det er ikkje unaturleg dele opp hovudtema i tre deltema. Sprkret 2013 kjem til spele inn framlegg til tema og ressurspersonar p feltet.

  reglar for konkurransen Kvart lag kan melde p fleire grupper, men gruppene m ha dei same deltakarane gjen-nom heile tevlinga. Vi anbefaler 5-7 deltakarar i kvar gruppe. Gruppene kan berre stille med 5 deltakarar i sjlve tevlingsrundane.

  Tevlingsveker:

  Runde 1: Veke 6 (4. til 10. februar) Runde 2: Veke 9 (25. februar til 3. mars) Runde 3: Veke 12 (16. til 24. mars)

  Lag som har vinterferie i veke 9 kan avtale eit anna tidspunkt for andre tevlingsrunde. Ein konkurranseleiar og to dommarar som laga plukkar ut skal passe p at alt gr fre seg p rett mte.

  Alle lag m ha ein kontaktperson, som vil f tilsendt studiema-teriellet til gruppene, tevlingssprsmla, fullstendige konkur-ransereglar og anna naudsynt informasjon.

  Skjema for pmelding blir lagt ut p www.ungdomslag.no i god tid fr fristen.

  Noregs Ungdomslag samarbeider med Sprkret 2013 om neste rs kunnskapstevling, der tema er sprk.

  tekst: daniel heggelid-rugaas

  Kan du noKo om sprK?

  Pmeldingsfrist: 20. desember 2012

 • 4Nyhende

  Husflidskurs for born 400 born fr fem fylke nytta delar av ferien sin til lre seg eit handverk. Spikking og trear-beid, karding og spinning, toving, snorar og band, broderi, baking og grindvev er nokre av aktivitetane barn i alderen 8 til 14 r har ftt lre seg i regi av Norges Husflidslag lokalt i Nord-Trndelag, Mre og Romsdal, Akershus, Vestfold og Oppland. I Akershus leine deltok 235 barn p sommarskule.

  Laget for folkemusikk I haust startar Laget for folkemusikk opp tilbod for unge felespelarar og kvedarar i Osloomrdet. Ein torsdag i mnaden blir det vingar p Marienlyst skole i Oslo juniorspelemannslag og hos Smkvederne i Oslo. Unni Lvlid og Bjrn Sigurd Glorvigen er instruktrar p vokal, og Marit Vestrum og Mari Skeie Ljones er felelrarar, skriv folkemusikk.no.

  Noregs Ungdomslag har fem personar som er tilsett p NU-kon-toret. Desse arbeider med mange ulike oppgver, og svarer m.a. p ulike sprsml fr lag og einskildmedlemmer. Denne hausten vil du mte fleire nye stemmer i telefonen om du ringer oss.

  Ny informasjonsrdgjevar Daniel Heggelid-Rugaas har vore informasjonsrdgjevar i NU sidan vren 2010, men har no valt slutte i NU for gjere ferdig utdanninga si som historikar.

  Andreas Lken er tilsett som ny informasjonsrdgjevar. Mange kjenner Andreas som teaterrdgjevar i NU, ei stilling han har hatt dei siste par ra. Andreas skifter no fagleg beite, og blir dermed ny redaktr for Ungdom og nettsidene til NU, i tillegg til at han er den p kontoret som vil ha ansvaret for kunnskapstevlinga Kven Veit og den rlege sommarleiren for ungdom.

  Ny teaterrdgjevar shild Mjelde Nords er tilsett som ny teaterrdgjevar etter Andreas. shild er 34 r, og kjem fr Haus p Ostery. Ho har vore aktiv i Mjeldalen Ungdomslag i ei rrekkje. Mjeldalen Ungdomslag er eit svrt aktivt ungdomslag, som m.a. har hg teateraktivitet. shild har ei mastergrad i Fine Arts fr USA, ei utdanning som er bde praktisk og kreativt retta mot film-/teaterprodukson.

  shild vil vere den som hjelper laga med teaterfaglege sprsml, og som m.a. administrer manusutlnet gjennom Dramas. Ho vil ogs arbeide med instruktropplringa innanfor teater, og med Norsk amatrteaterfestival.

  Ny folkedansrdgjevar Synnve Jrgensen har ftt seg ny jobb som 4H-konsulent i Ro-galand, og flyttar tilbake til vestlandet, etter ha vore folkedan-srdgjevar p NU-kontoret dei siste sju ra.

  Halldis Folkedal fr Granvin i Hardanger er tilsett som ny folkedansrdgjevar. Halldis er 28 r, og er i dag prosjektleiar

  for prosjektet Folkedans i kulturskulen i Noregs Ungdomslag, i tillegg til at ho er hovud