Unichem Product Catalogue

 • View
  247

 • Download
  10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

We are proud to present you with the product catalogue of the company Unichem, with which we would like to give you a short presentation of all the important facts and needed information about our trademarks and products.

Text of Unichem Product Catalogue

 • 2

 • 3

 • Spotovani partnerji!

  Z veseljem vam predstavljamo Unichemovkatalog izdelkov, s katerim vam elimo napregleden nain predstaviti vse pomembneinformacije o naih blagovnih znamkah inizdelkih. Ker je glavna filozofija podjetja, daza izdelke skrbimo tudi, ko so e naprodajnih policah, predstavljamo tudi nekajnainov pospeevanja prodaje - od urejanjaprodajnih mest do razlinih marketinkihaktivnosti in permanentnega izobraevanjakonnih kupcev. Verjamemo, da je zauspeno prodajo kljunega pomena tudiinformiranje prodajnega osebja, poslovodijter prodajalcev o izdelkih iz nae ponudbe,kakovostno pripravljen katalog izdelkov pazagotovo prispeva k tem. Upamo, da vambodo informacije, ki jih na katalog prinaa,koristile pri delu in da bo nae sodelovanje enaprej uspeno.

  Esteemed partners!

  We are proud to present you with theproduct catalogue of the company Unichem,with which we would like to give you a shortpresentation of all the important facts andneeded information about our trademarksand products. The main philosophy ofUnichem is taking care of the products evenafter they have reached the sales shelves andthat is why we would like to offer a few salespromotion ideas from arranging the salesoutlets, to various marketing activities andcontinuous customer education. We believethat in order to achieve successful sale, wemust provide measures of key importancesuch as informing the sales staff, salesmanagers and salespeople about ourproducts, and a quality product cataloguecan surely attribute to that goal. We hopethat the following provided information,found in our catalogue, can aid you achievethis goal and help keep our businesscooperation successful in the future as well.

  4

 • 42Druini prijazni insekticidi za varen dom brez mresa / User-friendly insecticides for an insect-free home

  Kazalo / Index

  14

  32

  Izdelki za vrt in rastline, ki vrtnarjenje spreminjajo v uitekGardening products that make gardening easy

  Uinkovita in raznolika zaita za napadene ter obolele rastlineThe effective and diverse protection for infected and attacked plants

  38Nova, uinkovita in popolnoma varna reitev pred glodavci /New, effective and completely safe protection against rodents

  40Uinkovita in vsestranska zaita pred glodavciAll purpose rodent control products

  47Marketinka podpora /Marketing support

  GLODACID PLUS RATIMOR

  MARKETING

  6Naravi prijazni izdelki s preverjenim uinkomEnvironmentally friendly gardening products that work

  VIVERAVIVERA

  5

 • 6

 • 7

 • BIO PLANTELLA

  Organska gnojila in stimulatorji rasti /Organic fertilisers and growth stimulators

  BIO PLANTELLA NUTRIVIT UNIVERZALDescription: 100% organic fertiliser for gardens and ornamental plants in the form of granules with a balancedNPK formula and additional humic and fulvic acids. Dosage: 3 kg per 10 m2

  Advantages: 100% organic ingredients, balanced NPK formula enriched with humic and fulvic acids, accelerated release

  and enriched composition for an abundant and vitamin enriched home-grown

  pro-duct, in the form of granules without weeds and diseases

  Packaging: 3 kgTransport packaging: 4

  BIO PLANTELLA NUTRIVIT UNIVERZALOpis: 100% organsko gnojilo za vrt in okrasne rastline vobliki granul z uravnoteeno NPK formulo in visokovsebnostjo huminskih in fulvinskih kislinami. Doziranje: 3 kg za 10 m2

  Prednosti: 100% organska sestava, uravnoteena NPK formula obogaten s huminskimi in fulvinskimi kislinami hitreje sproanje in bogateja sestava za obilen in vitaminsko bogat doma pridelek v obliki granul, brez plevelov in bolezniPakiranje: 3 kg Transportno pakiranje: 4

  8

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

  BIO PLANTELLA NUTRIVIT FOR STRAWBERRIES AND SOFT FRUITDescription: 100 % organic fertilizer of higher value,which includes nutrients, especially intended for growingstrawberries and other soft fruit. It has a well-balanced N-P-K formulation and includes phosphate and potassiumfrom natural resources as well as humic and fulvic acid. Dosage: 2,5 - 3,5 kg / 10 m2

  Advantages: long-lasting effect, throughout the entire growth season. appropriate also for remanuring added natural phosphor for delicious fruit Packaging: 1 kgTransport packaging: 6

  BIO PLANTELLA NUTRIVITZA JAGODE IN JAGODIEVJEOpis: 100 % organsko gnojilo vije vrednosti, ki ima hranilaposebej prilagojena za gojenje jagod in ostalegajagodievja. Ima uravnoteeno NPK formulo, dodana pa stamu fosfor in kalij iz naravni virov ter huminske in fulvinskekisline.Doziranje: 2,5 - 3,5 kg / 10 m2

  Prednosti: dolgodelujoi uinek ez vso rastno sezono primeren tudi za dognojevanje dodatek naravnega fosforja za okusneje sadjePakiranje: 1 kgTransportno pakiranje: 6

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

  BIO PLANTELLA NUTRIVIT FOR TOMATOES AND OTHER FRUIT VEGETABLESDescription: 100 % organic fertilizer of higher value,which includes nutrients, especially intended for growingtomatoes and other fruit vegetables. It has a well-balancedN-P-K formulation and includes potassium from naturalresources as well as humic and fulvic acid. Advantages: long-lasting effect, throughout the entire growth season appropriate also for remanuring added potassium for delicious fruitPackaging: 1 kgTransport packaging: 6

  BIO PLANTELLA NUTRIVIT ZAPARADINIK IN DRUGE PLODOVKEOpis: 100% organsko gnojilo vije vrednosti, ki ima hranilaposebej prilagojena za gojenje paradinika in ostalihplodovk. . Ima uravnoteeno NPK formulo, dodan pa mu jetudi kalij iz naravni virov ter huminske in fulvinske kisline.Doziranje: 2 - 3 kg / 10 m2

  Prednosti: dolgodelujoi uinek ez vso rastno sezono primeren tudi za dognojevanje dodatek kalija za bolj okusne plodove Pakiranje: 1 kg Transportno pakiranje: 6

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

  BIO PLANTELLA NUTRIVIT FOR LEAFY VEGETABLES Description: 100 % organic fertilizer of higher value,which includes nutrients, especially intended for growingleafy vegetables. It has a well-balanced N-P-K formulationand includes potassium from natural resources as well ashumic and fulvic acid. Advantages: long-lasting effect, throughout the entire growth

  season appropriate also for remanuring for healthier and greener leafy vegetablesPackaging: 1 kgTransport packaging: 6

  BIO PLANTELLA NUTRIVIT ZA LISTNATO ZELENJAVOOpis: 100% organsko gnojilo vije vrednosti, ki ima hranilaposebej prilagojena za gojenje listnate zelenjave. Imauravnoteeno NPK formulo, dodan pa mu je tudi kalij iznaravni virov ter huminske in fulvinske kisline. Doziranje: 1,5 - 2,5 kg / 10 m2

  Prednosti: dolgodelujoi uinek ez vso rastno sezono primeren tudi za dognojevanje za bolj zdravo in zeleno listnato zelenjavoPakiranje: 1 kg Transportno pakiranje: 6

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

 • BIO PLANTELLA VITADescription: Natural vitamin complex for plant nutritionwhich strengthens the plants and increases their resilienceto weather conditions and stress (heat, cold, damagecaused by hail, drought, wind, diseases or vermin).Advantages: large proportion of vitamines ideal combination of humic and amino acids stimulating

  plant growth natural ingredientsPackaging: 250 ml, 500 mlTransport packaging: 250 ml 15, 500 ml 12

  BIO PLANTELLA VITAOpis: Naravni vitaminski kompleks za prehrano rastlin, kikrepi rastline in poveuje odpornost na zunanje vremenskerazmere in strese (vroina, mraz, pokodbe po toi, sui,vetru, bolezni in kodljivci).Prednosti: visoka vsebnost vitaminov idealna kombinacija huminskih in aminokislin,

  ki stimulirajo rast rastlin naravne sestavinePakiranje: 250 ml, 500 mlTransportno pakiranje: 250 ml 15, 500 ml 12

  BIO PLA

  NTELLA

  9

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

  BIO PLANTELLA GARDENDescription: Natural organic fertiliser from seaweedextract that works advantageous on plant growth. Naturalfertiliser increses yield and plant resistance from damagedone by frost. It is suitable for all kind of vegetables,berries, fruit trees and outdoor ornamental plants.Dosage: 10 ml per 1 l of waterAdvantages: 100% organic fertiliser strengths root system natural ingredients small consumptionPackaging: 1 L, 3 LTransport packaging: 1 L 12, 3 L 6

  250

  ml

  500

  ml

  1 L

  3 L

  BIO PLANTELLA VRTOpis: Naravno organsko gnojilo iz ekstrakta morskih alg,ki rastline oskrbujejo z vsemi glavnimi hranili v ustreznemrazmerju ter krepi njen koreninski sistem. Primerno je za vse vrste vrtnin, jagodievja, sadnega drevja in zunanjih okrasnih rastlin.Doziranje: 10 ml na 1 l vodePrednosti: 100% organsko gnojilo krepi koreninski sistem naravne sestavine majhna porabaPakiranje: 1 L, 3 LTransportno pakiranje: 1 L 12, 3 L 6

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

  BIO PLANTELLA UNIVERZALNAZEMLJA BREZ OTE Opis: Visokokakovostna zemlja brez ote za vse vrste rastlinomogoa ohranjanje naravnih oti. Vsebuje kompostiranalesna vlakna za uravnoteeno strukturo zemlje, bolje zadrevanje vode in prepreevanje spiranja organskih hranil. Prednosti: Omogoa ohranjanje naravnih oti GUANO za hitrejo rast in razvoj vseh vrst rastlin prepreuje spiranje hranil in ima visoko sposobnost

  zadrevanja vode Pakiranje: 35 lTransportno pakiranje: 48

  BIO PLANTELLA UNIVERSAL SOILWITHOUT PEATDescription: High quality soil without peat for all types of plantsenables preservation of natural peat bogs. Contains compostedwood fibres for balancing soil structure, improving water retention and preventing the washing away of organic fertilisers. Advantages: Enables preservation of natural peat bog GUANO for accelerated growth and development of all

  types of plants, prevents fertilisers from being washed awayand possesses high water retention properties

  Packaging: 35 l