Click here to load reader

UNIVERZITET U NOVOM SADU - Poljoprivredni · PDF filePonedeljak 08-10 Principi ekonomije A R. Pejanović 10-12 Meteorologija A D. Mihailović, B. Lalić 12-14 Hemija A D. Štajner

 • View
  218

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of UNIVERZITET U NOVOM SADU - Poljoprivredni · PDF filePonedeljak 08-10 Principi ekonomije A R....

 • 2015/16.

  , 01. 2015.

 • 2

  STUDIJSKI PROGRAM RATARSTVO I POVRTARSTVO

  Predavanja

  I Godina

  Dan Vreme Predmet Sala Nastavnik

  Ponedeljak 08-10 Principi ekonomije A R. Pejanovi

  10-12 Meteorologija A D. Mihailovi, B.

  Lali

  12-14 Hemija A D. tajner

  Utorak 08-09 Mikrobiologija A S. uri

  09-10 Meteorologija A D. Mihailovi, B.

  Lali

  Sreda 08-10 Hemija A D. tajner

  10-12 Mikrobiologija A S. uri

  12-13 Principi ekonomije A R. Pejanovi

  18-20 Matematika (Izbor. blok 1) A N. Dedovi

  etvrtak 08-10 Prim. matematika (Izbor. blok 1) A S. Keki-Mati

  II Godina

  Dan Vreme Predmet Sala Nastavnik

  Ponedeljak 08-10 Stoarstvo P-3 N. Miloevi

  12-14 Agrohemija H-41 D. Bogdanovi

  Utorak 10-12 Agroekologija P-5 D. Miloev

  12-14 Agrohemija H-41 D. Bogdanovi

  Sreda 08-10 Fiziologija biljaka P-5 I. Maksimovi

  10-11 Genetika P-5 M. Dimitrijevi

  S. Petrovi

  11-12 Agroekologija P-5 D. Miloev

  12-13 Stoarstvo P-2 N. Miloevi

  etvrtak 08-110 Fiziologija biljaka P-5 I. Maksimovi

  10-12 Genetika P-5 M. Dimitrijevi

  S. Petrovi

  III Godina

  Dan Vreme Predmet Sala Nastavnik

  Ponedeljak 08-10 Stoarstvo P-3 N. Miloevi

  10-12 Izborni predmet 1 R-32

  12-14 Izborni predmet 2 R-32

  Utorak 12-14 Oplemenjivanje biljaka R-13 J. Boanski

  Sreda 09-10 Osnovi biljne proizvodnje R-11 D. Miloev

  10-12 Oplemenjivanje biljaka R-11 J. Boanski

  12-13 Stoarstvo P-2 N. Miloevi

  etvrtak 10-12 Osnovi biljne proizvodnje R-11 D. Miloev

  IV Godina

  Dan Vreme Predmet Sala Nastavnik

  Ponedeljak 10-12 Navodnjavanje poljoprivr. useva P-3 B. Peji

 • 3

  Utorak 08-10 Gajenje ita i zrnenih mahunjaa R-13 B. Marinkovi

  13-15 Izborni predmet 5 R-32

  Sreda 08-10 Navodnjavanje poljopriv. useva P-4 B. Peji

  10-12 Izborni predmet 6 R-33

  12-14 Povrtarstvo R-33 . Ilin

  etvrtak 08-11 Povrtarstvo R-33 . Ilin

  11-13 Gajenje ita i zrnenih mahunjaa R-33 B. Marinkovi

  Vebe

  I Godina

  Dan Vreme Grupa Predmet Sala Nastavnik

  Utorak 10-13 R1 Hemija H-21 D. tajner

  17-19 Principi ekonomije R-52 M. Toma

  Sreda 16-18 Prim. matemat. (I. b. 1) P-5 N. Dedovi

  Petak 08-10 Meteorologija R-12 B. Lali

  10-12 Mikrobiologija H-31 T. Hajnal-Jafari

  15-17 Matematika (I. b. 1) P-5 N. Dedovi

  Utorak 13-16 R2 Hemija H-21 B. Blagojevi

  17-19 Principi ekonomije R-52 M. Toma

  Sreda 16-18 Prim. matemat. (I. b. 1) P-5 N. Dedovi

  etvrtak 10-12 Mikrobiologija H-31 T. Hajnal-Jafari

  Petak 08-10 Meteorologija R-13 I. Arseni

  15-17 Matematika (I. b. 1) P-5 N. Dedovi

  Utorak 16-19 R3 Hemija H-21 D. tajner

  Sreda 16-18 Principi ekonomije R-52 M. Toma

  etvrtak 14-16 Prim. matemat. (I. b. 1) P-3 N. Dedovi

  Petak 08-10 Mikrobiologija H-31 T. Hajnal-Jafari

  10-12 Meteorologija R-12 B. Lali

  15-17 Matematika (I. b. 1) P-5 N. Dedovi

  Ponedeljak 17-20 R4 Hemija H-21 B. Blagojevi

  Sreda 16-18 Principi ekonomije R-52 M. Toma

  etvrtak 12-14 Mikrobiologija H-31 T. Hajnal-Jafari

  14-16 Prim. matemat. (I. b. 1) P-3 N. Dedovi

  Petak 10-12 Meteorologija R-13 I. Arseni

  15-17 Matematika (I. b. 1) P-5 N. Dedovi

  II Godina

  Dan Vreme Grupa Predmet Sala Nastavnik

  Ponedeljak 10-12 R1 Agrohemija H-41 R. abilovski

  14-15 Stoarstvo S-32 M. uki-Stoji

  Utorak 14-17 Fiziologija biljaka R-23 M. Putnik-Deli

  etvrtak 12-14 Agroekologija R-22 S. eremei

  Petak 10-12 Genetika R-11 B. Banjac

 • 4

  Ponedeljak 14-15 R2 Stoarstvo S-32 M. uki-Stoji

  Utorak 14-16 Agrohemija H-41 R. abilovski

  17-20 Fiziologija biljaka R-23 M. Putnik-Deli

  etvrtak 14-16 Agroekologija R-22 S. eremei

  Petak 08-10 Genetika R-11 B. Banjac

  III Godina

  Dan Vreme Grupa Predmet Sala Nastavnik

  Ponedeljak 14-16 R1 Izborni predmet 1 R-32

  Utorak 15-17 Izborni predmet 2 R-32

  etvrtak 08-10 Osnovi biljne proizvodnje R-22 S. eremei

  12-14 Oplemenjivanje biljaka R-11 V. Mladenov

  14-16 Stoarstvo S-32 M. uki-Stoji

  Petak 08-11 Proizvodna praksa Teren J. Crnobarac

  Ponedeljak 14-16 R2 Izborni predmet 1 R-32

  Utorak 08-10 Osnovi biljne proizvodnje R-22 S. eremei

  15-17 Izborni predmet 2 R-32

  Sreda 13-15 Oplemenjivanje biljaka R-11 V. Mladenov

  etvrtak 14-16 Stoarstvo S-32 M. uki-Stoji

  Petak 08-11 Proizvodna praksa Teren J. Crnobarac

  IV Godina

  Dan Vreme Grupa Predmet Sala Nastavnik

  Ponedeljak 08-10 R1 Izborni predmet 6 R-32

  12-14 Navodnjavanje polj. useva R-22 K. Maki

  Petak 08-11 Gajenje ita i zrnen. mahun. R-32 D. Latkovi

  11-13 Povrtarstvo R-32 B. Adamovi

  13-15 Izborni predmet 5 R-33

  Ponedeljak 08-10 R2 Izborni predmet 6 R-32

  14-16 Navodnjavanje polj. useva R-22 K. Maki

  Utorak 11-13 Povrtarstvo R-32 B. Adamovi

  Petak 08-11 Gajenje ita i zrnen. mahun. R-33 G. Jaimovi

  13-15 Izborni predmet 5 R-33

 • 5

  STUDIJSKI PROGRAM VOARSTVO I VINOGRADARSTVO

  Predavanja

  I Godina

  Dan Vreme Predmet Sala Nastavnik

  Ponedeljak 08-10 Principi ekonomije A R. Pejanovi

  10-12 Meteorologija A D. Mihailovi, B.

  Lali

  12-14 Hemija A D. tajner

  Utorak 08-09 Mikrobiologija A S. uri

  09-10 Meteorologija A D. Mihailovi, B.

  Lali

  Sreda 08-10 Hemija A D. tajner

  10-12 Mikrobiologija A S. uri

  12-13 Principi ekonomije A R. Pejanovi

  18-20 Matematika (Izbor. blok 1) A N. Dedovi

  etvrtak 08-10 Prim. matematika (Izbor. blok 1) A S. Keki-Mati

  II Godina

  Dan Vreme Predmet Sala Nastavnik

  Ponedeljak 10-11 Agrohemija P-5 D. Bogdanovi

  14-16 Izborni blok 3 R-41

  Utorak 08-10 Agrohemija P-5 D. Bogdanovi

  10-12 Agroekologija P-5 D. Miloev

  Sreda 08-10 Fiziologija biljaka P-5 I. Maksimovi

  10-11 Genetika P-5 M. Dimitrijevi

  S. Petrovi

  11-12 Agroekologija P-5 D. Miloev

  etvrtak 08-10 Fiziologija biljaka P-5 I. Maksimovi

  10-12 Genetika P-5 M. Dimitrijevi

  S. Petrovi

  III Godina

  Dan Vreme Predmet Sala Nastavnik

  Ponedeljak 08-10 Biologija i razmno. voaka R-41 B. Goloin

  10-12 Biologija i razmo. vinove loze R-41 I. Kuljani

  12-14 Navodnjavanje R-41 B. Peji

  14-16 Izborni predmet 2 R-31

  Utorak 08-11 Biologija i razmo. vinove loze R-41 I. Kuljani

  11-14 Biologija i razmno. voaka R-41 B. Goloin

  Sreda 10-11 Navodnjavanje R-41 B. Peji

  etvrtak 15-18 Izborni predmet 1 R-13

  IV Godina

  Dan Vreme Predmet Sala Nastavnik

  Ponedeljak 08-10 Oplemenjivanje voaka R-13 V. Ognjanov

  10-12 Ampelograf. i selekc. vin. loze R-31 N. Kora

 • 6

  12-14 Izborni predmet 5 R-31

  Utorak 08-11 Ampelograf. i selekc. vin. loze R-32 N. Kora

  13-15 Izborni predmet 6 R-31

  Sreda 08-10 Posebno voarstvo 1 R-41 Z. Keserovi

  etvrtak 08-10 Posebno voarstvo 1 R-41 Z. Keserovi

  10-12 Oplemenjivanje voaka R-32 V. Ognjanov

  Vebe

  I Godina

  Dan Vreme Grupa Predmet Sala Nastavnik

  Ponedeljak 14-16 V1 Principi ekonomije R-52 M. Toma

  Utorak 12-14 Mikrobiologija H-31 T. Hajnal-Jafari

  Sreda 14-17 Hemija H-21 D. tajner

  etvrtak 10-12 Meteorologija R-12 B. Lali

  14-16 Prim. matem. (Izb. b. 1) P-3 N. Dedovi

  Petak 15-17 Matematika (Izb. b. 1) P-5 N. Dedovi

  Ponedeljak 14-16 V2 Principi ekonomije R-52 M. Toma

  Sreda 13-15 Mikrobiologija H-31 T. Hajnal-Jafari

  17-20 Hemija H-21 B. Blagojevi

  etvrtak 10-12 Meteorologija R-13 I. Arseni

  14-16 Prim. matem. (Izb. b. 1) P-3 N. Dedovi

  Petak 15-17 Matematika (Izb. b. 1) P-5 N. Dedovi

  II Godina

  Dan Vreme Grupa Predmet Sala Nastavnik

  Ponedeljak 08-10 V1 Agrohemija H-41 R. abilovski

  Utorak 12-14 Agroekologija R-23 S. eremei

  14-16 Genetika R-11 B. Banjac

  Sreda 15-17 Izborni blok 3 R-12

  etvrtak 13-16 Fiziologija biljaka R-23 M. Deli-Putnik

  III Godina

  Dan Vreme Grupa Predmet Sala Nastavnik

  Sreda 08-10 V1 Navodnjavanje R-22 K. Maki

  11-14 Biologija i razm. voaka R-41 S. Bijeli

  14-16 Izborni predmet 1 R-31

  etvrtak 10-12 Biologija i razm. vin. l. R-41 M. Medi

  12-14 Izborni predmet 2 R-41

  Petak 08-13 Proizvodna praksa Teren S. Bijeli, B.

  Bogdanovi, I.

  Kuljani

  IV Godina

  Dan Vreme Grupa Predmet Sala Nastavnik

  Utorak 11-13 V1 Oplemenjivanje voaka R-31 V. Ognjanov

  16-18 Izborni predmet 6 R-41

 • 7

  18-20 Izborni predmet 5 R-41

  Sreda 10-13 Posebno voarstvo 1 R-31 B. Mili

  etvrtak 12-14 Ampelografija i sel. v. l. R-31 D. Ivanievi

  Petak 08-13 Tehnoloko-org. praksa Teren S. Bijeli, B.

  Bogdanovi, M.

  Medi

 • 8

  STUDIJSKI PROGRAM HORTIKULTURA

  Predavanja

  I Godina

  Dan Vreme Predmet Sala Nastavnik

  Ponedeljak 08-10 Principi ekonomije A R. Pejanovi

  10-12 Meteorologija A D. Mihailovi, B.

  Lali

  12-14 Hemija A D. tajner

  Utorak 08-09 Mikrobiologija A S. uri

  09-10 Meteorologija A D. Mihailovi, B.

  Lali

  Sreda 08-10 Hemija A D. tajner

  10-12 Mikrobiologija A S. uri

  12-13 Principi ekonomije A R. Pejanovi

  18-20 Matematika (Izbor. blok 1) A N. Dedovi

  etvrtak 08-10 Prim. matematika (Izbor. blok 1) A S. Keki-Mati

  II Godi

Search related