Click here to load reader

Universitetenes arbeidsgruppe vedr. felles modell for indirekte kostnader, rapport av 19/4-2010

 • View
  51

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Universitetenes arbeidsgruppe vedr. felles modell for indirekte kostnader, rapport av 19/4-2010. Bakgrunn (1 av 2). Arbeidsgruppe opprettet høsten 2008 med to representanter fra hvert universitet. Forskningsrådet var observatør og fasiliterte arbeidsgruppen. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Universitetenes arbeidsgruppe vedr. felles modell for indirekte kostnader, rapport av 19/4-2010

 • Universitetenes arbeidsgruppe vedr. felles modell for indirekte kostnader, rapport av 19/4-2010

 • Bakgrunn (1 av 2)Arbeidsgruppe opprettet hsten 2008 med to representanter fra hvert universitet. Forskningsrdet var observatr og fasiliterte arbeidsgruppen.EUs 7. rammeprogram (forskningsprosjekter) pner for inntil 75 % finansiering av totale kostnader (ogs egne fast ansatte), dvs. direkte kostnader + dokumenterte og relevante indirekte kostnader (her: knyttet til forskning). Beregningsmten for og praktiseringen av indirekte kostnader m vre den samme for alle prosjekter, ikke EU-srt for EU-prosjekt. I mangel av dokumentasjon aksepteres pslag p 60 % indirekte kostnader for utlysninger (calls) til og med 2009, deretter mellom 40 % og 60 %.

 • Bakgrunn (2 av 2)Flere land bl.a. Sverige har laget fordelingsmodeller som fordeler indirekte kostnader p hovedaktivitetene FoU og utdanning, lenke , implementert fra 2009.De seks norske universitetene (fr UiA) laget felles modell for indirekte kostnader knyttet til forskning mars 2007 (PEDAT-modellen), lenke , men kun UiO og UiT har per i dag implementert denne. Modellen undervurderer en del kostnader, srlig sentralt ved universitetene, og skiller ikke systematisk nok mellom FoU og utdanning i vurderingen av de indirekte kostnadene.

 • Hva har arbeidsgruppen gjort og hvorfor? (1 av 3)Avklaringer viktig med felles nasjonal forstelse av rammeverk og definisjoner:Forelpig definisjon fullkostmetode: evnen til identifisere og kalkulere alle direkte og indirekte kostnader ved et universitets aktiviteter, inkludert prosjekter (European University Association, EUA).Fullkost-metode krever analytisk regnskapssystem, hva betyr det, og har vi det?Direkte/indirekte kostnader diskusjoner hva er indirekte kostnader, hva er kostnadsbrere?Mva hvordan hndtere dette nr det (ogs) inngr i de indirekte kostnadene?Kjerneaktiviteter FoU og Utdanning og evt annet?Hvordan fordele felleskostnader p kjerneaktivitetene? ulikheter mht arealkostnader og forholdet til Statsbygg (UiS og UiA)

 • Hva har arbeidsgruppen gjort og hvorfor? (2 av 3)Studier av erfaringer/anbefalinger innland og i Europa viktig samle beslutningsgrunnlag, bl.a. ifm kulturbygging og forankring p universitetene.

  Full cost trend i Europa,- men fremdeles ca. 84% av universitetene i Europa flat-rates(EU Community Research,2009)

  EUA (European University Association) anbefaler innfre full-costing, ikke bare for etterflge EUs 7.rammeprogram, men for f et strategisk ledelsesverkty:Mer systematisk tilnrming til analyser av aktiviteter og kostnaderMer effektiv intern ressursfordeling, bedre strategiske beslutningerMulighet for benchmarkingBedre forutsetninger for forhandle om og prise aktiviteter

 • Hva har arbeidsgruppen gjort og hvorfor? (3 av 3)Studietur Gteborgs Universitet:Fullkost-metode innfrt for hele virksomheten (og UH-sektoren) fra 2009Grunnbevilgning delt i to (FoU og U)Stort behov for info internt, krever gode begrunnelser for oppn akseptGodt mottatt eksternt, gir dekkende kostnadsbilde og fjerner tvil om kryssubsidiering

  Studietur Nederland (Universitet i Amsterdam og Utrecht):Fullkost-metode innfrt 2009Aktiviteter fordelt FoU og UKostnadsbrer: Tidsbruk til akademikereMuser er holdt utenfor

 • ModellenPremisser for modell:uavhengig av finansieringskilde (BFV + BOA)helhetlig: dekke bde forskning (FoU), utdanning (U) og formidling (dog inngr sistnevnte stort sett i de to frste). Noe redusert for samfunnsoppdrag, eks. andel av bibliotek, men dette utgjr lite. full kostnadsdekning (selvkost)/gjennomsnittskostnader, ingen marginalbetraktningersiste rs regnskap legges til grunn for beregningene av rets satseri rapporten er det IKKE benyttet avskrivinger da dette ikke var implementert ved alle universitetene i 2008

 • ModellenGrunnstruktur i modellen:Indirekte kostnader 0 for unng anklage om for hye indirekte kostnaderAlle kostnader fordeles p FoU og U,primrt direkte henfrtsekundrt ved bruk av fordelingsnkler, bl.a. ved bruk av effektiv forskningsprosentIndirekte kostnader, to-/tre-deles:sentralt niv, fakultetniv og evt. instituttnivgir ulike satser p laveste org.niv

 • Indirekte kostnader ved bruk av ny modellIndirekte kostnader (IK) utgjr 33% - 47% av totale kostnaderSammenliknet med/som pslag p gjennomsnittlig vitenskapelig lnn (600 tkr inkl. sosiale kostnader): 73% - 94% (442 tkr 570 tkr) for forskning102% - 140% (614 tkr 845 tkr) for undervisning 91% - 118% (547 tkr 710 tkr) for samlede IK

 • Indirekte kostnader ved bruk av ny modell

  Diagram3

  570669815

  387710845

  482589712

  544661831

  457571614

  513578664

  442547695

  FoU

  Gj.snitt

  Underv

  tkr

  Indirekte kostnader per vitenskapelig rsverk

  ver 2010-03-22

  side 3

  Indirekte kostnaderGyldige indirekte kostnader overfor EUs 7RP

  ForskningUtdanningGj.snittForskningUtdanningGj.snittFoUGj.snittUnderv

  NTNU570 / 94 %815 / 135 %669 / 111 %507 / 84 %730 / 121 %597 / 99 %NTNU570669815

  UiA387 / 64 %845 / 140 %710 / 118 %359 / 60 %772 / 128 %650 / 108 %UiA387710845

  UiB482 / 83 %712 / 124 %589 / 102 %439 / 76 %654 / 113 %539 / 94 %UiB482589712

  UiO544 / 90%831 / 138%661/ 110%493 / 82%753 / 125%599/ 99%UiO544661831

  UiS457 / 76 %614 / 102 %571 / 95 %407 / 68 %548 / 91 %509 / 85 %UiS457571614

  UiT513 / 85 %664 / 110 %578 / 96 %483 / 80%623 / 103%543 / 90 %UiT513578664

  UMB442 / 73 %695 / 115 %547 / 91 %403 / 67 %636 / 106 %500 / 83 %UMB442547695

  side 15

  NTNUUiAUiBUiOUiSUiTUMB

  ADirekte kostnader, grunnbevilgning124533210591,745348549287

  BKostnader som ikke tas med (grunnbev.)3118439160163356

  CDirekte kostnader, BOA1077745661,278127433234

  DSum direkte kostnader mv. (A + B + C)235342420643,1834911015577

  EIndir. kostnader, sentralt niv818157515802210283151

  FIndir. kostnader, fakulteter/institutter10852207401,486165391129

  GSum indirekte kostnader (E + F)190337712552,288375674280

  HTotale kostnader (D + G)425680133195,4718661689857

  side 15

  NTNUUiAUiBUiOUiSUiTUMB

  iForskningsandel grunnbevilgning50%25%50%50%25%50%50%

  iiForskningsandel BOA90%60%90%90%76%90%90%

  iiiBrukernre driftsmidler6500032,5006500065000325006500065000

  ivStudenter (60 STP-enheter)13,7125,5619,83816,62753063,8532,221

  vStudenter pr. vit.ansatt (biblioteket)4444444

  viStudenter pr. ansatt (IT)10101010101010

  viiStudenter pr. ansatt (sentrale fellestjen.)100100100100100100100

  viiiStudenter pr. ansatt (fak/inst/areal)10101010101010

  ixTotalt antall kvm.482,00093,471350,847533,796103,154193,125159,371

  xLokalt kostnadsniv uten mva.90%90%90%90%90%90%90%

  xiAlle rsverk / all finansiering4,4938703,3275,9399492098940

  xiiAlle vit.rsverk / all finansiering2,6865282,0223,3545991135509

  xiiiAlle vit.rsverk / grunnbevilgning1,8144851,3052,366498837387

  xivTime- og hjelpelrerrsverk1662410711758.532.45

  xvEffektiv forskningsprosent63.5 %30.4 %56.15%59.8 %30.3 %58.4 %59.1 %

  xviKostnadsrefusjoner (% red. av tot.indir.kost.)0%1,0%

  Harrys utvalgte forholdstallNTNUUiAUiBUiOUiSUiTUMB

  Indir. kostnader / Totale kostnader (G/H)45%47%38%42%43%40%33%

  NB!Indir. kost, - arealkostn. / Totale kostnader?29%?29%28%?23%

  Studienter (60 STP) / Alle vit.rsverk5.110.54.95.08.93.44.4

  Studienter (60 STP) / [Alle vit.rsverk + Timelrere]4.810.14.64.88.13.34.3

  Studienter (60 STP) / [(Alle vit.rsverk * (100%-FoU%) + Timelrere]12.014.29.911.311.17.610.4

  Alle vit.rsverk / Alle rsverk60%61%61%56%63%54%54%

  [Alle vit.rsverk + Timelrere] / Alle rsverk63%64%64%58%69%56%55%

  Totalt antall kvm. / Alle rsverk1071071059010992170

  Arealkostnader (mkr)14671513384Sjekke UMB

  Arealkostnader / Totalt antall kvm.?1,565?1,3391,293?525

  Arealkostnader / Alle vit.rsverk?276,978?213,059222,705?164,244

  Arealkostnader / Indirkete kostnader?39%?31%36%?30%

  Gj.snitt MED arealkostnGj.snitt UTEN arealkostn

  NTNU6690

  UiA710434

  UiB5890

  UiO661455

  UiS571368

  UiT5780

  UMB547384

  IK ekskl. bokfrte arealkostn.FoUGj.snittUnderv

  NTNU

  UiA242434515

  UiB

  UiO377458576

  UiS317374396

  UiT

  UMB

  NTNU

  UiA63%61%61%

  UiB

  UiO69%69%69%

  UiS69%65%64%

  UiT

  UMB

  NTNUUiAUiBUiOUiSUiTUMB

  vrige indirekte kostnader45%29%38%29%28%40%23%

  Arealkostnader0%18%0%13%15%0%10%

  IK, samlet45%47%38%42%43%40%33%

  NTNUUiAUiBUiOUiSUiTUMB

  ADir. kost, BFV29%41%32%32%40%33%33%

  CDir. kost, BOA25%9%17%23%15%26%27%

  BKostn. ikke tatt med1%2%13%3%2%2%7%

  EIndir. kost, sentralt19%20%16%15%24%17%18%

  FIndir. kost, fak/inst25%27%22%27%19%23%15%

  HTotale kostnader (D + G)100%100%100%100%100%100%100%

  &L&Z&F, utskrevet &D (kl. &T)&RSide &P av &N

  ver 2010-03-22

  NTNU

  UiA

  UiB

  UiO

  UiS

  UiT

  UMB

  tkr

  Indirekte kostnader per vitenskapelig rsverk

  FoU

  Gj.snitt

  Underv

  tkr

  Indirekte kostnader per vitenskapelig rsverk

  Gj.snitt MED arealkostn

  Gj.snitt UTEN arealkostn

  tkr

  Indirekte kostnader per vitenskapelig rsverkmed og uten arealkostnader

  FoU

  Gj.snitt

  Underv

  tkr

  Indirekte kostnader per vitenskapelig rsverkuten arealkostnader

  vrige indirekte kostnader

  Arealkostnader

  Indirekte kostnader i % av totale kostnader

 • Arealkostnader, ulik eierstruktur, gir utfordringer ved sml.

  Diagram6

  6690

  710434.474801061

  5890

  661454.5530594406

  571367.8762666667

  5780

  547383.6814285714

  Gj.snitt MED arealkostn

  Gj.snitt UTE