Unsur unsur seni

Embed Size (px)

Text of Unsur unsur seni

  • 1. ASAS SENI REKAUNSUR-UNSUR SENI

2. GARISAN 3. Jenis-jenis Garisan Fungsi Garisan Garisan Halus Garisan Menimbulkan Garisan Tebal rupa Garisan Beralun GarisanMenimbulkan Garisan Berpancar Bentuk Garisan Berlingkar Garisan Menimbulkan IlusiCahaya dan Bayang Garisan Berserabut Garisan Mewujudkan Garisan Bersudut-Ruangsudut Garisan Menghasilkan Garisan BergerijiJalinan Garisan Berbiji Garisan Menghasilkan Garisan Berbulu Motif pada Reka Corak Garisan putus-putus Garisan Menghasilkan Ton Garisan Berduri Garisan Menghasilkanpelbagai Asas CorakGarisan Grid 4. APLIKASI GARISAN DALAM KARYA SENI 1. Lukisan 2. Catan 3. Anyaman 4. Tenunan 5. Kolaj 6. Pualaman 7. Arca 8. Gurisan 9. Cetakan 10. Resis (batik / ikat celup)CONTOH- CONTOH GARISAN 5. Jalinan merupakanJalinan pada bendaSetiap objek yangkesan yang terdapatbuatan manusia danberjalinan,pada permukaan benda ciptaan Tuhan mempunyai fungsiSesuatu benda, seperti memberi kesan dan nilai-nilaikesan pada permukaan Tampak yang yang tersendiri.kulit durian, kulitberbeza.rambutan,tapak kasut,kulit kayu, bulu kucing,belang padaharimau dan lain-lain. 6. JENIS-JENIS JALINAN JALINAN SENTUH JALINAN TAMPAK-Merupakan kesanpermukaan yang dapat Merupakan kesan jalinandilihatdan dirasa melalui yang hanya dapat dilihatsentuhan tetapi tidak dapat dirasaseperti, permukaan melalui sentuhanbatu, kulit kayu, kulit kerang seperti, sayap rama- rama, kulit tembikai, kertas- Jalinan sentuh dapat pembalut hadiah, kertasdipindahkan ke permukaan dinding, corak tekstil dan2 dimensi melalui beberapa sebagainya.teknik seperticapan, cetakan, gosokandan sebagainya 7. Rupa ialah hasil daripadapertemuan hujunggarisan denganpermulaannya. Rupa boleh dihasilkandaripada garisan, warnadan jalinan. 8. JENIS-JENIS RUPA Rupa Geometri ialah rupa yang Rupa organic merujuk kepada rupamempunyai sudut sepertibebas yang tidak dapat diukurbulatan, tiga segi, empat segi sudutnya seperti rupa daun, rupadan lain-lain rupa yangorang, rupa ikan dan sebagainya.bersudut. Dicipta dengan menggunakanDihasilkan secara spontanalatan khas iaitu pembaris, setgeometri dengan ukuran- Contoh Organikukuran tertentu Contoh Geometri 9. RUPA POSITIFRUPA NEGATIFRupa positif ialah rupa Rupa negatif ialah ruang disesuatu objek yang terletak sekeliling rupaobjekdi dalam satu kawasan tersebut.tertentu.Contoh rupa negatifContoh rupa positif 10. Bentuk mempunyai struktur jisim danisi padu. Ia mempunyai lebih daripadaMAKSUDsatu permukaan dan bersifat tigadimensi (3D)BENTUK Bersifat tiga dimensi (3D) mengandungiketinggian, lebar dan kedalaman Berstruktur - mempunyai rangka yangCIRI-CIRI membolehkan membentuk form atauisipadu dengan tepat dan sempurnaBENTUK Boleh dilihat dari semua arah mempunyai lebih dari satu permukaan Terdapat bayangan mempunyai kesancahaya dan bayang 11. JENIS-JENIS BENTUKBentuk sebenar yang Bentuk ilusi ialah bentukbersifat 3 dimensi dan yang dihasilkan melaluidapat dirasa, disentuh kemahiranpenggunaandandilihatdaripada unsur-unsur seni sepertipelbagai sudut.warna, garisan dan lain- lain Contoh bentuk konkrit Contoh bentuk ilusi 12. Ruang ialah kawasanMAKSUD kosong objek, di sekelilingjarak antaraRUANGdua objek,atau ronggadalam sesuatu objek.JENIS- Ruang nyata ruang sebenar yang terdapat pada bentuk- bentuk konkritJENIS Ruang tampak ruang yang hanya dapat dilihat dalam seniRUANGtampak seperti lukisan, catan dan cetakan (bukan sebenar) 13. TERTIERASAS SEKUNDERJENISWARNA 14. ASAS SEKUNDER TERTEIRMerah, biru, Campuran dua Campurandan kuning warna asas warna asas(tidak boleh (Hijau=Biru +dengandihasilkanKuning, Jingga=dengan Kuning + Merahwarnacampuran dan Ungu=sekunderwarna lain)Merah + Biru) 15. Warna bersebelahan dalam roda warna(warna Warna sekeluarga, harmoni selesa dan seimbang) Warna yang bertentangan dalam roda warnaGUBAHANWarna (menimbulkan kesan segar, WARNA penggenap kaya, kontra, getaran dan pergerakan) Hanya satu warna yangWarnasewarnamempunyai pelbagai ton (daripada terang kepada gelap) 16. SUHU WARNAWarna panas Warna sejukWarna antara warna merah Warnaantarahijauungu hingga kuning hijau hinggapada roda warnaungu pada roda warna(menimbulkan kesan (menimbulkankesanbertenaga, garang, sejuk,harapan, perang, sedih,damai danmeriah dsb)tenang) 17. SEKIAN,TERIMA KASIH